Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

11 augustus 2022 - Nr. 18

Nieuws & Updates

 1. “Issues of concern” voor afhandeling containervaart
 2. Uitnodiging enquête over River Information Services
 3. KBN in de media over laagwater
 4. Steeds minder water beschikbaar voor scheepvaart, landbouw en natuur
 5. NVB-Jaarcongres 2022 ‘Grenzeloos’
 6. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

De verstoringen in de mondiale containervaart

“Issues of concern” voor afhandeling containervaart

De European Barge Union (EBU) is al langere tijd betrokken bij discussies met de Europese Commissie over de verstoringen in de mondiale containervaart. Deze discussies verliepen lastig; de Europese Commissie weet deze verstoringen steeds aan een concrete oorzaak (eerst corona, daarna Suez, vervolgens de lockdowns in Shanghai), zonder te erkennen dat er sprake is van een structurele weeffout in het systeem. Pas na de laatste bijeenkomst, op 31 mei, ontstond er voorzichtig optimisme over de veranderende houding van de Europese Commissie.
 
Afgesproken werd dat de Europese organisaties voor verladers, expediteurs, terminals, rederijen, binnenhavens en binnenvaart, gezamenlijk een inventarisatie van zogenoemde issues of concern zouden opstellen.
 
Inmiddels is deze inventarisatie afgerond en aangeboden aan de Europese Commissie, met de bedoeling om deze gezamenlijk op te pakken. Uit de inventarisatie blijkt opnieuw, dat de geconstateerde problemen niet aan corona of andere incidenten gerelateerd zijn, maar wel degelijk structureel zijn.
 
Voor de binnenvaart gaat het om de volgende punten:  
 • Schaalvergroting in de zeevaart die leidt tot suboptimalisatie
 • Onbetrouwbaarheid van vaarschema’s, met toenemende piekbelasting tot gevolg
 • De marktmacht van deepsea rederijen, hoewel dat voor de binnenvaart alleen vanuit operationeel oogpunt een aandachtspunt is en niet vanuit commercieel oogpunt
 • Beleid van zeehavens om bepaalde stromen te stimuleren (transhipment), ten koste van capaciteit die ook voor achterlandmodaliteiten ingezet had kunnen worden
 • Gebrek aan kennis en bewustzijn bij verladers en expediteurs over hun rol in dit proces
 • Gebrek aan (dedicated) afhandelcapaciteit voor de containerbinnenvaart
 • Gebrek aan adequate en tijdige data, vooral de ETA van het deepsea schip
Vanuit de andere stakeholders zijn hier nog andere punten aan toegevoegd: blank sailings, gebrek aan (scheeps- en afhandel-)capaciteit in combinatie met overboeking, volle stacks, detention & demurrage, grenscontroles, congestietoeslagen, personeelstekorten, stimuleren van carrier haulage ten koste van merchant haulage.
 
In de herfst hopen wij de gesprekken hierover met de Europese Commissie voort te kunnen zetten.
 
Inmiddels is de Europese Commissie een consultatie opgestart voor een mogelijke herziening van de Container Block Excemption Regulation. De EBU zal hier feedback op geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

 

Europese Commissie

Uitnodiging enquête over River Information Services

De Europese Commissie (DG MOVE) laat op dit moment een impact-assessment uitvoeren ten behoeve van de herziening van Richtlijn 2055/44/EG. Het gaat hier om de River Information Services (RIS) zoals Inland AIS, Inland ECDIS, elektronische rapportage en berichtgeving aan de schipper. Deze diensten dragen bij aan onder andere veiligheid en efficiëntie op de Europese binnenwateren.  

In 2021 heeft een evaluatie van de huidige Richtlijn plaatsgevonden. Hoewel nog steeds nuttig voor de sector zijn hierbij ook een aantal uitdagingen en verbeterpunten geïdentificeerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verschillende mate van harmonisatie tussen de RIS-technologieën en het potentieel om de regeldruk te verminderen.

Als onderdeel van de studie zullen de komende periode een tweetal enquêtes worden uitgezet. Gebruikers van de RIS-diensten worden uitgenodigd om hun waardevolle bijdrage te leveren aan dit onderzoek door het invullen van de enquêtes. De input zal vertrouwelijk en geaggregeerd worden verwerkt.

Graag uw mening
De eerste enquête is momenteel beschikbaar en richt zich op het verzamelen van meningen over de vastgestelde problemen en de beoordelingen van beleidsmaatregelen. Een tweede enquête zal op een later moment worden uitgezet.

Klik hier voor de enquête (enkel beschikbaar in het Engels). De link is beschikbaar tot 26 augustus, het invullen duurt +/- 20 minuten. Bij eventuele problemen of vragen over de enquête kan contact opgenomen worden met het studieteam Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

KBN in de media over laagwater

 

Droogtemonitor - 9 augustus 2022

Steeds minder water beschikbaar voor scheepvaart, landbouw en natuur

De waterbeschikbaarheid in Nederland neemt af. De aanvoer van de Rijn bij Lobith is gedaald tot 780 m3/s en zal de komende week verder dalen richting 750 m3/s, dit is uitzonderlijk laag voor de zomerperiode. De aanvoer van de Maas bij Sint Pieter is gedaald tot 25 m3/s en zal verder dalen.

Het neerslagtekort is opgelopen en zal de komende week onder invloed van de hoge temperaturen en het uitblijven van neerslag verder stijgen. Daarna zal mogelijk het neerslagtekort naar verwachting minder hard stijgen of gelijk blijven.

Algemeen beeld
Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren en aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen. Op dit moment ondervinden voornamelijk watergebruikers in categorie 4 van de verdringingsreeks beperkingen: natuur, landbouw en scheepvaart. In het westen van Nederland is sprake van een toenemend risico op verzilting. De scheepvaart ondervindt in heel Nederland steeds meer hinder door langere wachttijden bij sluizen en door afgenomen vaardieptes. De grondwaterstanden zijn met name in het zuiden en oosten laag tot zeer laag en dalen vrijwel overal. Op steeds meer plekken zijn problemen met de waterkwaliteit door oplopende watertemperaturen, blauwalg of botulisme of is sprake van vissterfte. 

Rijn en Maas
Op dit moment is de aanvoer van de Rijn bij Lobith ca. 780 m3/s. De aanvoer daalt naar verwachting verder richting 750 m3/s komend weekend. De daggemiddelde aanvoer van de Maas te Sint Pieter ligt op dit moment rond 25m3/s. Door een aanhoudend droog weertype wordt een verdere afname van de aanvoer verwacht in de komende periode.
Het is steeds moeilijker om aan de watervraag van alle gebruikers te voldoen. De waterstand in het IJsselmeer en Markermeer daalt langzaam, dit is normaal. Het waterpeil ligt nog binnen de bandbreedte voor de zomerperiode. Op verschillende plaatsen langs rivieren en kanalen zijn of worden tijdelijke pompinstallaties geïnstalleerd om ook bij lagere afvoeren nog voldoende water te kunnen innemen. De verminderde vaardiepte op de Waal en de IJssel en diverse schutbeperkingen bij een aantal sluizen leveren toenemende hinder op voor de scheepvaart. In de rest van het land zijn kanalen, beken en sloten in het algemeen op peil. Waterlopen zonder wateraanvoer vallen wel steeds meer droog, vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit is niet ongebruikelijk voor de tijd van het jaar.

Maatregelen
Er zijn door de Waterschappen en Rijkswaterstaat veel maatregelen genomen om water vast te houden, de waterkwaliteit te behouden en het beschikbare water zo optimaal mogelijk te verdelen. Waar mogelijk worden waterpeilen opgezet. Waar nodig wordt extra water aangevoerd, op steeds meer plaatsen wordt hiervoor gebruik gemaakt van tijdelijke pompinstallaties. Om verzilting tegen te gaan zijn in IJmuiden en bij de Afsluitdijk schutbeperkingen voor de scheepvaart ingesteld en wordt extra water aangevoerd. Rijkswaterstaat geeft extra berichtgeving uit met betrekking tot de diepgang. In Zuid en Oost Nederland zijn op grote schaal onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld.

Lees het gehele bericht over de droogtemonitor op de website van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg
 

Naar boven

 

6 oktober 2022

NVB-Jaarcongres 2022 ‘Grenzeloos’

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) organiseert op donderdag 6 oktober 2022 in Venray het jaarlijkse congres in samenwerking met Blueports Limburg. Ook u bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit interessante congres over de unieke, internationale samenwerking van binnenhavens in Limburg.

Nergens markeren zo veel grenspalen de scheiding tussen Nederland en zijn buurlanden België en Duitsland als in Limburg. De Maas, die laat zich daar niet door leiden. Dwars door landsgrenzen heen stroomt het water. Het neemt tal van mogelijkheden met zich mee voor binnenhavens en de bedrijven die zij bedienen. Door samen te werken met collega’s over de grens benut Limburg haar centrale ligging in Europa.

Grenzeloos zijn ook de ambities op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De NVB laat u dan ook graag de ontwikkelingen in Limburg zien tijdens het congres op 6 oktober met het thema Grenzeloos. Bekijk de havenuitbreiding in Wanssum of een dubbellaags warehouse mét zonnepanelen. Leer alles over future farming of ontdek nieuwe puzzelstukken in de intra logistieke puzzel.

Meer informatie en aanmelden
Met interessante excursies in de ochtend en een inhoudelijk middagprogramma is dit een NVB-Jaarcongres welke u niet wilt missen! Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de NVB.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.