Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

22 juni 2023 - Nr. 24

Nieuws & Updates

 1. Petitie voor schadepost van €1,7 miljard voor de logistiek
 2. Werkbezoek Grave en Weurt
 3. Verruiming Julianakanaal Berg en Obbicht
 4. Walstroom aangelegd op een tweetal ligplaatsen Donau
 5. Droogtemonitor
 6. Voortgang Europese bemanningsvoorschriften
 7. Slimme en flexibele Europese bemanningsvoorschriften in de binnenvaart
 8. Uitnodiging infosessie Kanaaltunnels Antwerpen
 9. KBN zoekt communicatieadviseur en medewerker administratie
 10. Interessante leestips
 11. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Logistieke Alliantie

Petitie voor schadepost van €1,7 miljard voor de logistiek

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op wegen, vaarwegen en spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. De Logistieke Alliantie vraagt het kabinet, op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia, om te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur.

Vandaag heeft de Logistieke Alliantie (Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van de partijen van deze Alliantie) een petitie aangeboden samen met het onderzoek van Panteia aan verschillende Kamerleden van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor deze problematiek.

"Met deze petitie willen we dat samen met verladers en andere partijen nogmaals onder de aandacht van de politiek brengen en de minister en de Tweede Kamer oproepen om het MIRT en het geld dat daarvoor nodig is serieus te nemen. 5 juli praten de Kamerleden daarover met de minister. Daarom staan we vandaag hier," aldus Post.

Lees het hele bericht en petitie op onze website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

Update

Werkbezoek Grave en Weurt

Op 19 juni waren directeur Rob Leussink, voorzitter Paul Goris en Schippers Vereniging Schuttevaer (SVS) voorzitter Erik Schultz op werkbezoek bij de sluizen Grave en Weurt. Tijdens een overleg met minister Mark Harbers en directieleden van het ministerie en Rijkswaterstaat op 9 februari heeft KBN gevraagd om beide sluizen in onderhoud en planning top-prioriteit te geven. Dit om de structureel terugkerende problemen aanzienlijk te verminderen en een meer betrouwbare dienstverlening te krijgen. De sluizen bevinden zich voor onze leden op kernroutes, ook binnen het kader van de TEN-T routes van Europees belang. KBN (ook via SVS) staat in nauw contact met onze leden hierover. Het werkbezoek was één van de afspraken die voortvloeiden uit dit overleg.

Tijdens het werkbezoek heeft KBN een goed beeld gekregen van de problemen rondom deze sluizen en ook wat Rijkswaterstaat en ministerie er aan doen om hier op korte en lange termijn een betere dienstverlening te kunnen geven. RWS bevestigt dat de technische staat van de sluizen zorgelijk is en hekelt de storingen en stremmingen als gevolg van uitgesteld onderhoud op het gebied van automatisering, elektro en werktuigbouw. RWS streeft een nog grotere standaardisering en uniformering van onderdelen na om de uitwisseling bij storingen in Nederland te kunnen vergroten. Ook werkt RWS met aannemers eraan om meer betrouwbaarheid te krijgen in dienstverlening, zowel qua timing alsook het meedoen aan deze grote projecten binnen RWS. Prioritering vanuit de minister daarbij is dan ook erg belangrijk.
 
De Noordelijke Maascorridor
Voor de Noordelijke Maascorridor gaf RWS aan dat er een continue afstemming plaatsvindt tussen projectteams Oost- en Zuid – Nederland (ON & ZN) over het onderhoud om tenminste een van de twee routes altijd beschikbaar te hebben met maatgevende aflaaddiepte. Het waterverlies bij stuw Grave wordt de komende tijd aangepakt en voor de scheepvaart is RWS continu bezig met onderhoud van de sluizen Grave, Lithen Sint Andries zoals het aanpakken van de bodemverlaging en het materiaal (zoals stukken boomstammen) dat zich is gaan vastzetten tussen de sluisdeuren. Dit laatste is onder andere het gevolg van de aanwezigheid van meer bevers.

Voor 2024 – 2026 staan volgende extra werkzaamheden op de planning:
 • het vernieuwen en vervangen van de deur cilinders,
 • de schuif cilinders en de schuifgeleiding bij sluis Grave.
 • Ook technische vervangingen zoals bedradingen, omroep systemen en bodembeschermingen.
 • Bij de stuw komen er nieuwe kraanwagens, jukken, kettingen en schuiven.
 • Bij sluis Lith komen er zijgelijders en truckstellen alsmede technische aanpassingen.
 • Een van de meest hardnekkige problemen is de uitval bij warmte. Hiervoor wordt een compleet nieuwe koelinstallatie aangelegd in de technische ruimte en vinden er diverse vervangingen plaats in najaar 2023.
 • Bij Sint Andries vinden er veel technische vervangingen plaats, en tevens worden alle camera’s vervangen. Dit laatste punt krijgt overigens bij alle sluizen extra aandacht.
 • Bij Weurt en Heumen worden in het najaar van 2023 nieuwe rondsels en tandwielen ingebouwd in Waal- en kanaalhoofd. Tot die tijd moet de sluis verder met de automatische smeerinstallaties welke inmiddels zijn geïnstalleerd. Structureel gaan er extra middelen naar deze sluizen en worden planningen zo veel als mogelijk naar ‘voren getrokken’.
RWS heeft ons ervan overtuigd dat de directies van ON & ZN samen keihard werken om de Noordelijke Maascorridor veerkrachtiger te maken. Dit door het wegnemen van de risico’s bij de sluizen Weurt en Heumen en ook bij de omvaarroute Grave, Lith en Sint Andries. Het is immers van zeer groot belang dat er altijd tenminste 1 van deze routes open is. Voor de langere termijn zullen Weurt en Heumen in het kader van V&R vanaf 2028 – 2031 structureel worden aangepast. Tot die tijd zullen er steeds goede beheersmaatregelen worden genomen, ook in overleg met KBN.
 
Actief betrokken
Sommige langere, structurele trajecten kosten echter jaren aan voorbereiding, uitbesteding en uitvoering en zullen veel meer tijd in beslag gaan nemen. Ook al gaat er structureel veel meer aandacht uit naar deze sluizen, zoals binnen het kader van V&R. KBN zal hierin actief betrokken blijven en kort op de bal mee kunnen spelen. Het overleg hierover zal ook op minister- en directie-niveau gevolgd blijven worden.
 
Het bezoek werd begeleid door een belangrijke delegatie van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Wim Fabries, Marjolein van de Zandschulp, Michiel van Kruiningen, Nicole van der Sman, Martijn Korporaal, Iris Reuselaars, Sjors Talsma, Paul Swaneveld, Joëlle Verstraelen en Arjan Thielking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Leussink

Naar boven

 

Update

Verruiming Julianakanaal Berg en Obbicht

Terugblik
In de ochtend van 23 februari 2023 is de bouwkuip in het Julianakanaal volgelopen. Er waren op dat moment mensen in de kuip aanwezig. Zij konden de locatie gelukkig veilig verlaten. De stremming voor de scheepvaart op dit deel van het Julianakanaal duurde tot en met 20 maart 2023. De werkzaamheden aan het Julianakanaal waren bedoeld voor de verruiming tussen Berg en Obbicht over een lengte van ongeveer 3 km, om dit deel van de Maasroute, geschikt te maken voor de zogenoemde tweebaksduwvaart (klasse Vb-schepen).

Voortgang werkzaamheden
Natuurlijk zullen de werkzaamheden op enig moment moeten worden voortgezet. Maandag heeft Rijkswaterstaat de belangenorganisaties voor de Binnenvaart, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en de Algemeene Schippersvereniging (ASV) en de logistiek, geïnformeerd over de stand van zaken. In het gesprek is herhaald dat de werkzaamheden niet meer worden voortgezet op de manier die tot nu toe gevolgd werd en het kanaal tijdelijk een periode zal moeten worden gestremd tussen Berg en Obbicht. Op 23 april liet Wim Fabries, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, in o.a. weekblad Schuttevaer al weten: “Met het oog op de veiligheid van werknemers, omwonenden en de scheepvaart willen we dat risico niet nogmaals nemen. Hoe klein dat risico ook is, de impact is groot.” 

Hoewel er op dit moment nog niets concreets bekend is over een periode van droogleggen van het Julianakanaal voor het voortzetten van de werkzaamheden, vond Rijkswaterstaat het belangrijk toch het gesprek met alle betrokken partijen hierover open te houden. De komende maand zal er naar verwachting meer bekend worden en zullen KBN, ASV en de logistiek opnieuw worden uitgenodigd voor verdere afstemming. Wij waarderen deze transparantie in een vroeg stadium enorm en zullen iedereen na het gesprek in juli hierover verder informeren. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Linz en Wildungsmauer

Walstroom aangelegd op een tweetal ligplaatsen Donau

Vanaf 19 juni 2023 zijn er twee walstroomkasten beschikbaar op elk van de twee openbare aanlegplaatsen in Linz (rivierkilometer 2.129,2 - 2.129,0) en aan de rechteroever aan de Wildungsmauer (rivierkilometer 1.895,1 - 1.894,8). Elk van deze walstroomvoorzieningen hebben drie aansluitingen van 16 A-, 32 A- en 63 A (CEE) aan de onderzijde, zodat er meerdere schepen gebruik kunnen maken van de kasten. Om het eigen elektriciteitsverbruik te kunnen controleren, zijn er elektriciteitsmeters geïnstalleerd die ter plekke kunnen worden uitgelezen.

In een testfase van enkele maanden wordt de functionaliteit en het gebruik van de walstroomvoorzieningen geobserveerd en getest. Gedurende deze test periode is de aansluiting op de kast gratis. Om zo goed mogelijk van deze testfase te kunnen leren, verzoeken wij u om ons feedback te geven over de werking en de functionaliteit van de stroomkasten. Wij zullen 'ViaDonau' dan op de hoogte brengen. U mag het ook rechtstreeks bij ViaDonau melden maar dan graag met een afschrift naar ons zodat wij ook op de hoogte blijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Actuele stand

Droogtemonitor

Verwachte neerslag brengt beperkte verlichting
Deze week wordt voor het eerst sinds half mei significante neerslag verwacht in Nederland. Hierdoor zal het landelijk gemiddelde neerslagtekort, dat is opgelopen tot boven de 150 mm, licht dalen. Het neerslagtekort zal daarna weer oplopen. Door het lokale en kortstondige karakter van de verwachte neerslag zorgt dit niet voor een structurele verbetering van de droogtesituatie.

De aanvoer van de Rijn bij Lobith is op 20 juni net boven 1200 m3/s. Dat is onder het langjarige gemiddelde en onder het LCW-criterium voor de maand juni van 1300 m3/s. Tot 23 juni zal de aanvoer blijven afnemen. Omdat in het stroomgebied neerslag wordt verwacht, zal de aanvoer vanaf 24 juni mogelijk kortstondig toenemen tot rond 1300 m3/s. De verwachting is dat daarna de aanvoer opnieuw afneemt. De aanvoer van de Maas bij St. Pieter schommelt tussen 50 m3/s en 75 m3/s. Dit kan in de komende tijd kortstondig toenemen door neerslag. Op dit moment leidt de lage rivieraanvoer niet tot grote knelpunten.

Maatregelen/voorzieningen m.b.t. scheepvaart
Om in de wateraanvoer te kunnen blijven voorzien zijn bij sluis Eefde tijdelijke pompinstallaties (TPI) 1 en 2 geplaatst. Deze pompen staan gereed voor gebruik wanneer door de lage waterstanden op de IJssel wateraanvoer met de bestaande gemalen niet meer (volledig) mogelijk is. 
 
Om verzilting tegen te gaan en water vast te houden wordt zo veel mogelijk geschut met volle kolken (waaronder de Zeesluis IJmuiden). Dit kan in enkele gevallen zorgen voor iets langere wachttijden. RWS geeft standaard minst gepeilde diepten (MGD’s) uit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Update

Voortgang Europese bemanningsvoorschriften

Zoals in het verzoek van de EU is aangegeven, is een eenduidige regeling voor heel Europa een van de doelstellingen. Hiervoor worden al geruime tijd gesprekken gevoerd en zijn inmiddels ook 2 internet consultaties voor de sector geweest.
 
Eind mei is het laatste overleg geweest ten aanzien van de Europese bemanningsregeling. Namens het IWT platform heeft KBN deelgenomen aan dit overleg. In de afgelopen maanden is via ledengroepen uitvraag gedaan over de huidige tabellen, knelpunten en wensen. In dit overleg is een eerste voorstel voor een nieuwe bemanningstabel besproken. Deze eerste tabel voor motorschepen en duwboten is door werkgevers en vakbond samen gemaakt, mede op basis van input van leden. 

Vragen die zijn gesteld naar aanleiding van deze tabel zijn inmiddels beantwoord en de tabel wordt opnieuw in de agenda voor september 2023 opgenomen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Effectbeoordeling

Slimme en flexibele Europese bemanningsvoorschriften in de binnenvaart

Onlangs heeft KBN vanuit de EU de aankondiging ontvangen met het verzoek om input op een effectbeoordeling. De titel van het initiatief is ‘Slimme en flexibele Europese bemanningsvoorschriften in de binnenvaart’. 

Een eerste analyse over de huidige Europese bemanningsvoorschriften zijn vier problemen naar voren gekomen, in het kort een lappendeken aan regels, een bijbehorende hoeveelheid aan documenten om aan te kunnen tonen aan deze regels te kunnen voldoen, verouderde en starre bemanningsvoorschriften en in-efficiënte en makkelijk te beïnvloeden processen van registratie van gegevens aan boord (dienstboekjes en logboeken). 

De algemene doelstelling van de slimme en flexibele Europese bemanningsvoorschriften is bij te dragen tot een soepele, veilige en eerlijke werking van de binnenvaartmarkt door middel van harmonisatie en modernisering van de bemanningsvoorschriften in de binnenvaart op EU-niveau. De digitale instrumenten zullen dit initiatief versterken door de controle op de naleving door de autoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken. 
Vanuit de EU zijn al een aantal waarschijnlijke effecten gesignaleerd:
Als aanvulling op deze waarschijnlijke effecten wordt nu gevraagd om input op deze probleem, doelstellingen en de gevolgen hiervan. 

Uiteraard zal ook KBN in overleg met de Europese Binnenvaart Unie (EBU) en Europese Schippersorganisatie (ESO) input geven, waarbij input uit eerdere gesprekken met onze ledengroepen en de sectorconsultaties zullen worden meegenomen. 

Ook zal KBN worden meegenomen in de verdere raadplegingen over dit initiatief en zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Wilt u dit verzoek om input zelf nog eens nalezen, inzicht willen in het proces kunt u dit terugvinden op: Binnenvaart – slimme en flexibele EU-regels inzake scheepsbemanningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Albertkanaal

Uitnodiging infosessie Kanaaltunnels Antwerpen  

Volgende week woensdag (28 juni 2023) zal er een informatie sessie plaatsvinden over de werkzaamheden in relatie tot de bouw van Oosterweelverbinding. KBN zal aanwezig zijn bij deze sessie, maar het is fijn als er ook een aantal schippers aanwezig kunnen zijn om, met de ervaring uit de praktijk, zaken in te kunnen brengen.

De bouw heeft gedurende zeer lange tijd, 8 tot 10 jaar, inpakt op de situatie voor de scheepvaart. Kort gezegd, er zal vanuit bouwkuipen worden gewerkt waarbij de doorvaart van het Albertkanaal tot 24 meter zal worden beperkt. Er wordt op sommige momenten scheepvaartbegeleiding ingesteld, er zal een snelheidsbeperking van 8 km. per uur worden ingesteld, er worden wachtplaatsen ingericht voor het wachten op passage etc. Passage zal maximaal 1 uur vertraging kunnen opleveren.

Klik hier om u aan te melden voor deze fysieke bijeenkomst.

Behalve een fysieke bijeenkomst op 28 juni om 14.00 uur in het Havengebouw (Zada Hadidplein 1, 2030 Antwerpen) komt er ook nog een digitale mogelijkheid op 5 juli om 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt kijken op de website van de Oosterweel Verbinding

Naar boven

 

Openstaande vacatures

KBN zoekt communicatieadviseur en medewerker administratie

Wilt u meer weten over deze mooie en interessante functies? Of kent u iemand die geschikt is voor één van deze functies? Klik voor meer informatie op onderstaande links:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Leussink

Naar boven

 

Interessante leestips

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.