Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

16 december 2022 - Nr. 36

Nieuws & Updates

  1. Goede vertegenwoordiging bij sector consultatie CESNI
  2. Gemengd afmeren officieel toegestaan in haven Rotterdam
  3. Belangrijke wijzigingen voor het pensioen
  4. KBN en BBZ ondersteunen overheden bij het uitvoeren van lozingsverbod
  5. Alert - Platform Zero Incidents - Koud weer
  6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

14 december 2022

Goede vertegenwoordiging bij sector consultatie CESNI 

Afgelopen woensdag heeft de sectorconsultatie over de nieuwe EU bemanningsregeling plaatsgevonden. Met bijna 100 deelnemers van werkgevers- en werknemerszijde en aanvullend nog andere belanghebbenden, zoals overheden en andere brancheorganisaties, is gevraagd om de mening van de sector over een aantal onderwerpen.

Niet alleen door de beantwoording van vragen, maar ook door zowel schriftelijk als mondeling een mening te kunnen geven over bijvoorbeeld de minimum bemanning in bepaalde situaties, de periode van onafgebroken rust, verplichte rustdagen en in hoeverre innovaties een rol kunnen spelen in een nieuwe bemanningsregeling.

De input uit deze consultatie zal in een rapportage worden samengevat en deze zal dan worden gedeeld. De keuzes die zijn gemaakt bij de vragen en de overige opmerkingen zullen worden meegenomen in de verdere gesprekken die in 2023 zullen worden gevoerd om de nieuwe Europese bemanningsregeling vorm te geven. Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de verdere vorderingen.

Dank aan de ruim 30 deelnemers van KBN, die vanaf kantoor, thuis of vanaf het schip aanwezig waren en zowel mondeling als schriftelijk input hebben geleverd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Ligplaatsen

Gemengd afmeren officieel toegestaan in haven Rotterdam

Vanaf de tweede week van januari mogen binnenvaartschepen met gevaarlijke lading in de haven van Rotterdam op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren. De zogenoemde 1 kegel- en 2 kegelschepen kunnen dan direct naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiermee de afgelopen anderhalf jaar in een proef ervaring opgedaan. Zowel de Havenmeester van Rotterdam als de binnenvaartbranche hebben de pilot als zeer positief ervaren.
Ligplaatsen kegelschepen in Calandkanaal (Dick Sellenraad)
Omdat er grote behoefte is aan meer ligplaatscapaciteit in het havengebied, gaat de Havenmeester op circa 50 ligplaatsen gemengd afmeren toestaan. Het Havenbedrijf loopt hiermee vooruit op de aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) waar het Ministerie nu volop mee bezig is. In deze aanpassing van het BPR wordt de reeds bestaande bevoegdheid om af te wijken van de veiligheidsafstanden tussen 1- en 2 kegelschepen onderling en tussen niet-kegelschepen, duidelijker beschreven.

Het ministerie maakt daarbij gebruik van de reeds in Rotterdam opgedane succesvolle ervaringen met betrekking tot het gemengd afmeren. Verwacht wordt dat de wijziging van het BPR in de loop van 2023-2024 van kracht wordt.

Gemengd afmeren past in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk te benutten en meer ligplaatsen voor de binnenvaart te creëren. De ligplaatsen in het Rotterdams havengebied waar binnenkort gemengd mag worden afgemeerd zijn in overleg met onder andere de binnenvaartbranche en de Veiligheidsregio vastgesteld. Vanwege de veiligheid mogen niet alle binnenvaartschepen gemengd afmeren, maar mogen ook bepaalde activiteiten niet plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan roken of open vuur, werkzaamheden die vonkvorming kunnen veroorzaken of bunkeren van LNG of methanol. Ook kan er in bepaalde gevallen een meldplicht gelden, zoals bijvoorbeeld het melden van de gevaarlijke lading in IVS-next (het Informatie- en VolgSysteem van de binnenvaart). Alle voorwaarden waaronder gemengd mag worden afgemeerd, zijn vastgelegd in het Besluit ‘gemengd afmeren’ 2022
Voor meer informatie kunt u contact kijken op de website van Port of Rotterdam

Naar boven

 

2023

Belangrijke wijzigingen voor het pensioen

In 2023 zullen een aantal dingen met betrekking tot het pensioen wijzigen. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven: 

Verhoging pensioen
Voor 2023 heeft het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart bekend gemaakt, dat zij de pensioenen per 1 januari gaat verhogen met 9,5%. Ondanks de gezonde dekkingsgraad van het pensioenfonds was deze volgens wettelijke regels te laag om de prijsinflatie (14,3%  voor de periode oktober 2021-oktober 2022) geheel te compenseren. Met de verhoging van 9,5% wordt de inflatie voor een groot deel gecompenseerd en blijft het fonds financieel gezond.  

Pensioenpremie 
Hierin verandert voor 2023 niets ten opzicht van 2022: dit blijft 22,5%.

Franchise  
In afwijking van het pensioenreglement is besloten om de franchise (het bedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt) niet te verhogen met de consumentenprijsindex, zoals in het reglement is opgenomen. De sociale partners hebben na overleg besloten een verhogingspercentage van 5% te hanteren. De franchise gaat daardoor € 20.935 bedragen.

Deze verhoging zal met name voor de lagere lonen een effect hebben: de pensioengrondslag is gunstiger, wat betekent dat zij meer pensioen opbouwen. Voor de hogere lonen zal deze aanpassing van de franchise weinig invloed hebben.  

Wisseling in het bestuur 
Met ingang van 1 januari 2023 zullen er een aantal wijzigingen in het bestuur plaatsvinden. Er wordt afscheid genomen van twee langzittende en ervaren bestuurders, Hijlke Hijlkema van Nautilus en Michiel Koning, namens KBN (CBRB). Namens KBN willen wij hen hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en expertise in het bestuur. 

Uiteraard is er in het bestuur al nagedacht over hun opvolging. Met ingang van 1 januari zal Ingrid Blom toetreden tot het bestuur als aspirant bestuurder namens de werkgevers. Ingrid heeft tot haar vertrek bij KBN vanuit het domein Sociaal en Onderwijs aan het pensioendossier gewerkt en zal dat op deze manier een vervolg geven. Wij wensen haar veel succes in deze rol. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Lozingsverbod

KBN en BBZ ondersteunen overheden bij het uitvoeren van beleid

Om Nederland tijdig klaar te maken voor de uitbreiding van het lozingsverbod werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de brancheverenigingen Koninklijke binnenvaart Nederland (KBN) en de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) nauw samen om het noodzakelijke netwerk van afgiftepunten voor huishoudelijk afvalwater in kaart te brengen en te doen laten realiseren.

Er wordt ingezet op het laten realiseren van afgiftepunten voor huishoudelijk afvalwater op het riool in de havens waar deze schepen veelal ligplaats nemen. Op deze manier kunnen schepen eenvoudig het huishoudelijk afvalwater afgeven. Door brancheorganisaties KBN en BBZ is inzichtelijk gemaakt in welke havens (meer) afgiftepunten voor huishoudelijk afvalwater noodzakelijk is en wat ervoor nodig is dit te realiseren. Deze informatie vormt het uitgangspunt waarmee de samenwerking richting havens, gemeenten en andere relevante partijen gezocht kan worden.

Oproep vanuit de sector
Begin 2022 hebben de BBZ en KBN een enquête uitgezet en in kaart gebracht wat nodig is om aan het lozingsverbod te kunnen voldoen. Aangezien er op dit moment geen compacte betaalbare en goedgekeurde boordzuiveringsinstallaties beschikbaar zijn om huishoudelijk afvalwater aan boord van kleine schepen te zuiveren en ook niet de verwachting bestaat dat deze vanwege een te klein marktaandeel zullen worden ontwikkeld, is de sector volledig afhankelijk van voldoende afgiftepunten aan de kades van de verschillende havens. (Vrijwel) alle passagiersvaartschepen beschikken over pomptechniek aan boord waarmee ze zelf het vuilwater kunnen afgeven. Het overgrote merendeel (79%) van de schepen is genoodzaakt dagelijks af te pompen, omdat de capaciteit van de vuilwatertank dit vereist (de gemiddelde vuilwatertank bevat ruim 2700 liter).

De afgiftepunten kunnen eenvoudig, onderhoudsvriendelijk en goedkoop worden uitgevoerd. Het enige wat nodig is om de schepen te faciliteren, zijn aansluitpunten op het riool met een uniforme koppeling, zoals de Camlock 50, waarbij de nippel aan de wal wordt geplaatst.

Faciliteren van vuilwaterafgiftepunten door havens biedt kansen
De kleinere passagiersvaart vervult een belangrijke toeristische en economische functie voor de gebieden waarin zij vaart. Havens en gemeenten doen er dan ook verstandig aan om voldoende aansluitingen te faciliteren, afhankelijk van het aantal ligplaatsen, de grootte van de thuisvloot en het aantal passanten-schepen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het afpompen van de vuilwatertank slechts gemiddeld 20 minuten duurt.

Brancheorganisaties KBN en BBZ zijn bereid de havens te ondersteunen met kennis en informatie over hoe de afgiftepunten het best ingericht kunnen worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Janssen - Verschoor

Naar boven

 

Alert - Platform Zero Incidents

Koud weer

De winterse weersomstandigheden brengen extra gevaren met zich mee. Denk hierbij ook aan snelle onderkoeling bij persoon overboord.

In deze Safety Alert Koud Weer worden gevaren benoemd en maatregelen op een rij gezet. Ook kunnen er twee animaties bekeken worden die met dit thema te maken hebben.
Wilt u ook andere Safety Alerts lezen? Dan kunt u kijken op de website van PZI.

Naar boven

 

AGENDA

  • 30 december - Telematicadag
  • 24 t/m 27 januari - ADN Safety Committee in Genève

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.