Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

1 september 2022 - Nr. 21

Nieuws & Updates

  1. Toename aanvoer Rijn brengt tijdelijke verlichting
  2. 40e zitting ADN-veiligheidscommissie Genève  
  3. Verkeersmaatregelen Waalkade Nijmegen
  4. Varend ontgassen: België heeft de akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI neergelegd
  5. Veilig varen - Varen doe je Samen!
  6. Logistiek Café - Vervoer over water, het overwegen waard
  7. Binnenvaartdagen Zwijndrecht
  8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Droogtemonitor 

Toename aanvoer Rijn brengt tijdelijke verlichting 

De toegenomen aanvoer van de Rijn heeft in de afgelopen week voor enige verlichting gezorgd voor de scheepvaart, verzilting en wateraanvoer mogelijkheden. In gebieden waar geen water aangevoerd kan worden nemen echter door het uitblijven van neerslag de negatieve effecten verder toe. Dit geldt met name voor de natuur. Tot het weekend wordt er in Nederland geen neerslag van betekenis verwacht en zal het neerslagtekort oplopen. De komende twee weken wordt er neerslag in de stroomgebieden van de Rijn en Maas én in Nederland verwacht.

Rijn
Een kleine afvoerpiek als gevolg van neerslag in het zuiden van het stroomgebied passeert momenteel Lobith, met een maximale afvoer van ca. 950 m3/s. De verwachting is dat vandaag en morgen de afvoer rond deze afvoer blijft schommelen, waarna vanaf het weekend de afvoer waarschijnlijk weer langzaam gaat dalen. 
De waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem is door de toegenomen aanvoer van de Rijn iets verbeterd. De maatregel om het waterpeil op het stuwpand Driel-Amerongen te verhogen is succesvol. De scheepvaart heeft er baat bij. Het streven is om zo lang mogelijk dit waterpeil te handhaven. Ondanks de positieve effecten van het tijdelijke afvoerpiekje is de droogte en de lage waterstand in de Rijntakken nog lang niet verdwenen. Met een verder dalende afvoer blijft de scheepvaart grote hinder ervaren.

Maas
De daggemiddelde afvoer bij Sint Pieter is op dit moment net onder de 25 m3/s en laat sinds 25 augustus een heel licht dalende trend zien. Het is waarschijnlijk dat de gemiddelde afvoer de komende dagen nog verder zal dalen, met een geschatte daling van 0,5 - 1 m3/s per dag. Vanaf 3 september wordt enige neerslag verwacht. Hierdoor is het goed mogelijk dat de afvoer stabiliseert of zelfs weer heel licht toeneemt. Een grote toename van de afvoer is echter niet waarschijnlijk.
Er geldt in de Maas beperkt schutbedrijf met een maximale wachttijd van 2 uur.
Recreatiebetonning in de Maas is verwijderd. De recreatievaart maakt hierdoor nu ook gebruik hoofdgeul.

Maatregelen
Twentekanalen: De Zuidersluis is in gebruik als pompstraat (TPI-fase3) en buiten bedrijf voor de scheepvaart. De Noordersluis is in gebruik voor de scheepvaart. Voor de Noordersluis is de maatregel beperkt schutten (op vraag en aanbod) van kracht. De gebruikers en bedrijven zijn hierover geïnformeerd.
De oostkolk van de Irenesluizen (Wijk bij Duurstede) is gestremd. Deze wordt ingezet ten behoeve van de zoetwatervoorziening van het Amsterdam-Rijnkanaal. De westkolk van sluis Weurt is gestremd (tot week 35). Omdat ook de oostkolk vanwege de lage waterstand gestremd is, leidt dit tot een omvaarroute via St. Andries én hinder door onder andere langere wachttijden bij sluis Grave.

Bij sluis Eefde wordt op vraag en aanbod geschut. Hierbij wordt er nog wel geschut, maar veel minder (i.v.m. compenserende pompcapaciteit in de sluis) en mogelijk met andere prioriteiten (type scheepvaart). Scheepvaart is via de regio en regulier berichtgeving op de hoogte gebracht.

Om zoutindringing in regio Zuid-West te voorkomen wordt zoveel mogelijk geclusterd geschut bij Terneuzen (voor en na laag water) en beperkt geschut bij de Krammersluizen (Volkerak-Zoommeer). Daardoor is de schuttijd langer dan gebruikelijk.

Voor meer aanvullende informatie kunt u ook kijken op de website van Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij
 

Gevaarlijke Stoffen

40e zitting ADN-veiligheidscommissie Genève  

In de laatste week van augustus vond de 40e vergadering van de ADN-veiligheidscommissie plaats in Genève. De bijeenkomst was hybride opgezet, dat wil zeggen dat de vergadering zowel ter plaatse als ook online gevolgd kon worden.

Zoals gebruikelijk bestond de groep deelnemers uit vertegenwoordigers van verschillende internationale ministeries/autoriteiten, vertegenwoordigers van de Europese binnenvaartbrancheverenigingen EBU/ESO, de classificatiebureaus, veiligheidsexperts en vertegenwoordigers van de chemische en olie-industrie. Elena Siebrecht, René Overveld, Michael Zevenbergen, Edwin Verberght, Dirk Beernaert en Maurits van der Linde namen deel namens EBU/ESO (KBN is onderdeel van deze Europese binnenvaartbrancheverenigingen).
 
Diverse onderwerpen zijn besproken, dit varieerde van voorgestelde redactionele wijzigingen in het ADN als ook de echte inhoudelijke onderwerpen als een presentatie over automatisch varen, geegaste lading (aanleiding fosfine incidenten), toxibuisjes (containervaart), digitalisatie en vervoer van CO2. Binnenkort wordt u met een speciale nieuwsbrief meer inhoudelijk geïnformeerd over de verschillende onderwerpen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van der Linde

Naar boven

 
 

Nautiek - Techniek - Infrastructuur

Verkeersmaatregelen Waalkade Nijmegen

Vanaf vandaag, 1 september 2022, is de gehele Waalkade in Nijmegen in beide richtingen gesloten voor voertuigen. Uitzondering zijn de lijnbussen, fietsers en ontheffinghouders (scheepvaart).

De oostelijk Waalkade tegenover het Casino en de horecazaken is al een aantal jaren gesloten voor autoverkeer. Nu komt daar de westelijke Waalkade, dus de kade met de damwand tussen Grote Straat en Veemarkt (autoafzetplaats) bij.

Handhaving van dit verbod gaat plaatsvinden met behulp van camera’s. Negeren van het verbod zal een bekeuring opleveren.

Klik hier voor meer informatie over de ontheffingen van de gemeente Nijmegen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Varend ontgassen

België heeft de akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI neergelegd

Op 25 augustus 2022 heeft België als vierde verdragsluitende staat haar akte van bekrachtiging van de wijziging van het CDNI neergelegd. De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van het ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen.

De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de noodzakelijke procedures voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten. Het neerleggen van de akte van bekrachtiging vormt een nieuwe belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding van de wijziging. Deze treedt zes maanden na neerlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking. De ratificatieprocedure is op dit moment nog gaande in Frankrijk en Zwitserland.

Meer weten? Lees het gehele bericht van de CCR.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Sportvisserijbond Nederland

Veilig varen - Varen doe je Samen!

In het licht van Varen doe je Samen heeft Sportvisserij Nederland een video gemaakt over veilig varen en vissen. Deze video is tot stand gekomen in de samenwerking met KBN en Bert van Zwol van ms Deo Volente (lid van KBN).

Vissen vanuit een bootje is een unieke beleving, maar vergt ook goed stuurmanschap: goed rekening houden met de veiligheid van de visser zelf én die van andere watergebruikers. Helaas gaat er op dat vlak nog weleens wat mis – zeker op vaarwegen waar ook de beroepsvaart gebruik van maakt.

Meestal is dat het gevolg van onwetendheid bij de vissers, maar het kan wel leiden tot ongewenste en zelfs levensgevaarlijke situaties. Om die te voorkomen heeft Sportvisserij Nederland deze video gemaakt waarin ze voor een stukje bewustwording laten zien hoe de vissers veilig kunnen varen, wat er fout kan gaan en hoe de vissers dit kunnen voorkomen.

De meest ervaren bootvissers realiseren zich vaak niet hoe groot de dode hoek van een varend binnenvaartschip is én hoe snel zo’n groot schip gaat.
Bekijk hier de video van Sportvisserij Nederland

Naar boven

 

Logistiek Café - ELC Limburg

Vervoer over water, het overwegen waard

Op 14 september organiseert ELC Limburg samen met Koninklijke Binnenvaart Nederland en Zuid-Limburg Bereikbaar een Logistiek Café over "Vervoer over water, het overwegen waard".

Deze bijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft of meer wilt weten over de stap naar vervoer over water. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een uniek inkijkje geven in de wereld van de binnenvaart, het belang van vervoer over water voor het Limburgse bedrijfsleven, de mogelijkheden en de ladingstromen en de bouwlogistiek via het water.

Paul Goris, voorzitter van KBN, en Nico Evens, regiocoördinator van KBN zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn en spreken. 

Voor meer informatie over dit Logistiek Café, klikt u hier.

Naar boven

 
 

9 t/m 11 september 2022

Binnenvaartdagen Zwijndrecht

Op 9,10 en 11 september a.s. worden de Binnenvaartdagen op het Veerplein in Zwijndrecht georganiseerd. Het weekend staat in het teken van educatie, voorlichting en het presenteren van de mooie branche; de binnenvaart.

KBN is op vrijdag en zaterdag aanwezig, Wij staan daar om te binnenvaart te promoten en jongeren te enthousiasmeren over de sector. Maar ook u bent van harte welkom in onze pagodetent.

Daarnaast zal Rob Leussink, directeur van KBN samen met de burgemeester van Zwijndrecht Hein van der Loo, Raymon Berkhout van Vrienden van de Binnenvaart en aalmoezenier Bernard van Welzenes de binnenvaartdagen openen op vrijdag 9 september om 12.00 uur.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het evenement

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.