Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

11 mei 2023 - Nr. 18

Nieuws & Updates

 1. Lees nu de eerste editie van Samen Voortvarend!
 2. Veelgestelde vragen (FAQ) over de beroepskwalificaties
 3. Aangepaste bedientijden voor enkele objecten in Zeeland door personeelstekort bij Rijkswaterstaat
 4. Update nieuwe pensioenregeling 2023
 5. Terugkoppeling CDNI vergadering - afval
 6. Komt u ook naar de Maritime Industry?
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Communicatie

Lees nu de eerste editie van Samen Voortvarend!


Na de eerste podcast is nu ook het eerste magazine van Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit. Als het goed is heeft u Samen Voortvarend al mogen ontvangen of valt hij binnenkort in de brievenbus!

Kunt u niet wachten op de fysieke editie en wilt u nu al het interview met minister Harbers lezen, meer weten over ons toekomstperspectief op digitalisering en de ins- en outs van 1 jaar KBN zien? 

 
Lees het Samen Voortvarend magazine nu online
Interviews en achtergrondverhalen
In het magazine verschillende interessante interviews met o.a. Steven Lak, Haventalent Tomas, Khalid Tachi van EICB, EOC verzekeringen, Wessem Port Services en lid Eric van Dam over de vergroening van zijn schip.

Daarnaast ook achtergrondverhalen over brugaanvaringen, water- en infrastructuurdossiers, bemanningsrichtlijnen en Europese belangenbehartiging. En een inkijkje bij Koninklijke Binnenvaart Nederland, zoals de speerpunten van de ledengroepen en maak kennis met team van KBN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie

Naar boven

 

RSP

Veelgestelde vragen (FAQ) over de beroepskwalificaties

In 2017 is richtlijn 2017/2397 EU bemanningskwalificaties door het Europees Parlement aangenomen. Dit betekende dat lidstaten met ingang van 18 januari 2022 deze nieuwe richtlijn in hun wetgeving hadden moeten implementeren. 

In Nederland wordt hier nog aan gewerkt, inmiddels ligt het nieuwe wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Met ingang van 18 januari 2022 is er wel een noodregeling van kracht geworden, waarmee al kan worden gewerkt volgens deze nieuwe richtlijn (onderwijs, examens, afgifte van documenten etc.). Daarnaast is ook per 1 april 2023 het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) aangepast om te voldoen aan deze Europese richtlijn.

In 2022 hebben de voorlopers van Koninklijke Binnenvaart Nederland u van informatie voorzien omtrent deze wijzigingen en wat dit voor u betekent. Van onze leden hebben wij in de afgelopen periode de nodige opmerkingen ontvangen over deze nieuwe regels. Daarom hebben wij de veelgestelde vragen over dit onderwerp op een rijtje gezet
Lees hier de veelgestelde vragen (FAQ) over de beroepskwalificaties

De gesignaleerde knelpunten kunnen betrekking hebben op de regelgeving zelf, maar ook op de uitvoering daarvan in andere EU-landen. Soms kunnen we hier als KBN en zelfs als Nederland op korte termijn al iets aan veranderen door dit aan te kaarten op nationaal of internationaal niveau. Voor sommige knelpunten is meer tijd nodig en zullen we moeten wachten op de evaluatie van de richtlijn.  

Graag horen wij deze knelpunten van u, zodat we deze kunnen delen met het ministerie, onze partners in andere EU-landen of mee te nemen in de evaluatie van de regeling. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Zeeland

Aangepaste bedientijden voor enkele objecten door personeelstekort bij Rijkswaterstaat

Door personeelstekort bij Rijkswaterstaat (RWS) kunnen zij niet garanderen dat alle objecten volledig worden bediend. Om duidelijkheid te bieden hebben zij besloten de bedientijden bij een aantal objecten in Zeeland aan te passen. In de rest van het land is nog geen sprake van een aanpassing in de bediening. 
 
 De volgende maatregelen gaan geleden vanaf 1 juni 2023:
 • Vanaf 1 juni 2023 wordt de jachtensluis bij de Krammersluizen alleen nog bediend tussen 10.00 en 18.00 uur, de bediening vroeg in de ochtend en later op de avond vervalt op deze locatie.
 • Bij de sluizen van Hansweert blijft de winterregeling van kracht. Dit komt neer op twee passeermogelijkheden in de nacht in plaats van drie.
 • RWS overweegt ook om de tweewekelijkse nachtbediening bij de kleinere objecten, zoals de Roompotsluis stop te zetten. 
Ondanks deze maatregelen en het inzetten van extra personeel geeft RWS aan dat de beschikbaarheid van personeel onder druk blijft staan en kunnen door ziekte of onverwachte gebeurtenissen plotselinge knelpunten ontstaan. Op zulke momenten bepaalt RWS volgens een vaste verdringingsreeks hoe ze de dienstverlening zoveel mogelijk in stand kunnen houden.

Inzet KBN
Koninklijke Binnenvaart Nederland vindt het onacceptabel dat de bedientijden worden aangepast voor enkele objecten. De binnenvaart ondervindt al veel hinder en vertraging door het achterstallig onderhoud en kan dit er niet bij hebben.

Op 22 mei aanstaande spreken wij met de directeur van de dienst Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat. Deze landelijke dienst is verantwoordelijk voor de bediening van de objecten. Dit onderwerp gaan wij prominent op de agenda zetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Wet Toekomst Pensioenen

Update nieuwe pensioenregeling 2023

Op dit moment ligt de Wet Toekomst Pensioenen bij de Eerste Kamer en bij een akkoord betekent het dat de nieuwe wet ook per 1 juli 2023 in zal gaan. Uiteindelijk zullen op 1 januari 2027 alle pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Veel verzekeraars en pensioenfondsen zijn druk bezig met nieuwe regelingen en de ingangsdatum waarop zij de nieuwe regeling kunnen laten in gaan. Deze datum is voor de werkgroep van de sociale partners (KBN en Nautilus) van belang, om de keuze te kunnen maken voor een nieuwe regeling voor de binnenvaartsector.

Daarnaast is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gesprek geweest, waarin we deze problematiek en de mogelijkheid voor het ontstaan van witte vlekken (werknemers die geen pensioen opbouwen) besproken. Eind juni zal dit gesprek worden vervolgd.

In de zomerperiode van 2023 zal de werkgroep met een nieuwe update komen, waarin meer duidelijkheid gegeven zal worden over de nieuwe pensioenregeling en de route daar naar toe.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Afval

Terugkoppeling CDNI vergadering

De vergaderingen van de CDNI / G-werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden, waarbij Europese binnenvaartbrancheorganisaties (EBU en ESO) als geaccrediteerde organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven en ook mogen inspreken bij het overleg van de verdragsluitende partijen. Koninklijke Binnenvaart Nederland is namens de EBU en ESO aanwezig bij deze vergaderingen. Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen.

Dit beknopte verslag is geen volledige weergave van de vergadering van 25 en 26 april 2023, maar een kort overzicht voor diegenen die geïnteresseerd zijn in één of meerdere onderwerpen.

Het CDNI verdrag is in drie delen opgedeeld.
 • Deel A: olie- en vethoudend afval
 • Deel B: lading gerelateerd afval
 • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval
A: olie- en vethoudend afval
De vervanging van het huidige SPE-CDNI systeem staat op dit moment gepland voor de aankomende zomer. Meest zichtbare wijziging voor de gebruikers is de vervanging van het huidige systeem van terminals en ECO-kaarten door een applicatie. Hoewel er naar zal worden gestreefd dat zo veel mogelijk gebruikers zullen overstappen naar de applicatie zal er ook een oplossing worden ingericht waarmee zonder het gebruik van een smartphone of een ander elektronisch apparaat kan worden gewerkt. In eerste instantie zal de afwikkeling van de verwijderingsbijdrage via dit nieuwe systeem gaan lopen. Voor medio 2024 is voorzien om ook de registratie van afval-afgifte hierin te gaan integreren. Van het nieuwe systeem wordt niet alleen een zekere efficiency verwacht, het zal ook een stap zijn naar het digitaliseren van de CDNI-formaliteiten.

De komende periode zal er vanuit de Nationale Instituten een gecoördineerde informatiecampagne worden opgezet om alle gebruikers tijdig mee te nemen in deze wijziging. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

B: lading gerelateerd afval
De ratificatie van het aangepaste CDNI verdrag is nog steeds werk in uitvoering, en daarmee ook het ontgassingsverbod in het verdragsgebied. Tijdens de laatste CDNI/G hebben zowel Frankrijk als Zwitserland aangegeven te verwachten dat nog dit jaar de ratificatie formeel kan worden afgerond. Dit is een belangrijke ontwikkeling op de route naar het daadwerkelijke ontgassingsverbod in het gehele verdragsgebied.
Parallel aan het ratificatieproces is in de CDNI/G het nieuwe ontwerp voor de losverklaring voor de tankvaart afgerond. Dit document zal in juni worden besproken in de Conferentie der Verdragsluitende Partijen. De losverklaring is aangevuld en uitgebreid met velden die betrekking hebben op het ontgassen van de lading, ook is de lay-out op enkele punten aangepast. Punt van discussie is op dit moment nog steeds wel een voorstel voor het uitbreiden van verplichtingen die nu reeds gekoppeld zijn aan de regeling benzinevervoer naar alle stoffen in de tabellen I-III, zie hiervoor ook het verslag van de vorige CDNI/G in de KBN nieuwsbrief 32 - 2022
 
C: overig scheepsbedrijfsafval
In 2022 heeft een Belgische werkgroep onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om binnen het verdrag tot een verdere harmonisatie voor Deel C afval te komen. De conclusie van dit onderzoek is dat het draagvlak hiervoor vooralsnog ontbreekt. In de vergadering heeft de sector opnieuw gewezen op het feit dat op dit moment niet alle ontwikkelingen voor Deel C worden toegepast conform de artikelen in het verdrag. Helaas is het besluit genomen om dit onderwerp voorlopig te parkeren en van de lopende agenda te halen.
Andere thema’s die in het kader van Deel C zijn besproken is het omgaan met afvalwater uit zwembaden aan boord van passagiersschepen en de voorbereidingen met betrekking tot de uitbreiding van het lozingsverbod voor passagiersschepen met meer dan 12 personen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

23 t/m 25 mei

Komt u ook naar de Maritime Industry?

Van 23 mei t/m 25 mei 2023 is de volgende editie van Maritime Industry. Met bijna 350 exposanten de grootste binnenvaartbeurs van de Benelux.

Ontmoet KBN

Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van de exposanten. U kunt ons vinden, een praatje maken met onze beleidsadviseurs en secretarissen, op stand F143.

Interessante bijeenkomsten
Daarnaast is er op de beurs ook kennisprogramma en het Career Event. Daarnaast zijn ook interessante bijeenkomsten van andere organisaties, zoals:
Kortom kom naar de Maritime Industry en ontmoet KBN. Reserveer hier alvast uw tickets.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.