Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

7 september 2023 - Nr. 34

Nieuws & Updates

 1. PZI lanceert best practice veilig gebruik trackpilot
 2. Oproep deelname sectorconsultatie Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart
 3. Afgelopen weekend een calamiteit bij stuw in Grave
 4. Havengeld en walstroomtarieven onder de loep in Werkendam
 5. Interessante leestips
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Autonoom varen

PZI lanceert best practice veilig gebruik trackpilot

Het Platform Zero Incidents (PZI), een initiatief van KBN, heeft deze week de best practice gelanceerd betreffende het veilig gebruik van een trackpilot. Een trackpilot is een systeem voor de automatische besturing van een vaartuig langs een vooraf bepaalde koers. Het systeem is enige tijd geleden geïntroduceerd in de markt en inmiddels op enkele honderden schepen geïnstalleerd.

Een trackpilot ondersteunt en ontlast de schipper van routinetaken, waardoor er meer aandacht is voor het overzicht op de vaarweg en communicatie met andere gebruikers. Kortom, het zorgt voor meer rust en focus. Daarnaast kan het gebruik van een trackpilot een bijdrage leveren aan het besparen van brandstof.

Gebruik van trackpilot
Bij het gebruik van de trackpilot dient men rekening te houden met de risico’s die het gebruik ervan met zich meebrengt. De best practice van PZI brengt deze risico’s in kaart en bevat aanbevelingen om deze te reduceren. Zo is er aandacht voor installatie, training en wanneer de trackpilot wel of niet te gebruiken. In de best practice wordt daarnaast benadrukt dat een trackpilot de schipper ondersteunt en niet vervangt. Het verrichten van bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden of het verlaten van het stuurhuis tijdens het gebruik van de trackpilot hoort daarom niet tot een verantwoord of veilig gebruik van de techniek.  

Wet- en regelgeving
Er is nog geen wet- en regelgeving van toepassing voor het gebruik van de trackpilot. PZI hoopt, vooruitlopend hierop, vanuit de sector een goede invulling gegeven te hebben aan het doel om het navigatie-instrument veilig en verantwoord te gebruiken.
Autonome vaartechnieken, zoals de trackpilot, ontwikkelen zich in een hoog tempo in de binnenvaart. PZI zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal in de toekomst mogelijk meer documenten als deze best practice uitbrengen om te zorgen dat het introduceren van innovatieve technieken gepaard gaat met het bereiken van een hogere veiligheidsstandaard.

Tot slot, PZI benadrukt dat het hier gaat om een eerste versie van het document. De verwachting is dat er veel feedback op komt en juicht dit ook toe met het oog op het bereiken van haar missie: het bereiken van zero incidents.

U kunt de best practice gratis downloaden van de website van PZI in de kennisbank onder het item Best Practices. Het document is op dit moment in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar en zal in de toekomst ook naar het Duits vertaald worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Uw hulp gevraagd!

Reminder: Oproep deelname sectorconsultatie Toekomstbestendig Beroepsonderwijs Binnenvaart

Eind juli hebben wij u geïnformeerd over de geplande sectorconsultatie voor het project Toekomstbestending Beroepsonderwijs Binnenvaart (TBB). Binnen dat project wordt het beroepsonderwijs voor de binnenvaart de komende jaren volledig vernieuwd in relatie tot de inhoud, structuur en duur van de opleidingen.
 
Deze grootschalige herziening wordt gerealiseerd met behulp van alle samenwerkingspartners vanuit het maritiem onderwijs, diverse binnenvaartondernemers en de sectorvertegenwoordiging. De vier binnenvaartscholen zullen uiteindelijk allemaal dezelfde opleiding gaan aanbieden (naar verwachting start september 2024 het eerste jaar van de nieuwe mbo-opleiding). Daarmee weet de werkgever exact wat er verwacht kan worden van iemand vanuit de opleiding.
 
Het hele traject gaat vier jaar duren, maar dit najaar wordt aangevangen met een consultatie van de bedrijfstak. Vanuit de praktijk willen we vernemen waar de focus en accenten in het opleidingstraject moeten komen. Daarvoor is uw praktijkervaring van essentiële waarde! Kunnen we op uw input rekenen?
 
Aanmelden
Tijdens drie bijeenkomsten zal met de deelnemers op een aantal thema’s, de trends/toekomstbeelden van de functies aan boord worden vastgesteld en worden besproken wat voor de binnenvaart van belang zal zijn in de komende 15 jaar. Deze beelden vormen de input voor de beantwoording van de vraag of en hoe het onderwijsmateriaal aangepast moet worden. De primaire thema’s van deze sectorconsultatie zijn ‘aandrijving’, ‘digitalisering’ en ‘ontwikkelingsmogelijkheden begeleiding en niveau praktijkopleiders’. Alle thema’s zullen tijdens elk van de 3 bijeenkomsten passeren en zijn inhoudelijk dus in principe gelijk aan elkaar. Echter zal wel in elk van de sessies een thema meer centraal staan met aanvullende presentaties van deskundigen op het gebied van de respectievelijke deelthema’s. 

De bijeenkomsten staan gepland op:
 • Donderdag 12 oktober 2023 bij de Maritieme Academie Harlingen (Almenumerweg 1, Harlingen) > hoofdthema: ‘aandrijving’.
 • Vrijdag 20 oktober 2023 bij het Binnenvaartmuseum Nijmegen (Waalhaven 1K, Nijmegen) > hoofdthema: ‘digitalisering’.
 • Woensdag 29 november* 2023 bij het STC in Rotterdam (Lloydstraat 300, Rotterdam) > hoofdthema: ‘praktijkopleiders’. *(Let op: eerder hebben wij een andere datum gecommuniceerd voor de bijeenkomst bij het STC. Deze sessie is verplaatst naar woensdag 29 november 2023.)
Mede namens alle samenwerkingspartners, hopen we u bij één van de sessies te mogen ontvangen.

U kunt zich direct aanmelden bij projectmanager Frans van Weert via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly van Toorenburg.
 
 

Betrokkenheid KBN

Afgelopen weekend een calamiteit bij stuw in Grave 

Het is zaterdag 2 september en wij krijgen een telefoontje van een lid dat de stuw in Grave "eruit ligt". Bij ons gaan alle alarmbellen rinkelen. Grave heeft niet alleen één sluiskolk, maar ook een hele oude stuw die op het punt staat te worden aangepakt door Rijkswaterstaat (RWS), samen met een aantal andere stuwen in de Maas.

Er is een gat in de stuw ontstaan waardoor er veel water uit het pand weg stroomt. De scheepvaart is gestremd, maar we hebben ook berichten ontvangen dat er met man en macht wordt gewerkt om het gat te dichten door schotten te plaatsen. En nog alarmerender was dat RWS de scheepvaart adviseerde om zo snel mogelijk een diep grindgat of haven op te zoeken. Wij kunnen vanaf hier de urgentie niet inschatten en kunnen in zo'n geval niets anders doen dan het advies van RWS doorgeven.

Het gat moet worden gedicht, zodat het water niet verder uit het stuwpand loopt, met alle gevolgen van dien. Zaterdagavond kregen we het verzoek om aan te schuiven bij het overleg om een update uit de eerste hand te vernemen. Net voor het overleg, om 20.00 uur, kregen wij het goede nieuws dat het was gelukt en de schotten te plaatsen. Nu de schotten waren geplaatst, moest het pand weer op peil worden gebracht. Hoelang gaat dat duren? Aanvankelijk zou dit zo'n 14 uur in beslag nemen, maar ook dat is eigenlijk voorspoediger verlopen dan verwacht. Gelukkig kon de scheepvaart in de loop van zondag, bij het bereiken van een waterstand van 7,60 meter, weer worden hervat.

Nieuwsfeed RWS
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat dit nieuws breed is uitgemeten in de media en zelfs de landelijke journaals heeft gehaald. Hoewel wij in de scheepvaartsector doorgaans de voorkeur geven aan positieve nieuwsberichten, heeft deze gebeurtenis ook iets positiefs teweeggebracht. Voor het eerst was er namelijk een nieuwsfeed van Rijkswaterstaat actief, waarin talloze updates over de situatie werden verstrekt. Als branche hebben we Rijkswaterstaat een welgemeend compliment gegeven en verzocht om dit als standaardprocedure te overwegen bij calamiteiten van deze omvang.

Rijkswaterstaat vond het fijn te horen dat wij positief zijn over de nieuwsfeed en zal ons voorstel zeker meenemen in de evaluatie. Klik hier om de nieuwsfeed van Rijkswaterstraat te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Lokaal en regionaal

Havengeld en walstroomtarieven onder de loep in Werkendam

Vanuit onze leden hebben wij diverse vragen ontvangen met betrekking tot het havengeld en de walstroomtarieven in het binnenvaartbolwerk Werkendam. De afdeling Werkendam van Schippers Vereniging Schuttevaer heeft deze kwestie grondig geanalyseerd, en ook de regiocoördinator van KBN heeft hier actie op ondernomen.

Deze inspanningen hebben geleid tot vragen van de SGP tijdens de recente raadsvergadering van de gemeente Altena, waartoe Werkendam behoort. Het is inderdaad opgevallen dat de havenkosten in vergelijking met andere nabijgelegen havens aanzienlijk zijn gestegen. Er staat een evaluatie gepland van de nieuwe tarieven voor 1 oktober. Bovendien is het belangrijk op te merken dat het huidige tarief voor 1 kWh walstroom veruit het hoogste is in heel Nederland. Er wordt nu gewerkt aan een aanpassing van het walstroomtarief naar een meer marktconform niveau, met ingang van 2024.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Interessante leestips

 
 

AGENDA

 • 12 september - Werkgroep IEN in Straatsburg
 • 16 september - CBOB: Binnenvaart Ontmoetingsdag
 • 18 september - CESNI/QM
 • 20 september - CESNI/QP/Crew
 • 21 september - CESNI/QP
 • 21 September - 3rd Industry Safety Day Platform Zero Incidents
 • 5 en 6 oktober - IVR 10e Colloquium Wenen
 • 6 oktober - NVB-Jaarcongres in Utrecht
 • 13 oktober - CASS
 • 24 en 26 oktober - Werkgroep CDNI/G in Straatsburg

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.