Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

18 augustus 2022 - Nr. 19

Nieuws & Updates

 1. Enquête Europese bemanningsregeling
 2. Welke schema’s van de elektrische installaties moet u aan boord hebben?
 3. KBN-team stelt zich voor
 4. Droogte zet door ondanks verwachte neerslag
 5. Veerdienstverbindingen vallen uit door personeelstekort: Sector dringt opnieuw aan op speciaal veerdienstvaarbewijs
 6. Vraag 1 september STAP-budget aan
 7. Begrip en respect voor elkaar noodzakelijk bij laagwater
 8. Inland Shipping Law Conference - 3 en 4 november 2022
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Uw mening gevraagd!

Enquête Europese bemanningsregeling 

De Europese Commissie wil één Europese bemanningsregeling opstellen voor de binnenvaart. Op dit moment zijn er meer dan 25 reglementen in Europa. Daarnaast is een actualisering van deze regelingen op zijn plaats door de innovatieve ontwikkelingen, zoals automatisering.

Wij horen graag uw mening over de bemanningsregeling, daarom hebben wij gekozen om een uitvraag te doen middels een korte enquête. Deze eerste uitvraag richt zich met name op exploitatiewijzen, scheepsuitrustingen en minimale bemanning aan boord.

In de komende maanden zal vaker gevraagd worden naar uw mening, uw ervaring en uw ideeën uit de sector over diverse onderdelen uit de bemanningsreglementen. Het invullen van deze enquête kost u maar een paar minuten. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld 
Klik hier om de enquête in te vullen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders

Naar boven

 

Technische voorschriften

Welke schema’s van de elektrische installaties moet u aan boord hebben?

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen. In deze regelgeving staat ook welke schema’s van de elektrische installatie aan boord van de binnenschepen moet zijn. In dit artikel informeren we u over deze regels en ontvangt u enkele handige stroomschema’s.

Regelgeving
De eisen die gesteld worden aan elektrische installaties aan boord van binnenschepen staan in hoofdstuk 10 ES-TRIN. In artikel 10.01, tweede lid staat het volgende over de vereiste schema’s:

Aan boord moeten de volgende, door de Commissie van deskundigen gewaarmerkte, documenten aanwezig zijn:
 1. overzichtsschema's van de gehele elektrische installatie;
 2. schema's van het hoofdschakelbord, het noodschakelbord en de verdeelschakelborden waarop de belangrijkste technische gegevens zoals de nominale stroom van zekeringen en schakeltoestellen zijn aangegeven;
 3. gegevens betreffende het vermogen van elektrische apparaten;
 4. soort en doorsnede van de kabels;
 5. bij elektrische scheepsaandrijvingen schema’s van de schakelborden en documentatie met betrekking tot de elektrische aandrijfmotoren;
 6. schema’s van de elektronische sturing, regel-, alarm- en veiligheidssystemen;
 7. schema’s van de stuurstroomkringen.
In geval van onbemande vaartuigen hoeven deze documenten zich niet aan boord te bevinden, daarentegen te allen tijde door de eigenaar getoond kunnen worden.

Twee handige stroomschema’s
Aan de hiervoor genoemde regelgeving moet ieder nieuwbouwschip voldoen. Voor bestaande schepen kunnen overgangsbepalingen van toepassing zijn. De regelgeving over de overgangsbepalingen is complex en staat versnipperd in verschillende regelgeving.

Het bouwjaar en het vaargebied van het schip bepalen welke overgangsbepalingen van toepassing zijn. Om één en ander te verduidelijken hebben we dit
Stroomschema overgangsbepalingen ES-TRINgemaakt. Aan de hand hiervan kunt u kijken welke overgangsbepalingen van toepassing zijn op welk schip.
Klik hier voor een opsomming van de overgangsbepalingen in ES-TRIN voor het aan boord hebben van elektrische schema’s.

Deze complexe regelgeving is overzichtelijk weergegeven in dit
Stroomdiagram tekeningen elektrische installaties’, opgesteld door Bureau Scheepvaart Certificering (BSC).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor

Voorgaande weken zag u al eerder kantoormedewerkers van KBN voorbijkomen. Sommigen voor u misschien bekend, anderen misschien niet. Deze week stellen Leny en Maira zich voor.

Leny van Toorenburg
Nautische Technische zaken - Zand- en Grindvaart - Ledengroep Schuttevaer

"Ik vind het na al die jaren nog steeds leuk om daar mijn steentje aan bij te dragen, afkomst verloochend zich niet."

Sinds 1992 werk ik in deze sector, een sector waar ook mijn roots liggen. Daarvoor heb ik 10 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt waar ik tot op heden nog steeds plezier van heb. De binnenvaart is een mooie bedrijfstak met veel potentie en prima in staat om bij te dragen aan het mobiliteitsprobleem dat wij binnen en buiten ons land kennen. Ik vind het na al die jaren nog steeds leuk om daar mijn steentje aan bij te dragen, afkomst verloochend zich niet.
 
Bij Koninklijke Binnenvaart Nederland heb ik net als vele van mijn collega’s meerdere functies. Ik ben beleidsadviseur Nautisch  en Technische (NT) zaken maar ook coördinator voor ons regiocoördinatoren team. Naast secretaris van de ledengroep Schuttevaer en ledengroep Zand- en Grindvaart, ben ik ook actief voor NT zaken binnen het IWT platform en voor de internationale zaken.
 
In mijn dagelijks werk ben ik bezig met zaken die op de korte termijn belangrijk zijn, zeg maar datgene wat u bezighoudt in de stuurhut. Maar ik ben ook betrokken bij de NT zaken op internationaal niveau. Zo neem ik deel aan commissies binnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart om daar zaken voor en namens u te behartigen. Zo kan ik ook een verbinder zijn tussen theorie en praktijk om er mede voor te zorgen dat u aan boord van het schip, goed met deze regelgeving die niet te vermijden is, kunt omgaan en dat die past in de praktijk.

Als schippersdochter met inmiddels een brede ervaring van 30 jaar, probeer ik een bijdrage te leveren aan behartiging van uw belangen. Nog altijd met veel plezier en bevlogenheid kan ik mijn tanden in een probleem zetten. Wat ik niet leuk vind is dat zaken, onder invloed van allerlei regelgeving en of ontbreken van benodigd budget en/of personeel, soms heel lang duren alvorens wij voor u resultaat kunnen boeken. Daar hoef ik u niets over te vertellen, u maakt dit dagelijks mee in de praktijk.

Maira van Helvoirt
Containeroperators - Containervaart - Sleep- en Bijzondere transporten - Veerdiensten

“Dát is waar KBN naar mijn overtuiging voor moet staan: voor de toegevoegde waarde van de binnenvaart (goederen- én personenvervoer) binnen het brede maatschappelijke perspectief.”
 
Samen met collega Frank Reijerse houd ik me bij KBN bezig met alles wat te maken heeft met containers en logistiek. Samen met Lotte Janssen-Verschoor behartig ik de belangen van de passagiersvaart: Lotte voor de KBN-Ledengroep Passagiersvaart en ik namens de EBU Fahrgastschifffahrtskommission.
 
Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor twee ledengroepen waar men niet als eerste aan denkt als het gaat om ‘binnenvaart’, maar die de sector én KBN juist zo veelzijdig, zo interessant en zo breed maken: veerdiensten en sleep- en bijzondere transporten.
 
In tegenstelling tot een groot deel van mijn collega’s ben ik niet afkomstig uit de binnenvaart, maar heb ik een achtergrond in de koopvaardij. Ik ben op de Hogere Zeevaartschool in Rotterdam opgeleid tot Maritiem Officier en ik heb onder meer gevaren bij de rederij die toen nog Nedlloyd heette. Vervolgens heb ik aan de University of Wales een Master’s degree gehaald in International Transport. Daarna heb ik bij NS Goederenvervoer en bij enkele productiebedrijven gewerkt, vóór ik bij het CBRB (nu KBN) terecht kwam.
 
Door deze achtergrond combineer ik kennis van de binnenvaart met kennis van de zeevaart, nautische en technische kennis met logistieke en juridische kennis en het perspectief van een verlader met het perspectief van een vervoerder.
 
Daardoor overzie ik het grotere geheel en heb ik vaak een andere invalshoek – een dwarse kijk –, zouden sommige van mijn collega’s zeggen. Dat leidt soms tot discussies, maar ook tot nieuwe inzichten, meer diepgang, belangrijke nuanceringen en een ruimer, meer strategisch perspectief.
 
Dát is waar KBN naar mijn overtuiging voor moet staan: voor de toegevoegde waarde van de binnenvaart (goederen- én personenvervoer) binnen het brede maatschappelijke perspectief.

Naar boven

 

Droogtemonitor - 16 augustus 2022

Droogte zet door ondanks verwachte neerslag

De droogte in Nederland zet door ondanks de neerslag die de komende dagen verwacht wordt. Het neerslagtekort is verder opgelopen en zal enigszins stabiliseren door de verwachte neerslag. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is afgenomen tot iets onder 700 m3/s. De waterstand van de Rijn is uitzonderlijk laag. Tot het weekend zal de aanvoer naar verwachting verder dalen om vervolgens toe te nemen. Dit hangt af van de neerslag die nog moet vallen. De aanvoer van de Maas bedraagt gemiddeld 25 m3/s. Naar verwachting neemt deze aanvoer de komende dagen licht toe als gevolg van de verwachte neerslag in het stroomgebied.

Algemeen beeld
Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen. Op dit moment ondervinden voornamelijk watergebruikers in categorie 4 van de verdringingsreeks beperkingen, zoals natuur, landbouw en scheepvaart. Door de zeer lage waterstanden zijn steeds meer extra maatregelen nodig om wateraanvoer naar regionale gebieden in stand te houden, zoals de inzet van extra pompen. Verschillende maatregelen zijn genomen om verzilting gebiedsgericht te bestrijden door aanvoer van extra zoet water. Het risico op verzilting in met name West-Nederland neemt wel toe.
Hinder voor de scheepvaart blijft toenemen door afnemende vaardieptes, langere wachttijden en in sommige gevallen stremming van sluizen. Een toenemend aantal waterschappen voert inspecties uit van droogtegevoelige kaden en dijken.

Rijn en Maas
Op dit moment is de aanvoer van de Rijn te Lobith met ca. 690 m3/s zeer laag. De aanvoer daalt naar verwachting de komende dagen verder richting 650 m3/s, maar zal daarna waarschijnlijk weer iets toenemen tot boven 700 m3/s. De daggemiddelde aanvoer van de Maas te Sint Pieter ligt op dit moment rond 25m3/s. Een verdere daling wordt de komende dagen niet verwacht, maar is voor de periode na 20 augustus niet uit te sluiten.

Maatregelen
Er zijn door de Waterschappen en Rijkswaterstaat veel maatregelen genomen om water vast te houden, de waterkwaliteit te behouden en het beschikbare water zo optimaal mogelijk te verdelen. Waar mogelijk worden waterpeilen opgezet. Waar nodig wordt extra water aangevoerd, op steeds meer plaatsen wordt hiervoor gebruik gemaakt van tijdelijke pompinstallaties. Om verzilting tegen te gaan zijn op meerdere plaatsen schutbeperkingen voor de scheepvaart ingesteld en wordt extra water aangevoerd. Waterschappen voeren inspecties uit van droogtegevoelige kaden.
Lees het gehele bericht over de droogtemonitor op de website van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Veerdienstverbindingen vallen uit door personeelstekort

Sector dringt opnieuw aan op speciaal veerdienstvaarbewijs

Sinds enkele weken zijn helaas meerdere veerdiensten gedwongen om afvaarten te schrappen, omdat er ook in deze sector onvoldoende personeel beschikbaar is. Door structurele tekorten in combinatie met de vakantieperiode en coronabesmettingen krijgen zij de roosters simpelweg niet meer rond en moet er gesneden worden in de dienstverlening.

Voor de reizigers betekent dit, dat hun mobiliteit onder druk kan komen te staan: zij moeten omrijden via een brug of via een andere veerpont, of langer op de veerpont wachten omdat de frequentie verlaagd is. Dit is een zorgwekkende situatie die al langere tijd speelt en de laatste tijd steeds nijpender wordt. 
 
Een van de oplossingen voor het personeelstekort in de veerdienstsector is de ontwikkeling van een speciaal veerdienstvaarbewijs.
 
Hierdoor kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen:
 • Enerzijds kan op deze manier een nieuwe instroom van personeel aangeboord worden (zij-instromers en mensen met een niet-binnenvaartachtergrond, vaak afkomstig uit sectoren waarbij met mensen gewerkt wordt, zoals de horeca), zodat veerdiensten niet langer hoeven te vissen uit de toch al overbeviste binnenvaartvijver.
 • Anderzijds kan hiermee een kwaliteitsslag gemaakt worden omdat de opleiding voor het veerdienstvaarbewijs veel beter afgestemd is op de specifieke karakteristieken van veerdiensten dan de reguliere binnenvaartopleidingen.
Al een aantal jaar werkt de veerdienstsector daarom aan de ontwikkeling van dit veerdienstvaarbewijs, na hiervoor juridisch en beleidsmatig groen licht te hebben gekregen vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 
In de loop van 2021, toen het ontwikkelingsproces al in een vergevorderd stadium was, bleek helaas dat het te ontwikkelen veerdienstvaarbewijs niet compatible zou zijn met de Europese Richtlijn voor de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en is de ontwikkeling noodgedwongen stopgezet. Diverse gesprekken met het ministerie hebben helaas nog niet tot een oplossing geleid.
 
De huidige krappe arbeidsmarkt voor veerdiensten maakt de noodzaak van het veerdienstvaarbewijs opnieuw duidelijk.
 
Wij roepen de minister daarom opnieuw op om te blijven zoeken naar mogelijkheden, waar nodig ook in internationaal verband. Wij blijven graag hierover in gesprek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling

Vraag 1 september STAP-budget aan

Vanaf donderdag 1 september om 10.00 uur is het (weer) mogelijk om het STAP-budget aan te vragen. Werkenden en werkzoekende kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. U kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding.
 
U kunt als werkende of werkzoekende 1 keer per jaar het STAP-budget aanvragen via een portal van het UWV. Elke 2 maanden start een aanvraagperiode. Is het geld van een periode op als u een aanvraag wilt doen? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.
 
Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van het STAP-budget. Zo moet u bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn en nog geen AOW ontvangen.
Lees hier meer over alle voorwaarden om een aanvraag te kunnen doen.
 
Daarnaast moet het gaan om een training, cursus of opleiding die in het STAP-scholenregister staat. Primair vindt u binnen onze sector cursussen in het register van STC Training & Consultancy (o.m. praktijkexamen matroos, diverse ADN trainingen, radarpatent, e.d.). Check in het register of de door uw beoogde scholing in aanmerking komt.

Naar boven

 

Platform Zero Incidents

Begrip en respect voor elkaar noodzakelijk bij laagwater

Het lage water zorgt ervoor dat we als sector alle zeilen bij moeten zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. De vaarweg is minder goed toegankelijk en dat vraagt veel van alle vaarweggebruikers. 

De moeilijke omstandigheden en de druk in de vervoersketen kunnen leiden tot een moeizame communicatie met collega schippers en/of andere vaarweggebruikers. Begrip en respect voor elkaar zijn hier de toverwoorden. Houd het hoofd koel, ook onder deze warme omstandigheden! 

Recent heeft het Platform Zero Incidents een Safety Alert uitgestuurd met aandachtspunten voor het varen tijdens periodes van laagwater. Deze informatie kunt u hier lezen. Daarnaast hebben we in deze periode ook te maken met veel recreatievaart. Onder normale omstandigheden zorgt dit al voor extra risico’s. De periode van laagwater draagt hier nog verder aan bij.

Recent hebben zich drie zware ongevallen voorgedaan tussen recreatie- en beroepsvaart. Waarvan eenmaal helaas met dodelijke afloop.

Het Platform Zero Incidents heeft aan het begin van het seizoen een Safety Alert uitgestuurd in samenwerking met Varen Doe je Samen, deze is hier te vinden.

Naar boven

 

IVR - 3 en 4 november 2022

Inland Shipping Law Conference

Erasmus School of Law en IVR nodigen u uit voor de Inland Shipping Law Conference 2022 in de bruisende stad Rotterdam. Rotterdam heeft niet alleen een grote zeehaven, maar ook een zeer belangrijke binnenvaarthaven. De conferentie vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 november 2022 bij de VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.).

De aanleiding voor deze conferentie is het Festschrift Resi Hacksteiner, "A voyage through the Law of Inland Shipping". Het Festschrift bevat verschillende artikelen op het gebied van binnenvaartrecht en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de juridische literatuur op dit gebied. Tijdens deze conferentie brengt een panel van internationale deskundige sprekers u op de hoogte van recente ontwikkelingen met betrekking tot het binnenvaartrecht.

Onderwerpen als: aansprakelijkheid bij incidenten met gevaarlijke stoffen, het concept ‘fault of the vessel’ in het licht van de autonome toekomst en nog veel meer komen aan bod. De presentaties worden gevolgd door interessante discussies onder leiding van verschillende professionals. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de juridische aspecten van de binnenvaart.

Ook zullen er volop netwerkmogelijkheden zijn, waaronder een diner op de donderdagavond. Alle presentaties zullen in de Engelse taal worden gegeven en we moedigen geïnteresseerden uit heel Europa dan ook aan om de conferentie bij te wonen. Op de IVR website vindt u meer informatie over het programma en kunt u zich inschrijven.

Een early bird tarief voor IVR-leden is geldig tot 18 september. De eerste 35 personen die zich inschrijven zullen een gratis exemplaar van het Festschrift Resi Hacksteiner ontvangen.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.