Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

15 september 2022 - Nr. 23

Nieuws & Updates

  1. Start nieuwe aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar water 
  2. Neerslag verbetert situatie maar effecten van droogte niet voorbij
  3. Minister Harbers brengt bezoek aan Logistieke Alliantie
  4. Minister Harbers bezoekt stakeholders containerketen
  5. KBN en EICB levert bijdrage aan werkbezoek minister Adriaansen
  6. Brochure alternatieve brandstoffen en voortstuwingstechnieken voor binnenvaartschepen
  7. Terugblik binnenvaartdagen
  8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Modal Shift

Start nieuwe aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar water 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de komende jaren samen met de provincies, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie in op een Modal Shift. Meer vervoer van goederen via water (en spoor) in plaats van de weg.

De nieuwe aanbesteding bargelijndiensten zal geschieden op vrijdag 9 september via TenderNed. Dit betreft dezelfde drie percelen als in 2021 met een maximaal bedrag van €500.000 inclusief BTW per perceel.

De nieuwe subsidieregeling is nog niet genotificeerd in Brussel, maar wordt per 1 oktober 2022 verwacht in de Staatscourant. Hier moet een slag om de arm worden gehouden vanwege de afhankelijkheid van Brussel.


Download hier het leaflet


Lees ook het artikel op de website van topsectorlogistiek.nl
 

Droogtemonitor 15 september

Neerslag verbetert situatie maar effecten van droogte niet voorbij


De neerslag van afgelopen week en de toename van de aanvoer door de Rijn en Maas hebben enige verlichting gebracht. Er is meer water beschikbaar in het hoofdwatersysteem. Voor grote delen van Nederland is de huidige neerslag echter nog geen oplossing voor de langdurige effecten van de droogte. Grondwaterstanden blijven laag en verzilting blijft aandacht vragen. De komende week wordt nog enige neerslag verwacht. Daarna wordt voor Noord-West Europa opnieuw relatief droog weer verwacht. 
 
Rijn
De huidige afvoer van de Rijn te Lobith bedraagt ca. 1000 m3/s op dinsdag 13 september en is licht stijgend. In de afgelopen week is in het stroomgebied van de Rijn 20 tot 45 mm neerslag gevallen. Dat heeft tot een geleidelijke stijging van de afvoer bij Lobith gezorgd. In het stroomgebied van de Rijn is het momenteel wissel­vallig. Met name op woensdag 14 en donderdag 15 september worden in het midden en zuiden van Duitsland buien verwacht. Vanaf 19 september neemt de invloed van een hogedrukgebied toe. De neerslagkans is dan klein. De verwachting is dat de afvoer tot 14 september gaat stijgen tot ca. 1050 m3/s. Na een dag ongeveer gelijk te blijven, zal de afvoer naar verwachting verder oplopen richting 1400 m3/s op ca. 20 september. Daarna lijkt weer een daling in te zetten richting het huidige niveau. De ontwikkeling vanaf 20 september is erg onzeker en afhankelijk van het wel of niet uitkomen van neerslagverwachtingen.
 
Maas
De daggemiddelde afvoer van de Maas bij St. Pieter bedraagt op dit moment ca. 30 m3/s en is daarmee lager dan normaal voor de tijd van het jaar (65 m3/s). De afvoer van de ongedeelde Maas bij Luik ligt rond 50 m3/s.  Op dinsdag 13 en woensdag 14 september worden in België en Frankrijk buien verwacht. Het is waarschijnlijk dat de gemiddelde afvoer te St. Pieter de komende dagen stabiel blijft of mogelijk licht daalt. Vanaf 15/16 september kan de afvoer ten gevolge van gevallen neerslag weer wat oplopen. Een grote toe- of afname van de afvoer is niet waarschijnlijk. 
 
Maatregelen
Het beeld is dat door de neerslag de afvoeren licht toenemen met een lichte verhoging van de Minst Gepeilde Dieptes (MGD’s) op veel trajecten tot gevolg. De scheepvaart blijft forse hinder van de beperkte diepgang ondervinden, maar vertragingen lopen enigszins terug omdat een aantal objecten zijn afgeschaald in hun droogtemaatregelen en er daardoor meer geschut kan worden. De hinder voor de scheepvaart is desondanks nog niet voorbij.
 
De schutbeperkingen bij de sluis van het Kanaal Gent-Terneuzen zijn opgeheven. 
 
Ook de schutbeperkingen bij de Marksluis zijn opgeheven. 
 
Twentekanalen: De Zuidersluis in Eefde is nog in gebruik als pompstraat (TPI fase 3) en buiten bedrijf voor de scheepvaart. De Noordersluis is in gebruik voor de scheepvaart. De maatregel beperkt schutten voor de Noordersluis, wordt binnenkort opgeheven. Er kan nog wel sprake zijn van enig oponthoud, omdat alleen de Noordersluis beschikbaar is voor de scheepvaart.
 
Schutbeperkingen zijn nog actief bij de schutsluizen in de Afsluitdijk, Maas, IJmuiden, Irenesluizen, Harlingen, Den Helder en bij sluizen in diverse regionale watersystemen.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Werkbezoek

Minister Harbers brengt bezoek aan Logistieke Alliantie 

Afgelopen maandag heeft minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek gebracht aan de Logistieke Alliantie (LA). Hij sprak hier met een afvaardiging van de LA waaronder evofenedex, TLN en KBN over het belang van logistieke stromen en hoe we deze steeds efficiënter en duurzamer kunnen maken. De evofenedex leden Zeeman en Heineken lieten de minister zien welke stappen ze zetten op gebied van duurzaamheid en digitalisering. Tevens stond het actieprogramma van de LA op het programma. Hierin hebben alle aangesloten partijen afspraken gemaakt om gezamenlijk de transitie in te zetten op het gebied van klimaat en duurzaamheid, werk en veiligheid en innovatie & infrastructuur.

“Het een noodzaak onze krachten te bundelen. Goederenvervoer is de ruggengraat van onze economie en belangrijk voor het goed functioneren van de maatschappij.” Aldus Steven Lak voorzitter van de LA. Minister Harbers benadrukte ook de gezamenlijkheid van deze opgave.

Het werkbezoek vond plaats op de binnenvaartterminal in Alphen aan den Rijn. Zowel Heineken en Zeeman gebruiken deze terminal om veel vervoersbewegingen in plaats van over de weg naar de Rotterdamse haven via het water te laten gaan. Door slimme afstemming tussen Heineken en Zeeman ontstaat er een samenwerking waarbij de exportstroom wordt gecombineerd met de import van Zeeman en daarmee leegvaart wordt voorkomen. Tevens zijn de binnenvaartschepen die hier worden ingezet koplopers op het gebied van duurzaamheid.

De Logistieke Alliantie bestaat uit 17 partijen: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Vereniging Rotterdamse Cargadoors, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs en Schiphol. Met elkaar vormen zij een groot netwerk van Nederlandse organisaties die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken.

 

Werkbezoek

Minister Harbers bezoekt stakeholders containerketen

Aansluitend aan zijn werkbezoek aan de Logistieke Alliantie, reed minister Harbers door naar Rotterdam voor een werkbezoek aan de stakeholders in de containerketen. Aanleiding hiervoor waren de disrupties in de wereldwijde supply chain, veroorzaakt door externe oorzaken als COVID, de Suez-blokkade, de Chinese lockdowns, Brexit, en de oorlog in Oekraïne. Hoe is de huidige situatie in Rotterdam?, zo wilde de minister weten. 
 
Een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de deepsearederijen, zeehaventerminals, verladers, expediteurs, en uiteraard de containerbinnenvaart, gefaciliteerd door het HbR, heeft hem geïnformeerd over de huidige stand van zaken en op de initiatieven die de afgelopen jaren al genomen zijn om de containerlogistiek beter te stroomlijnen. 
 
Vervolgens is specifiek ingezoomd op een aantal thema’s. 
 
Zo is het belang van goede infrastructuur uitgebreid aan de orde geweest. De basis moet op orde zijn! De huidige laagwatersituatie maakt het belang daarvan pijnlijk duidelijk. De minister is nadrukkelijk verzocht om dit, samen met zijn collega’s in de andere Rijnoeverstaten, met name Duitsland, op te pakken. De minister heeft erkend dat er sprake is van achterstallig onderhoud op de vaarwegen, maar ook aangegeven dat dit helaas niet op korte termijn weggewerkt zal zijn, mede gelet op diverse andere infrastructurele uitdagingen die de komende jaren op de planning staan (zoals de vervanging van de Van Brienenoordbrug). 
 
Ook is de minister verzocht om, niet alleen financieel maar ook inhoudelijk, te blijven participeren in efficiency trajecten, zoals het bevorderen van nachtdistributie en – voor de containerbinnenvaart van groot belang – de overflowhub. 
 
Een kritische noot vanuit de minister was zijn constatering dat deze thema’s 15 jaar geleden ook al aan de orde waren. Er is de afgelopen 15 jaar veel gebeurd – maar nog niet genoeg. De inzet van alle betrokken ketenpartijen, inclusief het HbR en het ministerie, blijft vereist om stappen voorwaarts te blijven zetten. 

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Personenvervoer

KBN en EICB levert bijdrage aan werkbezoek minister Adriaansens


Op uitnodiging van Gastvrij Nederland heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag een werkbezoek gebracht aan een aantal bedrijven uit de gastvrijheidssector. Centraal stonden de thema’s duurzaamheid en human capital, maar is ook gesproken over het herstel na corona en de consequenties van de oorlog in Oekraine. 
 
Rondvaart door Leiden met Rederij Rembrandt, bezoek Brasserie de Poort 
Na ontvangst door voorzitter Kees van Wijk bij Naturalis Biodiversity Center startte het bezoek met een fietstocht door Leiden onder leiding van Martijn Bulthuis van Leiden&Partners, die de minister alles kon vertellen over Leiden als 4econgresstad en Leiden, European City of Science 2023. De daaropvolgende rondvaart door de grachten van Leiden stond in het teken van het opwekken van duurzame energie door windwokkels en de uitdagingen op het verkrijgen en zelf opleiden van het personeel. Ondernemer Paul Groenen van Rederij Rembrandt heeft inmiddels een deel van zijn vloot volledig elektrisch gemaakt. Hoewel er vele financiële regelingen beschikbaar zijn om ondernemers te helpen met verduurzamen, legt Paul Groenen de minister uit dat het nog niet altijd zo makkelijk is hiervan gebruik te kunnen maken. 

Daarna heeft de boot aangelegd bij Brasserie de Poort, één van de laatste stadspoorten van Leiden. Eigenaar Guido Verschoor leidde de minister rond door het historische gebouw, met het eerste plasticvrije terras van Leiden. In aanwezigheid van Hiske Faber van Gemiva heeft Guido Verschoor vervolgens met de minister gesproken over de arbeidsmarkttekorten, die ook in de horeca spelen. Veel horecaondernemers zijn bezig met de vraag: hoe zorg ik dat ik nu, maar ook in de toekomst voldoende, goed opgeleide medewerkers voor mijn bedrijf kan vinden.
 
Naturalis Biodiversity Center: museum, wetenschap, congressen, educatie
Na de rondvaart en het bezoek aan Brasserie de Poort verwelkomde Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur, het gezelschap. Naturalis vervult de rol van museum, educatieve instelling, wetenschappelijk instituut en is aanjager van internationale wetenschappelijke congressen. Zo’n 60% van de bezoekers aan de stad is zakelijk bezoek. Bij de verbouwing heeft Naturalis flink ingezet op verduurzaming, zo zijn er zonnepanelen, LED-panelen en heeft Naturalis een eigen warmtekoudeopslag in combinatie met stadswarmte. 
  
Volgens de voorzitter Kees van Wijk heeft dit werkbezoek opgeleverd de minister hoe divers de sector is en vooral hoe diepgeworteld in de maatschappij. Tegelijkertijd wordt tijdens zo’n werkbezoek goed duidelijk met welke enorme uitdagingen de ondernemers worden geconfronteerd en dat (samenwerking met) die overheid nodig is om het structureel groei- en verdienvermogen van bedrijven veilig te stellen. 
 

VBW

Brochure alternatieve brandstoffen en voortstuwingstechnieken voor binnenvaartschepen


Onlangs heeft de Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V. (VBW) een brochure "Alternatieve brandstoffen en voortstuwingstechnieken voor binnenvaartschepen" uitgebracht. U vind deze bijgevoegd (in het Duits).

Het document geeft een overzicht van de technologieën die momenteel beschikbaar, of in ontwikkeling zijn.
Maar ook hoe ze werken en welke randvoorwaarden nodig zijn voor hun toepassing. De brochure is samengesteld door een werkgroep van het comité van deskundigen van de vereniging "Binnenvaartschepen" en door deskundigen van de twee toonaangevende testinstituten voor scheepsbouw in Europa: het Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. (DST) en het Maritiem Onderzoek Instituut Nederland (MARIN).

Bekijk de brochure hier.

Meer informatie over dit artikel kunt u opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 

Naar boven

 

Veerplein Zwijndrecht

Terugblik Binnenvaartdagen


Afgelopen weekend vonden de Binnenvaartdagen in Zwijndrecht plaats. KBN was aanwezig met een stand en mocht zelfs het weekend op het podium openen.

Het weekend begon met veel regen, maar dat klaarde zaterdag gelukkig op. Veel kinderen/jongeren hebben wij mogen ontvangen in de stand die op een educatieve manier via de simulator kennis konden maken met het varen op een schip. 
 

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.