Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

14 juli 2022 - Nr. 14

Nieuws & Updates

 1. Vernieuwing Binnenhavengeldsysteem voorlopig uitgesteld
 2. Achterstallig onderhoud sluis Weurt niet langer acceptabel
 3. Stremmingen sluizen Grand Canal d’ Alsace verkort door oproep IWT Platform
 4. KBN-team stelt zich voor
 5. Workshop CESNI invoering elektronische documenten binnenvaart
 6. Gezocht: Enthousiaste beleidsmedewerker Veiligheid & Gevaarlijke stoffen
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

Nieuwe tariefstructuur 

Vernieuwing Binnenhavengeldsysteem voorlopig uitgesteld

Afgelopen april heeft het Havenbedrijf Rotterdam een pilot uitgevoerd waarin het nieuw ontwikkelde Binnenhavengeldsysteem met nieuwe tariefstructuur is getest. Mede dankzij de inzet en lobby van KBN en onze leden, heeft deze pilot voor waardevolle informatie gezorgd. Het aantal pilot deelnemers was gedurende de maand april boven verwachting hoog. Er deden namelijk zo’n 77 binnenvaartbedrijven mee uit alle segmenten uit zowel Nederland, Duitsland als België.

We weten nu dat de diversiteit van het vaargedrag en schepen niet te vangen is in de tariefstructuur die men voor ogen had. Ondanks de ervaring dat het ontwikkelde systeem (technisch) goed werkt, blijkt de nieuwe tariefstructuur niet voldoende werkbaar te zijn door aanpassing van meerdere grondslagen in één stap (calculeren van DWT naar m2, betalen op basis van verblijfsduur). Er zijn teveel stappen nodig waardoor het gebruik te complex wordt, bleek uit de enquête en evaluatiesessies. Daarom is besloten deze systeemwijziging niet door te voeren per 1 januari 2023.

Deze beslissing kon alleen genomen worden door de resultaten van de pilot en de feedback uit de sector. Dit gaf doorslaggevende inzichten bovenop de informatie van de klankbordgroep.

In de loop van 2023 zal men opnieuw met de partners in gesprek gaan. De plannen om te betalen naar gebruik en een passende tariefstructuur, is hiermee nog niet van tafel. Het huidige webportaal voor opgave binnenhavengeld krijgt wel een technische upgrade die begin 2023 gereed zal zijn.
 

Stremming Weurt

Achterstallig onderhoud sluis Weurt niet langer acceptabel

Het achterstallig onderhoud aan de sluis bij Weurt lijkt alsmaar langer te duren. De schade van afgelopen mei is nog steeds niet verholpen. Deze lange stremming had tot begin juli moeten duren, maar die tijd is inmiddels verstreken. Koninklijke Binnenvaart Nederland vraagt zich af hoe lang dit nog moet duren bij sluis Weurt. De problemen worden de afgelopen jaren alleen maar groter en er lijkt geen oplossing in zicht. Het is niet langer acceptabel.

“De situatie bij sluis Weurt valt niet meer goed te praten richting de scheepvaart en de logistieke bedrijven in Limburg”, vertelt Rob Leussink (directeur Koninklijke Binnenvaart Nederland). “Het begint bijna een klucht te worden.”

De scheepvaart bij Weurt is de dupe van tientallen stremmingen per jaar, waarvan er in de laatste 2 jaar 3 keer een langdurige stremming is geweest om dezelfde schade te repareren. Het is zelfs zo erg, dat er al schade ontstaat tijdens een poging tot reparatie aan de sluis. Er is een structureel probleem met de smering van de bewegende delen van de sluis waardoor er schade optreedt. Men blijft de sluis maar oplappen, maar er is geen geld om de oorzaak goed aan te pakken.

“De grote renovatie van de sluis staat pas in 2028 gepland, dat houd deze sluis echt niet vol. Wij maken ons grote zorgen. We hebben de problematiek bij de minister van Infrastructuur en Waterstraat onder de aandacht gebracht en dringen er bij het Rijk op aan dat de renovatie naar voren wordt gehaald en zo spoedig wordt uitgevoerd, anders blijft het dweilen met de kraan open. Wij vragen de minister niet langer de gevolgen van de problemen bij sluis Weurt op te lossen, maar de oorzaak aan te pakken. Dat kan volgens ons alleen door de renovatie van de sluis niet langer uit te stellen”, aldus Rob Leussink.

Bij sluis Weurt passeren jaarlijks 25.000 schepen die ca. 25 miljoen ton lading vervoeren, inclusief 144.000 containers. Weurt is een belangrijk knooppunt richting het zuidelijk deel van de Maas en Limburg en is onderdeel van de internationale route naar België (Wallonië). Als de doorvaart wordt belemmerd, dan moeten schepen fors omvaren en is de Maasroute niet altijd meer toegankelijk voor het maatgevende schip, klasse Vb. De bereikbaarheid van de Maasbestemmingen en robuustheid van het systeem staat ernstig onder druk door het vele oponthoud.

KBN vertrouwd erop dat de minister het belang van vervoer over water richting Zuid-Nederland onderkent en zo spoedig mogelijk budget vrijmaakt, zodat een adequaat vaarwegennetwerk gewaarborgd blijft.

Naar boven

 

Werkzaamheden

Stremmingen sluizen Grand Canal d’Alsace verkort door oproep IWT Platform

Dit jaar stonden er verschillende werkzaamheden gepland aan de grote sluizen in het Grand Canal d' Alsace. Volgens deze planning gingen sommige sluizen gedurende meer dan 4 maanden dicht voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. Hoewel wij begrepen dat bepaalde werkzaamheden noodzakelijk zijn, maakten wij ons grote zorgen over de lange duur ervan van de sluitingen.

Eerder dit jaar heeft het IWT Platform (EBU en ESO, de Europese binnenvaartbrancheorganisaties waar KBN onderdeel van is) daarom namens de binnenvaart herhaaldelijk benadrukt wat het belang is van de vervoerszekerheid voor de binnenvaart, de industrie, het toerisme en de diverse havens. De te verwachten vertragingen hebben grote gevolgen voor het vrachtvervoer, maar ook voor de passagiersvaart, die na twee jaar pandemie eindelijk klaar is om dit jaar weer volledig aan de slag te gaan.

De dringende oproep van het IWT Platform aan de VNF (de Franse overheidsdienst voor het beheer van de bevaarbare waterwegen in Frankrijk) en de EDF (exploitant van 8 sluizen aan de Rijn van Kembs tot Straatsburg), heeft geleid tot het onderzoeken van de mogelijkheden om werkzaamheden te kunnen uitstellen naar 2024 en tot het verkorten van de sluitingsperiode van de grote kolken bij de sluizen Fessenheim en Vogelgrun met 7 weken. Door werkzaamheden uit te stellen heeft de EDF de periode verkort waarin gebruikers hinder ondervinden van sluitingen.

Het IWT Platform is verheugd met de nodige maatregelen om de sluitingsperiode van de sluizen zo kort mogelijk te maken en dat het belang van de Rijn als één van de belangrijkste binnenvaartassen in Europa wordt onderstreept.

Naar boven

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor

Voorgaande weken zag u al eerder kantoormedewerkers van KBN voorbijkomen. Sommigen voor u misschien bekend, anderen misschien niet. Deze week stellen Lotte, René en Antonia zich voor.

Lotte Janssen – Personenvervoer – Duw- en Sleepvaart
“Het geeft mij veel energie en voldoening om met mijn talenten een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van KBN”

Van huis uit heb ik een hart voor de maritieme sector en alles wat daarmee te maken heeft. In de functie als accountmanager bij een maritiem vakblad heb ik diverse maritiem gerelateerde bedrijven ondersteund bij de communicatie en veel geleerd over gedrukte media, de binnenvaart en de bedrijven die leveren aan de binnenvaart. Deze baan heeft een mooie basis gelegd voor mijn kennis en netwerk.

Begin 2014 zette ik, samen met mijn zus Maureen, de eerste stappen binnen het ondernemerschap. In een periode van zes jaar heb ik veel technische bedrijven in de maritieme maakindustrie ondersteund op het gebied van marketing, communicatie en organisatie en veel geleerd over mijzelf. Ondanks de successen en de fijne werkrelaties heb ik besloten om te stoppen met deze vorm van ondernemen en op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging.

Deze uitdaging heb ik gevonden bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (voorheen het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart). Per 1 maart 2020 ben ik werkzaam als secretaris. In deze veelzijdige rol zet in mij in voor de belangen van binnenvaart, met speciale aandacht voor passagiersvaart en sleep- en duwvaart, bouw ik aan langdurige samenwerkingen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen en breng ik netwerken samen op kleine en grote evenementen.  

Het geeft mij veel energie en voldoening om met mijn talenten een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van KBN; Samen Voortvarend!René Overveld  - Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen
“We doen het veilig of we doen het niet”

Met mijn jarenlange ervaring in het vervoer van Gevaarlijke Stoffen over de binnenwateren wil ik de leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland nog graag van dienst zijn.
 
Mijn hele werkzame leven ben ik actief geweest in de binnenvaart en heb daar nog geen moment spijt van gehad. Na mijn opleiding bij het KOF in Harlingen ben ik gaan varen bij Van Ommeren Binnentankvaart dat later gefuseerd is tot Interstream Barging. 

Na 19 jaar gevaren te hebben op o.a. de Rijn, Main, Neckar en Moezel ben ik aan de wal gekomen als walkapitein. In die rol was ik de intermediair tussen de schepen en de wal organisatie. Later ben ik doorgegroeid tot Fleetmanager. Inmiddels alweer een paar jaar met pensioen en nu ondersteunend aan KBN als het om Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen gaat.
 
Het ADN wordt gemaakt bij de Verenigde Naties te Genève. Hier vertegenwoordig ik als delegatieleider de Internationale Binnenvaart. Het ADN wijzigt iedere twee jaar en er zitten 18 landen aan tafel die allemaal op hun beurt wijzigingsvoorstellen in (kunnen) dienen. Het blijft dus opletten geblazen en regelmatige afstemming met collega’s en met de leden is noodzakelijk om het binnenvaartstandpunt duidelijk naar voren te brengen in de vergaderingen.
 
Tevens ben ik actief in het Platform Zero Incidents (PZI). Ieder incident of ongeval is er één te veel, we moeten er met elkaar voor zorgen dat er minder ongevallen gebeuren. PZI heeft in de tankvaart al aangetoond dat het een platform is dat de veiligheidsfilosofie in de binnenvaart goed uit kan dragen. 
 
Mijn standpunt is altijd geweest “we doen het veilig of we doen het niet”
 


Antonia de Jong - Administratie
“Met mijn werk op de financiële administratie een klein steentje bij kan dragen aan een organisatie die zich maximaal inzet voor het belang van alle partijen in de binnenvaart”

Mijn naam is Antonia de Jong en ongemerkt ben ik al ruim een jaar werkzaam bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, inmiddels KBN. Ik probeer mijn collega’s op financieel-administratief gebied te ondersteunen voor ongeveer acht uur in de week. Dat blijkt nog best een uitdaging, want er is werk genoeg! Het afgelopen jaar heb ik me vooral beziggehouden met het debiteurenbeheer, de facturatie en het beantwoorden van vragen op dit gebied. Vooral uitvoerend dus.

Mijn werk is leuk, omdat het niet alleen de cijfertjes zijn waarin ik me verdiep, maar ook omdat ik contact heb met de leden die erachter zitten. Voor die leden zet ik me heel graag in: het zijn ten slotte mijn collega-ondernemers in de binnenvaart. Naast die acht uur bij KBN (nou ja, iets meer dus) werk ik ook bij ons eigen bedrijf en vaar ik mee aan boord van ons schip.

Dat we nu KBN zijn, is voor mijn werkzaamheden een verrijking: nieuwe, leuke collega’s erbij, nieuwe inzichten en samen sparren. Samen de administratie opzetten, alle wijzigingen doorvoeren, nadenken over hoe alles vormgegeven gaat worden: het is een leuk en leerzaam proces. We zijn nog lang niet klaar, niet alles gaat vanzelf goed, maar dat er over niet al te lange tijd een mooie administratie staat: daarvan ben ik overtuigd. 

Ik vind het een leuke gedachte dat ik met ons werk op de financiële administratie een klein steentje bij kan dragen aan een organisatie die zich maximaal inzet voor het belang van alle partijen in de binnenvaart, in een wereld die continu verandert en ons blijft uitdagen. 
De komende weken stellen de andere medewerkers van KBN zich aan u voor! Bekijk het team op onze website.

Naar boven

 

Workshop CESNI invoering elektronische documenten binnenvaart

Op 8 september vind in Straatsburg in Frankrijk een CESNI workshop - elektronische documenten in de binnenvaart plaats. Tijdens deze workshop worden de huidige digitaliseringsvormen en initiatieven besproken en is er de gelegenheid om te bepalen welke digitaliseringsvormen mogelijk zijn voor de documenten die in de binnenvaart gebruikt worden in functie van de toepassing of de behoefte.

Tijdens deze workshop zal een aantal van deze initiatieven worden voorgesteld en zal ook een concreet voorbeeld uit het wegvervoer gepresenteerd worden.

Meer informatie en de aanmeldlink vind u via deze link.
 

Versterking gezocht

Gezocht: Enthousiaste beleidsmedewerker Veiligheid & gevaarlijke stoffen

Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om de binnenvaart nog veiliger te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal uitdragen van beleidsadviezen ten aanzien van veiligheid vervoer van (gevaarlijke) goederen over de binnenwateren? Dan zoeken wij jou!

Greep uit de verantwoordelijkheden:
 • Ontwikkelen en richting geven aan het beleid binnen KBN om de binnenvaart nog veiliger te maken
 • Aanspreekpunt voor diverse stakeholders zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Europese regelgevers
 • Het oppakken van wensen en knelpunten op het gebied van veiligheid en gevaarlijke stoffen binnen de vervoersketen
 • Het beheren en verder ontwikkelen van de branche RI&E en de Arbocatalogus
 • Vertegenwoordiger van KBN bij het Platform Zero Incidents
 • Adviseren van het bestuur van KBN
 • Het organiseren van overleggen met leden en/of stakeholders, het schrijven van verslagen en het terugkoppelen van de voortgang
 • Leden informeren over de laatste ontwikkelingen.

Kortom een leuke, uitdagende en afwisselende baan bij dé nieuwe toonaangevende brancheorganisatie voor de binnenvaart met een gezellig en dynamisch team van professionals!

Is deze functie iets voor jou? Of ken jij iemand? Lees dan meer op onze website.
 

Leestip

 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.