Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

1 juni 2023 - Nr. 21

Nieuws & Updates

 1. Update gegaste bulklading: verbod losse fosfine tabletten
 2. Goed bezochte bijeenkomst Platform Zero Incidents
 3. Je wint aan kracht door de belangen te bundelen
 4. Sluis Weurt
 5. Jaarverslag 2022 - Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Veiligheid

Update gegaste bulklading: verbod losse fosfine tabletten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten om het gebruik van losse fosfine tabletten tijdens het transport in de binnenvaart en bij transport over de weg en het spoor niet langer toe te staan. Het verbod geldt in eerste instantie alleen in Nederland, maar de verwachting is dat dit snel ook zal gelden in andere EU-landen.

Het transport van gegaste lading in de binnenvaart is in Nederland al langer verboden, maar in andere EU-landen schijnt dit nog wel plaats te vinden. Voor een verbod op dit transport is daarom geen draagvlak, maar het gebruik van losse tabletten zal derhalve snel verboden worden. KBN juicht dit toe, want bij de incidenten die plaatsgevonden hebben, betrof het in alle gevallen losse tabletten.

Het vervoer van gegaste lading gaat waarschijnlijk ook onder de wetgeving (ADN) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren vallen. Er zal hierbij aandacht zijn voor een goede informatievoorziening en het verrichten van diverse metingen. Tijdens de augustus meeting in Genève van het Safety Committee zal blijken op welke wijze het onderwerp zal worden ingebed in het ADN 2025.

Standpunt KBN
KBN blijft zich inzetten voor een veilige lading aan boord van de binnenschepen en een goede informatievoorziening naar de bemanning van het schip toe. Daarnaast zet het in op extra meting aan boord na de belading uit een zeeschip door een deskundig persoon. Zij is hierover in overleg met diverse stakeholders. Tot slot, gezien de aanwezige restrisico’s adviseert KBN haar leden ook om een gasdetectiemeter aan boord te hebben. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Veiligheid

Goed bezochte bijeenkomst Platform Zero Incidents  

Vorige week heeft de jaarlijkse stakeholder bijeenkomst van het Platform Zero Incidents (PZI) plaats gevonden. PZI is een initiatief van KBN en is opgezet om incidenten te verzamelen om daarvan lering te trekken. De bijeenkomst, georganiseerd tijdens de beurs in Gorinchem, werd bezocht door circa 100 deelnemers. Zowel overheidsinstanties, havenbedrijven, de petrochemische industrie, verzekeraars, kennisinstanties en natuurlijk de binnenvaart zelf waren vertegenwoordigd. Hieronder volgt een korte weergave van de gepresenteerde onderwerpen.

Introductie PZI

Kristel Reiling (PZI) startte de bijeenkomst met een presentatie over de stand van zaken rondom PZI. Zij presenteerde incidentstatistieken en wat PZI tot nu toe voor activiteiten heeft ontplooid. Daarnaast ging ze in op de toekomstige plannen van het platform.
Klik hier voor de presentatie

Incidenten haven Rotterdam
Luuk Barth (havenbedrijf Rotterdam) ging in op de incidentstatistieken in de haven van Rotterdam. Opvallend is hierbij de toename in 2022 van het aantal not under commands in de binnenvaart. Het gaat hierbij om situaties waarbij het schip niet onder de controle is van de roerganger, ofwel een technische black-out. Hier is nog geen duidelijke oorzaak voor achterhaald, maar samen met PZI zal het havenbedrijf vinger aan de pols houden.
Klik hier voor de presentatie

Dode hoek-onderzoek
Wilma van Sandijk, recent toegevoegd aan het PZI-team, vertelde over haar onderzoek naar zogenaamd dode hoek incidenten. Het onderzoek zal gedurende 2023 worden afgemaakt. Wilma vroeg de aanwezigen om oplossingen om de dode hoek te doen verdwijnen of te verkleinen met haar te delen. Klik hier voor de presentatie

Verzekeraarsperspectief
Marnix de Bakker (EOC) belichtte incidenten vanuit een verzekeringsperspectief. Hij deelde veel voorkomende type incidenten en ging in op nieuwe risico’s, zoals autonoom varen en duurzame brandstoffen. Klik hier voor de  presentatie.

Stuurhuis-/brugaanvaringen
Maurits van der Linde (KBN) gaf een update naar het onderzoek over stuurhuis-/brugaanvaringen. Hij benadrukte hierbij het belang van makkelijk toegankelijke en betrouwbare informatiebronnen. Ook zou een zogenaamde hoogteschaal niet misstaan in het vaargebied van onze sector. Klik hier voor de presentatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Je wint aan kracht door de belangen te bundelen

Eind vorige maand werd de eerste editie van het magazine van KBN gepubliceerd met daarin een interview met minister Mark Harbers. Een gesprek over het belang van brancheorganisaties, de toekomst en uitdagingen van de binnenvaartsector.


De aanleiding van het interview was het 1-jarige bestaan van KBN:
Ik vind het echt fantastisch dat het vorig jaar gelukt is om één grote sterke binnenvaart brancheorganisatie te vormen. Samen ben je gewoon sterker en daarmee kan ook parallel getrokken worden met andere branches. Uiteindelijk win je aan kracht door de belangen van je achterban te bundelen. De voorlopers van KBN waren gewaardeerde gesprekspartners, maar met KBN zijn er extra korte lijnen tussen het ministerie en de branchevereniging. Als we met KBN aan tafel gaan, weten we dat we met een groot deel van de sector spreken.

In het algemeen zie je dat bedrijfstakken, die een krachtige en eenduidige boodschap voor het voetlicht brengen, door de samenleving en de overheid niet genegeerd kunnen worden. Daarnaast vind ik het extra van belang dat de fusie vorig jaar is gelukt, omdat er enorme uitdagingen liggen voor de binnenvaartsector: verduurzaming, modal shift, de toekomstbestendigheid van de binnenvaart. Deze grote vraagstukken vragen om krachten te bundelen. Toen ik bij mijn aantreden als minister hoorde dat de fusie tot KBN in de lucht hing, was ik daar heel blij om
.”

Lees hier het hele interview hoe de minister tegen de uitdagingen en de toekomst van de binnenvaart aan kijkt.
 

Schutregime

Sluis Weurt   

De Westkolk van sluis Weurt zal vanaf maandag
5 juni weer 24/7 in bedrijf gaan. Er gaat van 07.00-19.00 worden geschut met de lange kolk en van 19.00-07.00 met de korte deelkolk. 


Deze werkwijze is bedoeld om te zorgen dat het middenhoofd voldoende meters blijft maken. Deze werkwijze zou echter betekenen dat een diepgeladen schip langer dan 110 meter in de avond/nacht niet geschut kan worden. Komt er in de avond/nacht een schip groter dan 110 meter, dan wordt deze met de lange kolk geschut. Deze uitzondering in de avond/nacht wordt alleen gemaakt voor de lange, diepgeladen, schepen. Komen er in de avond/nacht toevallig 2 diepgeladen 110 meter schepen tegelijk voor schutting, dan blijft het tweede schip een schutting liggen.
 
Schutregime sluis Weurt:
Westkolk
1 en 2 juni:
 • Van 07.00 – 09.00 uur geopend met lange kolk 250 meter
 • Van 09.00 – 12.00 uur gestremd vanwege inspecties en bijstellen
 • Van 12.00 – 15.00 uur geopend met korte deelkolk 110 meter
3 en 4 juni:
 • Van 07:00 – 15:00 schutten met lange kolk 250 meter.
Vanaf 5 juni:
 • Van 07.00 – 19.00 uur geopend met lange kolk 250 meter.
 • Van 19.00 – 07.00 uur geopend met korte deelkolk 110 meter. Schepen groter dan 110 meter worden geschut met de lange kolk.
Gestremd op 7 juni, 21 juni en 5 juli van 09.00 – 12.00 uur.
 
Oostkolk

De oostkolk van sluis Weurt is 24 uur per dag open. Schutlengte is 250 meter. Aflaaddiepte is waterstand Nijmegen Haven in NAP minus 3,75 m
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Veiligheid

Jaarverslag 2022 - Inspectie Leefomgeving en Transport

Recent heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. De ILT heeft een breed werkgebied, waaronder de binnenvaart. Hieronder geven we een korte samenvatting van de inhoud van het rapport.

Wat heeft ILT bereikt?
Het toezicht en de handhaving richt zich met name op de afhandeling van incidenten en het doen van verbetervoorstellen om de veiligheid te vergroten. ILT richt zich niet alleen op incidenten van de binnenvaart zelf, maar in bijvoorbeeld de tankvaart is er ook aandacht voor de wal-/schipverbinding.

Niet verrassend is dat de ILT zich in 2022 gericht heeft op het varend ontgassen. Daarbij is gebruik gemaakt van drones, zijn pilots gehouden met autonoom opererende drones en zijn proeven voorbereid met mobiele en zelfs drijvende e-noses. Ook in 2023 en verder zal dit thema hoog op de agenda staan. Met het naderende verbod, 1-7-2024, zal er naar verwachting intensivering van handhaving plaatsvinden.  
 
Artificial intelligence
Opvallend is verder dat ook de ILT artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) heeft aangemerkt als belangrijke ontwikkeling. Samen met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en de Nederlandse Arbeidsinspectie is overeengekomen, om een innovatiecenter voor Artificial Intelligence (AI) op te zetten. In dit innovatiecenter gaan deze organisaties aan de slag met een kennisagenda voor AI voor het toezicht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.