Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

13 oktober 2022 - Nr. 27

Nieuws & Updates

 1. KBN verzet zich tegen de verlenging van de CBER
 2. KBN organiseert wetenschappelijk overleg binnenvaart
 3. Vlaamse Waterweg: Enquête bediening op afstand 
 4. EBU evenement: Rol van binnenvaart in het kader van mobiliteitsbeleid van de EU
 5. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Openbare raadpleging door Europese Commissie

KBN verzet zich tegen de verlenging van de CBER

De groepsvrijstellingsverordening voor consortia (Consortia Block Excemption Regulation 2009/906, CBER) loopt op 25 april 2024 af. De CBER staat onder bepaalde voorwaarden toe dat rederijen met een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 30% samenwerkingsovereenkomsten sluiten voor het aanbieden van gezamenlijke vrachtvervoersdiensten, ook wel 'consortia' genoemd.

De Europese Commissie heeft het initiatief genomen voor een openbare raadpleging, om het functioneren van deze verordening te evalueren, om op basis daarvan te besluiten of de CBER al dan niet verlengd moet worden.

Via onze Europese koepelorganisatie (EBU) heeft KBN zich, samen met de andere relevante Europese organisaties op het gebied van scheepvaart en logistiek, al in 2020 tegen de toenmalige verlenging van de verordening uitgesproken. Wij verzetten ons daarom opnieuw tegen een verdere verlenging van de CBER, omdat we van mening zijn dat deze nog steeds niet effectief en niet efficiënt is. In tegenstelling tot het door de Commissie beoogde doel leidt de CBER namelijk – al sinds jaren – tot verstoring van de markten en de gehele supply chain. De behaalde voordelen vloeien niet terug naar de overige partijen in de logistieke sector (en daarmee naar de uiteindelijke consument), maar komen hoofdzakelijk de containerlijnvaart ten goede.

De impact van de CBER manifesteert zich voor de containerbinnenvaart hoofdzakelijk aan de kades in de Europese zeehavens. Concreet gaat het om de congestie die al jarenlang, in wisselende intensiteit, wordt ervaren bij de afhandeling van de binnenvaartschepen bij de zeehaventerminals. Diverse ontwikkelingen hebben bijgedragen aan deze problematiek en de complexiteit van dit brede vraagstuk. Wij kunnen echter niet anders dan vaststellen dat de ontwikkelingen aan de zijde van de containerlijnvaart een zeer grote impact hebben.

De focus van de containerlijnvaartrederijen ligt op het eigen product. Daardoor staat de traditionele betrouwbaarheid van het intermodale containerbinnenvaartproduct ernstig onder druk. Verladers zien zich genoodzaakt om hun goederenstromen weer naar de weg te verplaatsen; een ontwikkeling die het modal shift- en milieubeleid van de Europese Unie niet ten goede komt. De kracht van de containerbinnenvaart zit immers in de mogelijkheid om grote volumes tegelijkertijd te verplaatsen tegen een lage CO2 uitstoot.

Wij roepen de Europese Commissie daarom op de CBER te laten vervallen en in plaats daarvan specifieke richtlijnen voor de lijnvaart te (laten) ontwikkelen, zodat er een transparant mededingingsrechtelijke kader voor vessel sharing agreements ontstaat.
Meer achtergrond informatie vindt u in dit document (reactie KBN) of dit document (reactie EBU). U kunt ook contact opnemen met Maira van Helvoirt of Frank Reijerse

Naar boven

 

KBN organiseert:

Wetenschappelijk overleg binnenvaart

Op dit moment vindt het wetenschappelijk overleg binnenvaart plaats op het kantoor van KBN. Op initiatief van KBN is dit een informeel overleg waarbij Nederlandstalige universiteiten en onderzoekinstellingen elkaar op de hoogte brengen van lopende projecten en onderzoeken die betrekking hebben op de binnenvaart.

Bij dit overleg zijn onderzoekers van de verschillende universiteiten en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Antwerpen, Deltares, TNO, Marin, KiM en het EICB zijn aangesloten bij dit overleg.

Met behulp van dit overleg zijn wetenschappers onderling op de hoogte van elkaars onderzoeken en kunnen ze direct aansluiting zoeken bij de binnenvaartbranche. Dit overleg zal halfjaarlijks plaatsvinden. 

Voor meer vragen over dit overleg kunt u contact opnemen met Cornelis van Dorsser

Naar boven

 

Vlaamse Waterweg

Enquête bediening op afstand 

Vlaanderen kent maar liefst 427 beweegbare kunstwerken op de waterwegen. Hiervan zou De Vlaamse Waterweg er 330 op afstand kunnen bedienen. Bij circa honderd is dit al het geval. Een groot deel van de kunstwerken wordt momenteel dus nog manueel bediend. Dit betekent dat een medewerker van De Vlaamse Waterweg de sluis of brug ter plaatse opent voor schepen. Daardoor zijn de bedieningstijden nu op sommige plaatsen beperkt, terwijl de binnenvaart niet werkt van 9u tot 17u.

Het is de ambitie van De Vlaamse Waterweg om tegen 2032 330 op afstand beweegbare kunstwerken te bedienen vanuit drie afstandsbedieningscentrales. Met een enquête wil de Vlaamse Waterweg een beeld krijgen van wat er binnen de sector leeft met betrekking tot de verdere uitrol van bediening op afstand in de komende jaren. Het doel is om inzicht te krijgen in bezorgheden, gevoeligheden en kansen voor verbeteringen. De Vlaamse Waterweg vraagt om uw mening!

Klik hier om de enquête in te vullen
Uw antwoorden op de enquête worden anoniem verwerkt. De enquête bevat 14 vragen en neemt ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Vlaamse Waterweg

Naar boven

 

17 november 2022 - EBU evenement

Rol van de binnenvaart in het kader van het mobiliteitsbeleid van de EU

De European Barge Union (EBU) nodigt u graag uit voor een netwerkevent rond de rol van de binnenvaart in het huidige en toekomstige Europese mobiliteitslandschap. Dit evenement, gevolgd door een netwerkborrel, vindt plaats op 17 november 2022 van 14.00 tot 19.00 uur in Brussel (Thon Hotel, Wetstraat 75)

De volgende keynote sprekers zullen spreken tijdens deze bijeenkomst:
 • Václav Bernard, vice-minister van Transport, Tsjechisch ministerie van Transport
 • Henrik Hololei, directeur-generaal DG MOVE van de Europese Commissie
 • Dominique Riquet, MEP TRAN commissie en co-rapporteur “TEN-T herziening”
 • Philippe Grulois, voorzitter EBU
De presentaties worden gevolgd door twee paneldiscussies met relevante belanghebbenden uit de industrie en vertegenwoordigers van de EU-instellingen en riviercommissies. Ze zullen zich richten op twee volgende onderwerpen:
 1. Modal shift & dringende behoefte aan infrastructuurinvesteringen
 2. Vlootinnovatie naar energietransitie
Voor meer informatie over het programma en aanmelden kunt u kijken op de website van de EBU.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.