Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

30 maart 2023 - Nr. 13

Nieuws & Updates

 1. KBN kantoor gaat in de steigers
 2. Veelvuldige stakingen in Frankrijk - Sluizen Bovenrijn
 3. Bezoek aan LOVK
 4. Elisabeth Post nieuwe voorzitter Logistieke Alliantie
 5. Leestips
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Zwijndrecht Scheepmakerij

KBN kantoor gaat in de steigers

Vanaf 17 april is het kantoor van KBN aan de Scheepmakerij 320 in Zwijndrecht gesloten in verband met de verbouwing. Deze verbouwing gaat ongeveer 10 weken in beslag nemen. Tot die tijd zal het kantoor van KBN gevestigd zijn op het Vasteland 78 in Rotterdam.

Na de verbouwing zal KBN zich vestigen op nummer 330 aan de Scheepmakerij. EICB, BVB en BTB nemen hun intrek op 320, waardoor wij samen het binnenvaarthuis gaan vormen. Om te zorgen voor een frisse start van het binnenvaarthuis is deze verbouwing noodzakelijk. De verbouwing moet zorgen voor een modern en toekomstbestendig kantoor.

Contactgegevens
U kunt ons blijven bereiken op de voor u bekende telefoonnummers en bent welkom op het Vasteland 78, 3011 BN in Rotterdam. Wij houden u op de hoogte. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de Haan

Naar boven

 

Sluizen in de Bovenrijn

Veelvuldige stakingen in Frankrijk

Het zal u niet ontgaan zijn dat in Frankrijk wordt gestaakt vanwege het besluit van president Macron over het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De binnenvaart wordt ook getroffen door deze stakingen, met een over het algemeen grimmig karakter. We beperken ons hier tot de stakingen van de sluizen in de Bovenrijn.

Naar aanleiding van deze stakingen heeft de EBU op 16 februari jl. de fundamentele vraag aan de Secretaris Generaal van de CCR voorgelegd hoe deze stakingen zich verhouden tot de Akte van Mannheim. Dit thema is vervolgens op 15 maart besproken in de zogeheten CCR-PRE-vergadering op basis van een advies van de juridische commissie van de CCR.
 
Het antwoord is nogal complex. Enerzijds is er het recht op vrije vaart (Akte van Mannheim), anderzijds is er het stakingsrecht. Bovendien kunnen ook andere gebeurtenissen een onderbreking van het verkeer op de Rijn veroorzaken. Volgens de CCR is het daarom niet eenvoudig om de criteria voor een onderbreking die als een inbreuk op het beginsel van de vrije vaart moet worden beschouwd, duidelijk af te bakenen.
 
In nauwe samenwerking met Franse autoriteiten is de afgelopen jaren een pragmatische aanpak voor de stakingen ontwikkeld. Uit de toegepaste procedure is gebleken dat de Franse autoriteiten zich terdege bewust zijn van het belang van de Akte van Mannheim. De CCR laat weten dat de Franse autoriteiten er alles aan doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, een einde te maken aan stakingen bij de sluizen in de Bovenrijn. Zij zorgen er ook voor dat de CCR in de huidige context, in real time, op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. De CCR is van mening dat dit vooralsnog voldoende tegemoetkomt aan de verplichting om het beginsel van de vrije vaart (Akte van Mannheim) te verdedigen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg en/of Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Onderwijs varende kinderen

Bezoek aan LOVK

Gisteren heeft KBN samen met de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) een bezoek gebracht aan de LOVK. In het gesprek hebben wij kennisgemaakt en gesproken over mogelijkheden waar wij als organisaties elkaar kunnen vinden, ondersteunen en versterken.

Een deel van de leden van KBN en CBOB hebben een schippersgezinsbedrijf. Kinderen van deze ondernemers hebben net als andere kinderen in Nederland een leerplicht. De LOVK verzorgt onderwijs aan deze varende kinderen. Met een eigen ontwikkelde lesmethode en structuur is de LOVK dé school voor deze schipperskinderen van 3-7 jaar.

Vanaf 7 jaar geldt er naast de leerplicht ook een schoolplicht. Daarom gaan in veel gevallen deze kinderen daarna naar een schippersinternaat. De LOVK heeft dan ook nauw contact met de schippersinternaten in Nederland. KBN en CBOB vinden goed onderwijs en opvang voor deze kinderen belangrijk. Dit is ook noodzakelijk om deze manier van bedrijfsvoering te kunnen doen en voortzetten. Het schippersgezinsbedrijf is een groot onderdeel van de Nederlandse binnenvaart, daarom zetten KBN en CBOB zich daarvoor in. Goede contacten met bijvoorbeeld de LOVK zijn daarvoor van belang.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

Krachten bundelen om handel en logistiek te versterken

Elisabeth Post nieuwe voorzitter Logistieke Alliantie

Elisabeth Post wordt de nieuwe voorzitter van de Logistieke Alliantie (LA). De bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN) neemt het stokje over van Steven Lak, die eind deze maand afzwaait bij evofenedex en daarmee ook als voorzitter van de LA.

De LA bestaat uit 16 leden, waaronder Koninklijke Binnenvaart Nederland, die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken en ook gezamenlijk op te trekken op deze thema’s richting Den Haag. Volgens uitgaand voorzitter Steven Lak is in de afgelopen periode de basis gelegd voor actieve samenwerking tussen de partijen: denken vanuit ketens en gericht op concrete acties die het belang van logistiek ook voor burgers moeten aantonen. Met het voorzitterschap van de LA zal Post ook toetreden tot het Topteam van de Topsector Logistiek. “Logistiek is de bloedsomloop van de Nederlandse economie en is daarmee essentieel voor de brede welvaart in ons land”, zegt Elisabeth Post. “Ik ben dan ook verheugd dat ik mij als voorzitter van de LA, naast mijn functie bij TLN, kan inzetten voor deze sector.

Post wil zich inzetten voor een betere afstemming binnen de keten. Optimalisering van bereikbaarheid en benutting van alle modaliteiten in de logistieke sector is daarbij een belangrijk onderwerp. “Ruimte voor logistiek in de breedste zin van het woord, daar zal ik voor pleiten.

Naar boven

 

Leestips

 

AGENDA

 • 6 april - Stuurgroep varend ontgassen
 • 12 april - CTGG plenair
 • 14 april - CTGG/ILT modaliteit water
 • 21 april - CTGG-dag 2023
 • 25 en 26 april - Werkgroep CDNI/G
 • 13 mei - Algemene Ledenvergadering van de vereniging CBOB
 • 16 mei - CDNI IVR vergadering
 • 23 t/m 25 mei - Maritime Industry 2023
 • 3 juni - vergadering Ledengroep Zand- en Grindvaart

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.