Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

29 september 2022 - Nr. 25

Nieuws & Updates

 1. Toch geen bijmengverplichting per 1 januari 2023
 2. Oeververbinding Rotterdam
 3. KBN-team stelt zich voor
 4. Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening
 5. Plasticcontainers alleen nog te openen met ecokaart
 6. Workshop CESNI: Invoering van elektronische documenten
 7. Scheepvaartberichten
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Vergroening

Toch geen bijmengverplichting per 1 januari 2023

Zoals we in de nieuwsbrief van vorige week aangaven, bevatte de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor KBN onduidelijkheid over de invoerdatum van een bijmengverplichting voor de binnenvaart. In de begroting werd de datum van 1 januari 2023 genoemd. Dit is echter onjuist. Minister Harbers blijft bij zijn standpunt, zoals gedeeld in een brief aan de Tweede Kamer in juni jl. waarin hij aangaf “dat ik voornemens ben om af te zien van het invoeren van de reductieverplichting per 1 januari 2023”.
 
Op dit moment is KBN intensief betrokken bij het vaststellen van de juiste kwaliteit bijgemengde brandstof die bruikbaar is voor alle schepen. Het project staat onder regie van het ministerie en alle partijen in de brandstoflevering voor de binnenvaart zijn betrokken. We gaan er vanuit dat we dit nu snel kunnen afronden. Uitgangspunt voor ons blijft; veilig, haalbaar en betaalbaar. Daarmee zijn er dan straks specificaties voor goede brandstof waarmee ook door de binnenvaart een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

KBN ziet graag dat alles in gereedheid wordt gebracht om deze brandstof als standaardbrandstof voor de binnenvaart te laten worden. Daarnaast dat we stappen zetten waarmee we duidelijk maken dat ook de binnenvaart zich inzet om de CO2 uitstoot te reduceren.
 
Zolang het nog niet de verplichte standaard bandstof is, zullen we er bij de brandstofhandel op aandringen dat deze kwaliteit wel beschikbaar is en het verladend bedrijfsleven oproepen om in hun transport over water van deze klimaatvriendelijkere brandstof gebruik te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg

Naar boven

 

KBN voorstander van tunnel

Oeververbinding Rotterdam

Namens de binnenvaart en haar belangen neemt KBN deel in het Omgevingsberaad. Het Omgevingsberaad is een overleg waarin de diverse belanghebbenden hun visie geven, in dit geval op de “derde oeververbinding in Rotterdam”. In het beraad zitten o.a. partijen als VNO-NCW, evofenedex, Deltalinqs, bewonersverenigingen, de fietsersbond etc. Een bont gezelschap van belangen dat gezamenlijk een advies uit moet brengen op basis van beslisinformatie die aan de gezamenlijke opdrachtgevende partijen van de MIRT-verkenning is gepresenteerd.

De uitspraken van wethouder Karremans van Rotterdam eerder deze week zijn - zeg maar gerust - rauw op het dak gevallen van het merendeel van de deelnemers. De wethouder loopt hiermee namelijk vooruit op een beslissing van het collectief van opdrachtgevers van de MIRT-verkenning in het BO-MIRT van 10 november, terwijl ook het Omgevingsberaad haar advies nog moet uitbrengen.

Keuze brug of tunnel
De derde oeververbinding zou worden gerealiseerd door middel van een brug of een tunnel. Het behoeft geen betoog dat KBN te allen tijde voorstander is en is geweest van een tunnel. 

Conform de uitspraken van wethouder Karremans moet de nieuwe brug tussen Feijenoord en Kralingen (De Esch – Nesserdijk) komen om zo de verdere ontwikkeling van Rotterdam-Zuid te stimuleren. Door de komst van deze brug is het mogelijk om zo’n 35.000 woningen te bouwen in het oosten van de stad. Deze nieuwe brugverbinding verobindt de wijken Kralingen, De Esch, Feijenoord en IJsselmonde met elkaar. Met name door middel van openbaar vervoer en fietsverkeer en beperkt autogebruik om cofinanciering door het Rijk mogelijk te maken. Mocht u meer willen weten, lees dan het interview met wethouder Karremans.

KBN is en blijft voorstander van een tunnel
Het zal voor onze achterban geen verrassing zijn dat wij gestreden hebben en blijven strijden voor een tunnel. Temeer omdat de nieuwe oeververbinding op de gekozen locatie (Esch - Nesserdijk) door het Marin op de nautische inpassing, is onderzocht en er geen veilige doorvaart kan worden geboden, zo luidt de conclusie. In het interview geeft wethouder Karremans aan kennis genomen te hebben van de nautische bezwaren van de brug en dat bij de keuze van de varianten, daar samen met partijen, goed naar gekeken moet worden. De onderliggende documentatie laat zien dat hierbij waarschijnlijk een deel van de oever(s) voor moet worden afgegraven. Ook de havenmeester van Rotterdam heeft zijn problemen met de brug op de genoemde locatie kenbaar gemaakt. 

Hoe nu verder?
Het Omgevingsberaad, waar KBN onderdeel van uitmaakt, beraadt zich nu op haar advies dat bij de onderliggende documentatie voor het BO-MIRT wordt gevoegd. Na het besluit dat daar wordt genomen zal een formele inspraakronde plaatsvinden. In de fase die daarop volgt zullen KBN, evenals de andere betrokkenen, worden betrokken bij de verdere uitwerking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor

Naast de medewerkers op het kantoor van KBN, heeft KBN ook medewerkers met oren en ogen in de regio. Onze regiocoördinatoren zijn actief in 7 regio's in het land op het gebied van nautisch technische zaken en infrastructuur en volledig op de hoogte van regionale aandachtspunten 

Onze regiocoördinatoren werken zij aan zij met Nautisch-Technisch beleidsadviseurs en nemen in die hoedanigheid ook deel aan regionale overleggen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Maak kennis met de regiocoördinatoren:
Bekijk het hele KBN-team op onze website.

Naar boven

 

Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening


KBN is op zoek naar een ervaren en enthousiaste beleidsadviseur die samen met verschillende stakeholders aan de slag wil om vervoer over water milieu- en klimaatvriendelijker te maken.
 • Ontwikkelen van en richting geven aan het beleid van KBN op gebied van vergroening
 • Contactpersoon zijn voor de overheid
 • Projecttrekker en vertegenwoordiger van KBN voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 • Aanspreekpunt voor stakeholders
 • Actieve rol bij het Europese IWT Platform in het Innovation & Greening committee
 • Adviseren van het bestuur van KBN
 • Leden informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent vergroening.
Kortom jij wordt dé specialist vergroening van de binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland!

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website.
 
 

Rijkswaterstaat

Plasticcontainers alleen nog te openen met ecokaart

Vorige week werden de tien plasticcontainers van Rijkswaterstaat vervangen. De nieuwe plasticcontainers zijn voorzien van een inwendige registratiesensor en kunnen alleen geopend worden met de ecokaart. Om deze plasticcontainers te gebruiken is, in tegenstelling tot het gebruiken van de restafvalcontainers van Rijkswaterstaat, geen abonnement nodig.

Door de toegang van de containers te koppelen aan de ecokaart zijn de containers exclusief te gebruiken door de binnenvaart. Daarnaast wil Rijkswaterstaat zo voorkomen dat er andersoortig afval in de containers gedeponeerd wordt, wordt een duurdere wijze van inzameling voorkomen, wordt verkeerd gebruik ontmoedigd, zijn vervuilers gemakkelijker traceerbaar en wordt stapsgewijs voldaan aan de uitvoering van het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV).

Nieuwe container zorgen voor betere afvalinzameling
In het SAV wordt onder meer vastgelegd hoe schippers de afvalsoorten moeten afgeven, hoe het door de inzamelaar wordt ingezameld en wat de betalingswijze is van het afgegeven afval. Belangrijke uitgangspunten van het SAV zijn een verbod op het lozen van afval, het verantwoord en gescheiden inzamelen van het afval en het reduceren van het ontstaan van afval volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 
Sinds de ondertekening van het SAV heeft Nederland de plicht om zorg te dragen voor een inzamelnetwerk voor overig bedrijfsafval langs de Rijksvaarwegen. In overleg met de binnenvaartbranche heeft Rijkswaterstaat een inzamelnetwerk gerealiseerd. Langs de Nederlandse Rijksvaarwegen staan op 25 strategisch gekozen locaties 32 restafvalcontainers die alleen met een abonnement geopend kunnen worden. Dit abonnement voor restafval kan worden afgesloten via de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart en wordt gekoppeld aan de ecorekening (en bijbehorende ecokaart) van de scheepseigenaar of exploitant. Het afsluiten van een abonnement om langs de Rijksvaarwegen afval te kunnen afgeven, is niet verplicht en ook niet voor alle schippers noodzakelijk.
De plasticcontainers staan in Amsterdam bij de Oranjesluizen, in Nieuwegein bij de Beatrixsluis (Schipperspad), in Lemmer bij de Prinses Margrietsluis, bij Vluchthaven ’s Gravendeel (Kilweg), bij Sluis Sambeek, Sluis Eefde en bij de Volkeraksluizen (Oostkolk, Westkolk en Zuidzijde). Ga voor een heel overzicht naar de website www.sabni.nl

Naar boven

 

Vruchtbare gedachtewisseling tijdens de CESNI-Workshop

Invoering van elektronische documenten

Het bevorderen van de verdere ontwikkeling van digitalisering is een belangrijke uitdaging voor de binnenvaart. Zoals gesteld in de Verklaring van Mannheim die door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is aangenomen, kan aldus worden bijgedragen aan de “concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart“. Bovendien heeft de Europese Commissie (EC) “een paradigmaverschuiving naar verdere digitalisering” als kerndoelstelling neergezet in haar actieplan voor de binnenvaart, NAIADES III.

Een van de overkoepelende thema’s is de invoering van elektronische documenten, met name voor de Rijn maar ook voor andere Europese binnenwateren. Dit is een belangrijk thema voor het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor binnenvaart (CESNI) en zijn werkgroepen voor informatietechnologieën (TI), technische voorschriften (PT) en beroepskwalificaties (QP). Tegen deze achtergrond is op 8 september 2022 een workshop gehouden over de invoering van elektronische documenten in de binnenvaart.
Lees meer over deze workshop op de website van CESNI.

Naar boven

 

Wij vragen uw aandacht voor de volgende

Scheepvaartberichten

Voor meer scheepvaartberichten kunt u kijken op vaarweginformatie.nl

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.