Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 
20 juli 2023 - Nr. 28

Nieuws & Updates

 1. Vertrek Teunis van Lopik
 2. Ongevalscijfers scheepvaart 2022 bekend gemaakt
 3. KBN verhuizing in zicht
 4. Interessante leestips
 5. Agenda
 

Afscheid

Vertrek Teunis van Lopik


Teunis van Lopik stopt per direct bij Koninklijke Binnenvaart Nederland en zal (eerder dan gepland) genieten van zijn verworven tijd. 

Geschreven namens Teunis:
Deze melding valt me enigszins zwaar maar hierbij wil ik jullie laten weten dat ik stop met mijn werkzaamheden voor KBN. De afgelopen maanden gaven mij steeds meer aanleiding om voor deze beslissing te kiezen. In goed overleg met Rob Leussink hebben we gezocht naar een modus voor mijn wens om te stoppen met mijn werkzaamheden. Ik zal ook niet ergens anders aan het werk gaan en ga dus iets eerder dan gepland genieten van mijn verworven vrije tijd. Mijn arbeidsovereenkomst eindigt officieel op 31 augustus 2023 en tot die datum zal ik mijn resterende verlofdagen opnemen. Ik zal nog tot het einde van het jaar hand- en spandiensten verrichten voor KBN en zal u heus nog eens horen of treffen.
 
Koninklijke BLN-Schuttevaer en KBN hebben wat mij betreft goed werkgeverschap geboden en getoond en daarom wens ik KBN en alle medewerkers alle goeds! Zo ook de varende ondernemers en de aangesloten leden; Goede vaart, het ga u goed, een hartelijke groet en wellicht tot ziens!

Opvolging
KBN betreurt het vertrek van Teunis, maar bedankt hem voor zijn inzet, kennis en kunde in de afgelopen jaren. Er wordt nog gekeken in welke vorm opvolging gegeven kan worden aan de functie van Teunis.
Teunis een berichtje sturen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rapport

Ongevalscijfers scheepvaart 2022 bekend gemaakt


Op 13 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ongevalscijfers in de binnenvaart bekend gemaakt. Het zijn cijfers die ten opzichte van de cijfers van vorig jaar, ons zorgen baren. Het totaal aantal scheepsongevallen op de binnenwateren steeg van 1225 in 2021 naar 1319 in 2022. Een totale stijging van 94 ongevallen. Van de genoemde 1319 ongevallen zijn er 188 gekwalificeerd als “ernstig”. Deze cijfers liggen boven het gemiddelde van de jaren 2015 – 2021.
 
Als we ons beperken tot de 188 ernstige ongevallen, dan komen aanvaringen met infrastructuur en enkelzijde scheepsongevallen het meest voor. De toename van het aantal ernstige ongevallen is vooral te zien bij de beroepsvaart met een aantal van nu 117 ten opzichte van 78 in 2021. Onder ”beroepsvaart” wordt verstaan: beroepsgoederen vervoer, passagiersvaart, dag-passagiersvaart, watertaxi, chartervaart, bruine vloot etc. 
 
Dodelijke slachtoffers
In totaal zijn in 2022, 21 dodelijke slachtoffers en 19 zwaargewonden geregistreerd als gevolg van scheepsongevallen. Dit betrof zowel beroeps- als recreatievaart. In 2021 waren er 5 doden en 12 zwaargewonden te betreuren. 
De 21 dodelijke slachtoffers vielen bij 16 ongevallen. Hiervan waren 11 eenzijdige ongevallen. Eén daarvan betrof een aanvaring met infrastructuur. Eén was een aanvaring met een object. Drie ongevallen betroffen een schip/schip-aanvaringen.
 
De recreatievaart was in totaal betrokken bij zeven ongevallen, waarbij er 9 doden te betreuren vielen. Bij 3 ongevallen daarvan waren snel varende vaartuigen betrokken. Beroepsvaart was in totaal betrokken bij 10 ongevallen, waarbij er 13 doden te betreuren vielen. 

8 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij 8 diverse eenzijdige ongevallen met beroepsvaart. Oorzaken daarbij waren: 2 brand/explosie, 1 omslaan/kapseizen, 3 overboord slaan en 2 door een gebroken giek. 5 dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij 3 eenzijdige ongevallen met recreatievaart. Oorzaken daarbij waren: 2 omslaan/kapseizen en 1 overboord slaan).
 
Er vonden in 2022, 3 schip/schip-aanvaringen plaats met dodelijke afloop (in totaal 6 doden). Dit betrof een aanvaring tussen een veerboot en een snelle watertaxi met 4 dodelijke slachtoffers, een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een recreant (1 slachtoffer) en een aanvaring tussen twee waterscooters (1 slachtoffer). Een aanvaring met infrastructuur door een waterscooter resulteerde in 1 dodelijk slachtoffer. Een aanvaring met een object door een recreant resulteerde in 1 dodelijk slachtoffer.

Lees hier de totale rapportage hier.
 
Beroepsvaart en recreatievaart
Inmiddels zijn er berichten verschenen in de vakpers waarbij een onderzoek naar het hebben van een klein vaarbewijs door de recreatievaart wordt aangekaart, maar ook het aantal aanvaringen waarbij stuurhutten zijn gesneuveld, worden herhaalde malen genoemd. Het vaarbewijs alleen is geen oplossing om het aantal ongevallen terug te dringen. In de recreatievaart beschikken al nagenoeg 26.000 mensen over een vaarbewijs. In het kader van ‘’Varen doe je samen” waar ook Koninklijke Binnenvaart Nederland onderdeel van uitmaakt, dringen wij in elk geval aan op het hebben van een marifoon en werken wij mee aan het verbeteren van de veiligheid op het water. Wanneer de recreatievaart over een marifoon zou beschikken, ontstaat er in elk geval een mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Daarnaast dringen wij aan op het doen van minimaal een test voordat je het water op gaat met een huurschip. De verplichting tot een vaarbewijs voor de recreatievaart vraagt administratief veel en zal niet zomaar gerealiseerd kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Update

KBN verhuizing in zicht


De afgelopen periode is er hard gewerkt om het kantoor aan de Scheepmakerij 320 en 330 in een nieuw jasje te steken en zo klaar te maken voor de organisaties die hun intrek gaan doen in hét Binnenvaarthuis van Zwijndrecht. KBN hoopt eind augustus helemaal over te zijn. Het huurcontract op het Vasteland in Rotterdam is dan beëindigd. 
Voor meer informatie over de verhuizing kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 27 juli - KBN-commissie gevaarlijke goederen
 • 10 augustus - Nationaal vooroverleg ADN-Geneve
 • 14 augustus - IWT Dangerous goods committee 
 • 28 t/m 30 augustus - Werkgroep RP Straatsburg
 • 29 augustus - Presentatie/herijking concept Goederenvervoeragenda (ministerie I&W)
 • 21 t/m 25 augustus - ADN Safety Committee in Genève
 • 12 september - Werkgroep IEN in Straatsburg
 • 16 september - CBOB: Binnenvaart Ontmoetingsdag (Info en aanmelden)
 • 18 september - CESNI/QM
 • 20 september - CESNI/QP/Crew
 • 21 september - CESNI/QP
 • 21 september - 3rd Industry Safety Day Platform Zero Incidents  
 • 13 oktober - CASS

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.