Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

16 maart 2023 - nr. 11

Nieuws & Updates

  1. KBN praat met delegatie over het instorten van de bouwkuip bij het Julianakanaal
  2. Inzet KBN voor laden/lossen personenvoertuigen bij ECT Terminals
  3. Koningsdag in Rotterdam - wat betekent dat voor de binnenvaart?
  4. Vernieuwing Webportaal binnenhavengeld - Port of Rotterdam
  5. IVR Congres 2023 Amsterdam
  6. Kijktip: Vrouwen die varen
  7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Infrastructuur

KBN praat met een delegatie over het instorten van de bouwkuip bij het Julianakanaal

Op 13 maart heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) een gesprek gevoerd met de directie en een breed gezelschap van Rijkswaterstaat en de aannemer (Van den Herik Sliedrecht) over het bezwijken van de bouwkuip van het Julianakanaal. KBN was niet geheel tevreden over de wijze waarop zij is geïnformeerd door partijen maar inmiddels na een bezoek ter plaatse, kan teruggekeken worden op een goed en open gesprek over het voorval. Allereerst zijn wij, met alle betrokkenen, blij dat er zich geen persoonlijk ongelukken hebben voorgedaan bij deze calamiteit en ook onder de indruk van de daadkracht waarmee de crisis is bestreden.

Rijkswaterstaat en de aannemer hebben direct maatregelen uitgewerkt om het scheepvaartverkeer weer veilig mogelijk te maken en kennisinstituut Deltares heeft een spoedadvies uitgebracht. Men is nu bezig met het uitvoeren van maatregelen en het storten van de steunberm ter bescherming en stabiliteit van de damwand. De stremming zal in elk geval tot 20 maart duren.

Het onderzoek naar de oorzaak en aanvullend advies over het hervatten van de werkzaamheden is nog niet gereed. Een vervolgplanning hangt daar nauw mee samen en kan nu nog niet worden gegeven. Er is afgesproken dat KBN en de logistieke sector betrokken zullen worden bij de invulling van de vervolgplanning.

Het bezwijken van de bouwkuip heeft niet alleen gevolgen voor het scheepvaartverkeer, maar heeft ook impact op de grondwaterstand. Aan de overzijde van het kanaal, richting de Maas, is het grondwater verhoogd. Deze stijging van het grondwater heeft niet geleid tot overlast in de omgeving.

KBN kijkt terug op een goed en open gesprek, een wijze van communiceren die door ons geapprecieerd wordt en ons vertrouwen geeft in de vervolgaanpak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Inzet KBN

Laden/lossen personenvoertuigen bij ECT Terminals

Vorige week informeerden wij u in de nieuwsbrief over het feit dat ECT om veiligheids- en beveiligingsredenen besloten heeft dat het niet meer is toegestaan om personenvoertuigen te laden en/of lossen op binnenvaartschepen. ECT is van mening dat er voor deze activiteit voldoende openbare voorzieningen in de haven aanwezig zijn.

KBN is het hier niet mee eens en betreurt het besluit dat ECT heeft genomen. Enkele weken geleden hebben wij hier uitgebreid met ECT over gesproken en daarbij duidelijk aangeven dat het laden/lossen van auto’s een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van de binnenvaart is en dus gefaciliteerd moet (blijven) worden. Daarnaast kan dit ook gevolgen hebben voor de planningen van de binnenvaartschepen, omdat ze soms gedwongen zullen zijn onder de kraan vandaan te varen als ze op een bepaald tijdstip naar de autosteiger toe moeten.

Een belangrijk argument voor ECT is de huidige drugsproblematiek met uithalers. Drugscriminaliteit is een steeds groter probleem voor de haven van Rotterdam, en er worden steeds meer maatregelen genomen om dit tegen te gaan. In deze context is het op- en afzetten van auto’s ongewenst. Wat helaas ook meespeelt is het feit dat niet elke schipper zich aan de spelregels blijkt te houden: ECT blijkt regelmatig geconfronteerd te worden met het feit dat er ineens een auto boven de kade hangt zonder dat ECT er iets van weet.

Uit het gesprek met ECT werd duidelijk dat dit verbod een voldongen feit is: ECT heeft weliswaar begrip voor onze argumenten, maar heeft tegelijkertijd laten weten het besluit niet terug te willen draaien. Er zullen uiteraard uitzonderingen mogelijk zijn bij calamiteiten.

Door het besluit van ECT betwijfelt KBN of er voldoende faciliteiten zijn in de Rotterdamse Haven voor het op- en afzetten van auto’s van de binnenvaartschepen. Dit zullen wij uiteraard verder opnemen met het Havenbedrijf Rotterdam, om te kijken naar extra autoafzetplaatsen. Ook gaan wij dit onderwerp aan de orde stellen bij de werkgroep bij Deltalinqs die indertijd de Uniforme Terminalregels vastgesteld heeft. Daarnaast zal het ook in de stuurgroep van Nextlogic besproken worden in verband met de (on-)voorspelbaarheid van het planningsproces.

Het op- en afzetten van auto’s is een gevoelig onderwerp, dat al jaren onze aandacht heeft. Zodra wij meer weten zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse en/of Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Stremmingen

Koningsdag in Rotterdam - wat betekent dat voor de binnenvaart?

Zoals u weet wordt Koningsdag dit jaar in Rotterdam gehouden. Koningsdag is één van de nationale evenementen die Nederland rijk is waarvoor veel maatregelen worden genomen.

De route is enige tijd geleden bekend gemaaktAfhankelijk van waar op de route de Koninklijke familie zich bevindt, gelden er verschillende niveaus van veiligheidseisen. Dit heeft ook gevolgen voor de binnenvaart.

Maashaven:
De Maashaven is gestremd van woensdag 26 april 10:00 uur tot en met donderdag 27 april 14:00 uur. In deze periode is het niet toegestaan om te verhalen, dan wel de Maashaven in- of uit te varen. Dit in verband met het veiligheidsonderzoek. Schepen die voor 26 april 10:00 uur liggen afgemeerd in de Maashaven mogen, met uitzondering van een aantal ligplaatsen, blijven liggen. Er zal achter in de Maashaven een ponton worden opgebouwd waar de watertaxi’s afmeren voordat ze vertrekken met de Koninklijke familie aan boord. Daarnaast zullen er nog een aantal watertaxi’s vertrekken vanaf de achterste hockeystick steiger. Er is voor dit steiger gekozen in verband met de loopafstand. Later vertrekken vanaf de steiger dat voor de overige watertaxi’s is opgebouwd is niet mogelijk i.v.m. de korte tijd en de live uitzending.
 
De ligplaatsen die moeten worden vrijgehouden zijn de volgende:
  • Ligplaats HBR Venlo 4: van 26 april 08:00 uur tot en met 27 april 15:00 uur 
  • Ligplaats HBR STG 3O: van 26 april 08:00 uur tot en met 27 april 15:00 uur 
  • Alle ligplaatsen ter hoogte van oeverfrontnummer 1316 en oeverfrontnummer 1317: van 26 april 08:00 uur tot en met 27 april 15:00 uur 
Voor de Nieuwe Maas gelden de volgende maatregelen:
Stremming op donderdag 27 april van 08:00 uur tot 14:00 uur. Er wordt gestremd tussen Kilometerraai 1002.8 en Kilometerraai 999. Schepen mogen wel afmeren op de Maaskade, maar ook daar geldt dat zij tussen 08:00 uur en 14:00 uur niet mogen verhalen of vertrekken. De ligplaatsen in het stremmingsgebied waar niet mag worden afgemeerd, staan in de BAS.
 
Voor de Leuvehaven gelden de volgende maatregelen:
De Leuvehaven is gestremd van woensdag 26 april 10:00 uur tot en met donderdag 27 april 14:00 uur. Ook hier geldt dat er niet mag worden verhaald en niet mag worden in- en uitgevaren. Achter de pontonbrug van het Maritiem Museum zal een ponton worden gebouwd waar de Koninklijke familie zal uitstappen.

Klik hier voor een overzicht van het gehele stremmingsgebied voor Koningsdag 2023
Uiteraard volgen er nog BAS berichten met deze en andere informatie.

Reactie KBN
Uiteraard vindt KBN het niet fijn dat de nieuwe Maas van 08.00 tot 14.00 uur op 27 april gestremd zal zijn vanwege het bezoek van de Koning. Echter de intentie was om de nieuwe Maas nog veel langer te stremmen. Dit heeft het havenbedrijf, mede op ons verzoek, weten te voorkomen. Als er een Koningsdag wordt gehouden in Rotterdam en je moet voldoen aan allerlei regels (protocollen), is het onmogelijk dat alles kan worden voorkomen. De stremming van 6 uur is heel vervelend, voor ons als bedrijfstak, maar dit was het uiterste wat onder de gegeven omstandigheden haalbaar was.

Naar boven

 

Ter informatie van Port of Rotterdam

Vernieuwing Webportaal binnenhavengeld

In de zomer van 2022 kondigde Havenbedrijf Rotterdam een technische upgrade aan van het huidige webportaal. Deze upgrade is volgens planning voltooid en gaat live op 20 maart 2023.

Een technisch team van Portbase en Havenbedrijf Rotterdam heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het geven van een technische upgrade aan het verouderde webportaal voor Binnenhavengeld. Het systeem is nu geïntegreerd bij Portbase en voldoet weer helemaal aan de technische vereisten. 
Wat verandert er voor u? Klik hier voor meer informatie van het havenbedrijf.

Naar boven

 

25 en 26 mei 2023

IVR Congres 2023 Amsterdam

Op 25 en 26 mei 2023 zal de 36e editie van het jaarlijkse internationale IVR Congres plaatsvinden. Dit jaar is gekozen voor Amsterdam als gaststad.

De hoofdstad heeft van oudsher een sterke link met de binnenvaart, van de rondvaartboten op de Amsterdamse grachten tot de veerponten over het IJ en de binnenvaartschepen die de goederen vervoeren van en naar Port of Amsterdam. IVR heeft een aantal prachtige en duurzame locaties geselecteerd waarmee zij haar leden wederom een breed scala aan activiteiten en netwerkmomenten zal bieden.
U bent als lid van KBN uitgenodigd door IVR om deel te nemen aan dit congres. Voor meer informatie over het programma, registreren en kosten, kunt u kijken op de IVR website

Naar boven

 

Kijktip

Vrouwen die varen

In het programma “Vrouwen die Varen” worden 15 vrouwen gevolgd die hun droom hebben waargemaakt en in de vaart zijn gaan werken. Ze zijn het water op gegaan met de stoerste schippersvrouwen van Nederland. De vrouwen zijn zowel op hun werk als in hun privéleven gefilmd. Zij delen hun liefde voor het vak, varen op verschillende schepen en hebben uiteenlopende titels.

In de afleveringen wordt onder andere meegevaren met rondvaartschipper Ingrid. Deze stoere vrouw is altijd op de grachten te vinden en deelt haar bijzondere, sterke verhalen over de passagiers die ze aan boord heeft op haar salonboot. Ook Frederica is te bewonderen in het nieuwe programma. Deze hardwerkende vrouw uit Friesland heeft maar liefst 22 jaar in het maritiem onderwijs gewerkt. Haar grote liefde is en blijft varen en daar ging ze dan ook meteen naar terug toen haar kinderen volwassen waren. In de uitzendingen komen nog veel meer vrouwen die in de vaart werken voorbij.

Vanaf donderdag 23 maart is het nieuwe programma wekelijks om 20:25 uur te zien op NPO 3. Het is ook mogelijk om de serie te bekijken op NPO Plus. Bekijk hier de trailer.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.