Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

10 november  2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 31

Nieuws & Updates

 1. Startschot versnelling digitalisering logistieke ketens
 2. Bestuursleden stellen zich voor
 3. KBN zoekt enthousiaste senior beleidsadviseur Techniek
 4. Recente binnenvaartontwikkelingen centraal tijdens de Inland Shipping Law Conference 2022
 5. Week van de Werkstress 2022: Mentaal en fysiek sterk!
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Digitale Infrastructuur Logistiek

Startschot versnelling digitalisering logistieke ketens

Tijdens de ICT & Logistiek beurs in Utrecht is op 8 november het officiële startschot gegeven voor de aanpak van de versnelling van de digitalisering in de logistieke ketens. Met het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) zetten overheid én bedrijfsleven samen de schouders onder toekomstbestendige logistieke ketens waarbij digitaal samenwerken de hoofdrol speelt.

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was Ruth Clabbers (Directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken) aanwezig bij de lancering. De noodzaak om stappen te maken met digitalisering zijn volgens haar glashelder: “We kunnen niet langer varen op onze gunstige geografische ligging en onze uitstekende fysieke achterlandinfrastructuur. Digitalisering is de komende jaren DE onderscheidende factor. Met het programma DIL geven we gezamenlijk invulling aan de broodnodige digitalisering en zorgen we ervoor dat onze logistieke ketens hun positie in de wereldtop kunnen behouden. Samen zorgen we voor efficiëntere en duurzamere logistiek.”

Slim samenwerken door het delen van data
In de basis gaat het om efficiënt samenwerken in de hele logistieke keten. Om veilig en beheersbaar data te delen, is er een nieuwe manier van werken nodig. Je wilt als bedrijf zelf over de data gaan die je deelt en weten dat het veilig en foutloos is. Met een centraal platform gaat dat niet, hier geef je de data weg. Om de gewenste nieuwe manier van werken te ondersteunen, is er een digitale infrastructuur in de maak waarbij je decentraal data kunt delen: de Basis Data Infrastructuur (BDI).

Met de komst van een BDI werken alle partijen in de logistieke keten efficiënt samen. In ‘Living labs’, een soort proeftuinen, gaan Nederlandse bedrijven nu al aan de slag met de uitwerking hiervan in de praktijk.

Ondersteuning voor mkb-bedrijven bij digitalisering
Een belangrijk onderdeel van het DIL programma is het bieden van ondersteuning aan mkb-bedrijven die verder willen met digitalisering om klaar te zijn voor wat in de toekomst nodig is om mee te blijven doen: nationaal, maar ook internationaal. Zo’n 69 procent van het Nederlandse mkb-bedrijfsleven is echter nog niet klaar om volledige digitaal samen te werken.

Via www.logistiekdigitaal.nl kunnen bedrijven een eerste scan uitvoeren om hun niveau en behoefte te peilen. Ook is hier al een aanbod te vinden met diverse initiatieven die helpen bij het digitaliseren van logistieke processen.

Over het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)
DIL is een programma waarbij overheid en bedrijfsleven samen optrekken en wordt financieel ondersteund door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, evofenedex, TLN, douane en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werken samen aan de uitvoering. Het DIL programma realiseert een versnelling van de ontwikkeling van een decentrale basis data infrastructuur en helpt ondernemers stappen te maken naar data-gedreven werken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Maak kennis met het KBN-bestuur

Bestuursleden stellen zich voor

Na de kantoormedewerkers van KBN is het nu de beurt aan het KBN-bestuur om zich aan u voor te stellen. Aan de hand van drie vragen maakt u kennis met de bestuursleden, hun toegevoegde waarde aan en ambities voor KBN. Deze week stellen Willy Kreusch, Marco Oosterwijk en Heiko Evink zich voor.
 
Willy Kreusch
Kreusch Scheepvaart

Voorzitter Ledengroep
Duw- en Sleepvaart

Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Ik vind dat een mooie bedrijfstak als de binnenvaart een goede vertegenwoordiging verdient waarbij mensen met kennis en ervaring dit ten dienste kunnen stellen en zodoende kunnen zorgen dat de binnenvaart een mooi “groene “ toekomst heeft.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur? 
Omdat ik meer dan 40 jaren ervaring heb in de binnenvaart, met name in de duwvaart, kan ik in de verschillende overleggen waaraan KBN deelneemt vanuit deze ervaring de deelnemers wijzen op mogelijk en onmogelijkheden.
 
Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Het is mijn overtuiging dat KBN in de komende jaren zal uitgroeien tot een krachtdadige brancheorganisatie
die op allerlei terreinen het belang van de binnenvaartonderneming kan dienen. Het is fijn om hier aan mee te mogen werken.
 
Marco Oosterwijk

Voorzitter
Ledengroep CBOB

Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Ik geloof in het belang van een sterke binnenvaart en ben trots op iedereen die de binnenvaart elke dag weer vormgeeft. Het binnenvaartbelang bewaken en uitbouwen gaat niet vanzelf. Het vraagt visie, doorzetting en ook lef. Daar zet ik me graag voor in en verbind ik me graag aan.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur?
Bijna 15 jaar was ik werkzaam bij een stuwadoorsbedrijf in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk. De binnenvaart was daar dagelijks belangrijk. Ik ben getrouwd met een schippersdochter en heb bestuurd bij schippersinternaten. Binnen KBN wil ik bestuurlijk bijdragen aan het verdergaand professionaliseren van onze mooie branchevereniging. Mijn ervaring in zowel het bedrijfsleven als de politiek geeft een sterke combinatie die voor KBN interessant is en van belang kan zijn. Daarbij heb ik juist ook oog voor de menselijke en sociale kant die onze binnenvaart kenmerkt en nodig blijft hebben: deze zaken zijn voor mij als vertegenwoordiger van de CBOB-ledengroep enorm belangrijk. We hebben elkaar allemaal enorm nodig: aan boord, aan de wal, op kantoor en in ‘de bestuurskamer’.
 
Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Ik wens KBN een onbetwiste positie en reputatie toe: modern, slagvaardig en professioneel. Dat KBN krachtig koerst op het verhogen van de organisatiegraad: we moeten in de binnenvaart nog veel meer schouder aan schouder staan. Het gaat daarbij om zowel grote vraagstukken, als niet minder belangrijk, dagelijkse kleinere aangelegenheden. KBN moet dichtbij haar leden blijven, de waarde van het schippersgezinsbedrijf blijven dienen en communicatief excellent zijn. Van belang is dat de KBN-ledengroepen elkaar onderling versterken. Bij dit alles maken we voor onze leden herkenbare impact op de nationale en internationale agenda. Ik wens dat we nooit uit het oog verliezen dat de vereniging er is voor onze leden en niet andersom handelen. Dat neemt niet weg dat ik onze leden graag betrek en uitnodig bij onze gezamenlijke Koninklijke Binnenvaart Nederland: doe mee, draag bij, wees allemaal KBN-eigenaar.
 
Heiko Evink
Eurokor Barging BV

Voorzitter Ledengroep
Logistieke Dienstverleners Droge Lading

Waarom vindt u het belangrijk om onderdeel te zijn van het bestuur?
Ik ben van mening dat je bereid moet zijn je in te zetten voor het algemeen belang van de sector. De binnenvaart is een belangrijke bedrijfstak die mij persoonlijk ook veel gebracht heeft. Daarom ben ik graag bereid een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van KBN.

Wat is uw toegevoegde waarde aan het bestuur?
Ik hoop door mijn ervaring in de bevrachting en in het managen van een eigen zaak een positieve bijdrage aan KBN te kunnen leveren.
 
Wat wenst u KBN toe? Waar ziet u KBN over 5 jaar?
Mijn wens is dat KBN een stabiele organisatie wordt met kundige medewerkers die invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de overheid en andere instellingen. Ik hoop dat er over 5 jaar een eensgezinde en kwalitatief goede organisatie staat.

Naar boven

 

Enthousiaste senior beleidsadviseur Techniek gezocht

KBN is op zoek naar een enthousiaste beleidsadviseur voor het beleidsdomein Techniek. Nederland heeft met de grootste binnenvaartvloot in Europa een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze internationale regelgeving.

Uitgangspunt van KBN is: regelgeving moet nuttig en duidelijk zijn, innovatie mag niet worden belemmerd én moet de noodzakelijke transitie faciliteren. De KBN-beleidsadviseur Techniek neemt namens het bedrijfsleven proactief deel aan overleggen over deze voor de binnenvaart belangrijke regelgeving.
 
Tot jouw verantwoordelijkheden behoren:
 • Ontwikkelen en richting geven aan het beleid binnen KBN
 • Vertegenwoordiging namens de Europese binnenvaart bij internationale overleggen, met name die van CESNI en de CCR. 
 • Vertegenwoordiger bij het Nautical & Technical committee (NTC) van het IWT Platform.
 • Sparringpartner voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 • Informeren en consulteren van leden inzake actuele ontwikkelingen.
 • Adviseren van het bestuur van KBN.
 • Contactpersoon voor de centrale en decentrale Nederlandse overheden en relevante Europese instellingen en organisaties.
 • Aanspreekpunt voor relevante stakeholders en kennisinstellingen.
Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website.
 
 

IVR

Recente binnenvaartontwikkelingen centraal tijdens de Inland Shipping Law Conference 2022

Op 3 en 4 november 2022 vond de Inland Shipping Law Conference 2022 plaats in de bruisende stad Rotterdam, de thuisbasis van de grootste zeehaven van Europa en een belangrijk knooppunt voor de binnenvaart. IVR en Erasmus School of Law mochten bij de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) zo'n 100 deelnemers uit meer dan 10 verschillende landen verwelkomen. Onder hen waren juridische professionals (advocaten en mensen uit de rechtspraak), verzekeraars, experts, academici, enkele masterstudenten en andere professionals die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in het binnenvaartrecht.

Tijdens deze conferentie heeft een panel van internationale deskundige sprekers presentaties gegeven over recente ontwikkelingen in het binnenvaartrecht. Onderwerpen als: aansprakelijkheid bij incidenten met gevaarlijke stoffen, het concept ‘fault of the vessel’ in het licht van de autonome toekomst en nog veel meer kwamen aan de orde. Na de presentaties volgden interessante discussies onder leiding van verschillende professionals.

De aanleiding voor deze conferentie is het Festschrift Resi Hacksteiner, "A voyage through the Law of Inland Shipping". De bijdragen in dit Festschrift behandelen verschillende onderwerpen met betrekking tot het binnenvaartrecht en vormen daarmee een belangrijke bijdrage aan de juridische literatuur over dit onderwerp.

IVR zet zich actief in voor het stimuleren en promoten van de harmonisatie en unificatie van binnenvaart- en aansprakelijkheidsrecht op pan-Europees niveau. 
Presentaties, informatie over de sprekers en foto’s kunt u terug vinden op de IVR website

Naar boven

 

Week van de werkstress 2022

Mentaal en fysiek sterk!

Van 14 tot en met 18 november 2022 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Werkgevers krijgen concrete handvatten om dit samen met hun werknemers te realiseren. Het inzetten op het versterken van alle medewerkers leidt ertoe dat een organisatie meer in balans komt.

De gevolgen van de coronapandemie zijn in 2022 enorm zichtbaar geworden voor organisaties en werknemers. Een enorm personeelstekort, een vernieuwde werk-privébalans, steeds meer jonge medewerkers die stress op het werk ervaren. Het belang van het creëren van een werkklimaat met productieve en tevreden medewerkers waarbij een goede balans tussen stress en energie cruciaal is, wordt alsmaar groter.

Daarom is er binnen de week van de werkstress in 2022 naast aandacht voor het mentale welbevinden ook aandacht voor de fysieke staat. Deze twee zaken kunnen namelijk niet los van elkaar gezien worden, samen gaan we voor: mentaal en fysiek sterk!

Voor meer informatie en toolkits kunt u kijken op de website van Week van de Werkstress

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.