Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

16 februari 2023 - Nr. 7

Nieuws & Updates

 1. Werkbezoek CCR aan de Rotterdamse haven
 2. Kick-off Trans2 project - Digital Twin vaarwegen
 3. Inschrijving geopend CTGG-dag 21 april
 4. Verleggen vaarwegmarkering Westerschelde – Zuidergat en Schaar van Valkenisse
 5. Terugblik afscheidsrede Professor Harry Geerlings
 6. KBN actief op social media
 7. Maritime Innovation Platform 2023
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

CCR

Werkbezoek CCR aan de Rotterdamse haven

Op donderdag 9 en vrijdag 10 februari heeft een delegatie van de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) een werkbezoek aan de Rotterdamse haven gebracht. Doel hiervan was, om geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken van de congestieproblematiek, en om mogelijke oplossingen en een eventuele rol daarin voor de CCR te bespreken.

De aanleiding voor dit werkbezoek was het feit dat de congestieproblematiek in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen al enige tijd onderwerp van gesprek is bij het Economisch Comité van de CCR. KBN is hier, via de EBU, nadrukkelijk inhoudelijk bij betrokken.

Op donderdagmiddag werd begonnen met een vaartocht langs de 1e en 2e Maasvlakte, om de locaties met eigen ogen te bekijken. Op vrijdagochtend stond een bijeenkomst op het programma met alle stakeholders die in de Rotterdamse haven betrokken zijn bij de congestieproblematiek.

De processen in de Rotterdamse haven zijn uitgebreid besproken, en er is uitvoerig stilgestaan bij de verschillende lopende initiatieven zoals Nextlogic en de Overflowhub. Deze initiatieven leiden zeker tot verbetering, maar de structurele problematiek is nog niet opgelost. Ook de invloed van aspecten als de Cargo Opening Time en Detention & Demurrage is besproken.

De rol van het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie werd opnieuw benadrukt, mede in het licht van het modalshiftbeleid. De rol van de CCR ligt vooral op het gebied van politieke invloed bij lidstaten en de Europese Commissie.

Over enkele maanden zal de CCR een vergelijkbaar werkbezoek afleggen aan de haven van Antwerpen.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Digital Twin vaarwegen

Kick-off Trans2 project

Deze week heeft KBN deelgenomen aan het Kick-off event van het Trans2 project, dat zich richt op de doorontwikkeling van de Digital Twin Vaarwegen. Een Digital Twin Vaarweg is een computermodel dat een beschrijving geeft van het binnenvaartsysteem, waarmee operationele en beleidsmatige vraagstukken kunnen worden bestudeerd. Zo’n model bevat onder andere een beschrijving van de vaarwegen, de diepte op de rivier als functie van de waterafvoer, het laadvermogen van schepen bij een bepaalde waterstand, het brandstofverbruik en tal van andere relevante zaken.

Het ontwikkelen van een goede modelomgeving is belangrijk omdat wetenschappers, transport modelleurs en beleidsmakers veelal moeite hebben om de binnenvaart goed te begrijpen. Deltares trekt de ontwikkeling van dit model en heeft daar ook ervaring mee. Modellen van de Deltares zijn open source zodat dit project ook direct bijdraagt aan een verbetering van het algehele kennisbeeld over de sector.

KBN hecht veel waarde aan de ontwikkeling van een hoogwaardige Digital Twin omgeving die een reëel beeld schetst van gevolgen van externe ontwikkelingen en ingrepen in de vaarweg. Mogelijke toepassingen van het model liggen in het goed modelleren van laag water effecten, het systematisch in kaart brengen van de voordelen van een verruiming van een vaarwegcorridor, het doorrekenen van maatregelen om de modal schift te bevorderen, het optimaliseren van de inzet van een vloot met meerdere schepen en het doorrekenen van opties om schepen te verduurzamen en te vergroenen. Door bij de ontwikkeling toe te zien op een goede systeembeschrijving kunnen we ervoor zorgen dat toekomstig beleid ook gebaseerd wordt op een goed begrip van de sector en de schepen.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Veiligheid

Inschrijving geopend CTGG-dag 21 april


De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) organiseert op vrijdag 21 april haar jaarlijkse informatiedag. Deze dag is interessant voor alle professionals die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer en op- en overslag van gevaarlijke goederen. 

Aanmelden kan via deze link.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Zeeland

Verleggen vaarwegmarkering Westerschelde – Zuidergat en Schaar van Valkenisse


Tijdens de laatste meting is gebleken dat de Schaar van Valkenisse (Zeeland) niet meer voldoet aan de -2,0 meter LAT waardoor sluiten onvermijdelijk was.

Lees het gehele bericht hier
Bekijk de kaart hier

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Een haven geeft altijd gedoe

Terugblik afscheidsrede Professor Harry Geerlings

KBN hecht belang aan wetenschappelijke onderzoek, data en kennisoverdracht. Twee keer per jaar vindt er daarom bij KBN op kantoor een wetenschappelijk overleg plaats, waarbij Nederlandstalige universiteiten en onderzoeksinstellingen elkaar op de hoogte brengen van lopende projecten en onderzoeken die betrekking hebben op de binnenvaart.

Bij dit overleg zijn onderzoekers van de verschillende universiteiten en kennisinstellingen vertegenwoordigd, waaronder de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Professor Harry Geerlings, Hoogleraar Governance en Duurzame Mobiliteit op de Erasmus Universiteit Rotterdam is vanaf het begin aangesloten geweest en zal nog even aangesloten blijven tot hij het stokje over draagt.

Op de Erasmus Universiteit heeft Harry heeft afgelopen vrijdag zijn afscheidsrede gehad met als titel: Een haven geeft altijd gedoe. In zijn rede doorliep hij de geschiedenis van de haven van Rotterdam en spoorde hij alle partijen aan om hun mouwen op te stroken en de energietransitie nu echt vorm te geven. Hij pleitte voor hernieuwde samenwerking en een gezamenlijke lobby door alle stakeholders in de Rotterdamse haven, een nieuwe balans in de governance met meer aandacht voor het publieke belang, en een innovatiefonds om deze energietransitie te stimuleren.

Cornelis van Dorsser en Maira van Helvoirt waren namens KBN bij zijn afscheidsrede aanwezig en hebben hem bedankt voor zijn jarenlange inspanning en oprechte betrokkenheid bij de binnenvaart.

 

Online

KBN actief op social media


Volgt u ons al op social media? Op onze social media posten wij regelmatig nieuws over de laatste regelgeving, ontwikkelingen en evenementen.

KBN is actief op de volgende kanalen:
 

Event

Maritime Innovation Platform 2023

Tijdens Maritime Innovation Platform 2023 staan veelbelovende oplossingen en innovaties in de schijnwerpers. Onderwerpen als laagwater, emissieloos varen en personeelstekort komen aan bod.

Maritime Innovation Platform vindt plaats op dinsdag 28 maart bij het Energiehuis in Dordrecht en wordt georganiseerd door Schuttevaer en NMT, met Smart Delta Drechtsteden als gastheer.
Aanmelden Maritime Innovation Platform 2023
 

AGENDA

 
 • 22 februari - CESNI/QP - Tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 23 februari - CESNI/QP - Werkgroep voor beroepskwalificaties
 • 23 februari - Stuurgroep varend ontgassen
 • 23 februari - FERM Port Cyber Café
 • 16 maart - Kwartaalbijeenkomst Platform Zero Incidents
 • 23 en 24 maart - PLATINA3 Stage Event
 • 30 maart - Directeurenoverleg Veiligheid Voorop
 • 6 april - Stuurgroep varend ontgassen
 • 12 april - CTGG plenair
 • 14 april - CTGG/ILT modaliteit water
 • 21 april - CTGG-dag 2023
 • 3 juni - Jaarvergadering Ledengroep Zand en Grindvaart

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.