Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

9 maart 2023 - Nr. 10

Nieuws & Updates

 1. KBN benadrukt belang invoer verbod op varend ontgassen
 2. Stremming Julianakanaal - KBN zit er bovenop
 3. KBN te gast bij Studio Schuttevaer 10 maart
 4. Lotte Janssen-Verschoor vindt nieuwe uitdaging
 5. Waarom 135m lange schepen wél door de Oostkolk van sluis Weurt en kleinere schepen niet?
 6. Laden/lossen personenvoertuigen ECT terminals
 7. Inland Navigation Week 2023
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Rondetafelgesprek varend ontgassen

KBN benadrukt belang invoer verbod op varend ontgassen

Dinsdag 7 maart stond het Rondetafelgesprek varend ontgassen in de Tweede Kamer op het programma. Dit gesprek was aangevraagd door Kamerleden om over meer informatie te beschikken over dit onderwerp. Kamerleden van VVD, GroenLinks, CDA en D66 stelde aan diverse partijen vragen over de problematiek. KBN was één van de partijen die hun zienswijze op de problematiek mocht geven.

KBN zat samen met andere marktpartijen in het 2e blok van de bijeenkomst. Vooraf heeft KBN een position paper ingediend. KBN heeft nogmaals benadrukt dat een versnelde invoer van een verbod op varend ontgassen noodzakelijk is.

Een duidelijke stip op de horizon, bijvoorbeeld 1 januari 2024, zorgt ervoor dat er perspectief komt voor exploitanten van (mobiele) ontgassingsinstallaties en zal ook zorgen voor toename van dedicated/compatible vaart, zo verwacht KBN. Door versnelde invoer van het verbod komen alle partijen in beweging. Zo was ook de investeringsbereidheid van de exploitanten van mobiele ontgassingsinstallaties opvallend.

Eensgezindheid
Alle partijen die het woord voerde pleitten voor een verbod op varend ontgassen, deze eensgezindheid viel de Kamerleden op. Daarnaast riepen de sprekers op tot meer regie van de Rijksoverheid in dit dossier. Provincies vinden het onwenselijk dat elke provincie een eigen beleid gaat voeren. Omgevingsdiensten kunnen aanvragen voor vergunning momenteel niet goedkeuren vanwege Europese Wetgeving. De bescherming van mens en milieu gaat wat KBN betreft voor op de vereisten uit Europese regelgeving.

KBN zal zich in blijven zetten voor een versneld verbod op varend ontgassen. De tijd dat dit acceptabel was ligt heel ver achter ons. De schade voor mens en milieu is groot en ook het imago van de binnenvaart als meest veilige en duurzame modaliteit leidt hieronder.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

KBN zit er bovenop

Stremming Julianakanaal

Het Julianakanaal als onderdeel van de Maasroute kan met recht de A12 van de waterwegen genoemd worden. Na het vollopen van de bouwkuip tussen Berg en Obbicht op 23 februari is deze vaarweg gestremd. Eerst zou de stremming tot 2 maart duren, maar is uitgesteld tot 6 maart. Onlangs is er door Deltares een onderzoek uitgevoerd voor Rijkswaterstaat waarna is medegedeeld dat de stremming nogmaals met twee weken is verlengt, tot 20 maart. Omvaren via het Albertkanaal (België) is nu de enige mogelijkheid om het zuidelijke deel van de Maas te bereiken.
 
Zoals u begrijpt is Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) niet gelukkig met deze stremming. Wij zitten hier dan ook bovenop en zijn in gesprek met Rijkswaterstaat. Daarbij heeft dit substantiële financiële gevolgen voor de binnenvaart én daarnaast ook voor alle activiteiten die met deze logistiek verbonden zijn
 
KBN begrijpt maar al te goed dat het garanderen van een veilige doorvaart noodzakelijk is. Dat staat buiten kijf. Echter zijn wij er tot op heden nog niet van overtuigd dat het (eerder) hervatten van de scheepvaart geweld doet aan die veiligheid.
 
Aanstaande maandag 13 maart heeft KBN een gesprek met de directie van Rijkswaterstaat en gaan we samen polshoogte nemen bij het kanaal. Wij gaan ervan uit meer details te ontvangen over de keuzes die Rijkswaterstaat maakt en heeft gemaakt. Wij hopen dat de vaarweg snel weer vrijgegeven wordt om de achterliggende industrie en economie te kunnen voorzien van grondstoffen en goederen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

KBN te gast bij Studio Schuttevaer 10 maart

 
Vrijdag 10 maart sluit Rob Leussink (directeur KBN) aan bij de live-uitzending van Studio Schuttevaer. Deze aflevering staat in het teken van de
CCR-overgangsbepalingen, de hardheidsclausule en de toekomst van 'kleine en oudere' schepen.
 

Persoonlijke bericht 

Lotte Janssen-Verschoor vindt nieuwe uitdaging 

"Per 1 april ga ik aan de slag bij De Nederlandse Associatie (DNA), de branchevereniging voor Nederlandse branche-, beroeps-, en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden. Ik ga leden samen brengen op thema’s en hen ondersteunen bij het professionaliseren van de organisatie en medewerkers. Dit geeft mij de unieke kans om met inhoudelijke thema’s bezig te zijn, te leren wat dit betekent voor diverse en uiteenlopende sectoren, hen te verbinden op inhoud en te inspireren ermee aan de slag te gaan. KBN is lid van DNA. Echt afscheid nemen van KBN hoeft dus gelukkig niet".

"Via deze weg wil ik de leden van KBN bedanken. In de afgelopen 3 jaar heb ik super veel geleerd, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. Het bestuur en de leden van de ledengroepen Personenvervoer en Duw- en Sleepvaart hebben daar een mooie bijdrage aangeleverd. Ik ben er trots op dat we elkaar tijdens roerige tijden hebben weten vast te houden. Dat is voor mij meer dan eens het bewijs dat je elkaar nodig hebt en dat er kracht uitgaat van samenwerking."

Vacature
Koninklijke Binnenvaart Nederland betreurt het vertrek van Lotte, maar bedankt voor haar inzet in de afgelopen 3 jaar en wenst haar veel succes met haar nieuwe mooie uitdaging. KBN zal op kort termijn actie ondernemen om invulling te geven aan de openstaande vacature voor secretaris ledengroep Personenvervoer en ledengroep Duw- en Sleepvaart.

Naar boven

 

Sluis Weurt

Waarom 135m lange schepen wél door de Oostkolk en kleinere schepen niet?

Wij merken dat er vragen zijn over waarom 135m schepen wél door de Oostkolk kunnen, maar schepen kleiner dan 110m niet? Rijkswaterstaat stelt de Oostkolk niet in bedrijf bij waterstanden lager dan 5,85m + NAP Nijmegen haven.

Dit omdat de last op de assen van de roldeuren te groot is bij lagere waterstanden. Rijkswaterstaat heeft de uitzondering gemaakt dat bij waterstanden tot 5,25m + NAP Nijmegen haven de Oostkolk wél schut als de Westkolk niet in bedrijf is. Zou de waterstand bij Nijmegen haven onder de 5,25m + NAP komen dan is de Oostkolk sowieso niet beschikbaar.
 
Weurt West is echter wel in bedrijf, maar schut vanwege werkzaamheden aan het Waalhoofd met een halve kolk tussen 07:00 en 23:00 uur. Maximaal kunnen daar nu schepen van 110m doorheen.
 • Voor schepen kleiner dan 110m is de Westkolk toegankelijk en is de Oostkolk gesloten.
 • Voor schepen groter dan 110m is de Westkolk niet toegankelijk. Daarom is de Oostkolk (tot een waterstand van 5,25m + NAP bij Nijmegen haven) voor hen wél in bedrijf. De waterstandsvoorspellingen geven aan dat de waterstand vrijdag of zaterdag weer boven de 5,85m + NAP zal komen bij Nijmegen haven. De Oostkolk zal dan weer beschikbaar zijn voor alle type schepen.
De inzet van KBN blijft dat Rijkswaterstaat het serviceniveau op sluis Weurt weer verhoogt tot het oude niveau (24 uurs bediening van beide kolken). Gezien de herhaaldelijke problemen bij sluizencomplex Weurt, kan je stellen dat het sluizencomplex einde levensduur is. Op korte termijn zien wij helaas nog geen verbeteringen komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

ECT Terminals

Laden/lossen personenvoertuigen 

Om veiligheids- en beveiligingsredenen staat ECT niet meer toe dat personenvoertuigen bij ECT gelost worden van en/of geladen worden op binnenvaartschepen. Naar de mening van ECT zijn voor deze activiteit voldoende openbare voorzieningen in de haven aanwezig. De maatregel zal vanaf 1 april ingaan en strikt worden gehandhaafd. 

Naar boven

 

20 t/m 24 maart 2023

Inland Navigation Week - IWT Platform

Het IWT Platform nodigt u uit voor de komende Inland Navigation Week 2023 die zal plaatsvinden van 20 tot en met 24 maart 2023 in Brussel en online.

Elke dag van deze Inland Navigation Week is gewijd aan een bepaald onderwerp om een ​​beter begrip te krijgen van de rol, de bijdrage en het potentieel van de binnenvaart (IWT) voor een groener, veerkrachtiger en geïntegreerd vervoerssysteem in Europa.
Voor meer informatie over het programma en het inschrijven voor één van deze dagen, kunt u kijken op de website van het IWT Platform

Naar boven

 

AGENDA

 • 14 maart - LCW – Leerbijeenkomst evaluatie 2022 - IenW
 • 16 maart - Kwartaalbijeenkomst Platform Zero Incidents
 • 16 maart - Ledengroepvergadering Personenvervoer
 • 23 en 24 maart - PLATINA3 Stage Event
 • 30 maart - Directeurenoverleg Veiligheid Voorop
 • 6 april - Stuurgroep varend ontgassen
 • 12 april - CTGG plenair
 • 14 april - CTGG/ILT modaliteit water
 • 21 april - CTGG-dag 2023
 • 23 t/m 25 mei - Maritime Industry Beurs
 • 3 juni - Jaarvergadering Ledengroep zand- en grindvaart

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.