Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

22 september 2022 - Nr. 24

Nieuws & Updates

  1. Reactie op Rijksbegroting 2023: Ondernemen in onzekerheid
  2. Wateraanvoer flink verbeterd, verziltingsbestrijding en scheepvaart blijven punt van aandacht
  3. Ligplaatsen Mannheim Frisenheimer Insle geopend
  4. 150 jaar vooruit Nieuwe Waterweg
  5. Nieuwe Europese lesmaterialen voor binnenvaart zijn klaar
  6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

KBN reactie op Rijksbegroting 2023

Ondernemen in onzekerheid


Door tal van ontwikkelingen zoals inflatie, stijgende prijzen en beschikbaarheid van gasolie, stijgende loonkosten is ondernemen in de binnenvaart ook in 2023 met een groot aantal onzekerheden omgeven. In de troonrede werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen en uitdagingen van dit moment. In een aantal begrotingen van verschillende ministeries zijn de plannen van de regering opgenomen met betrekking tot de binnenvaart en ondernemen in het MKB. 


In dit document lichten we een aantal van die plannen toe en geven zo nodig aan welke acties Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) op deze punten in de richting van regering en parlement gaat ondernemen.

KBN is blij dat de Nederlandse overheid de noodzaak inziet van onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet. Het extra geld wat in de Rijksbegroting hiervoor is uitgetrokken is dringend nodig. Daarnaast is in 2023 ook robuuste financiering nodig om de vergroening van de binnenvaart verder te faciliteren. De bestaande regelingen en subsidies zijn daarvoor niet toereikend en op dat gebied moet er meer (Europees) gebeuren.

600 miljoen euro komt beschikbaar voor het MKB en is een noodzakelijke actie die het kabinet onderneemt. Tegelijkertijd hebben ondernemers zorgen over de optelsom van extra lastenverzwaringen (vennootschapsbelasting en Box-2), de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die zij momenteel op hun bord krijgen. We zullen pleiten voor een gezond ondernemingsklimaat voor het midden en kleinbedrijf in de binnenvaart.
 
Tegelijkertijd zullen de ondernemers in de binnenvaart een zeer uitdagend ondernemersjaar tegemoet gaan. De hoge inflatie, afnemende koopkracht, stijgende loonkosten, bemanningstekorten, mogelijke brandstofschaarste en stijgende renteontwikkeling waardoor investeringen moeilijker worden, zullen allen bijdragen aan een uitdagend ondernemersklimaat in onze sector.

Klik hier voor onze toelichting op de plannen (infrastructuur, vergroening, modal shift, digitalisering en sociale zaken) en welke acties KBN wil ondernemen richting de overheid gaat ondernemen.
 
Met vriendelijke groet,

Rob Leussink
Directeur 

Aanvullende informatie over Rijksbegroting

Naar boven

 

Droogtemonitor

Wateraanvoer flink verbeterd, verziltingsbestrijding en scheepvaart blijven punt van aandacht


In grote delen van Nederland is de droogtesituatie verbeterd door de gevallen neerslag en gestegen aanvoer uit de rivieren. Er is meer water beschikbaar in het hoofdwatersysteem en daarmee is vaak ook de beschikbare waterdiepte verbeterd. De waterstanden liggen echter nog onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Verziltingsbestrijding blijft in de komende periode een groot aandachtspunt, met name in het Noordzeekanaal, het IJsselmeer en in de regionale systemen van met name West-Nederland. Dit met bijbehorende maatregelen die van invloed kunnen zijn op de scheepvaart.

Klik hier voor meer informatie rivierafvoeren bij de Rijn en Maas.

Specifieke gevolgen scheepvaart
De stijgende rivierafvoeren hebben gezorgd voor een toename van de vaardieptes en een verlichting in de effecten voor de scheepvaart. De scheepvaart ondervindt echter nog steeds hinder van de beperkte diepgang en stremmingen en schutbeperkingen bij IJmuiden, de Afsluitdijk, Den Helder, Harlingen, Prinses Irenesluizen, zuidersluis Eefde, Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, de Maas en sluizen in diverse regionale watersystemen.

Beperkingen bij Noordersluis Eefde, Amerongen, Marksluis en Kanaal Gent Terneuzen zijn opgeheven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

KBN aanwezig

Ligplaatsen Mannheim Frisenheimer Insle geopend


Op 21 september zijn de ligplaatsen aan de Friesenheimer Insle formeel geopend. Onder ruime belangstelling van de WSA Oberrhein, de BDB, de BDS en Koninklijke Binnenvaart Nederland vond de opening aan de Friesenheimer Insle plaats.
Er zijn over een lengte van 1,8 kilometer 44 dukdalven geslagen met afloop naar de wal. Tevens zijn er 2 auto afzetplaatsen aangelegd, waar de grootste schepen de auto van en aan boord kunnen zetten. Voor de werkzaamheden is 1036 ton staal gebruikt en zijn er op de dukdalven 536 pollers geplaatst.

Het eerste deel van de bouwwerkzaamheden is gerealiseerd in 18 maanden. Vrij snel daarna bleek dat deze plaatsen zeker in een behoefte voorzien. Daarom is vrij snel daarna nog een uitbreiding van de ligplaatsen gerealiseerd met nog eens 500 meter. Binnenkort zal een verdeling tussen kegel en niet kegelschepen met bebording worden gerealiseerd.

Tijdens de opening gaf Dipl. Ing. Jörg Vogel, Amtsleiter van het WSA Oberrhein, aan zich bewust te zijn van de ligplaats behoefte en het belang van de binnenvaart op de Rijn voor de economie. De ligplaatsen zijn dicht bij de stad Mannheim en in de nabijheid van het wegennet. Walstroom is er nog niet maar zal op termijn worden overwogen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Internationaal symposium

150 jaar vooruit Nieuwe Waterweg


Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Nieuwe Waterweg organiseert het LDE PortCityFutures Centre een Internationaal Symposium om verleden, heden en toekomst te verkennen van deze geul die Rotterdam met de Noordzee verbindt en van vergelijkbare geulen wereldwijd.


Vaarwegen zoals de Nieuwe Waterweg ondersteunen al tientallen jaren het maritiem verkeer en de ontwikkeling van havens. Tegenwoordig moeten deze scheepskanalen en de landschappen die ze herbergen een radicale heroverweging vereisen, om te voldoen aan de behoefte aan een energietransitie, om de klimaatverandering te verzachten en aan te passen. De toekomst van deze kanalen is een sleutel tot het creëren van een nieuw evenwicht tussen economische ontwikkeling en aanverwante infrastructuren enerzijds en een duurzame en veerkrachtige omgeving anderzijds. Toekomstige strategieën moeten gebaseerd zijn op een breed publiek debat en draagvlak.

Het symposium brengt een diverse groep internationale en lokale academici en professionals samen om te discussiëren over initiatieven en mogelijkheden voor vaargeulen en havensteden, de uitdagingen en implicaties voor waterbeheer, ruimtelijke ordening en ontwerp, en publieke participatie. Het vormt de basis voor de broodnodige interventies in watergerelateerde planning en beheer wereldwijd.
Kijk voor meer informatie over dit symposium op de website

Naar boven

 

Internationaal symposium

Nieuwe Europese lesmaterialen voor binnenvaart zijn klaar

De nieuwe lesmaterialen voor de binnenvaart, te gebruiken door onderwijs- en opleidingsinstituten, zijn klaar. De afgelopen 3,5 jaar heeft een consortium van vijftien partners daaraan gewerkt.

Dat gebeurde onder de vlag van het project COMPETING. De uitkomst moet competentiegericht en toekomstbestendig onderwijs mogelijk maken voor (aankomende) bemanningsleden in de hele Europese Unie. Het project leverde e-learning-materiaal, cursushandleidingen, een Europees stage handboek, video’s om nieuwe studenten te werven en een systeem voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole.

Lees het hele artikel hier.

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.