Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 
5 januari 2023 - Nr. 1

Nieuws & Updates

 1. Vooralsnog geen toegangsbeperkingen voor de binnenvaart in Rotterdamse haven
 2. Wijzigingen in het RSP per 1 april 2023
 3. Oud medewerker KBN wordt aspirant bestuurder bij pensioenfonds
 4. Interessante leestips
 5. Wijziging aantonen ADN-Vaartijd voor een ADN-vaartijdverklaring
 6. Wijziging marifoonkanalen en wijziging naam Agentschap Telecom
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Emissielabel

Vooralsnog geen toegangsbeperkingen voor de binnenvaart in de Rotterdamse haven

Het beoogde toegangsverbod in Rotterdam voor binnenvaartschepen met pre CCR2 motoren per 2025 gaat niet ingevoerd worden. BLN-Schuttevaer en het CBRB hebben zich daar jaren voor ingezet en op ons verzoek is dat ook opgenomen in de Green Deal Binnenvaart. N.B. Geen aparte plaatselijke milieuzones,  maar landelijk of Europees beleid. Bij het aantreden van het Rotterdamse college heeft KBN dat verzoek nogmaals bij de formateur op tafel gelegd.  

In de “Factsheet Verduurzaming Binnenvaart” voor de Tweede Kamer (19-08-22) was al duidelijk dat Rotterdam voornemens was om deze CCR2 eis te laten vervallen: “Rotterdam is voornemens dit te vervangen door alternatief beleid met het emissielabel binnenvaart als grondslag. De reden is dat voor de CCR2 eis geen juridische basis meer is”. 

Hoe het alternatieve beleid er uit zal zien is nog niet duidelijk. Vooralsnog wil Rotterdam zich aansluiten bij het landelijke beleid. Het (SAB) binnenvaart emissielabel is niet verplicht en het ziet er niet naar uit dat het dit label wordt. KBN is van mening dat voordat het label breder gebruikt kan gaan worden, er een onafhankelijke toetsing door TNO moet plaatsvinden met de vraag of het label nu voor alle doelstellingen en partijen bruikbaar is. Dat verzoek hebben wij bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neergelegd.  

De komende maanden gaan wij samen met andere partijen en het ministerie om de tafel om acties uit te werken in het kader van de Toekomst van de Binnenvaart. De invullingen en de uitwerking van de plannen om te komen tot de reductiedoelen voor zowel milieu- als klimaatemissies in 2030 en 2050 zullen daar een belangrijk deel van uitmaken.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg

Naar boven

 

Per 1 april 2023 

Wijzigingen in het RSP 

Met ingang van 1 april 2023 is het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) van kracht. De belangrijkste wijzigingen in het kort samengevat:
 • Afwijking van bemanningsvoorschriften is mogelijk in afzonderlijke gevallen. De reden hiervan is om  technische vernieuwingen te bevorderen, bijvoorbeeld in de context van geautomatiseerde vaartijden). Uiteraard onder de voorwaarde dat deze afwijkende regelingen samen met de technische innovaties een toereikende veiligheid waarborgen.
 • Opname van EU richtlijn 2017/2397) in het RSP van de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en het vaartijdenboek. De CCR-documenten voldoen daardoor aan dezelfde eisen als de EU-documenten en zijn daarom geldig in alle EU-lidstaten.
 • Modernisering van de voorwaarden voor machinisten en het verkrijgen van sport- en overheidspatenten.
 • Verspoeling van aantonen van kennis op riviergedeelten voor het varen op Rijngedeelten met specifieke risico’s. De eis van het desbetreffende traject 16 x moest worden afgelegd wordt teruggebracht naar 3 reizen in elke richting, echter wel in de afgelopen 3 jaar (was 10 jaar).
Klik hier voor een compleet overzicht met de wijzigingen.Uiteraard zal het nieuwe RSP met ingang van 1 april 2023 ook op de website van CCR te vinden zijn.

Naar boven

 

Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart

Oud medewerker KBN wordt aspirant bestuurder bij pensioenfonds

Dit jaar begint goed voor Ingrid Blom, zij mag het bestuur van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart versterken. Als aspirant bestuurder staat zij aan de lat voor de thema's pensioenbeleid, pensioenuitvoering en pensioencommunicatie. 

Pensioen is inkomen voor later. Een complexe arbeidsvoorwaarden, je betaalt nu voor een uitkering op termijn. Het pensioenfonds stelt die uitkeringen zeker. 

Als pensioenfonds is het belangrijk om te communiceren over aanpak/beleid en over individuele rechten aan pensioenopbouw of pensioenuitkering. Ook de komende veranderingen, de overstap naar een nieuwe regeling en andere uitvoerder hebben een grote impact op de communicatie. Het is een uitdaging om nu in de positie van bestuurder iets in deze grote veranderingen te kunnen betekenen.
 
"En voor mij zelf is het mooi om op deze manier verbonden te blijven aan de binnenvaart. Uitdaging voor dit jaar, het doorlopen van het opleidingstraject tot bestuurder pensioenfonds.", aldus Ingrid Blom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Leestips

 

Per 1 september 2023

Wijziging aantonen ADN-vaartijd voor een ADN-vaartijdverklaring

Op 18 januari 2022 is de Europese Richtlijn 2397 in werking getreden. Door middel van een noodregeling is deze Richtlijn gedeeltelijk opgenomen in de Nederlandse regelgeving. De noodregeling schrijft o.a. enkele voorschriften voor met betrekking tot het nieuwe “Schippers dienstboekje”. De algemene strekking van de Richtlijn/noodregeling is dat de personen, voor LNG – Rijnpatent en Grote Konvooien, zijn reizen daadwerkelijk moet aantonen in zijn dienstboekje/schippersdienstboekje.

Na overleg met het ministerie is besloten om de zienswijze van de nieuwe Richtlijn ook door te trekken in het aantonen van ADN-vaartijd op een Type C of G schip. In het kader hiervan kunnen deze reizen niet enkel d.m.v. een werkgeversverklaring of enkel een vaartijdenboek worden aangetoond.

De reizen moeten dan ook worden aangetoond met het dienstboekje en het vaartijdenboek en het Certificaat van Goedkeuring (CVG) van betrokken schip (of schepen) van het type C of G. Deze reizen mogen niet ouder zijn dan 15 maanden ten tijde van afgeven ADN-vaartijdverklaring.

Lees op de website van SAB meer voor schippers en overige bemanningsleden en de vaartijd voor duwbakken.

Concreet

 • Per 1 september 2023 kan ADN-vaartijd alleen aangetoond worden met een dienstboekje voor het verkrijgen van een ADN-vaartijdverklaring.
 • ADN-vaartijd in het dienstboekje moet tijdig ter controle overlegd worden met een vaartijdenboek (origineel of afdrukken/afbeeldingen op usb stick) bij een officiële instantie (ten tijde van controle maximaal 15 maanden terug).
 • Bemanningsleden die vaartijd opbouwen op duwbakken overleggen een werkgeversverklaring ter controle bij afstempelen van de vaartijd in het dienstboekje.
 • Bij het aanvragen van een ADN-vaartijdverklaring moet ook het Certificaat van Goedkeuring van het schip/duwbak worden overlegd.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van SAB

Naar boven

 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Wijziging marifoonkanalen

Binnenkort wordt het VHF Data Exchange System (VDES) in gebruik genomen. Het VDES is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Voor de invoering van VDES worden een aantal marifoonkanalen - die nu voor analoge spraakcommunicatie worden gebruikt - gewijzigd.

Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie. Klik hier voor een overzicht om welke marifoonkanalen het gaat.

Ter informatie Agentschap Telecom heeft per 1 januari 2023 een nieuwe naam. De toezichthouder gaat verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI).
Lees hier de gehele berichtgeving over de naamswijziging.

Naar boven

 

AGENDA

 • 7 januari - Ledengroep Schuttevaer - Jaarvergadering Afd. Noord-Holland
 • 10 januari - KBN Commissie Gevaarlijke Goederen
 • 11 januari - IWT Dangerous Goods Committee
 • 14 januari - Ledengroep Schuttevaer - Jaarvergadering Afd. Noord-Nederland
 • 21 januari - Ledengroep Schuttevaer - Jaarvergadering Afd. Rijnstreek
 • 24 t/m 27 januari - ADN Safety Committee in Genève

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.