Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

26 januari 2023 - Nr. 4

Nieuws & Updates

 1. KBN maakt zich al jaren sterk voor het uitbannen van het varend ontgassen
 2. Presentatie wijzigingen RSP per 1 april 2023
 3. Nieuwe beleidsadviseur techniek en vergroening per 6 maart 2023
 4. Actie voor het behoud van de veren in Gelderland
 5. KBN zoekt medewerker ledenadministratie en databeheer
 6. Inger Graafland neemt afscheid van KBN
 7. Invaren bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen
 8. Logistiek en autonoom varen: informatiesessie onderzoeksubsidie van TKI Dinalog
 9. EuRIS: Nieuwe online omgeving om reis te plannen
 10. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Vervoer van gevaarlijke stoffen

KBN maakt zich al jaren sterk voor het uitbannen van het varend ontgassen

De binnenvaart branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) maakt zich al vele jaren sterk voor het uitbannen van het varend ontgassen. Het is al gedurende een lange tijd een doorn in het oog van de sector. KBN werkt daarom mee aan diverse initiatieven om het varend ontgassen terug te brengen. KBN is actief in verschillende commissies en werkgroepen, die tot doel hebben dit probleem op te lossen, ook voordat het wettelijk kader dit vereist.

Het vervoer van vloeibare gevaarlijke stoffen over binnenwateren vindt plaats door goed opgeleid en vakkundig personeel. De technisch hoogwaardige vloot voldoet aan zeer strenge wet- en regelgeving. Deze duurzame en veilige wijze van transporteren verdient vaak de voorkeur boven het vervoer middels het spoor of de weg. De burger heeft weinig hinder door deze wijze van transport en er is bovendien voldoende ruimte op het water om het aandeel ook de komende jaren verder te laten groeien. De West Europese binnentankvaart is al sinds de 90er jaren uitgerust met dampretoursystemen die het mogelijk maken in gesloten omstandigheden (geen gassen naar de buitenlucht) de dampen van gevaarlijke stoffen af te staan aan damp verwerkende installaties. Echter, is het onvermijdelijk dat er restdampen van stoffen achterblijven in de ladingtanks.

Daarnaast is de binnenvaart de vervoersmodaliteit met de hoogste brandstofefficiëntie en hierdoor de laagste uitstoot per ton/km. Wij willen onze positie graag behouden en hierin voorop blijven lopen. Het aan banden leggen van het varend ontgassen, draagt daaraan bij en past binnen onze groene doelstellingen van de sector.”, aldus Rob Leussink, directeur van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
 

Presentatie wijzigingen RSP per 1 april 2023

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) met ingang van 1 april 2023. CCR, de organisatie die verantwoordelijk is voor het RSP, heeft aangeboden om op 31 januari om 11.00 uur een presentatie te geven via Microsoft Office Teams over de belangrijkste wijzigingen. Deze presentatie zal in het Engels worden gegeven.

Graag nodigen wij u als KBN lid uit hierbij online aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor kan via Henriëtte Schreuders U ontvangt dan de toegangslink tot de vergadering. De sheets van de presentatie zullen worden nagestuurd (ook de Nederlandse vertaling) aan de deelnemers.
 

In dienst

Nieuwe beleidsadviseur techniek en vergroening

KBN is blij dat Leendert Korvink het team op kantoor komt versterken als beleidsadviseur Techniek en tevens beleidsadviseur Vergroening. De functie techniek was vacant na het vertrek van Lijdia Pater, en Peter Schaberg gaat zich binnen KBN uitsluitend richten op Public Affairs. 

De domeinen Techniek en Vergroening liggen in elkaars verlengde en met de kennis en ervaring van Leendert op beide onderwerpen lag een combinatie hiervan voor de hand.  KBN wenst Leendert veel plezier bij KBN.

Leendert stelt zich voor:
Vanaf 6 maart 2023 kom ik het KBN-team versterken als nieuwe Beleidsadviseur Techniek. Ook zal ik mij gaan inzetten voor de vergroening en verduurzaming in de binnenvaart. Deze onderwerpen zijn mij zeer vertrouwd en hebben mij altijd al gemotiveerd, om de binnenvaart een primaire rol te geven.
 
Als je als bedrijfstak in staat bent 35% van het totale Nederlandse goederenvervoer te transporteren, heb je een belangrijke rol. Daarbij is techniek hét instrument om de noodzakelijke vergroening en verduurzaming te bereiken, die de binnenvaart voor de volgende generaties ook de moeite waard maakt.
 
Scheepvaart heeft voor mij altijd een belangrijke rol gespeeld. Na de zeevaartschool ben ik in de scheepservice werkzaam geweest bij Van Ommeren, om vervolgens bij IHC schepen te gaan bouwen. Vanaf het jaar 2001 heb ik bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met de binnenvaart-wetgeving gewerkt en heb ik een masterstudie Beleidskunde afgerond. De laatste jaren heb ik bij de CCR in Straatsburg gewerkt aan innovaties en technische regelgeving. Veel collega’s en leden zullen mij dan ook kennen als beleidsadviseur bij de ILT. Bij de ILT heb ik 18 jaar gewerkt, om technische voorschriften toepasbaar en uitvoerbaar te maken en houden. Mijn passie is en blijft om van innovatieve projecten een succes te maken. Hierbij kan ik mijn netwerk van nationale en internationale stakeholders goed inzetten. Die kennis en ervaring wil ik dan ook graag delen met KBN. 
 
Ik zal mij blijven inzetten om de sectorbelangen te behartigen en de zorgen die op ons afkomen om te buigen naar kansen en mogelijkheden.
 

Veerdiensten

Actie voor het behoud van de veren in Gelderland

Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging, minder varen en zelfs het opheffen van de verschillende veerdiensten. Het Gelderse verenfonds wordt gevuld door subsidies om de exploitatietekorten aan te vullen, maar de provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds.

De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet luiden de noodklok en roepen de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen.

Provincie Gelderland is een waterrijke provincie en dus is het belang van de veren groot. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. De gemiddelde omweg bij het verdwijnen van één veer is ruim 17 kilometer. Het alternatief bestaat uit onveiligere wegen inclusief steile hellingen. Zonder veren is de mobiliteit minder groen, kost het meer tijd en wordt fietsen en wandelen ontmoedigd.

KBN schaart zich achter de actie van deze coalitie en zet zich ook in voor het behoud van de veren in het gehele land, want niet alleen Gelderland heeft te maken met deze problematiek.
Lees meer over deze actie en de petitie die getekend kan worden.
 

Vacature

Gezocht: medewerker ledenadministratie en databeheer

KBN is op zoek naar een medewerker voor de (leden)administratie en het databeheer

Tot de verantwoordelijkheden behoren;

 • Ondersteuning verlenen aan de afdeling financiën bij de uitvoering van diverse administratieve werkzaamheden
 • Up-to-date houden van de ledenadministratie (verwerken van dagelijkse mutaties) en databestanden
 • Verantwoordelijk voor een juiste en toegankelijke archivering van (leden-) documenten
 • Meedenken in het procesmatig efficiënter verwerken van contactgegevens
 • Signaleren en analyseren van knelpunten en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van ledenadministratie en databeheer
 • Ondersteuning verlenen aan de interne organisatie bij de inzet van de content van de ledenadministratie
 • Ondersteuning verlenen bij ledenbehoud en -werving
 • Intern aanspreekpunt ledenadministratie
 • Aanspreekpunt richting de leden met betrekking tot de administratieve kant van het lidmaatschap
Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie?
Bekijk de gehele vacature op onze website >
 

Uit dienst

Inger Graafland neemt afscheid van KBN

Bijna 9 jaar geleden begon Inger ‘als groentje in de binnenvaart’ bij het net opgerichte BLN. Vanuit haar functie als relatiemanagement richtte Inger zich voornamelijk op de buitengewone leden en toeleveranciers. 

Inger onderhield banden met sociale partners zoals KSCC, LOVK, LOVT, Binnenvaartpastoraat en Steunpunt Binnenvaart. Het contact met het binnenvaartpastoraat speelde een grote rol binnen de werkzaamheden van haar functie als secretaris voor de CBOB.
 
Vertrouwd gezicht bij het CBOB
Voor de CBOB was Inger een vertrouwd gezicht, waar ze zich bezighield met de organisatie van evenementen als de binnenvaartontmoetingsdagen en (eindejaars-) vergaderingen. Ook de toetreding van CBOB bij BLN in 2014 en het 100-jarig bestaan van de CBOB in 2019, werden door haar georganiseerd.

Trots op de binnenvaart en de vereniging die ze achterlaat, slaat Inger een nieuwe weg in. Inger Graafland zal per 1 februari uit dienst treden bij KBN.

Vervanger
Geert Snoeij zal de werkzaamheden van Inger als Secretaris van de Ledengroep CBOB, naast zijn huidige functie als Beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur op zich gaan nemen.
 

Rijkswaterstaat

Invaren bruggen en deuren Nieuwe Sluis Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen vaart vanaf 25 januari 2023 2 bruggen en 4 deuren naar hun definitieve plaats in de Nieuwe Sluis. Dit is een belangrijke stap in de bouw. De bruggen en deuren verlaten hun opslaglocatie in de Autrichehaven in Westdorpe per drijvend ponton. Een duwboot en een sleepboot varen dit ponton via het Kanaal Gent-Terneuzen langs de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis De hele operatie neemt - afhankelijk van de weersomstandigheden - 2 weken in beslag.

Lees meer over kantelen van de deuren, bruggen en installeren en het meekijken via de webcam op de website van Rijkswaterstaat

Minimale hinder voor de scheepvaart
Het invaren van de deuren en bruggen leidt tot minimale hinder voor de scheepvaart. Vervoer van de landtong zuid naar de Nieuwe Sluis plannen we op een moment dat schepen in de Westsluis liggen en nog niet in of uit varen.

Tijdens het kantelmoment van de deuren kan scheepvaart met een lengte van 180 m of meer en/of een breedte van 30 m of meer (zogenaamde bovenmaatse scheepvaart) geen gebruik maken van de passeerlocatie op de kop van de landtong zuid. Kleinere schepen kunnen met aangepaste snelheid, om de golfslag te beperken, passeren.

Ook tijdens het transport van Westdorpe naar de kop van de landtong zuid vragen we de scheepvaart de snelheid bij de Massagoedhaven te matigen.

 

Logistiek en autonoom varen

Informatiesessie over onderzoeksubsidie van TKI Dinalog

SMASH! nodig u uit voor een informatiesessie over de onderzoeksubsidie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TKI Dinalog hebben opengesteld naar de effectieve toepassing van autonome technologie in de logistiek. De sessies vinden plaats op 1 februari 2023 van 9.00 tot 10.00 en 2 februari 2023 van 13:00u tot 14:00 via Microsoft Teams.

In deze informatie sessie lichten SMASH! en TKI Dinalog toe welke vraagstukken binnen de scope van de call kunnen worden opgepakt en aan welke criteria onderzoeksprojecten moeten voldoen. Daarbij inventariseren ze welke vraagstukken urgent en relevant zijn en welke partijen interesse hebben om actief deel te nemen aan een onderzoek. SMASH! en TKI Dinalog zullen geïnteresseerde partijen samenbrengen. Onderzoeksfocus: inpassing van autonoom varen in de logistieke keten
De focus van het onderzoek ligt op de inpassingsvraagstukken in de logistieke keten. Relevante aspecten zijn o.a. de meerwaarde voor de logistieke keten, aanpassing van processen, impact op mensen (acceptatie, maar ook leiderschap) en organisatie en economische en juridische kaders. Belangrijk is dat de vraagstukken worden gekoppeld aan een concrete logistieke context of toepassing en dat het onderzoek gericht is om de voorwaarden te creëren voor bedrijven in transport en logistiek om geautomatiseerd/autonoom varen toe te passen.
 
Voorbeelden van logistieke contexten/toepassingen zijn autonoom varen stedelijke distributie, binnenvaart op kleine kanalen, binnenvaart, short sea en de impact op de haven. SMASH! en TKI Dinalog adviseren om in te zoomen op een vraagstuk binnen een concrete casus of corridor en daar de stakeholders bij te betrekken.
 
Voorbeelden van mogelijke onderzoeksonderwerpen zijn:
 • Impact en voorwaarden voor aanpassen van bemanningsomvang en samenstelling
 • Port call optimization: logistieke afstemming tussen wal en schip
 • Rol van publieke en private stakeholders in een port call van een autonoom schip
 • Ontwerp van communicatiepatronen tussen haven-vaarwegbeheerder en het schip
Gegevens van de call:
 • Lees hier meer over de call 
 • Indiening: voor 7 april 2023 (24.00 uur)
 • Projectomvang: minimaal 500.000 euro
 • Subsidie voor industrieel onderzoek maximaal 50% van de totale projectkosten, voor experimenteel onderzoek maximaal 25% van de totale projectkosten
 

European River Information Services

Nieuwe online omgeving om reis te plannen

Voor schippers en logistieke partners is actuele informatie voor een betrouwbare reis- en routeplanning onmisbaar. Toegang tot statische en dynamische informatie die 24/7 een actueel beeld geeft van de situatie op de vaarwegen is van groot belang. Daarom heeft een samenwerkingsverband van 13 Europese landen een geheel nieuwe online omgeving opgezet: EuRIS – European River Information Services.

Dit nieuwe platform op www.eurisportal.eu helpt vaarweggebruikers om hun reis- en aankomsttijden in heel Europa te plannen in één gebruiksvriendelijke omgeving. Voorheen moesten schippers talloze websites en informatiebronnen raadplegen om alle relevante informatie op te halen, vooral bij grensoverschrijdende reizen. EuRIS biedt nu one-stop-shopping voor alle relevante vaarweg- en verkeersgerelateerde informatie door de gegevens van 13 landen op één plek te combineren.
Voor meer informatie over EuRIS kunt u lezen op de website van Bureau Telematica Binnenvaart
 

AGENDA

 • 24 t/m 27 januari - ADN Safety Committee in Genève
 • 31 januari - Presentatie CCR over RSP
 • 8 februari - EBU Tankbarging Committee 
 • 14 februari - CTGG Plenair
 • 22 februari - CESNI/QP - Tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 23 februari - CESNI/QP - Werkgroep voor beroepskwalificaties

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.