Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

23 maart 2023 - Nr. 12

Nieuws & Updates

 1. KBN ontwikkelt toekomstperspectief voor digitalisering 
 2. Knokken voor veilige en betrouwbare brandstof 
 3. Julianakanaal weer open voor scheepvaart
 4. PLATINA3 - Afsluitend evenement
 5. Wijziging van RSP met ingang van 1 april 2023
 6. Komt u ook naar Maritime Industry 2023?
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Regie op eigen data

KBN ontwikkelt toekomstperspectief voor digitalisering 

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Digitale innovaties zijn inmiddels niet meer weg te denken in de moderne manier van werken en communiceren, zowel aan boord als met partijen rondom ons heen.

De ontwikkelingen staan echter niet stil. Automatisch varen, het uitwisselen van gegevens via een federatief datastelsel en het digitaal versturen van informatie over de lading richting handhavende overheden zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die de komende jaren op onze sector af gaan komen. Dat maakt het des te urgenter om nu een duidelijke visie, beleid en agenda te hebben op dit onderwerp.

Urgentie
Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft deze urgentie gezien en heeft een toekomstperspectief geschreven om richting te geven aan deze ambities. Het nemen van regie bij de ontwikkelingen (niet over maar mét de binnenvaart), het innemen van duidelijke standpunten over onder andere dataeigenaarschap en -security maar ook kennisontwikkeling voor leden behoren tot de speerpunten uit dit toekomstperspectief.

In de binnenvaart komen veel verschillende vormen van digitaal dataverkeer, systemen en apps bij elkaar. Om structuur en overzicht te brengen in de soorten dataverkeer waar een binnenvaartondernemer mee te maken heeft, richt het toekomstperspectief van KBN zich daarom op een aantal specifieke procesclusters waarop bepaalde knooppunten data wordt gedeeld tussen een binnenvaartondernemer en andere organisaties ten behoeve van een optimale reis van een binnenvaartondernemer. Dit sluit ook naadloos aan bij de visie van KBN op digitalisering.

Visie KBN
De visie van KBN op digitalisering luidt: “De binnenvaartsector wordt duurzaam en integraal gepositioneerd binnen de digitale transitie van logistiek en mobiliteit. We werken toe naar gestandaardiseerde en geharmoniseerde oplossingen voor zowel lading, schip als (slimme) infrastructuur. Er is een Europese scope, nationale oplossingen binnen Nederland zijn bij voorkeur aangehaakt op Europese processen en afspraken”.

KBN zet in op verschillende procesclusters voor digitalisering. Voor deze verschillende clusters zullen actieprogramma’s opgesteld gaan worden om per onderwerp bewustwording bij leden en stakeholders te creëren, samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties, kennisontwikkeling te vergroten en te delen en aansluiting te vinden voor mogelijke financiering 
Digitaliseringcommissie en samenwerking NVB
Lees meer over de digitaliseringcommissie en de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op dit thema.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Biobrandstoffen

Knokken voor veilige en betrouwbare brandstof 

Koninklijke Binnenvaart Nederland geeft herhaaldelijk aan dat de huidige FAME specificaties voor de binnenvaart geen veilige vaart garanderen. Nee roepen is niet constructief en oplossingen maken blijkt een uitdaging. Als oplossing heeft KBN, samen met bunkerbedrijven en ondernemers, een wensspecificatie voor biobrandstof opgesteld die onder operationele omstandigheden tot -15°C geen problemen oplevert bij gebruik in binnenvaartschepen.

Onderzoek effecten bijmengen
Op dit moment neemt KBN actief deel aan onafhankelijk onderzoek (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) naar de effecten van het bijmengen van FAME. Omdat FAME in meer dan 20 varianten leverbaar is, die allemaal binnen de huidige specificaties gemaakt worden, zijn er ook varianten waarbij al stolling optreedt onder de +10°C. De FAME samenstelling die bij de huidige EN 590 met “winterkwaliteit” geleverd wordt, blijkt ook in de binnenvaart uitstekend en betrouwbaar te werken, die moeten we houden.

Afgelopen week kwamen experts van reguliere brandstoffen, biobrandstoffen, bunkerbedrijven, motorproducenten, standaardisatie instellingen, verzekeraars en gebruikers bij elkaar bij ARGENT Energy in Amsterdam, een biobrandstof producent die op basis van afval duurzame biodiesel produceren. KBN was ook aanwezig bij deze bijeenkomst waar we uitleg kregen hoe de biobrandstof uit dierlijke vetten geproduceerd wordt. Een imposant proces, waaruit blijkt dat de kwaliteit van de biobrandstof sterk afhankelijk is van het aanbod van beschikbare grondstof.

De motorenproducenten geven aan dat hun motoren ook met hogere FAME percentages, tot wel 20% of 30%, betrouwbaar blijven functioneren. Voordat het bijmengpercentage opgevoerd kan worden, is eerst een goede (binnenvaart) FAME specificatie nodig. 
 
Praktijkproef
KBN werkt ook mee aan een praktijkproef waarbij verschillende mengsels met biobrandstoffen getest worden. Op termijn zal het bijmengpercentage worden opgevoerd en daarom pleit KBN nu al om praktijktesten uit te voeren met 20% en 30% bijmenging (met goede specificaties). Om de keten van scheepsbrandstofleveringen niet te complex te maken stelt KBN voor om geen verschillende seizoenbrandstoffen te gebruiken, zoals in het wegvervoer wel gebruikelijk is. Hiermee is een stabiele afname met constante en betaalbare kwaliteit te realiseren.

Vergroeningsambitie
De vergroeningsambitie van de binnenvaart is sterk en de sector laat dit ook op vele fronten blijken. Echter, er worden geen concessies gedaan aan de veiligheid of betrouwbaarheid van de efficiëntste vervoerstak. Daar blijft KBN zich sterk voor maken!
Lees hier een uitgebreider artikel over dit onderwerp. Voor vragen kunt u contact opnemen met Leendert Korvink
 

Maandag 20 maart

Julianakanaal weer open voor scheepvaart

Vorige week informeerden wij u in deze nieuwsbrief over het bezoek van KBN aan het Julianakanaal. De stremming van het kanaal zou in elk geval duren tot 20 maart. 

Op 20 maart om 12.00 uur is inderdaad de stremming opgeheven. De steunberm van de bouwkuip in het Julianakanaal, voor extra stabiliteit, is aangebracht. Het grondwater is onder controle. Net als voor de stremming geldt voor het varen langs de damwand een snelheidsbeperking van 6 kilometer per uur. Ook zal er 24 uur per dag scheepvaartbegeleiding plaatsvinden.

Rijkswaterstaat neemt als volgende stap het opstellen van een plan van aanpak voor het hervatten van de werkzaamheden aan het Julianakanaal. Een vervolgplanning hangt daar nauw mee samen en kan op dit moment nog niet worden gegeven. Er is afgesproken dat KBN en de logistieke sector betrokken zullen worden bij de invulling van de vervolgplanning.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg
 

23 en 24 maart

PLATINA3 - Afsluitend evenement

Vanmorgen opende voorzitter Paul Goris samen met Europees Commissaris DG MOVE mevrouw Vălean, het ‘slot-evenement’ van PLATINA3 in Brussel. PLATINA3 is een belangrijk programma vanuit de Europese Commissie voor onze sector.

Paul Goris heeft opgeroepen om met zijn allen leiderschap te tonen waar het gaat over vergroening. Durf stappen te maken. Maar om dit waar te maken heeft de sector ook goed onderhouden vaarwegen nodig met minder verstoringen als nu. Dit geldt ook voor Duitsland en andere buurlanden. Actieve ondersteuning voor modal shift en de hard nodige vergroening van onze schepen.

Wat houdt PLATINA3 in?
PLATINA3 biedt gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te promoten. PLATINA3 slaat de brug naar toekomstige onderzoeks-, innovatie- en implementatiebehoeften binnen de binnenvaart in Europa. Een hoofddoelstelling is het verschaffen van de kennisbasis voor de uitvoering van de Europese Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het IWT-actieprogramma (NAIADES) van de EG richting 2030.
 
Gedurende deze PLATINA3 week is KBN, namens European Barge Union, European Skippers Union en IWT Platform, zeer actief in workshops en presentaties die worden gegeven. In de periode voorafgaand aan deze week zijn meerdere personen van KBN en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) betrokken geweest bij PLATINA3. Belangrijk, omdat veel onderwerpen van onze sector in Brussel moeten worden afgesproken. Samen met EICB wordt er hard gewerkt om ‘vergroenende’ technologieën haalbaar en betaalbaar te houden voor onze sector.
Theresia Hacksteiner (Secretaris – Generaal van EBU en IWT Platform), Paul Goris (Voorzitter KBN) met Europees Commissaris Vălean.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website over PLATINA3
 

Ter herinnering

Wijziging van RSP met ingang van 1 april 2023

Zoals eerder in onze nieuwsbrief aangekondigd zal het RSP met ingang van 1 april 2023 wijzigen. Dat betekent, dat met ingang van deze datum het nieuw keuringsreglement van toepassing is zoals beschreven in Richtlijn 2017/2397.
 
Vanaf deze datum zullen door SAB de dienstboekjes en vaartijdenboeken worden afgegeven, die overeenstemmen met deze nieuwe richtlijn en aanpassing van het RSP. Daarnaast is het volgen van de veiligheidstraining verplicht voor het dienstboekje deksman kan worden afgegeven.
Op 31 januari jl. werd er vanuit de CCR een presentatie gegeven over de aanpassingen van het RSP vanaf 1 april. Klik hier voor de PowerPoint presentatie van die dag.

Wilt u nog meer informatie, dan kunt u hier een compleet overzicht van de wijzigingen downloaden

Naar boven

 

23 t/m 25 mei

Komt u ook naar Maritime Industry 2023?

Van 23 mei t/m 25 mei 2023 is de volgende editie van Maritime Industry. Met bijna 350 exposanten de grootste binnenvaartbeurs van de Benelux. Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van de exposanten. U kunt ons vinden, een praatje maken met onze beleidsadviseurs en secretarissen, op stand F143.

Daarnaast is erop de beurs ook kennisprogramma (dinsdag) en het Career Event (woensdag). Kortom kom naar de Maritime Industry en ontmoet KBN. Reserveer hier alvast uw tickets.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Maritime Industry
 

AGENDA

 • 23 en 24 maart - PLATINA3 Stage Event
 • 30 maart - Directeurenoverleg Veiligheid Voorop
 • 6 april - Stuurgroep varend ontgassen
 • 12 april - CTGG plenair
 • 14 april - CTGG/ILT modaliteit water
 • 21 april - CTGG-dag 2023
 • 23 t/m 25 mei - Maritime Industry 2023
 • 3 juni - Jaarvergadering Ledengroep zand- en grindvaart

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.