Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

7 juli 2022 - Nr. 13

Nieuws & Updates

  1. Vormgeven en op volle toeren draaien - Het eerste kwartaal KBN
  2. Geen verplichte bijmenging biobrandstoffen voor de binnenvaart vanaf 01-01-2023
  3. Daling aantal scheepsongevallen in 2021
  4. KBN-team stelt zich voor
  5. Overig Nieuws
  6. Scheepsmotoren Event 2022
  7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

Vormgeven en op volle toeren draaien

Het eerste kwartaal

Het eerste kwartaal van Koninklijke Binnenvaart Nederland is afgerond! Het is precies 3 maanden geleden dat wij startten met dé nieuwe binnenvaartbranchevereniging van Nederland. De nieuwe vereniging die we snel, maar weloverwogen en vakkundig aan het vormgeven zijn, maar ook de vereniging die al op volle toeren draait, omdat er veel uitdagingen zijn waar de binnenvaart mee geconfronteerd wordt.

KBN werkt aan een toekomstbestendige binnenvaart
Voor een toekomstbestendige binnenvaart spelen er nu veel uitdagingen en actuele onderwerpen. Een actueel onderwerp is de uitstoot van de stikstof. We kunnen en mogen als sector onze ogen niet sluiten voor de aanpassingen die nodig zijn voor het creëren van een gunstig groen toekomstperspectief. Ons uitgangspunt is daarbij dat het op een veilige, haalbare en betaalbare manier moet kunnen voor de binnenvaartondernemers. De energietransitie, verduurzaming, vergroening en de stikstofproblematiek verdient de aandacht die het nodig heeft. Op dit moment staat er daarom ook een vacature uit voor een ervaren beleidsadviseur vergroening, die samen met onze belangrijke stakeholders, doelstellingen gaat formuleren en stappen moet gaan zetten om vervoer over water milieu- en klimaatvriendelijker te maken.

Ook de uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals het personeelstekort, maar ook vervoer van weg naar water: modal shift en het achterstallige onderhoud van de vaarweginfrastructuur staan op ons vizier. Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit de vele onderwerpen en uitdagingen die nu spelen bij KBN, de sector en bij u. KBN werkt niet alleen voor, maar vooral ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart. SAMEN VOORTVAREND!
 
KBN werkt aan een toekomstbestendige vereniging
Naast het werken aan een toekomstbestendige binnenvaart, werkt KBN ook aan een toekomstbestendige branchevereniging, daarvoor moeten we de komende maanden nog verschillende stappen zetten.

Onze nieuwe kantoorlocatie in Zwijndrecht zal na de zomer verbouwd gaan worden en daarna zullen wij de huidige locaties gaan verhuizen. Persoonlijk ben ik trots dat de medewerkers van de twee kantoororganisaties vanaf de eerste dag van oprichting van KBN zijn gaan werken als één kantoororganisatie in het belang van de vereniging, de leden en de binnenvaart in het algemeen. Zodra alle medewerkers vanuit één locatie gaan werken, zal de onderlinge samenwerking nog verder optimaliseren. Ik kan daar erg naar uitkijken.

Daarnaast zijn we druk doende met het samenbrengen van de verschillende bedrijfsprocessen. Het vergt tijd, maar het is in volle gang. We streven bij het samenbrengen naar een betere integratie en efficiëntieverbetering.

Naast een nieuw kantoor en een nieuwe kantoororganisatie, is er ook een nieuw bestuur. De eerste bestuursvergadering heeft plaatsgevonden en na de zomer zullen de leden van het bestuur op een gezamenlijke heidag elkaar verder leren kennen en de belangen van KBN bespreken.

Voor nu wens ik iedereen die de aankomende maanden op vakantie gaat of van wat vrije tijd gaat genieten, een fijne tijd toe.

Met vriendelijke groet,
Rob Leussink
Directeur
 

Verduurzaming

Ook geen verplichte bijmenging biobrandstoffen voor de binnenvaart vanaf 1 januari 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de Tweede Kamer afgelopen vrijdag geïnformeerd door middel van een brief dat er geen verplichte bijmenging voor de binnenvaart zal zijn op 1 januari 2023.

Eind 2021 heeft het ministerie besloten de CO2-reductieplicht voor brandstofleveranciers aan de binnenvaart, de Europese FQD (Fuel Quality Directive) richtlijn per 1 januari 2023 in te voeren. Dit was eerder op 1 januari 2022 vastgesteld.

Een belangrijke reden voor het niet verplicht bijmengen van biobrandstoffen per 1 januari 2023 is dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met België, Duitsland en de Europese Commissie om een gelijk speelveld te kunnen waarborgen. Uit deze gesprekken bleek dat België en Duitsland niet onwelwillend staan tegenover invoering van de reductieverplichting en de verduurzamingsopgave voor de binnenvaart ondersteunen. Met name in Duitsland moet echter nog besluitvorming plaatsvinden op politiek niveau, waarna bij een positieve beslissing nog wetgeving moet worden aangepast. Het is uitgesloten dat dit per 1 januari 2023 geregeld is in Duitsland. Daarom zal ook Nederland niet per 1 januari 2023 de verplichte bijmenging invoeren om een gelijk speelveld te waarborgen.

Vervolg onderzoek naar gebruik van biobrandstoffen
In 2021 heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (toen nog BLN en CBRB) het ministerie van IenW verzocht verder onderzoek te doen, omdat eerder onderzoek van TNO/EICB en de NEN in 2021 onvoldoende duidelijkheid heeft opgeleverd of verplichte bijmenging van biobrandstoffen zonder risico’s voor de veiligheid op het water, kon worden ingevoerd. Dit additionele onderzoek zal nu alsnog vervolg krijgen, staat in de brief aan Tweede Kamer van afgelopen vrijdag. KBN zal hierbij intensief betrokken worden. 

De vraagstukken die op tafel liggen zijn onder andere de samenstelling en specificaties van de biobrandstof. De huidige normen voor de verschillende componenten en samenstelling zijn ons inziens te ruim. Het is van belang om zo snel mogelijk de kwaliteit van biobrandstof vast te stellen die voor de binnenvaart bruikbaar is en garanties dat die ook daadwerkelijk geleverd wordt. Daarnaast zullen de vraagstukken over kwaliteitscontrole in de keten, de informatievoorziening, de kosten en daarmee transparantie in de prijsvorming op zorgvuldige wijze moeten worden opgelost.

Doorpakken met de verduurzaming van de sector
Het ministerie heeft de sector voor nu op tijd geïnformeerd dat de richtlijn niet in werking zal treden op 1 januari 2023, wat voor de individuele binnenvaartondernemer an sich mogelijk wat lucht geeft. Maar voor het algemeen belang van de sector vindt KBN dat het ministerie (samen met de sector) snel moet doorpakken om de verduurzaming van de sector goed, veilig en betaalbaar in te voeren.

Wanneer de verplichte bijmenging van biobrandstoffen nu ingevoerd zal worden, is nog onbekend. Het ministerie geeft aan in de brief de Tweede Kamer van de voortgang op de hoogte te houden.

Naar boven

 

Rijkswaterstaat

Daling aantal scheepsongevallen in 2021

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland zijn in 2021 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2020. Ook het aantal geregistreerde (zeer) ernstige ongevallen is gedaald ten opzichte van 2020. Op de Noordzee is het aantal ernstige scheepsongevallen iets gestegen, en blijft daarmee binnen de trend van voorgaande jaren.

Daling scheepsongevallen op het binnenwater
Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op het binnenwater daalde licht van 1243 in 2020 naar 1225 in 2021. Van dit totaal aantal ongevallen waren er 1077 niet-ernstige - (tegenover 1068 in 2020) en 148 ernstige scheepsongevallen. Deze cijfers liggen rond het gemiddelde van de jaren 2014-2020.

Daling ernstige scheepsongevallen op het binnenwater
In 2021 zijn 148 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Dat is minder dan in 2020. Een ongeval wordt als ernstig of zeer ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt, of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

Grafiek met overzicht van het aantal ernstige scheepvaartongevallen tussen 2016 en 2022
Wilt u meer weten? Lees dan het gehele artikel op onze website

Naar boven

 

Even voorstellen

KBN-team stelt zich voor

Vorige week stelden wij de eerste medewerkers van de kantoororganisatie aan u voor. Sommigen voor u misschien bekend, anderen misschien niet. Deze week stellen Marleen, Laura en Peter zich voor.

Marleen Buitendijk - Infrastructuur, Water en Nautische Techniek
“Binnenvaartondernemers moeten zorgeloos, vlot, efficiënt en veilig gebruik kunnen maken van de vaarwegen. Aan ons de taak om dat zo goed als mogelijk te realiseren”

Bij Koninklijke Binnenvaart Nederland ben ik beleidsadviseur voor de beleidsdomeinen Infrastructuur, Water en Nautische Techniek. Daarnaast ben ik secretaris van het Centraal Overleg Vaarwegen. Het samenwerkingsverband met evofenedex, de waterbouwers en de vereniging van waterbouwers dat zich inzet voor een adequate infrastructuur.
 
Alles begint met infrastructuur, zonder goede infrastructuur geen binnenvaart. Nederland is de enige delta ter wereld waar zoveel achterlandverbindingen over het water zijn. Inmiddels gaat 33% van het vervoer over het water. Ondenkbaar dat al die goederen op de weg erbij zouden komen. Daarom moet tijdig geïnvesteerd worden in vaarwegen en moet de vaarweginfrastructuur op orde zijn. 
 
Waterkwaliteit, waterveiligheid, klimaatverandering en natuur, water is het middelpunt van het beleid in Nederland. Watermanagement wordt belangrijker nu de grenzen van het natuurlijke systeem in zicht komen en dat krijgt invloed op de binnenvaart. Het is dan belangrijk om aan tafel te zitten om het belang van vervoer over water onder de aandacht te brengen.
 
Namens de Europese binnenvaart neem ik deel aan de CCR-werkgroep politiereglement. Het vaarreglement zal de komende jaren aangepast worden aan de technologische ontwikkelingen van de sector. In de werkgroep denken we mee over de inbedding in de nautische reglementen.
 
Er komt de komende jaren veel op ons af. De wereld verandert en de scheepvaart moet meebewegen. Dat kan alleen als regelgeving en beleid in de praktijk uitvoerbaar zijn en dat is waar wij ons voor inzetten.

Laura Meijer - Communicatie
“Mijn doel is om leden juist, begrijpelijk, accuraat en adequaat te informeren”

Ik heb een adviserende en uitvoerende functie op gebied van communicatie bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. Mijn werkzaamheden omvatten het opzetten en uitwerken van communicatieplannen/ideeën, schrijven en redigeren van teksten, coördineren en ontwikkelen van communicatie uitingen, het meedenken met collega’s over de juiste communicatiestrategieën, bewaken van de KBN huisstijl, maken en schrijven van de wekelijkse nieuwsbrieven, het onderhouden van communicatiemiddelen zoals de website en verschillende social media kanalen en nog zoveel meer. Communicatie is een breed vak, dat vind ik wat het vak zo mooi maakt. De combinatie van adviseren, meedenken en uitvoeren vind ik de ideale communicatiefunctie en ga ik ook mijn werkdagen graag mee aan de slag voor KBN.
 
Mijn doel is om samen met mijn collega’s de KBN leden, stakeholders en andere externe partijen op een juiste, begrijpelijke, accurate en adequate manier te informeren over de stand van zaken van de vele beleidsonderwerpen, de behaalde resultaten en alle andere voor de binnenvaart belangrijke informatie. We moeten laten zien wat we doen en kunnen voor de leden en de binnenvaart in het algemeen.

Peter Schaberg - Public Affairs - Vergroening
"Omdat de binnenvaart het verdient…"

Samen met alle collega’s vormen we het kantoor en de motor van de vereniging KBN. Terwijl u vaart en onderneemt storten wij ons op alles wat er in en rond de sector speelt. We luisteren, inventariseren, denken na, maken beleid, schrijven stuken, stemmen af, gaan in gesprek, overleggen, lobbyen en zetten de binnenvaart overal op de kaart.

Zelf sta ik samen met Willy Kreusch (bestuurslid) aan de lat voor alles wat met de vergroening en de energietransitie van doen heeft. Daarnaast onderhoud ik de contacten met de leden van de Tweede Kamer, zodat ook in de politiek de binnenvaart en de binnenvaartbelangen goed op de kaart staan. Omdat de binnenvaart het verdient…
De komende weken stellen de andere medewerkers van KBN zich aan u voor! Bekijk het team op onze website.

Naar boven

 

Overige Nieuws

 

15 september 2022

Scheepsmotoren Event 2022

Dat schepen duurzamer moeten worden is een feit. De weg naar emissieloze schepen is nog lang, maar in zicht. De drijvende kracht van het schip, de motor, speelt hierin een grote rol. Tijdens het Scheepsmotoren Event op 15 september staan de mogelijkheden voor vergroening van de scheepsvoortstuwing centraal: actueel en voor en door de kenners en ervaringsdeskundigen.

Wat zijn de verduurzamingsstappen om nu te nemen? Wat zijn de verwachtingen op de middellange termijn? En wat is nodig om een emissieloos schip in de vaart te brengen?

Kennis delen, informeren, debatteren, ontmoeten en inspireren vormen de kernwaarden van het Scheepsmotoren Event 2022 op 15 september 2022. De opzet, in combinatie met een expo, staat garant voor een boeiend en inhoudelijk programma, waarbij de belangrijkste spelers uit de branche aanwezig zijn. Het Scheepsmotoren Event vindt plaats in Theater Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u kijken op de website van dit evenement.
 

AGENDA

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Website - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.