Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

12 januari 2022 - Nr. 2

Nieuws & Updates

 1. Geen gevolgen voor binnenvaart bij overweging EC om certificaten van Filipijnse bemanningsleden niet meer te erkennen
 2. Bijeenkomst omgaan met gegaste bulklading
 3. Ton Wingelaar stelt zich voor
 4. Leestips Nautisch, Technisch en Infrastructuur
 5. Bestuursleden stellen zich voor
 6. Vooroverleggen 41e zitting ADN Safety Committee
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Geen gevolgen voor binnenvaart

Europese Commissie overweegt om certificaten van Filipijnse bemanningsleden niet meer te erkennen

Naar aanleiding van de berichtgeving dat de Europese Commissie overweegt om de certificaten van Filipijnse scheepsbemanningsleden in de toekomst niet meer te erkennen voor werk op schepen die onder de vlag van EU-landen varen, heeft KBN verschillende vragen gekregen.
 
Om de onrust weg te nemen, willen wij benadrukken dat de Europese Commissie dit overweegt voor Filipijnse scheepsbemanningsleden op basis van hun zeevaartopleidingen als officier (stuurman of machinist). De zeevaartopleidingen in de Filipijnen voldoen niet aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) / Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) wetgeving.

Het risico is dat deze diploma’s/kwalificaties die zij hebben behaald ongeldig worden verklaard. Met een ongeldig diploma kunnen bemanningsleden geen vaarbevoegdheidsbewijs krijgen en zonder vaarbevoegdheidsbewijs kunnen zij niet als officier varen.

De overweging van de Europese Commissie heeft geen gevolgen voor de Filipijnse matrozen, deksmannen of andere rangen in de zeevaart. Het heeft helemaal geen gevolgen voor de Filipijnse scheepsbemanningsleden die momenteel in de binnenvaart werkzaam zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Fosfine dossier

Bijeenkomst omgaan met gegaste bulklading

Deze week heeft KBN deelgenomen aan een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid georganiseerde bijeenkomst rondom het onderwerp gegaste bulklading. In het recente verleden heeft het gebruik van fosfine tot ernstige incidenten geleid. Het gebruik van fosfine is regelmatig nodig om de lading te ontdoen van ongedierte.
 
De rol van de gassingsleiders stond centraal tijdens deze bijeenkomst. Gassingsleiders worden ingeroepen wanneer bekend is dat het zeeschip in het land van herkomst met een gegaste lading is vertrokken. De gassingsleider is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de lading voordat de lading wordt overgeslagen naar het binnenschip. Daarnaast dienen er instructies gegeven te worden over de verdere behandeling/omgang met de lading.
 
In de opleiding van de gassingsleider wordt er geen specifieke aandacht besteed aan het meten van schepen. Daarnaast blijkt dat er geen standaard meetprotocol is waaraan gassingsleiders zich dienen te houden. De aanwezigen waren het erover eens dat het niveau van de gassingsleiders goed is, maar dat op het gebied van de opleiding en het meetprotocol verbeteringen kunnen worden gemaakt. 
 
Er is verder gesproken over het havenprotocol dat in Amsterdam en Rotterdam van toepassing is. Deelnemers waren het erover eens dat dit protocol niet volledig gevolgd wordt. De informatievoorziening, over de voorgeschiedenis van de lading, naar de schipper toe moet op z’n zachts gezegd veel beter. Ook wordt er na een overslag slechts zelden gemeten aan boord van het binnenvaartschip.  Kortom, er zijn nog voldoende verbeterpunten om de kans op een incident zo klein als mogelijk te maken.
 
Zelfs wanneer het proces perfect verloopt, kan het nog altijd zijn, dat in de lading aanwezige fosfine tabletten, alsnog actief worden door veranderende omstandigheden. Wij adviseren onze leden daarom ook, vanwege de aanwezige risico’s, om de aanschaf van een dergelijke meter te overwegen. Laat u zich hierbij goed adviseren door de leverancier over de werking en het onderhoud van dit veiligheidsmiddel. Let op: een gasdetectiemeter is geen meetmiddel. U neemt geen verantwoordelijkheid over, het gaat hier enkel en alleen om de veiligheid van de bemanningsleden. Mocht u personeel aan boord hebben, dan is de Arbowet van toepassing. In geval van een ongeval met letsel kan de Nederlandse Arbeidsinspectie tot de conclusie komen dat werknemers beter beschermt hadden moeten worden middels het dragen van een persoonlijke detectiemeter.  
 
Tot slot, KBN blijft zich inzetten voor een veilige lading aan boord van de binnenschepen en een goede informatievoorziening naar de bemanning van het schip toe.

Zie ook eerdere nieuwsbrieven over dit onderwerp:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

Gevaarlijke Stoffen & Veiligheid

Ton Wingelaar stelt zich voor

Sinds 1 januari 2023 ben ik werkzaam bij Koninklijke Binnenvaart Nederland in de functie van Beleidsmedewerker Gevaarlijke Stoffen & Veiligheid. Mijn achtergrond is grotendeels de binnentankvaart, in al zijn vormen: van klein en heel groot, van de keten van scheepseigenaar, scheepsbemanning, maar ook bevrachtingen en operatorschap.

Vanaf 1999 heb ik mij gespecialiseerd als veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen en sinds 2005 voornamelijk in rollen als manager van veiligheids- en kwaliteitssystemen (de zogenaamde QHSSE-manager of SHEQ-manager) bij diverse binnentankvaartorganisaties.

Daarnaast heb ik ervaring in het onderwijs opgedaan (1 jaar bij het STC gewerkt als docent binnenvaartkunde). Voor KBN zal ik mij met de ADN-dossiers (ontwikkeling, uitwerking), een aantal ARBO-dossiers en zaken die met de uitwerking van het CDNI te maken hebben bezighouden. Dit zal ik doen voor u, maar vooral met u, en in opdracht van u.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Wingelaar

Naar boven

 

Leestips Nautisch, Technisch en Infrastructuur

 

Maak kennis met het KBN-bestuur

Bestuursleden stellen zich voor

In 2023 is er in de nieuwsbrieven een start gemaakt met het voorstellen van de leden van het bestuur van KBN. Aan de hand van drie vragen maakt u kennis met de bestuursleden, hun toegevoegde waarde aan en ambities voor KBN. Deze week is de enige vrouw uit het bestuur Willeke van Veen aan de beurt..
Willeke van Veen
Ledengroep Droge Lading ≥86 meter
Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Een sterke brancheorganisatie is van groot belang waar alle leden zich thuis voelen. Een bijdrage leveren is de juiste insteek en wat ook belangrijk is dat er mensen in het bestuur zitten die uit de binnenvaart komen. We mogen trots zijn op onze sector

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur? 
Ik heb in verschillenden besturen gezeten die betrekking hebben op de binnenvaart, zoals oudercommissie van het internaat en LOVT, dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Wij hebben 35 jaar gevaren en zijn gestopt om persoonlijke reden, maar toch een hele rugzak vol met ervaring die belangrijk is voor een bestuursfunctie. Ik blijf mij inzetten voor de binnenvaart, want dat vind ik ook erg belangrijk. 
 
Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Dat het een organisatie wordt voor alle leden, die professioneel, slagvaardig en zichtbaar is voor iedereen. We gaan er hard aan werken om over vijf jaar een goede en een krachtig brancheorganisatie neer te zetten, voor alle leden.
Het samen doen is belangrijk. Luisteren en betrekken van de leden. Iedereen heeft zijn eigen overweging en ervaring wat verhelderend kan werken. Voor leden door leden.

Naar boven

 

Gevaarlijke stoffen

Vooroverleggen 41e zitting ADN Safety Committee

Van 24 t/m 27 januari vindt de 41e zitting van het ADN Safety Committee plaats in Genève. Vanuit de sector zullen we daar vertegenwoordigd zijn namens EBU & ESO. Tijdens deze bijeenkomst zullen er diverse wijzigingsvoorstellen besproken worden ten behoeve van de volgende editie van het ADN.

In de aanloop naar deze zitting zijn er diverse nationale en internationale voorbereidende sessies gehouden. Met leden en stakeholders is er over de ingebrachte voorstellen gediscussieerd en is op basis daarvan positie bepaald.

Tijdens de internationale voorbespreking van de IWT Veiligheids- en Milieu commissie was er bijzondere aandacht voor het vertrek van voorzitter René Overveld. René heeft deze functie 20 jaar lang met passie en grote inzet ingevuld, de waardering voor zijn werk is dan ook groot. De voorzittersrol van deze commissie zal vanaf nu vervuld worden door Michael Zevenbergen.

Middels een speciale nieuwsbrief zullen wij u na de januari zitting in Genève informeren over de voortgang en de uitkomsten van de verschillende dossiers. Klik hier voor de vergaderstukken voor de komende vergadering in Genève.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 

AGENDA

 • 14 januari - Ledengroep Schuttevaer - Jaarvergadering Afd. Noord-Nederland
 • 18 januari – Ketenoverleg gegaste bulklading
 • 18 januari Workshop “Laagwater en de gevolgen voor de Rijnvaart” - CCR
 • 21 januari - Ledengroep Schuttevaer - Jaarvergadering Afd. Rijnstreek
 • 24 t/m 27 januari - ADN Safety Committee in Genève
 • 8 februari - EBU Tankbarging Committee 
 • 14 februari - CTGG Plenair
 • 22 februari - CESNI/QP - Tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 23 februari - CESNI/QP - Werkgroep voor beroepskwalificaties

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.