Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

29 juni 2023 - Nr. 25

Nieuws & Updates

 1. Kennis delen op de Algemene Vergadering
 2. Loontabel juli 2023
 3. Stuurhut te hoog, brug te laag
 4. De keuze tussen onderhoud en aanleg is geen keuze
 5. 'Schadepost van 1,7 miljard voor logistiek is slechts het topje van de ijsberg'
 6. Havendagen Werkendam - 30 juni en 1 juli 2023
 7. Belangrijke wetswijzigingen voor werkgevers
 8. Interessante leestips
 9. KBN vlag in de mast
 10. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

23 juni 2023

Kennis delen op de Algemene Vergadering

Koninklijke Binnenvaart Nederland kijkt met tevredenheid terug op een boeiende Algemene Vergadering (AV) die op vrijdag 23 juni 2023 plaatsvond in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. De vergadering - die ook digitaal bij te wonen was - onder leiding van voorzitter Paul Goris, bood een waardevol platform voor uitwisseling van kennis en discussie over belangrijke thema's binnen de binnenvaartsector.
Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de AV vonden er inspirerende kennissessies plaats over cruciale onderwerpen die de toekomst van de binnenvaartsector zullen bepalen. Vergroening, digitale transformatie en koersvast werkgeverschap stonden centraal in deze sessies, die werden geleid door beleidsadviseurs van KBN.

Tijdens de AV kwam de contributieregeling voor 2024 aan bod. Féroz Kadirbaks presenteerde de nieuwe contributiestructuur die gericht is op een eerlijke en evenredige verdeling van kosten en benodigde opbrengsten.

Directeur Rob Leussink zorgde samen met medewerkers van KBN voor een update over de stand van zaken binnen de beleidsdomeinen en lobby in Den Haag. Er werd inzicht gegeven op de lopende projecten en initiatieven die gericht zijn op het versterken van de positie van de binnenvaart
Kijk hier de kennissessies van afgelopen vrijdag terug
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Leussink

Naar boven

 

Juli 2023

Loontabel 

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. Op basis van de consumentenprijsindex wordt de voorbeeld loontabel per 1 juli gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Stuurhut te hoog, brug te laag


Helaas komt het vaker voor dan we wensen: het stuurhuis te hoog of de brug te laag. Een brugaanvaring kan leiden tot ernstig of zelfs fataal persoonlijk letsel. De mentale schade voor degene die het heeft meegemaakt, mag ook niet onderschat worden. Het van het schip afschuivende en brekende stuurhuis moet een vreselijke ervaring zijn. Roergangers die het meegemaakt hebben, spreken over het geluid van een leegstortende glasbak.


Vrijwel altijd leidt dit type incident tot grote materiële en economische schade voor de binnenvaartondernemer. De verzekeraars krijgen te maken met hoge claims op een binnenvaartportefeuille die al enige tijd onder druk staat. Vertragingen op de vaarweg of zelfs schade aan de brug zijn ook bekende negatieve gevolgen van een stuurhuis-/brugaanvaring.

Onderzoek
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en het Platform Zero Incidents (PZI) zijn in 2022 gestart met een onderzoek naar dit type incident. Over de periode 2016 t/m 2022 werden circa 120 stuurhuis-/brugaanvaringen verzameld. Daarnaast zijn er 23 incidentrapporten geanalyseerd op dieperliggende oorzaken van deze incidenten. Het geeft een goede kijk op hoe dergelijke incidenten tot stand komen.

Klootzakkenstreek
Helaas wordt er in onze sector te snel gekeken naar de schuldige. Niet zelden wordt hier gesproken over een klootzakkenstreek van de roerganger. Het klopt dat een stuurhuis-/brugaanvaring vrijwel altijd tot stand komt door een menselijke fout. Toch dienen wij onszelf de vraag te stellen: Waarom is er een fout gemaakt? Zonder die vraag, zullen we nooit tot de zogenaamde basisoorzaken komen. Of zoals de bekende veiligheidsexpert James Reason ooit zei: “Zelfs de beste mensen maken de meest catastrofale fouten.”

Complex van factoren
Achter een stuurhuis-/brugaanvaring schuilt vaak een complexiteit van factoren die invloed hadden op het ontstaan van het incident. Laten we de spotlights eens weghalen van de roerganger en de focus leggen op de vaarweg. Is het niet zo dat bruggen vaak slecht verlicht en/of niet gemarkeerd zijn? Of dat er geen lokale doorvaarthoogte (hoogteschaal) gegeven wordt? Een goede reisvoorbereiding is noodzakelijk, maar zijn de officiële informatiebronnen goed toegankelijk en geven ze de juiste en eenduidige informatie? Het antwoord op de vragen laat zich raden.


Studio Schuttevaer

Morgen sluit Maurits van der Linde, beleidsadviseur Veiligheid, aan bij Studio Schuttevaer om te praten over burgaanvaringen. Wilt u meer weten over dit type incident, kijk dan morgen naar Studio Schuttevaer!


 
 

Infrastructuur

De keuze tussen onderhoud en aanleg is geen keuze

Koninklijke Binnenvaart Nederland betreurt de beslissing van de minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de drie vaarwegprojecten op pauze te zetten. Het betreft de projecten aan de Volkeraksluizen, Kreekraksluizen en de vaarweg IJsselmeer – Meppel.
 
Vooral direct nadat KBN als partner vanuit de Logistieke Alliantie de urgentie van deze projecten / infrastructuur heeft benadrukt. In de petitie die de Logistieke Alliantie vorige week heeft aangeboden aan de Tweede Kamerleden, is aandacht gevraagd voor de schade die de economie, logistiek en daarmee ook de binnenvaart ondervinden als gevolg van capaciteitstekorten en onderhoudsproblemen op de vaarwegen.
 
Geld naar onderhoud
Geld en menskracht uit de gepauzeerde projecten worden de komende jaren besteed aan groot onderhoud van de infrastructuur. Door stikstofproblematiek, stijgende prijzen in de bouw en krapte op de arbeidsmarkt kan een aantal aanlegprojecten op korte termijn niet worden uitgevoerd.
 
Het was bekend dat er geld van aanleg naar onderhoud zou worden overgeheveld. Dit geld kan ook goed worden benut voor onderhoud. Desondanks betreuren wij het ten zeerste dat belangrijke sluiscomplexen, zoals de Volkerak- en Kreekraksluizen toch weer naar achteren worden geschoven. Er was oorspronkelijk gepland om tussen 2025 en 2030 een extra kolk toe te voegen aan de Volkeraksluizen, het drukst bevaren sluiscomplex van Europa. De wachttijden bij de Kreekraksluizen zijn nu al onacceptabel lang. Ook de vaarweg IJsselmeer – Meppel moet voorzien in de benodigde capaciteit om aan de vervoersvraag van de binnenvaart te voldoen.

Inzet KBN
KBN heeft begrip, maar met een gevoel van grote teleurstelling. Voor het onderhoud is nodig dat er extra geld beschikbaar komt, aangezien de problemen op het gebied van onderhoud talloos zijn. De keuze om deze projecten te pauzeren is deels ingegeven door de stikstofproblematiek; bij het onderhoud kunnen we het meer dan goed gebruiken, dat is het probleem niet. Echter hoopt KBN dat de minister er alles aan blijft doen om toch de uitgestelde projecten met voortvarendheid weer in te plannen. Voor de logistiek zijn dit hele urgente projecten die niet alleen het vervoer over water ondersteunen, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan de modal shift om juist ook de grote onderhoudsopgave te kunnen ontlasten via het water.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Interview

'Schadepost van 1,7 miljard voor logistiek is slechts het topje van de ijsberg'

De Logistieke Alliantie heeft het kabinet vorige week opgeroepen te blijven investerenin noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur.

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat de economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op wegen, vaarwegen en spoorwegen in 2022 is gestegen naar 1,7 miljard euro. En dat is volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland nog maar 'het topje van de ijsberg".
Lees hier het interview met Leny van Toorenburg en Cornelis van Dorsser, beleidsadviseurs van KBN, in de Scheepvaartkrant

Naar boven

 

30 juni en 1 juli

Havendagen Werkendam

Ontmoet maritiem Werkendam, proef lekker eten en drinken, geniet van muziek en attracties terwijl je netwerkt of vrienden en familie jouw werkplek laat zien tijdens de Havendagen Werkendam op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 2023.

Het lokale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de gemeente en diverse andere partijen hebben intensief samengewerkt om een spetterend programma voor te bereiden. KBN is ook aanwezig op zaterdag 1 juli a.s. met onze kraam bij de kadepresentatie aan de Biesboschhaven Zuid (kraam 113). Bekijk hier de plattegrond.
Voor meer informatie over het complete programma en praktische informatie kunt u kijken op de website van de Havendagen Werkendam. Graag ontmoeten wij u daar!

Naar boven

 

Per 1 juli 2023

Belangrijke wetswijzigingen voor werkgevers

Pensioen
Het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioen' treedt in werking per 1 juli 2023. Dit betekent dat sociale partners en pensioenuitvoerders tot 1 juli 2027 de tijd krijgen om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dit verandert niets aan de situatie voor het intrekken van de verplichtstelling met ingang van 1 januari 2025. Hiervoor komen sociale partners na de zomer terug met een advies voor een nieuwe pensioenregeling met ingang van deze datum. Uiteraard wordt meteen gekeken naar een regeling, die voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Stijging minimumlonen
Met ingang van 1 juli stijgen de minimumlonen. Dat betekent ook dat de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals WW, WIA, Ziektewet en WAO verhoogd zullen worden. Met ingang van 1 januari 2024 gaat een wettelijk minimum uurloon gelden. Omdat dit nu gekoppeld is aan een fulltime werkweek, die per branche verschilt ontstaan er teveel verschillen. Om deze reden wordt het minimum uurloon vanaf deze datum gebaseerd op een werkweek van 36 uur, waardoor het minimumloon gemiddeld 4% zal stijgen.

Stap subsidie afgeschaft
Met ingang van 1 januari 2024 wordt deze subsidie afgeschaft. Het is niet bekend of er een alternatief komt.

Oproepcontracten
Het is niet meer mogelijk om medewerkers een oproepcontract te geven. Dit wordt vervangen door een basiscontract. In dit contract wordt een minimum aantal uur aangeboden en daarnaast moet de werknemer nog een bepaald aantal uren beschikbaar zijn boven dit minimum. Echter mag de werknemer oproepen buiten deze omvang wijzigen.

Tijd tussen tijdelijke contracten
De tijd die tussen twee tijdelijke contracten moet zitten wordt gewijzigd van 6 maanden naar 5 jaar. Dat betekent dat een werknemer eerder in aanmerking komt voor een vast contract.

Snellere vervanging bij langdurige ziekte
Voor kleine en middelgrote werknemers kunnen voortaan al na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van duurzame vervanging van de zieke werknemer, zodat zij hun bedrijfsvoering kunnen doorzetten. Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk vaststellen bij de Eerstejaarsevaluatie dat terugkeer bij de eigen werkgever niet meer ‘in de rede’ ligt. Als zij daar onderling niet uitkomen en de werkgever wil het eerste spoor afsluiten, moet de werkgever aan het UWV vragen dit te beoordelen.

Visie op re-integratie
Vanaf 1 juli moeten werkgevers en zieke werknemers hun visie op het re-integratietraject geven bij het opstellen en bijstellen van het Plan van Aanpak en de Eerstejaarsevaluatie. Dit zou de rol van werknemer en werkgever in het traject moeten verstevigen en tot een grotere betrokkenheid moeten leiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Interessante leestips

 

Foto's van leden

KBN Vlag in de mast

Heeft u ook mooie foto's van de KBN vlag in de mast? Of andere foto's van uw schip die wij rechtenvrij mogen gebruiken in onze communicatie? Stuur deze dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 
 • 27 t/m 29 juni - CESNI PT - Technische Voorschriften 
 • 27 juni - Overleg convenant emissielabel binnenvaart met het ministerie van IenW
 • 28 juni - Actieagenda toekomst binnenvaart met het ministerie van IenW
 • 29 juniFERM Port Cyber Café
 • 29 juni - CTGG plenaire vergadering (spoor, weg, binnenvaart)
 • 30 juni en 1 juli - Havendagen Werkendam
 • 3 juli - UNECE Workshop “Addressing Labour Market Challenges and Making the Sector More Attractive”
 • 5 juli - Commissie Sociaal & Onderwijs
 • 5 juli - Mid Year Review - IWT Platform
 • 6 juli - CTGG – Adviesgroep binnenvaart
 • 27 juli - KBN-commissie gevaarlijke goederen

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.