Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

25 augustus 2022 - Nr. 20

Nieuws & Updates

  1. Onderzoek naar alternatieve brandstoffen met een lage uitstoot 
  2. Arbeidsvoorwaarden: wetswijzigingen per 1 augustus 2022 vanwege EU-richtlijn
  3. Marleen Buitendijk (beleidsadviseur KBN) vindt nieuwe uitdaging
  4. Tijdelijke toename aanvoer Rijn, effecten droogte op natuur en landbouw blijven
  5. Droogte brengt minister Harbers naar sluis Eefde
  6. Korting deelname Scheepsmotoren Event 2022
  7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Brandstofproducten

Onderzoek naar alternatieve brandstoffen met een lage uitstoot en praktische gevolgen

Als lid van de Loss Prevention Committee van IVR ontving KBN het  document "Alternative Low Emission Fuel For The Marine Industry". De Shipowners' Club heeft in samenwerking met het UCL Energy Institute onderzoek gedaan naar alternatieve brandstoffen met een lage uitstoot en de praktische gevolgen daarvan. Met dank aan IVR kunnen wij dit document (Engels) met u delen.

Er zijn verschillende soorten brandstofproducten onderzocht op operationele veiligheid en milieueffecten, kenmerken van operationeel gebruik en kenmerken van brandstofproductie. Veiligheidsgevaren, regelgeving, opleidingseisen, fysische en chemische eigenschappen, productiemethoden, duurzaamheidskwesties en beschikbaarheid van brandstof zijn enkele van de onderwerpen die in het document worden besproken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater

Naar boven

 

Arbeidsvoorwaarden

Wetswijzigingen per 1 augustus 2022 vanwege EU-richtlijn

Sinds 1 augustus 2022 geldt de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, gebaseerd op een EU-brede richtlijn. Met de invoering wijzigen diverse arbeidswetten, die ook gevolgen hebben voor de HR-praktijk. 

De Europese richtlijn is ingevoerd om de positie van werknemers in de EU te verbeteren, dus ook in Nederland. Werknemers krijgen meer zekerheid en voorspelbaarder arbeidsvoorwaarden. Verplichte scholing moet de werkgever voortaan zelf betalen en telt ook altijd als werktijd. Verder mag de werknemer nevenwerkzaamheden uitvoeren, tenzij de werkgever daar objectiveerbare gronden tegen kan aandragen. En de arbeidsovereenkomst moet na 1 augustus 2022 meer informatie bevatten dan nu.

De Nederlandse wet om dit alles per 1 augustus 2022 te regelen, is pas eind juni 2022 door de Eerste Kamer goedgekeurd. De Nederlandse regering heeft uiteindelijk 3 jaar gewacht om de EU-richtlijn uit juni 2019 te vertalen naar Nederlandse wetgeving, terwijl 1 augustus 2022 de finale datum is waarop alle EU-landen de richtlijn moeten invoeren. Daarom heeft de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ook geen overgangstermijn.

Bedrijfsregelingen kunnen nietig zijn na 1 augustus 2022
Omdat de wet zo plotseling ingaat, moeten HR-afdelingen en werkgevers in actie komen om verschillende documenten en procedures langs te lopen en in lijn te brengen met de nieuwe regelgeving.

Voor ‘Oude arbeidscontracten’ of ‘arbeidsovereenkomsten’ die vóór 1 augustus 2022 zijn gesloten, geldt dat uiterlijk binnen een maand nadat de wetswijziging ingaat – de aanvullende informatie schriftelijk aan de werknemer moet worden verstrekt.

Op de website van Herik Verhulst advocaten kunt u meer aanvullende informatie vinden over deze wetswijziging en welke acties er ondernomen moeten worden. Wij hebben deze informatie ook samengevoegd tot één document.

Naar boven

 

Persoonlijk bericht

Marleen Buitendijk, beleidsadviseur nautische techniek, water en infrastructuur, vindt nieuwe uitdaging

"Vanaf 1 oktober start ik met een nieuwe uitdaging en stopt na 11 jaar mijn werk als beleidsadviseur bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en trots gewerkt bij de binnenvaartbranchevertegenwoordiging. Ik ben dankbaar voor de opgedane kennis en mooie ervaringen en neem deze mee in de volgende stap van mijn carrière.

U heeft daar als trouw lid van KBN (en voorgangers) aan bijgedragen, daarom ook mijn grote dank aan u. Dankzij u groeit Koninklijke Binnenvaart Nederland nu uit tot een krachtige organisatie die ik in goede handen achterlaat. Dank dat ik enige tijd met u mocht “opvaren”, het was een eer om uw belangen te mogen vertegenwoordigen!


Opvolger
Koninklijke Binnenvaart Nederland betreurt het vertrek van Marleen, maar bedankt haar voor inzet, kennis en kunde in de afgelopen 11 jaar en wenst haar veel succes met haar nieuwe mooie uitdaging. KBN heeft de functie van Marleen op korte termijn in kunnen vullen. Op 1 september start Geert Snoeij. Hij stelt zich binnenkort in de nieuwsbrief aan u voor.

Naar boven

 

Droogtemonitor 23 augustus 2022

Tijdelijke toename aanvoer Rijn, effecten droogte op natuur en landbouw blijven

Ondanks de gevallen neerslag zijn de effecten van de droogte steeds meer zichtbaar. Het neerslagtekort is in de afgelopen dagen gestabiliseerd, maar zal naar verwachting weer toenemen door het uitblijven van neerslag van betekenis. 

De aanvoer van de Rijn bij Lobith is in de afgelopen dagen licht gestegen naar waarden net boven de 700 m3/s en stijgt naar verwachting richting 1000 m3/s rond het weekend van 27 en 28 augustus. Na het weekend is een langzame afname van de aanvoer richting 800 m3/s het meest waarschijnlijk. De aanvoer van de Maas bedraagt op dit moment ongeveer 35 m3/s en zal de komende dagen waarschijnlijk rond 25 m3/s liggen. Op dit moment is er voldoende water in het IJsselmeer en Markermeer om te voldoen aan de watervraag.
De effecten van de nog steeds lage Rijnaanvoer op de scheepvaart zijn groot, door de beperkte vaardiepte op verschillende trajecten en maatregelen ten behoeve van de waterverdeling, zoals zuinig schutten en stremmingen van sluiskolken. De verwachte toename van de Rijnaanvoer kan de situatie enigszins verbeteren, maar ook voor de scheepvaart zal dit tijdelijk van aard zijn.

Rijn en Maas
De aanvoer van de Rijn ligt op dit moment iets boven 700 m3/s en is daarmee zeer laag. Er wordt een stijging verwacht tot ca. 1000 m3/s aan het eind van deze week. Daarna zal de aanvoer waarschijnlijk weer afnemen richting 800 m3/s.
De daggemiddelde aanvoer van de Maas te Sint Pieter ligt op dit moment rond 35 m3/s. Voor de aankomende periode blijft een aanvoer van rond of net boven 25 m3/s het meest waarschijnlijk.

Maatregelen
Er worden door waterschappen en Rijkswaterstaat op grote schaal maatregelen genomen om water vast te houden, de waterkwaliteit te behouden en het beschikbare water zo optimaal mogelijk te verdelen. Waar nodig wordt extra water aangevoerd. Op meerdere plaatsen wordt hiervoor gebruik gemaakt van tijdelijke pompinstallaties. In steeds meer gebieden worden onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingevoerd, vooral in het zuiden en oosten van Nederland. Lokaal zijn onttrekkingsverboden uit grondwater ingesteld of in voorbereiding. Om verzilting tegen te gaan zijn op meerdere plaatsen schutbeperkingen voor de scheepvaart ingesteld en wordt extra water aangevoerd. Waterschappen voeren inspecties uit op droogtegevoelige keringen. Enkele veerponten zijn uit de vaart.

Lees het gehele bericht over de droogtemonitor op de website van Rijkswaterstaat
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Laagwaterproblematiek

Droogte brengt minister Harbers naar sluis Eefde

Op 18 augustus was minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bij sluis Eefde en heeft daar ook gesproken met schippers, die hier regelmatig varen. De minister heeft uit eerste hand kunnen horen tegen welke problemen schippers en bedrijven aanlopen en dat er budget beschikbaar moet komen voor een oplossing voor de laagwaterproblematiek en het feit dat het huidige gemaal niet geschikt is voor de steeds vaker voorkomende waterstanden. De minister sprak o.a. met Rein Schut, de partner van onze regiocoördinator Fiona Oomen, varende op de Martinique.
 
Bij het bezoek aan de N36 heeft gedeputeerde Bert Boerman hier ook nog met met de minister over gesproken. In aansluiting hierop hebben de gedeputeerde, de havenwethouder van Twente en één van de directeuren van Rijkswaterstraat Oost Nederland om tafel gezeten om elkaar verder bij te praten.

Koninklijke Binnenvaart Nederland en de bedrijven hebben deelgenomen aan dit gesprek. Er is kenbaar gemaakt dat bedrijven en schippers in elk geval van mening zijn dat de communicatie beter en duidelijker moet. Natuurlijk spraken zij ook over de urgentie om maatregelen voor de lange en korte termijn te nemen die bij dragen aan de waterbesparing tijdens het schutten. En natuurlijk zijn de zorgen geuit over de omgekeerde modal shift die dit allemaal tot gevolg zou kunnen hebben.

Op uitnodiging van Anne Ruth Scheijgrond, manager van Port of Twente, praten de bedrijven en Koninklijke Binnenvaart Nederland binnenkort verder met de havenmanager en havenmeester.
Bekijk de video van de minister bij de Sluis bij Eefde
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

15 september 2022

25% korting - Scheepsmotoren Event 2022

Dat schepen duurzamer moeten worden is een feit. De drijvende kracht van het schip, de motor, speelt hierin een grote rol. Tijdens het Scheepsmotoren Event op 15 september staan de mogelijkheden voor vergroening van de scheepsvoortstuwing centraal: actueel en voor en door de kenners en ervaringsdeskundigen.

Wat zijn de verduurzamingsstappen om nu te nemen? Wat zijn de verwachtingen op de middellange termijn? En wat is nodig om een emissieloos schip in de vaart te brengen?

Kennis delen, informeren, debatteren, ontmoeten en inspireren vormen de kernwaarden van het Scheepsmotoren Event 2022 op 15 september 2022. De opzet, in combinatie met een expo, staat garant voor een boeiend en inhoudelijk programma, waarbij de belangrijkste spelers uit de branche aanwezig zijn. Het Scheepsmotoren Event vindt plaats in Theater Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht.

Leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland kunnen met 25% korting deelnemen aan dit event. Klik hier om u aan te melden en gebruik de kortingscode: SME22PART25%.
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u kijken op de website van dit evenement.

Naar boven

 

AGENDA

Let op: dinsdag 30 augustus is het kantoor van KBN telefonisch niet bereikbaar. Bij voorkeur contact opnemen via de e-mail.

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.