Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

21 juli 2022 - Nr. 15

Nieuws & Updates

 1. Minister Harbers kondigt 10 miljoen extra subsidie op schone motoren aan
 2. Brief aan de Europese Commissie moet einde maken aan zwaar belemmerde Donauvaart (Belene)
 3. Verhoging van de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval per 1 januari 2023
 4. KBN-team stelt zich voor
 5. Gezocht: enthousiaste beleidsmedewerker Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen
 6. Oproep: Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) zoekt schip voor Wereldhavendagen
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

Verduurzaming Binnenvaartschepen

Minister Harbers kondigt 10 miljoen extra subsidie op schone motoren aan


In het laatste debat met de Tweede Kamer heeft minister Harbers aangekondigd dat er vanaf september 10 miljoen euro extra beschikbaar wordt gemaakt voor schone motoren in de binnenvaart. De subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is destijds op verzoek van BLN-Schuttevaer en het CBRB opgenomen in de Green Deal Binnenvaart.

De subsidie voor vergroening was vanaf dag één, een groot succes en werd door de enorme belangstelling ieder jaar overtekend. Er waren meer belangstellenden dan geld. Dat is voor (inmiddels) KBN ook het bewijs dat de sector actief wil bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof, als andere partijen een financiële bijdrage willen leveren aan deze enorme investeringen.

KBN heeft bij het ministerie en bij de Kamerleden aangedrongen de subsidie om meer schepen te kunnen vergroenen op te hogen. Met succes, want op vragen van het Kamerlid Chris Stoffers (SGP) heeft de minister deze toezegging gedaan. 

Informatie over de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen vind u hier.

Het EICB kan nader toelichting geven op de voorwaarden en uitvoering van de subsidie. Lees meer.

Naar boven

 

Stremming Donau

Brief aan de Europese Commissie moet einde maken aan zwaar belemmerde Donauvaart (Belene)


De Donauvaart wordt sinds 8 juli ernstig gehinderd tussen km 565 en 563 (traject Belene). Bulgarije is verantwoordelijk voor het onderhoud van dit traject. Deze lokale blokkade is niet te wijten aan een ongelukkig samenspel van omstandigheden of anderszins, maar aan de nalatigheid van de Bulgaarse regering om zijn internationale verplichtingen na te komen. Door onderhoudsmaatregelen te nemen, kan een veilige vaart op dit deel van de Donau gegarandeerd worden.

Het betreffende bedrijfsleven, de Roemeense overheid en diverse andere organisaties die betrokken zijn bij het traject Belene, hebben samen met de Donaucommissie en de TEN-T-coördinator voor de Rijn-Donaucorridor tevergeefs geprobeerd Bulgarije ervan te overtuigen om de nodige werkzaamheden uit te voeren om deze situatie te voorkomen. Bulgarije is inmiddels bezig om de baggerwerkzaamheden op te gaan starten, maar de vaarweg zou dan tot ten minste 25 juli gesloten zijn.

De EBU heeft de afgelopen week overleg gehad over deze kwestie met DG MOVE (Europese Commissie), de INE en de Donaucommissie. Helaas kon op het niveau van DG MOVE geen oplossing gevonden worden.

Gezien de urgentie van de kwestie en de langdurige stremming, hebben EBU, ESO en het IWT-platform, gezamenlijk met andere Europese organisaties in de logistieke sector daarom besloten om het hogerop te zoeken en een brief te schrijven aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Zij roepen mw. Von der Leyen op, om Bulgarije te benaderen met het dringende verzoek om dit probleem adequaat op te pakken, zodat de binnenvaart zo snel mogelijk weer hervat kan worden en de negatieve spiraal van economische schade aan Europese en Oekraïense ladingstromen doorbroken wordt.

Naar boven

 

CDNI

Verhoging van de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval per 1 januari 2023


Met ingang van 1 januari 2023 zal de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval (Deel A, CDNI verdrag) opnieuw verhoogd gaan worden tot €10,00 per 1000 liter gebunkerde gasolie. Dit besluit is eind juni genomen door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP), de centrale autoriteit van de Verdragsluitende Staten in het CDNI-verdrag.

Er zijn verschillende factoren die voor de CVP aanleiding vormden om te besluiten tot deze verhoging:
 • Aanhoudende stijgende kosten van de inzameling, inname en verwerking van het oliehoudende afval bij een conjunctuur met een hoge inflatie. Ook de invloed van de huidige algemene economische conjunctuur heeft, mede door de oorlog in Oekraïne, het gevolg dat de energieprijzen binnen een korte periode geëxplodeerd zijn met ernstige consequenties voor het systeem.
 • De financiële structuur van het systeem moet geconsolideerd worden. De vorige verhoging uit 2021 (€8,50 per 1000 liter) heeft maar nét en tijdelijk een evenwicht opgeleverd tussen de kosten en de opbrengsten van het systeem.
 • De wens om een kwalitatief hoog dienstverleningsniveau te behouden. Het is belangrijk dat een efficiënt systeem beschikbaar blijft om aan de milieuverplichtingen te kunnen voldoen.
Tijdens de CDNI-hoorzitting voorafgaand aan de CVP, heeft EBU/ESO bij het CDNI aangedrongen om een uitgebreid document ter toelichting op te stellen met daarin onder andere opgenomen de wegingsfactoren van de verschillende oorzaken die uiteindelijk geleid hebben tot dit besluit. Een langetermijnvisie op het systeem en de financiële structuur is daarbij ook uitermate belangrijk. Een vergelijk van cijfers uit het pre-COVID tijdperk zou inzichtelijk kunnen maken of het besluit om opnieuw de verwijderingsbijdrage te verhogen voornamelijk is ingegeven door de huidige omstandigheden of dat het meer fundamenteel in het systeem zelf zit.

Lees hier het persbericht.

Naar boven

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor

Voorgaande weken zag u al eerder kantoormedewerkers van KBN voorbijkomen. Sommigen voor u misschien bekend, anderen misschien niet. Deze week stellen Rob, Henriëtte en Teunis zich voor.

Rob Leussink - Directeur 

“Als brancheorganisatie willen wij bijdragen aan een sector met een professioneel imago waar het goed en veilig werken is volgens eigen belangrijke (Europese) voorschriften”
 
Werken in de binnenvaart is voor velen werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt voornamelijk op het water. Met een klein team op een schip één doel hebben: het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen, waarbij de schepen vaak dag en nacht varen bij allerlei omstandigheden. Werken in de binnenvaart betekent nu éénmaal dat je voortdurend moet ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden. 
 
Als brancheorganisatie willen wij bijdragen aan een sector met een professioneel imago waar het goed en veilig werken is volgens eigen belangrijke (Europese) voorschriften. Dit vraagt veelal om intensieve samenwerking op nationaal en Europees niveau. Om alles voor de binnenvaart goed te regelen en vast te leggen, vinden er verschillende overleggen plaats in nationale en internationale overlegorganen. 
 
Als directeur van de nieuwe fusie-organisatie KBN wil ik mijn jarenlange ervaring op nationaal en internationaal niveau gebruiken om bij te dragen aan de ambities en de maatschappelijke uitdagingen waar deze sector voor staat. Samen met het hele KBN-team zijn wij in staat om een essentiële bijdrage te leveren aan een duurzame, veilige en toekomstbestendige binnenvaartsector. SAMEN VOORVAREND!Henriëtte Schreuders – Sociaal

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken”

Deze uitspraak heb ik ooit gebruikt als titel van mijn scriptie en deze uitspraak gaat nog steeds op. In mijn werk als HR adviseur ben ik (gelukkig) veel mensen tegengekomen, die met plezier naar hun werk gaan. Omdat ze het werk wat ze doen leuk vinden: het contact met mensen, het verbinden, de vrijheid of juist de structuur. 

De afgelopen periode heb ik (opnieuw) een stap gewaagd buiten de maritieme sector. En hoewel ik heel fijne collega’s had, bleef het water trekken. De reden om de overstap te maken naar Koninklijke Binnenvaart Nederland, waar ik sinds 1 juli ben gestart op het domein ‘Sociaal’. Hopelijk kan ik straks ook zeggen "dat ik niet aan het werk ben".

Zoals al aangegeven, het water bleef trekken. Ik heb voornamelijk gewerkt met bedrijven waarvan de schepen varen op ‘zout water’. Hoewel er veel raakvlakken zijn, zoals het kleine team, aangewezen op elkaar, 24 uur per dag, zie ik ook de nodige verschillen. Dat betekent veel leren over de spelregels die er zijn binnen de branche, maar ook over de leden, hun schepen, lading en vaargebied. Ik ga dan ook graag in gesprek met leden die me meer willen uitleggen en laten zien van hun onderneming en hun passie: het varen.
De onderwerpen die binnen het domein ‘Sociaal’ aan bod komen zijn heel divers. Sommige onderwerpen zijn zowel nationaal als internationaal van belang, zoals bemanningswetgeving, onderwijs, erkenning van diploma’s en certificaten en arbeidstijdenwet. 

Het pensioendossier is van nationaal belang, maar voor de sector een belangrijke arbeidsvoorwaarde. We werken dan ook met het pensioenfonds en vertegenwoordigers van werknemers aan een nieuwe toekomstbestendige regeling. 
Daarnaast zullen er ook vragen komen over actuele situaties, die ik graag beantwoord. 

 

Teunis van Lopik  - Bedrijfsadviseur -  Kleine Droge Ladingschepen

“Met mijn afkomst vanuit de binnenvaart, wil ik met opgedane kennis en ervaring, een bijdrage leveren aan die boeiende binnenvaart”  

Als bedrijfsadviseur bij Koninklijke Binnenvaart Nederland is het mijn voornaamste taak de leden te informeren over de meest uiteenlopende zaken waar de varende ondernemers en leden mee te maken hebben of krijgen. Bij de uiteenlopende zaken kunt u denken aan vragen over: de laad-, los- en overligtijden, verschillen van inzicht m.b.t. liggeld, EU-kwalificatiecertificaat schipper, scholing, bemanningseisen, vragen over de technische regelgeving en de overige wet- & regelgeving in de breedste zin van het woord.

Verder ondersteun ik de ondernemers en leden met informatie over b.v. het RSP, SAB, KIWA, NVWA, CDNI, ILenT, CBR, etc.  Tevens onderhoud ik contacten met verschillende instanties zoals het ministerie, SAB, ILenT, gemeenten en overige belangrijke partners van de binnenvaart.                

Steeds nieuwe uitdagingen in de sector vragen om goede oplossingen waardoor er voor mij géén dag hetzelfde is. Net als in de stuurhut wordt je getrakteerd op een ‘prachtig’ voorbij glijdend landschap met wisselende uitdagingen over de dag (en nacht).
Dat maakt mijn werk zo uitdagend en leuk omdat ik te maken heb met een veelzijdigheid aan onderwerpen en leermomenten uit een altijd in ‘beweging’ zijnde sector die mij dierbaar is en die ik van harte wil ondersteunen waar ik kan. 
De komende weken stellen de andere medewerkers van KBN zich aan u voor! Bekijk het team op onze website.

Naar boven

 

Versterking gezocht

Gezocht: enthousiaste beleidsmedewerker Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen


Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om de binnenvaart nog veiliger te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal uitdragen van beleidsadviezen ten aanzien van veiligheid vervoer van (gevaarlijke) goederen over de binnenwateren? Dan zoeken wij jou!

Een greep uit de verantwoordelijkheden:
 • Ontwikkelen en richting geven aan het beleid binnen KBN om de binnenvaart nog veiliger te maken
 • Aanspreekpunt voor diverse stakeholders zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Europese regelgevers
 • Het oppakken van wensen en knelpunten op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen binnen de vervoersketen
 • Het beheren en verder ontwikkelen van de branche RI&E en de Arbocatalogus
 • Vertegenwoordiger van KBN bij het Platform Zero Incidents
 • Adviseren van het bestuur van KBN
 • Het organiseren van overleggen met leden en/of stakeholders, het schrijven van verslagen en het terugkoppelen van de voortgang
 • Leden informeren over de laatste ontwikkelingen.
Kortom een leuke, uitdagende en afwisselende baan bij dé nieuwe toonaangevende brancheorganisatie voor de binnenvaart met een gezellig en dynamisch team van professionals!

Is deze functie iets voor jou? Of ken jij iemand? Lees dan meer op onze website.
 

Oproep

Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) zoekt schip voor Wereldhavendagen


Op 2,3 en 4 september a.s. nemen de organisaties BVB / EICB en BTB deel aan de Wereldhavendagen in Rotterdam. Tijdens dit evenement staat de promotie van de binnenvaart al jaren centraal. Daarvoor is BVB op zoek naar een binnenvaartondernemer die één of meerdere dagen aan de kade wil liggen en zijn schip wil openstellen voor het publiek.
 
Iets voor u? Aanmelden kan via telefoonnummer 010-4129151 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.