Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

2 februari 2023 - Nr. 5

Nieuws & Updates

 1. KBN in de media - Varend Ontgassen
 2. OPSN - Belang van walstroom
 3. Nautisch-Technische en Infrastructurele berichten
 4. Wijziging aantonen ADN-vaartijd voor een ADN-vaartijdverklaring
 5. Uitnodiging voor PLATINA3 bijeenkomst
 6. Interessante leestips
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

KBN in de media - Varend Ontgassen

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media en het gepubliceerde artikel over het standpunt van KBN over Varend Ontgassen, waren afgelopen vrijdag Rob Leussink (directeur) en Maurits van der Linde (beleidsadviseur Veiligheid) te gast bij Studio Schuttevaer. Bekijk hier de hele aflevering: 
 

Onshore Power Supply Network

Belang van walstroom

Vorig jaar is Koninklijke Binnenvaart Nederland partner geworden van het Onshore Power Supply Network (OPSN). De markt van walstroom is volop in beweging. Om in de toekomst de walstroomfaciliteiten optimaal te houden, heeft OPSN als doel relevante partijen aan elkaar te linken die samen toewerken naar de juiste innovatieve oplossing voor een dekkend en passend netwerk van walstroomvoorzieningen.
 
Benieuwd hoe KBN denkt over walstroom? Leny van Toorenburg, beleidsadviseur Nautisch Technische Zaken, gaf daar in de volgende vragen antwoord op aan OPSN: 

Wat is het belang van een stevig netwerk aan walstroomvoorzieningen in Nederlandse zee- en binnenhavens?
Het belang van een stevig netwerk is groot. We zijn immers op het gebied van walstroom van elkaar afhankelijk. Aan de walstroom betekent dat er een walstroomvoorziening moet zijn. Bij de aansluiting zijn veel partijen betrokken. De schipper en de aanbieder, die vaak in opdracht van een gemeente of haven walstroom aanlegt. De aanleg moet gebeuren volgens bepaalde standaarden. Dit lijkt eenvoudig, maar toch merken we dat hier veel vragen over zijn. Kortom er gaat een hele wereld achter schuil. Als je een goed netwerk hebt waarbij in één oogopslag duidelijk is bij wie je moet zijn, is dat niet alleen makkelijk, maar komt ook ten goede aan het eindproduct voor onze leden en gebruikers.

Rondom walstroom in stedelijke gebieden geeft Leny aan:
Een stevig netwerk is ook van belang in het kader van het behoud van de ligplaatsen in stedelijk gebied. Bewoners aan de waterkant geven aan ‘last te ervaren' van de binnenvaart. Natuurlijk is dat niet altijd het geval, maar als er een schip voor jouw appartement ligt, wil je daar liever niets van horen en/of ruiken. We moeten als milieuvriendelijke bedrijfstak ervoor zorgen dat we ons aan walstroom aansluiten. Als we dat niet doen, is het gevolg dat we steeds meer ligplaatsen in stedelijk gebied gaan kwijtraken. Ondanks het feit dat het lastig is om aan te sluiten, de kabels zwaar zijn én over een grote afstand in weer en wind moeten worden versleept.

We gaan voor duurzaam
De havens en de logistieke sector moet en wil steeds duurzamer zijn. Walstroom maakt daar onderdeel van uit. Of de walstroom blijft, of dat we op termijn weer over gaan op iets anders, wie zal het zeggen, maar vast staat in elk geval dat we te maken hebben met de realiteit dat havens en de logistiek steeds groener gaan worden. In dat geval is de binnenvaart dé logistieke partner.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Nautisch-Technische en Infrastructurele berichten

Update situatie sluis Weurt

De Westkolk van sluis Weurt blijft gestremd tot in ieder geval 27 februari 07.00 uur.
Uitzondering op bovenstaande stremming:
 • Indien de aflaaddiepte door de Oostkolk van Weurt minder bedraagt dan 3,50 m, gaat de Westkolk in bedrijf;
 • Indien de Westkolk gaat schutten zal dat zijn van 07.00 – 15.00 uur;
 • Er wordt geschut met het kanaal- en middenhoofd, dus met een korte deelkolk van 110 meter;
 • De tandwielen van het middenhoofd moeten nog verder inlopen, het schutproces kan hierdoor iets langer duren;
 • De Waaldeur wordt hoog weg gehesen in de toren, zodat er geen sprake is van beperking in de doorvaarhoogte.
Vanwege de huidige waterstand op de Waal, schut de Westkolk sinds 07.00 uur met de korte deelkolk (110 meter). Op dit moment is er al sprake van beperking in de aflaaddiepte door de Oostkolk.
 
Weurt Oost
Weurt Oost is 24 uur per dag in bedrijf. Als gevolg van de waterstand kan de aflaaddiepte minder zijn dan 3,50 m1. Vuistregel is waterstand Nijmegen Haven minus 3,75 m1.
 
Sint-Andries
Het baggerwerk in het kanaal van Sint-Andries staat gepland van 20 februari t/m 20 maart. Van maandag t/m vrijdag is het kanaal dan gestremd van 07.00 – 19.00 uur.
 

Port of Amsterdam - Uitbreiding generatorverbod

Amsterdam heeft per medio januari 2023 het generatorverbod uitgebreid naar de binnenvaartwachtplaatsen Houthaven, de Nieuwe Houthaven en de Minervahaven. De walstroomkasten op de binnenvaartsteiger in de Nieuwe Houthaven zijn vervangen voor ‘slimme’ walstroomkasten. Stekkers zijn gemakkelijk op de kasten aan te sluiten en de kasten zijn bij een storing op afstand te resetten. Lees meer

Naar boven

 

Per 1 september 2023

Wijziging aantonen ADN-vaartijd voor een ADN-vaartijdverklaring

Op 18 januari 2022 is de Europese Richtlijn 2397 in werking getreden. Door middel van een noodregeling is deze Richtlijn gedeeltelijk opgenomen in de Nederlandse regelgeving. De noodregeling schrijft o.a. enkele voorschriften voor m.b.t. het nieuwe “Schippers dienstboekje”. De algemene strekking van de Richtlijn/noodregeling is dat de personen, voor LNG en (uitbreiding)Rijnpatent, zijn reizen daadwerkelijk moet aantonen in zijn dienstboekje / schippersdienstboekje.

Na overleg met het ministerie is besloten om de zienswijze van de nieuwe Richtlijn ook door te trekken in het aantonen van ADN-vaartijd op een Type C of G schip. In het kader hiervan kunnen deze reizen niet enkel d.m.v. een werkgeversverklaring of enkel een vaartijdenboek worden aangetoond.

De reizen moeten dan ook worden aangetoond met het dienstboekje en het vaartijdenboek en het Certificaat van Goedkeuring (CVG) van betrokken schip (of schepen) van het type C of G. Deze reizen mogen niet ouder zijn dan 15 maanden ten tijde van afgeven vaartijdverklaring ADN.

Schippers
Voor schippers die in bezit zijn van het nieuwe Kwalificatiecertificaat Schipper is er een nieuw dienstboekje voorgeschreven namelijk het “Schippersboekje”. Schippers moeten hun ADN-vaartijd aantonen met afgestempelde vaardagen op een type C of G schip. Het afstempelen van vaardagen gebeurt op de algemene manier met het vaartijdenboek bij een officiële instantie. Een schippersboekje is alleen verkrijgbaar op vertoon van een Kwalificatiecertificaat Schipper die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) aan te vragen is. Omdat nog niet elke schipper in aanmerking kan komen voor een Kwalificatiecertificaat Schipper bij het CBR, mag er ook gebruik gemaakt worden van het “reguliere” dienstboekje.

Deksman t/m stuurman
Overige bemanningsleden moeten ADN-vaartijd aantonen met het “reguliere” dienstboekje. Ook hiervoor geldt dat zij hun ADN-vaartijd aantonen met afgestempelde vaardagen op een type C of G schip. Het afstempelen van vaardagen gebeurt op de algemene manier met het vaartijdenboek bij een officiële instantie.

Vaartijd op duwbakken
Duwbakken zijn niet verplicht een vaartijdenboek aan boord te hebben of bij te houden. Om ADN-vaartijd aan te tonen en af te stempelen die aan boord van duwbakken zijn gemaakt, mag in plaats van het overleggen van het vaartijdenboek een werkgeversverklaring opgesteld worden. Een format hiervoor is verkrijgbaar op de SAB-website.
 
Concreet
Per 1 september 2023 kan ADN-vaartijd alleen aangetoond worden met een dienstboekje voor het verkrijgen van een ADN-vaartijdverklaring. ADN-vaartijd in het dienstboekje moet tijdig ter controle overlegd worden met een vaartijdenboek (origineel of afdrukken/afbeeldingen op USB-stick) bij een officiële instantie (ten tijde van controle maximaal 15 maanden terug).

Bemanningsleden die vaartijd opbouwen op duwbakken overleggen een werkgeversverklaring ter controle en afstempelen van de vaartijd in het dienstboekje. Bij het aanvragen van een ADN-vaartijdverklaring moet ook het Certificaat van Goedkeuring van het schip/duwbak worden overlegd.

Voor de vaartijdverklaringen kunt u kijken op de website van SAB.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Teunis van Lopik

Naar boven

 

23 en 24 maart 2023

Uitnodiging voor PLATINA3 bijeenkomst

Op 23 en 24 maart a.s. vindt het laatste PLATINA3 Stage Event in Brussel plaats. Het door de EU gefinancierde PLATINA3-project zal voorzien in gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten ter bevordering van de binnenvaart (IWT) in Europa. Als één van de projectpartners van PLATINA3 nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Experts en geïnteresseerden zullen tijdens deze bijeenkomst een volledig beeld schetsen van de uitdagingen en kansen van de binnenvaartsector in hun presentaties/debatten over vier PLATINA3-thema's:
 • Markt
 • Banen en Vaardigheden
 • Vloot
 • Infrastructuur
Voor meer informatie en inschrijven kunt u kijken op de website van PLATINA3

Wat houdt PLATINA3 in?
PLATINA3 biedt gerichte coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten om het vervoer over de binnenwateren in Europa te promoten. PLATINA3 slaat de brug naar toekomstige onderzoeks-, innovatie- en implementatiebehoeften binnen de binnenvaart in Europa. Een hoofddoelstelling is het verschaffen van de kennisbasis voor de uitvoering van de Europese Green Deal met het oog op de verdere ontwikkeling van het IWT-actieprogramma (NAIADES) van de EG richting 2030.

PLATINA3 behandelt de volgende onderwerpen voor het succes van de binnenvaart:
 1. integratie en digitalisering van binnenvaart met het oog op modal shift en synchromodaliteit
 2. emissievrije, geautomatiseerde en klimaatbestendige vloot
 3. geschoolde arbeidskrachten anticiperend op emissievrij en automatisering
 4. slimme en klimaatbestendige waterweg- en haveninfrastructuur met schone energiehubs.
PLATINA3 is gestructureerd rond de werkpakketten/thema's: markt, vloot, banen & vaardigheden en infrastructuur.

Naar boven

 

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 6 t/m 9 februari - Werkgroep Politiereglement RP(G)
 • 8 februari - EBU Tankbarging Committee
 • 14 februari - CTGG Plenair
 • 22 februari - CESNI/QP - Tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 23 februari - CESNI/QP - Werkgroep voor beroepskwalificaties
 • 23 februari - FERM Port Cyber Café
 • 23 en 24 maart - PLATINA3 Stage Event

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.