Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

12 oktober 2023 - Nr. 38

Nieuws & Updates

 1. Luister de nieuwste KBN podcast: Samen werken aan vergroening
 2. Maatregel IJssel bij waterstand van 1.45 meter + NAP
 3. Vervolg op KBN-initiatief over introductie van veilige, betaalbare biobrandstoffen
 4. Bediening objecten deels weer hervat na beperkingen vanwege personeelsgebrek
 5. Per 1 oktober nieuwe manager voor IWT Platform
 6. Marktobservatie / Jaarverslag 2023 - CCR
 7. Melden van onveilige situaties vaarwegen - RWS
 8. Interessante Leestips
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Luister de nieuwe podcast van KBN

Samen werken aan vergroening

In de vierde aflevering van Samen Voortvarend de podcast gaat Leendert Korvink (beleidsadviseur Techniek & Vergroening) in gesprek met Martin Quispel, werkzaam bij het Expertise Innovatiecentrum Binnenvaart als projectmanager op het gebied van verduurzaming en vergroening.

Leendert en Martin praten u bij over de laatste technieken, regelgeving en wat er op de binnenvaart af gaat komen. “De binnenvaart is al heel duurzaam, maar er valt nog wat te winnen op het gebied van emissies”, aldus Martin.

Luister hier de podcast "samen werken aan vergroening"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

Nautiek en Infrastructuur

Maatregel IJssel bij waterstand van 1.45 meter + NAP

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft in samenspraak met belanghebbenden, waaronder Port of Twente (Havenbedrijf en Logistic Association) en ASV, gesproken over de voorgestelde maatregel van Rijkswaterstaat met betrekking tot de waterstand van 1.45 meter + NAP op de IJssel.

Deze voorgestelde maatregel beoogde een verandering in het bestaande eenrichtingsverkeer, dat in 2022 van kracht was, omdat dit juridisch niet houdbaar zou zijn. Het nieuwe voorstel behelsde een verbod op de Boven-IJssel voor alle schepen langer dan 86 meter.

Tijdens de bespreking met de genoemde belanghebbenden heeft KBN duidelijk gemaakt dat dit voorstel volstrekt onaanvaardbaar zou zijn voor bedrijven en binnenvaartondernemers. Daarnaast is er ook contact opgenomen met de terminal in Doesburg, waaruit bleek dat zij volledig onbekend waren met dit voorstel. Implementatie van de maatregel zou hun terminal volledig stilleggen.

Recentelijk ontvingen wij een bericht van Rijkswaterstaat waarin staat:

"Dit heeft geleid tot ons besluit om bij extreem lage waterstanden, zoals vorig jaar, op de Boven-IJssel eenrichtingsverkeer voor alle scheepvaart in de opvaart in te stellen bij een MGD < 1,45 m, als onze voorkeursmaatregel. De huidige waterstand heeft zich anders ontwikkeld dan eerder in dit droogteseizoen en vorig jaar rond deze tijd. Op basis van de huidige prognoses voor de korte termijn hebben we nu een voorgenomen besluit genomen over verkeersmaatregelen bij extreem laagwater, om voorbereid te zijn op dergelijke situaties dit jaar of in toekomstige droogteseizoenen. Dit besluit ligt als het ware klaar op de plank."

Hoewel geen enkele beperkende maatregel met enthousiasme ontvangen wordt, is KBN opgelucht dat de keuze nu is gevallen op deze minder ingrijpende maatregel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Vervolg op

KBN-initiatief over introductie van veilige, betaalbare biobrandstoffen

De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen door vanaf 1-1-2025 verplicht hogere percentages biobrandstoffen bij te mengen (RED III verordening). Op zich een prima streven en een Panteia werkgroep met KBN deelname legt de nadruk op het veilig en betrouwbare gebruik van deze biobrandstoffen in de binnenvaart.

Meldpunt biobrandstoffen

Uit analyse van de storingen bij het KBN Meldpunt Biobrandstoffen blijkt dat de specificaties van de bio-componenten in de EN 590 geen betrouwbare en veilige oplossing zijn. De huidige B7-norm waarin 7% biobrandstoffen verwerkt zijn, blijkt bij temperaturen onder de +10 graden Celsius soms tot filtratieproblemen te leiden. Vanuit de literatuur en extern geraadpleegde deskundigen blijkt duidelijk dat vooral de sterolglyceriden (SG's) en verzadigde monoglyceriden (SMG's) in de FAME gelinkt kunnen worden aan de filterproblemen. De specificaties van deze bio-component worden per seizoen aangepast. Daarop heeft KBN een voorstel uitgewerkt voor een binnenvaart biobrandstof wensnorm om onder alle condities een betrouwbare scheepsbrandstof te waarborgen.

Testperiode
In de in juni 2023 afgeronde rapportage wordt voorgesteld om een testperiode van een jaar (alle seizoenen) te doorlopen met deze wensnorm dieselolie waarin hogere percentages biobrandstoffen zoals B20, B30 en B50 verwerkt zijn. Op aandringen van KBN start volgende week een vervolgoverleg met alle stakeholders om een onafhankelijke test ook uit te voeren. We houden u op de hoogte van de afspraken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

Rijkswaterstaat

Bediening objecten deels weer hervat na beperkingen vanwege personeelsgebrek

Rijkswaterstaat heeft na meermaals aandringen vanuit KBN de personeelskrapte aangepakt en na een uitgebreide wervingscampagne inmiddels nieuw personeel aangenomen en opgeleid op meerdere locaties.

Sinds 1 oktober worden de sluizen Hansweert, Krammerjachtensluis en de Stevinsluis weer volcontinu bediend. Voor de kleine objecten; sluis Grevelingen, Zandkreeksluis (verbinding Veerse meer-Oosterschelde), sluis bij Bergsediep, sluis bij Roompot (verbinding Noordzee- Oosterschelde) is de bediening nog beperkt. Het is goed om te zien dat de inzet van KBN in die zin is beloond omdat Rijkswaterstaat n.a.v. de gesprekken het personeel inzet op de voor de beroepsvaart belangrijke sluizencomplexen.
 
Sluis Terneuzen
Zoals u weet is bij Sluis Terneuzen de Oostkolk gedurende de nacht (van 22.45u tot 06.45u) in principe gestremd wegens onvoldoende beschikbaar personeel. Die stremming blijft helaas van kracht tot 1 december 2023. Op momenten dat er wel voldoende personeel beschikbaar is wordt de Oostkolk wel bediend, zoals een aantal dagen in augustus en september ook het geval is geweest. Rijkswaterstaat deelt de actuele situatie over het al dan niet gestremd zijn van de Oostkolk via BAS-berichten en Vaarweginformatie.nl. De Westkolk is ‘s nachts gewoon beschikbaar, maar de wachttijden kunnen wel oplopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

Europa

Per 1 oktober nieuwe manager voor IWT Platform

Het bestuur van het IWT Platform is blij om aan te kondigen dat Janeta Toma per 1 oktober 2023 de rol van manager van het IWT Platform op zich zal nemen. Deze beslissing is genomen doordat Nik Delmeire, de huidige manager, met pensioen gaat per medio 2024.

Deze zet zorgt ervoor dat er een soepele overgang is, waardoor taken zonder onderbreking kunnen worden overgedragen, lopende projecten en activiteiten van het IWT Platform kunnen worden voortgezet. Nik Delmeire heeft de afgelopen 4 jaar met succes het IWT Platform geleid en zal nu een belangrijke rol spelen als senior adviseur, waarbij zijn expertise van grote waarde zal zijn bij het beheren van belangrijke projecten en initiatieven ter ondersteuning van de strategische doelstellingen van het Platform.

Paul Goris, voorzitter van het IWT Platform en Koninklijke Binnenvaart Nederland: "We hebben er vertrouwen in dat de benoeming van Janeta Toma ons in staat stelt om het IWT Platform verder te consolideren en bij te dragen aan het aanpakken van komende uitdagingen in de binnenvaartsector. We feliciteren haar en verzekeren haar van ons volledige vertrouwen en steun in haar nieuwe rol als manager van het IWT Platform.".

Koninklijke Binnenvaart Nederland is zeer actief binnen het IWT Platform.

Meer informatie kunt u lezen op onze website.

Naar boven

 

CCR

Marktobservatie / Jaarverslag 2023 

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft het genoegen het jaarverslag over de Europese Marktobservatie van de Europese binnenvaart 2023 te kunnen presenteren, dat ook deze keer weer tot stand is gekomen in het kader van de nauwe, jarenlange samenwerking met de Europese Commissie.

Het nieuwe jaarrapport gaat uitgebreid in op de marktsituatie en de ontwikkelingen in de Europese binnenvaart in 2022. KBN levert voor de marktobservaties van de CCR inzichten en bijdragen vanuit de sector.  

Het volledige rapport kan worden gedownload in 
pdf-formaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels of online worden geraadpleegd op: https://www.inland-navigation-market.org.

Naar boven

 

App Rijkswaterstaat niet meer te gebruiken

Melden van onveilige situaties vaarwegen

Sinds 1 september 2023 is de Vaar Melder App van Rijkswaterstaat niet meer te gebruiken. Vanaf heden kunt u eenvoudig een melding maken van onveilige situaties op de vaarwegen via de website: vaarmelder.vaarweginformatie.nl

Het maken van een melding werkt op dezelfde manier zoals u al gewend was bij de app.
Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar Rijkswaterstaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met onze Landelijke Informatielijn: 0800-8002.

U kunt de onveilige situaties op de vaarwegen natuurlijk ook altijd bij KBN melden bij
Leny van Toorenburg of Geert Snoeij.

Naar boven

 

Interessante Leestips

 
 

AGENDA

 • 23 oktober - KBN Commissie Vergroening
 • 24 en 26 oktober - Werkgroep CDNI/G in Straatsburg
 • 23 november - CDNI IVC vergadering in Straatsburg
 • 24 november - Algemene Vergadering KBN
 • 27 november - EBU Event Role of Inland Waterway Transport (IWT) in the Framework of EU’s Mobility and Supply Policy
 • 28 november - Smart Shipping Event - Alblasserdam

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.