Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

19 januari 2023 - Nr. 3

Nieuws & Updates

 1. Op 7 februari opent de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen
 2. Bestuursleden stellen zich voor
 3. Hoge verwachtingen voor het vaarseizoen 2023 voor de passagiersvaart
 4. Nextlogic maakt stap naar reguliere dienstverlening
 5. Onderzoek naar voorzieningen voor de scheepsvaart in de regio Drechtsteden
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Verduurzaming

Op 7 februari opent de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen regeling zal op 7 februari om 09:00 openen. Er is €12.9 miljoen budget beschikbaar voor het inbouwen van een SCR katalysator (vanaf dat moment desgewenst in combinatie met een roetfilter). Voor hermotorisering naar Stage V of een elektromotor is ook een budget beschikbaar van €8 miljoen. Het subsidieplafond per aanvraag wordt verhoogd van €200.000 naar €400.000.

De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is in het leven geroepen om twee doelen te realiseren. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (denk aan fijnstof en stikstof) met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

Doel van de regeling
De regeling is bedoeld om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die specifiek de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.
De aanvraagprocedure, termijnen en voorwaarden zijn te vinden op de website van de RVO en van het EICB. Het EICB is gevraagd om de regeling voor ondernemers toe te lichten.

Naar boven

 

Maak kennis met het KBN-bestuur

Bestuursleden stellen zich voor

In 2022 zijn we gestart met het voorstellen van de leden van het bestuur van KBN. Aan de hand van drie vragen maakt u kennis met de bestuursleden, hun toegevoegde waarde aan en ambities voor KBN. Deze week stellen Jacques Naaborgh en Martin Sellis zich voor.
Jacques Naaborgh
Financieel directeur bij Chemgas Schipping

Adviseur en Voorzitter Commissie Sociaal en Onderwijs


 
Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
De binnenvaart is één van de mooiste bedrijfssectoren en verdient een zo goed mogelijke belangenbehartiging, zowel op nationaal als internationaal vlak. Ondernemers zijn goed in ondernemen, maar actief de belangen van onze sector naar voren brengen en bewaken kunnen we alleen met elkaar, via een professionele branchevereniging! Graag zet ik mij persoonlijk in om dit te ondersteunen.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur? 
Al ruim 35 jaar ben ik werkzaam in onze sector. Als financieel directeur heb ik breed ervaringen opgedaan op het gebied van Algemeen Bestuur, Financiële- en Personele zaken. Dankzij de verschillende achtergrond van de bestuurders, inclusief de mijne, is het bestuur divers en complementair samengesteld.
 
Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Nu al heeft KBN een goede reputatie bij de voor onze sector belangrijke partijen, op nationaal en internationaal gebied. Ik wens ons toe dat deze positie over 5 jaar nog verder is verstevigd!

Onze leden hebben een zeer diverse achtergrond, maar onze belangen lopen voor het leeuwendeel synchroon. Ik wens KBN toe dat alle leden elkaar respecteren en daardoor o.a. goed omgaan met verschillen die er zijn. Hierdoor en dankzij de verdere professionalisering van onze vereniging kan KBN onze grote gezamenlijke belangen op een goede manier behartigen.
 
Martin Selles
Cambio Shipping

Ledengroep Droge Ladingschepen > 86 meter

Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Na een loopbaan op verkoop- en managementposities in de scheepsbouw vaar ik nu met veel plezier internationaal met een 80 meter droge ladingschip. Ik kijk daardoor met een frisse blik en met managementervaring uit een andere sector naar de vraagstukken in de binnenvaart. Ik denk dat dit positief kan bijdragen aan de belangenbehartiging van onze belangrijke sector. Belangrijk voor de logistiek in West-Europa en belangrijk voor de families en bedrijven die actief zijn in de sector.
 
Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur? 
Met een afgeronde studie scheepsbouwkunde aan de HTS, ervaring in der scheepsbouwwereld, managementervaring, binnenvaartkennis en ervaring in de binnenvaart denk ik dat ik goed kan bijdragen aan zowel technische als andere vraagstukken, vooral vanuit het perspectief van een varende particuliere ondernemer. Ik spreek veel varende collega’s. Ik luister naar ze en hoor graag hun zienswijze over vraagstukken. Ik denk zo hun belangen goed te kunnen behartigen.
 
Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Als belangrijkste wens ik KBN toe dat de leden meer vertrouwen krijgen in de nieuwe organisatie, liefst door de goede dingen die bereikt worden. Zonder het vertrouwen en steun van de leden kan KBN niet veel klaarkrijgen. Verder hoop ik dat pijnpunten uit het verleden vergeten kunnen worden, van de individuele belangenorganisaties en over pijnpunten uit het proces van de fusies van de verschillende organisaties. Dat we ons vooral kunnen concentreren op actuele vraagstukken en vraagstukken die in de toekomst gaan spelen, in goede samenwerking. Over vijf jaar zie ik KBN als een belangrijke speler aan de tafels bij nationale en internationale autoriteiten en andere partijen met wie we goed moeten samenwerken om de binnenvaart een succesvolle rol te laten spelen in de logistiek en de verduurzaming van de logistiek. Elke modal shift richting de binnenvaart is al een belangrijke verduurzamingsslag t.o.v. de andere modaliteiten. Laten we dat niet vergeten! Als de binnenvaart dan ook nog geleidelijk verder verduurzaamt is dat extra winst.

Naar boven

 

Vaarseizoen 2023

Hoge verwachtingen voor de passagiersvaart

Volgens de Internationale Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zet de trend van herstel van toerisme door in 2023 en zal het internationale toerisme zich volledig herstellen. Dat is positief nieuws voor de bestemming Nederland en de toeristische sector. Dat maakt dat KBN met verwachting uit kijkt naar een succesvol vaarseizoen voor onze leden in de ledengroep Personenvervoer.
 

De wintermaanden lenen zich perfect voor een goede voorbereiding op het vaarseizoen 2023. Met binnenvaartschepen, (snellere) passagiersschepen, allerlei soorten recreatievaartuigen en watersporters wordt het steeds drukker op het water. Ook de verhoudingen tussen de vrachtschepen en passagiersschepen zijn belangrijk aangezien we ons niet altijd bewust zijn van de visie van de schipper.

Daarom brengen wij graag de veiligheidscampagne ‘Varen doe je samen !’ onder uw aandacht die u helpen bij een goede reisvoorbereiding en vaarseizoen. Een goede onderlinge communicatie is daarbij van groot belang. De informatie op de website maakt u weer bewust van de verschillende vaarweggebruikers en wat u zelf kunt bijdragen aan een veilige en duurzame binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Janssen - Verschoor

Naar boven

 

Containerbinnenvaart

Nextlogic maakt stap naar reguliere dienstverlening

De integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam is officieel ingevoerd. Na een intensieve pilotfase hebben binnenvaartpartijen, terminals en Havenbedrijf Rotterdam het sein voor Nextlogic op groen gezet. Doel is dat binnenvaartschepen in de haven sneller afgehandeld worden en terminals hun kades optimaal kunnen benutten. Met nog meer deelnemers in aantocht verwacht Nextlogic dat deze voordelen voor iedereen steeds nadrukkelijker naar voren komen.

Voor de integrale planning geven barge operators vooraf voor elk binnenvaartschip aan Nextlogic de bezoek-, rotatie- en ladinginformatie door. Terminals doen datzelfde voor de beschikbare kadecapaciteit. Nextlogic vergelijkt deze informatie met elkaar en creëert voor iedere partij een zo goed mogelijk schema. De planning wordt 24/7 automatisch geoptimaliseerd. Voor alle partijen is dit een geheel nieuwe manier van werken die van iedereen gewenning vraagt.

Circa 60 procent van het totale binnenvaartvolume van de haven van Rotterdam wordt momenteel al via Nextlogic integraal gepland. Vier deepsea-terminals en vijftien barge operators doen mee. Een vijfde deepsea-terminal, de eerste empty depots en andere barge operators bereiden zich voor om eveneens aan te sluiten.

Maira van Helvoirt van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN): “Nextlogic is een belangrijk verbindend element in de haven- & containerbinnenvaart-community; gezamenlijk werken we aan verbetering van de afhandeling. Na ruim 40 jaar van bilaterale afspraken met terminals en depots is dit voor operators en schippers het begin van een geheel nieuwe manier van werken.
Lees hier meerdere reacties van de betrokken partijen over Nextlogic

Naar boven

 

Smart Delta Drechtsteden

Onderzoek naar voorzieningen voor de scheepsvaart in de regio Drechtsteden

In opdracht van Smart Delta Drechtsteden voert Panteia een onderzoek uit naar de voorzieningen voor de binnenvaart en recreatievaart in de deelnemende gemeenten. Onderdeel daarvan is een enquête onder gebruikers: wat vinden zij van de kwantiteit en kwaliteit?
 
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de regio Drechtsteden wonen. Onderdeel hiervan zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, en Zwijndrecht. Zij vinden een passende maritieme infrastructuur en bijbehorende voorzieningen belangrijk. Zoals afmeerplaatsen, bunkervoorzieningen, laadinfrastructuur, auto-afzetplaatsen, watertappunten en huishoudelijk afvalpunten.

Daarom is opdracht gegeven tot het onderzoek naar de huidige infrastructuur en het functioneren ervan. Ook wordt een eerste scan gedaan naar mogelijkheden voor verbeteringen. Uiteindelijk vormt het onderzoek een bouwsteen voor een regionale visie op de infrastructuur voor vaarweggebruikers: bunkervoorzieningen, laadinfrastructuur en auto-afzetplaatsen.
Klik hier voor de enquête

Naar boven

 

AGENDA

 • 21 januari - Ledengroep Schuttevaer - Jaarvergadering Afd. Rijnstreek
 • 24 t/m 27 januari - ADN Safety Committee in Genève
 • 8 februari - EBU Tankbarging Committee 
 • 14 februari - CTGG Plenair
 • 22 februari - CESNI/QP - Tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 23 februari - CESNI/QP - Werkgroep voor beroepskwalificaties

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.