Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

17 mei 2023 - Nr. 19

Nieuws & Updates

 1. KBN verheugd met verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024
 2. Meander gaat verder met 3 internaten
 3. Brug over het IJ lijkt weer van stal gehaald te worden
 4. Marktsegment Maritiem
 5. Het nationaal Deltaprogramma en de binnenvaart
 6. Maritime Industry belooft wederom een mooie beurs te gaan worden
 7. Ontmoet de beleidsadviseurs van KBN tijdens Maritime Industry
 8. Bestuurslid KBN geïnstalleerd als burgemeester van Ridderkerk
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Mijlpaal

KBN verheugd met verbod op varend ontgassen per 1 juli 2024


Minister Harbers heeft vandaag de Tweede Kamer middels een kamerbrief laten weten dat het verbod op varend ontgassen in werking zal treden vanaf 1 juli 2024. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is verheugd dat er nu duidelijkheid is over een concrete datum voor het ontgassingsverbod in Nederland.
De minister heeft de kamerbrief geschreven naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg over varend ontgassen op 9 mei jl. waaraan KBN in de stuurgroep heeft deelgenomen.
 
In de brief staat dat het verbod op ontgassen inmiddels is opgenomen in het Nederlandse Scheepsafvalstoffenbesluit en klaarligt om inwerking te treden door middel van een Koninklijk Besluit. Voorwaarde voor inwerkingtreding is dat alle zes Verdragstaten de verdragswijziging hebben geratificeerd KBN heeft steeds opgeroepen tot het afkondigen van een nationaal verbod, ongeacht het verloop van de resterende ratificatieprocessen.

Een duidelijke stip aan de horizon zorgt naar de mening van KBN voor een vliegwieleffect voor de totstandkoming van de benodigde infrastructuur en zal een groot deel van de ontgassingen stoppen door dedicated en compatibel varen.

Het Bestuurlijk Overleg van 9 februari en daaropvolgend constructieve overleg op 9 mei j.l., hebben ervoor gezorgd dat concrete afspraken en stappen voorwaarts zijn gemaakt. Er is besloten om het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit – met daarin het binnen het CDNI afgesproken ontgassingsverbod – in werking te laten treden op 1 juli 2024 of zoveel eerder in het geval de laatste Verdragsstaat de ratificatie heeft afgerond.

Hoewel KBN het liefst een gelijktijdige invoering voor alle fases (1,2 en 3) van het CDNI-verdrag zou hebben gezien, is KBN natuurlijk alsnog verheugd met de huidige uitkomst van de gelijktijdige invoering van fase 1 en 2 en de duidelijkheid over een concrete datum voor het ontgassingsverbod in Nederland. 

Dit is mede tot stand gekomen door de inspanningen van o.a. de stuurgroep varend ontgassen, waar KBN onderdeel van is, en de inzet van de verschillende stakeholders en betrokken medewerkers van het ministerie. Nu Frankrijk en Zwitserland vrijwel zeker dit jaar het CDNI-verdrag zullen tekenen, betekent dit dat het ontgassingsverbod per 1 juli 2024 in werking gesteld zal worden.  

De minister noemde het dossier varend ontgassen in het Bestuurlijk Overleg, één van de taaiste dossiers in Den Haag, maar ziet voor Nederland graag een koplopersrol weggelegd in Europa. 

De stuurgroep varend ontgassen zal op korte termijn bij elkaar komen om de belangrijkste mijlpalen te identificeren voor de roadmap die de partijen voor de zomer met elkaar willen besluiten voor het verdere vervolg dit onderwerp.

Dedicated en/of compatibel varen
In aansluiting op deze voorgenomen besluiten, is KBN nog steeds van mening dat varend ontgassen voor meerdere producten in de praktijk vaak onnodig is. Ladingen zouden vaker compatibel vervoerd kunnen worden of in geval van grotere hoeveelheden van bepaalde stoffen, is dedicated transport een mogelijkheid. Wij zijn er na gesprekken met een aantal van onze leden van overtuigd dat hier nu al substantiële veiligheids- en milieuwinst mee te bereiken is, ook voor stoffen uit fase 2 en 3. Met enkele grote petrochemische verladers en de leden is KBN in gesprek om hier daadwerkelijk nu al werk van te maken. 

Positie Koninklijke Binnenvaart Nederland
KBN maakt zich mede gelet op de veiligheid van bemanningen, omwonenden en het milieu, al vele jaren sterk voor het compleet uitbannen van het varend ontgassen. De maatschappelijke verontwaardiging neemt terecht toe en vereist van alle betrokkenen een maximale inspanning om het vrij emitteren van schadelijke stoffen naar de buitenlucht, snel tot het verleden te laten behoren. 

“We zijn dan ook verheugd met de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg en stappen voorwaarts in dit dossier”.

KBN blijft zich inzetten voor een volledig ontgassingsverbod en vertegenwoordigd hiermee het standpunt van haar leden met ca. 850 tankvaartschepen, en vertegenwoordigd hiermee ca. 70% van de tankvaartvloot in West-Europa.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Internaatlocaties

Meander gaat verder met 3 internaten


Afgelopen vrijdag 12 mei was KBN aanwezig bij een informatiebijeenkomst van Stichting Meander waarin ouders van internaat gaande kinderen zijn geïnformeerd over het volgende voorgenomen besluit. Stichting Meander heeft ouders (en personeel eerder op de dag) laten weten haar internaatlocaties drastisch te gaan inkrimpen. Dit nadat locatie Capelle aan den IJssel inmiddels is gesloten en Dordrecht per zomer 2023 zal sluiten.


Het Meander bestuur is voornemens om van de zeven nu nog beschikbare Meander-internaatlocaties de activiteiten te gaan concentreren op drie locaties: Zwijndrecht, Zwolle en Nijmegen. Per 2024 staan de Meander-internaatlocaties Maasbracht en Nieuwegein gepland om te sluiten en de locaties Terneuzen en Lemmer zullen per 2027 dichtgaan. Voor de te sluiten locaties is ook aangekondigd dat nieuwe gezinnen niet meer welkom zijn en op de locaties Lemmer en Terneuzen zal jaarlijks worden getoetst op een minimum van 13 kinderen. Dit betekent dat deze locaties ook eerder zouden kunnen sluiten dan nu voorgenomen. Daarnaast zal voor de locatie Zwolle binnen 5 jaar nieuwe huisvesting beschikbaar moeten zijn (het gebouw wat nu gebruikt wordt is te groot en staat voor een groot deel leeg). Dit betekent dat er ook voor de locatie Zwolle momenteel nog geen zekerheid is.
 
Dit bericht is zeer ingrijpend voor binnenvaartschippers en hun kinderen op de internaten. De belangrijke geografisch spreiding van schippersinternaten wordt daarmee niet langer vormgegeven. Ook zijn kinderen de dupe omdat ze uit hun school- en leefomgeving worden gehaald. Schippers zullen deze ontwikkeling als extra belemmering ervaren om te starten of het bedrijf voort te zetten in deze voor Nederland belangrijke vervoersbranche. 
 
De achterliggende maanden zijn veel stakeholders (samen) met Meander hard bezig geweest om nieuw perspectief te krijgen voor Meander. KBN neemt permanent deel aan het stakeholderoverleg middels bestuurslid Marco Oosterwijk en de laatste tijd ook Geert Snoeij (secretaris ledengroep CBOB). Daarbij zitten onder andere ook het LOVT, Steunpunt Binnenvaart, LOC van Meander, kermisbond, ASV, Limena en KSCC aan tafel. Vorig jaar hebben we Staatssecretaris Van Ooijen per brief op de hoogte gesteld van onze inzet en hem aangesproken op een echte oplossing voor de schippersinternaten, ook vanwege het grote belang van de binnenvaart dat daaraan is verbonden. Ook opdracht van het ministerie van VWS is een onderzoek uitgevoerd naar een betere bekostiging van de schippersinternaten. Oftewel: meer geld per kindplaats omdat dit echt nodig is (delen van de financiering zijn al twintig jaar niet voorzien van inflatiecorrectie). De uitkomsten van dit onderzoek zijn echter nog niet bekend. Helaas hebben deze activiteiten tot nog toe niet tot een oplossing geleid waardoor het bestuur van Meander zich genoodzaakt ziet het bovengenoemde besluit te nemen. 
 
Daarnaast speelt (nog steeds) het probleem dat er een oplossing moet worden gevonden voor het kunnen verkopen van de veel te grote (niet duurzame) internaatlocaties op verschillende plekken (en het ter plaatse kunnen vervangen van kleinere, moderne en duurzame locaties). Tot op heden moet de verkoopwaarde van de grote locaties bij verkoop nog worden afgedragen aan het ministerie van Financiën (economisch claimrecht): we willen dat het ministerie opnieuw geld ter beschikking stelt om te kunnen investeren.
 
Het voorgenomen besluit van Stichting Meander én in de wetenschap dat er nog geen oplossingen zijn gevonden heeft de stakeholders doen besluiten dit issue onder de aandacht te brengen bij Kamerleden. Er zullen Kamervragen worden gesteld. Wij zijn enorm benieuwd naar de antwoorden want de situatie kan zo niet blijven! We gaan door en geven niet op. De inzet voor onze schipperskinderen mag niet verslappen en zal niet afnemen. We zullen u nader informeren over het vervolg. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Vaste oeververbinding over het IJ

Brug over het IJ lijkt weer van stal gehaald te worden

Volgens stadskrant “Het Parool” van vorige week is dit al 183 jaar lang onderwerp van gesprek in de hoofdstad. Het gaat dan over een vaste oeververbinding om het centrum van Amsterdam beter te verbinden met Amsterdam Noord. De laatste 10 jaar is Amsterdam Noord enorm gegroeid als werk en woonlocatie. Hierdoor zullen meer mensen het IJ over moeten steken. In 2040 heeft Amsterdam Noord er 25.000 woningen bij en 50.000 extra inwoners. Daarom is in 2017 weer gestart met een onderzoek naar een vaste oeververbinding over het IJ.

De laatste 10 jaar is Amsterdam Noord enorm gegroeid als werk en woonlocatie. Hierdoor zullen meer mensen het IJ over moeten steken. In 2040 heeft Amsterdam Noord er 25.000 woningen bij en 50.000 extra inwoners. Daarom is in 2017 een onderzoek gedaan naar een vaste oeververbinding over het IJ. De uitkomsten van dat onderzoek resulteerde in een brug op het smalste deel van het IJ, ter hoogte van de Motorwal naar de Javakade met een hoogte van 9.10 meter. Deze brug werd door Rijkswaterstaat (RWS) en Port of Amsterdam (PoA) en (toen nog) BLN, afgekeurd op nautische gronden. 

Nieuwe ontwikkelingen brug over het IJ
Op 11 mei 2023, verscheen een bericht waaruit blijkt dat de plannen voor de brug weer uit de ijskast worden gehaald. Volgens de Voorjaarsnota die onlangs is gepresenteerd, wil de gemeente Amsterdam werk maken van de bereikbaarheid, duurzaamheid en infrastructuur. 

Om het openbaar vervoer op peil te houden in 2024, trekt de hoofdstad 7,5 miljoen euro uit. Ook reserveert de stad 300 miljoen euro voor het Zuidasdok, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en een extra metrohalte. Daarvoor moet nog wel gespaard worden. De stad heeft nu ook 100 miljoen euro gereserveerd voor de Oostbrug. In totaal is er minstens 300 miljoen euro voor nodig. De Vervoerregio draagt 75 miljoen euro bij. De gemeente zegt met andere partners in gesprek te gaan om de rest van het bedrag te financieren. 

Standpunt KBN blijft, brug over het IJ alleen als het nautisch veilig kan
Hierdoor komt de brug over het IJ helaas weer in beeld en zal KBN haar standpunt ook zeker weer gaan verdedigen. Onze voorkeur blijft een tunnel. KBN is niet tegen een brug, maar dat moet dan wel een nautisch veilige brug zijn. Een nautisch veilige brug is een brug van 12.50 meter hoog op een recht stuk vaarweg met 2 kleppen, dat achten wij, Rijkswaterstaat en Port of Amsterdam een veilige oeververbinding. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

SBB

Marktsegment Maritiem

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft tot doel om ervoor te zorgen dat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en dat bedrijven beschikken over de vakmensen die zij nodig hebben.

Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen die het beroepsleven veranderen en impact hebben op de vraag naar en eventueel kansen bieden voor mbo-opgeleiden. De vraag op de arbeidsmarkt naar gekwalificeerd personeel is allesbehalve eenduidig. Enerzijds bestaat de behoefte naar specialistische werknemers, die weinig inwerktijd nodig hebben. Anderzijds is er vraag naar werknemers met een bredere kennis en voor meer rollen inzetbaar. Anticiperen op de toekomst van het vakmanschap vraagt om kennis van relevante feiten, gecombineerd met inzicht in alle mogelijke gevolgen van beleidskeuzes. Bij het SBB komen het beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om daar standpunten over in te nemen en adviezen te formuleren aan de minister.

Als lid van het Marktsegment Maritiem van het orgaan SBB, draagt Koninklijke Binnenvaart Nederland bij aan die toekomst. In de sectorkamers en marktsegmenten adviseren sectoraal onderwijs en het bedrijfsleven over bijvoorbeeld praktijkleren, de kwalificatiestructuur en arbeidsmarktinformatie. Tevens passeren grote vraagstukken als hoe ervoor kan worden gezorgd dat studenten hun weg blijven vinden in een alsmaar veranderende arbeidsmarkt en hoe kan er in de gezamenlijkheid voor worden gezorgd dat het bedrijfsleven nu en in de toekomst over voldoende vakkrachten beschikt.

Per november 2022 mag KBN de deelsector binnenvaart formeel vertegenwoordigen in dat overleg en per afgelopen week mag Kelly van Toorenburg dat formeel gaan waarnemen in de rol van vicevoorzitter. Na een halfjaar is daarmee de vertegenwoordiging van de sector nog verder geborgd, in een positie die in het verleden nog niet eerder ingevuld is door de binnenvaart.

Heeft u ideeën en/of ervaringen hoe het beroepsonderwijs (nog) beter aan zou kunnen sluiten op de praktijk, neem dan contact op met beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Column Geert Snoeij

Het nationaal Deltaprogramma en de binnenvaart

Als binnenvaartsector weten we dat naar verwachting laagwater in de toekomst vaker en langduriger zal plaatsvinden. De binnenvaart heeft mede daardoor een enorm belang bij het waterbeheer. Geert Snoeij is namens KBN in overleg met mensen die aan het Nationaal Deltaprogramma werken. In zijn column in Schuttevaer neemt Geert u graag mee naar de inhoud van deze overleggen.

Paraaf uit de column:
"Het Deltaprogramma heeft op allerlei vlakken raakvlakken met de binnenvaart. En dan heb ik nog lang niet alle raakvlakken beschreven want wat denkt u van het Deltaprogramma in het IJsselmeer in Rijnmond-Drechtsteden en op allerlei andere plekken in Nederland waar er raakvlakken zijn met de binnenvaart. Als ‘vanzelfsprekend’ wordt de binnenvaart op allerlei niveaus en in allerlei regio’s binnen het Deltaprogramma vertegenwoordigd. Van een specifieke maatregel in een regio tot het overkoepelende plaatje op landelijk niveau en ook van de ambtenaar tot aan de bestuurder. Uiteindelijk werken we samen aan een zo goed mogelijk ‘geregeld’ waterbeheer waarbij er ook oog is voor de binnenvaart als gebruiker van het water."
Lees de column van Geert op de website van Schuttevaer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Interview organisatie Easyfairs

Maritime Industry belooft wederom een mooie beurs te gaan worden


Ieder jaar organiseert Easyfairs de Maritime Industry beurs in Evenementenhal Gorinchem. Dit jaar is de beurs op 23, 24 en 25 mei. De beursvloer is gericht op netwerken, commercie, het goede doel en innovatie. Eventmanager Malou Weststrate praat ons bij.

Programma kort samengevat
"Het belooft op de dinsdag een mooi kennisprogramma te worden met interessante sprekers met baanbrekende diensten die voor de hele sector van belang zijn. Op woensdag vindt het careerevent plaats, op de 1e verdieping, waar exposanten hun openstaande vacatures tonen en werkzoekenden informeren. Mensen die op zoek zijn naar een afstudeerplaats of baan doen er goed aan hier een bezoek te brengen. De donderdag staat in het teken van het goede doel: Stichting Zeilschip Eendracht." - aldus Malou Weststrate.
Lees het hele artikel in Samen Voortvarend magazine
Meer informatie over de beurs vindt u op www.maritime-industry.nl.

Naar boven

 

23 t/m 25 mei

Ontmoet de beleidsadviseurs van KBN tijdens Maritime Industry

Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van de exposanten tijdens de Maritime Industry in Gorinchem. U kunt ons vinden, een praatje maken met onze beleidsadviseurs en secretarissen, op stand F143.

Ontmoet het KBN team
Dinsdag
 • Leendert Korvink (Techniek en Vergroening)
 • Kelly van Toorenburg (Onderwijs en Arbeidsmarkt)
 • Frank Reijerse (Digitalisering)
 • Ton Wingelaar (Veiligheid en Gevaarlijke stoffen)
Ook aanwezig: Maira van Helvoirt, Teunis van Lopik, Nelleke van der Tor, Rob Leussink

Woensdag
 • Geert Snoeij (Nautisch technische zaken)
 • Ton Wingelaar (Veiligheid en Gevaarlijke stoffen)
Ook aanwezig: Els de Haan, Maurits van der Linde, Rob Leussink

Donderdag
 • Leendert Korvink (Techniek en Vergroening)
 • Ton Wingelaar (Veiligheid en Gevaarlijke stoffen)
 • Leny van Toorenburg (Nautisch technische zaken)
Ook aanwezig: Teunis van Lopik, Angela Ooms

Interessante bijeenkomsten
Daarnaast is er op de beurs ook een kennisprogramma en het Career Event. Daarnaast zijn ook interessante bijeenkomsten van andere organisaties, zoals:
Kortom kom naar de Maritime Industry en ontmoet KBN. Reserveer hier alvast uw tickets.

Naar boven

 

Marco Oosterwijk

Bestuurslid KBN geïnstalleerd als burgemeester van Ridderkerk


Bestuurslid Marco Oosterwijk (CBOB) is maandagavond 15 mei geïnstalleerd als burgemeester van Ridderkerk. Dit gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis. Marco legde de ambtseed af, waarna Anny Attema de ambtsketen en de voorzittershamer aan hem overdroeg.

Namens KBN wensen wij Marco veel succes met zijn nieuwe functie!
 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.