Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

15 juni 2023 - Nr. 23

Nieuws & Updates

  1. Ontwikkeling Nederlandse vloot op Nederlands grondgebied
  2. Gemengd afmeren in de Rotterdamse haven
  3. Consumentenprijsindex
  4. Modal shift: 80% wordt bij Wessem Port Services vervoerd via het water
  5. Frankrijk heeft de wijziging van het CDNI bekrachtigd
  6. Binnenvaart verduurzaamt - SWZ | Maritime
  7. Interessante leestips
  8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Data-analyse

Ontwikkeling Nederlandse vloot op Nederlands grondgebied

Naar aanleiding van een vraag van één van onze leden heeft KBN een analyse gemaakt van het aantal Nederlandse schepen dat in Nederland actief is. Hiervoor is gebruik gemaakt van vier databestanden van het CBS die we samengevoegd hebben tot één bestand. Klik hier voor de resultaten van deze analyse.
Over het geheel genomen is het aantal actieve Nederlandse schepen op Nederlands grondgebied de afgelopen 10 jaar met ongeveer 9% afgenomen van 5.377 schepen in 2012 naar 4.886 schepen in 2022. Tegelijkertijd is de laadcapaciteit van deze schepen met een half procent toegenomen. Het aandeel kleine schepen tot 1.000 ton nam met 26% af. In de categorie van 1.000 tot 1.500 ton was de daling met 13% iets kleiner maar nog steeds substantieel. Het aantal schepen met een capaciteit tussen de 1.500 en 3.000 ton bleef stabiel en groeide met 1%. De voornaamste groei zat in het aantal grote schepen boven de 3.000 ton. Het aantal schepen in dit segment groeide met 12% terwijl het volume met 15% toenam. Opvallend is dat het aantal motorvrachtschepen afneemt terwijl het aantal vrachtbakken stijgt. De groei van het aantal vrachtbakken en koppelverbanden doet de daling in het aantal motorvrachtschepen de laatste paar jaar goeddeels teniet. Ook bij de kleinere schepen.
 
De verdeling van de vloot over de verschillende scheepvaarttypen bleef redelijk constant. In 2022 had 71% betrekking op droge ladingvaart, 15% op tankvaart en was 14% gerelateerd aan overige activiteiten zoals passagiersvaart. Van de ladingcapaciteit heeft 76% betrekking op droge lading en 24% op tankvaart. Het aandeel tankvaart groeit langzaam door omdat er steeds meer grote tankers gebouwd worden.

Buitenlandse schepen actief in Nederland
De data-analyse geeft helaas nog geen inzicht in de ontwikkeling van de buitenlandse schepen die in Nederland actief zijn. KBN is in gesprek met CBS om ook deze gegevens voor de sector beschikbaar te krijgen, zodat een goed beeld ontstaat van de totale actieve vloot op Nederlands grondgebied.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cornelis van Dorsser

Naar boven

 

In de Rotterdamse haven

Gemengd afmeren

In het havengebied van Rotterdam mogen binnenvaartschepen sinds begin 2023 op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren. Dit geldt voor bepaalde categorieën schepen met en zonder gevaarlijke lading. Deze ligplaatsen zijn in overleg met de binnenvaartbranche en de Veiligheidsregio vastgesteld.

De locaties waar gemengd afgemeerd mag worden zijn voorzien van borden. Alleen daar is gemengd afmeren toegestaan. Dus niet in de hele haven van Rotterdam. Veiligheid staat altijd voorop. De zogenoemde 1- en 2-kegelschepen kunnen naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Werkzaamheden waarbij vonkvorming mogelijk is, open vuur, roken en barbecueën zijn daarom verboden. Maar kleine onderhoudswerkzaamheden aan het vaartuig als verven en ramen zemen zijn toegestaan.

Welke schepen met welke lading er precies mogen afmeren en welke regels er nageleefd moeten worden, is terug te lezen op de pagina gemengd afmeren op website van Port of Rotterdam. Op de website is o.a. terug te vinden;
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

CPI

Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2023 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2022 tot april 2023 gedaald van 128,98 naar 125,12; in procenten bedraagt deze daling 2,99%.

Een stijging van deze index – waarvan dus in de afgelopen referteperiode geen sprake was - wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2023.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilonka Westdijk

Naar boven

 

Modal shift: 80% wordt bij Wessem Port Services vervoerd via het water


Met vier eigen binnenhavens is Wessem Port Services (WPS) een belangrijke schakel in de toelevering van grondstoffen én in de afvoer van droge bulkproducten voor de lokale en internationale verladers in Limburg en omgeving.

Jaarlijks handelt WPS bijna 5 miljoen ton grondstoffen af via het water, de weg en soms per spoor. Ruim 80% wordt getransporteerd via het water. Uiteraard blijft ‘first of last mile’ belangrijk voor het wegvervoer, want niet iedere verlader is gevestigd aan diep vaarwater. Binnen afzienbare tijd zijn alle waterwegen waaraan de bulkterminals van WPS zijn gelegen opgewaardeerd tot klasse Vb, waardoor 135 meter schepen met gemak kunnen aanmeren.

Peter van Gemert, Commercial Director bij WPS: "Vroeger moest er aan de verladers nog uitgelegd worden wat multimodaal transport was, inmiddels is dit kennisniveau bij hen aanzienlijk verbeterd. Wij zoeken ook altijd schepen uit waarvan wij weten dat ze ook weer een retourlading in de buurt hebben, dit zorgt voor zo min mogelijk kilometers zonder vracht."

Lees hier het hele artikel over Wessem Port Services
 

Varend ontgassen

Frankrijk heeft de wijziging van het CDNI bekrachtigd

Op 7 juni 2023 heeft Frankrijk als vijfde verdragsluitende staat haar akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI neergelegd. De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van het ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen.

De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de noodzakelijke procedures voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten. Het neerleggen van de akte van bekrachtiging vormt een nieuwe belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding van de wijziging. Deze treedt zes maanden na neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking. De ratificatieprocedure is op dit moment nog gaande in Zwitserland.

Meer weten? Lees het hele persbericht op de website van CDNI.

Lees hier meer over het verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024 in Nederland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Ook de kleine schepen van groot belang

Binnenvaart verduurzaamt

In de april editie van het SWZ | Maritime wordt uitgebreid ingegaan op de verduurzaming van de binnenvaart en het belang van de kleine schepen. SWZ | Maritime is een magazine voor maritieme professionals en het verenigingsblad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied.

Wij mogen deze april editie met interessante artikelen over de binnenvaart met u delen. Op pagina 16 t/m 19 een artikel over de spitsenvaart en een interview met binnenvaartondernemer Janarie Kranenburg van de spits Westopa en tevens lid van KBN. Janarie is al een hele poos bezig met nadenken over meer duurzaamheid aan boord van schip.

Lees daarover meer in het artikel in SWZ | Maritime.

Naar boven

 

Interessante leestips

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.