Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

23 juni 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 11

Nieuws & Updates

 1. BTW-verlaging energie Nederland
 2. Verstikt stikstof de modal shift? Welnee!
 3. Werkzaamheden Maascorridor
 4. Veilig koersen met een RI&E
 5. Algemene voorwaarden Passagiersvaart en personenvervoer aangepast
 6. KBN team stelt zicht voor
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

van 21% naar 9%

BTW-verlaging energie Nederland

De Nederlandse overheid wil de BTW op energie in Nederland verlagen van 21% naar 9%. Deze aanpassing geldt vooralsnog alléén voor het jaar 2022 en gaat in op 1 juli 2022. De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.
 
Naar alle waarschijnlijkheid zal het kabinet besluiten dat per 1 juli aanstaande de BTW op energie in Nederland wordt verlaagd van 21% naar 9%. Deze wetswijziging zal uiteraard ook gelden voor de elektriciteit geleverd vanuit de walstroomkasten in Nederland. Connect4Shore B.V. is verplicht deze BTW-verlaging door te voeren in hun applicatie.
 
Om het nieuwe BTW-tarief te kunnen hanteren, zijn wij genoodzaakt alle lopende transacties op het moment van de omschakeling te beëindigen. De omschakeling zal op donderdag 30 juni vanaf 09:00 uur plaatsvinden. Je bent daarna zelf verantwoordelijk voor het opnieuw opstarten van je transactie.
 
Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Verduurzaming

‘Verstikt stikstof de modal shift? Welnee!’

De binnenvaart heeft per container de hoogste stikstofuitstoot, blijkt uit onderzoek van TNO. Dat gegeven roept de vraag op, of de stikstofcrisis de modal shift van de weg naar het water in gevaar kan gaan brengen, en dat terwijl de binnenvaart eigenlijk al genoeg zorgen had over zijn toekomst. Zo moet de sector, om de energietransitie te kunnen maken, op zoek naar nieuwe scheepstypen, nieuwe logistieke oplossingen en nieuwe vaargebieden. Ingewijden reageren.
 
Lees het hele artikel van Rob Leussink in het Nieuwsblad Transport.
 

Update

Werkzaamheden Maascorridor

De werkzaamheden aan de Maascorridor zijn in volle gang. Hier kunt u hinder van ondervinden en daarom nemen we u graag mee in een stukje techniek en geven we u inzicht in de komende periode.

Weurt West
Bewegingswerken 
De bewegingswerken van sluis Weurt West bestaan uit een aantal onderdelen namelijk: de motor, een tandwielkast, een aandrijfas, een rondsel (2x) en een kabeltrommel (2x). Het rondsel zit op de aandrijfas en zet het tandwiel in beweging welke op de kabeltrommel zit (foto 1).
 
Werkzaamheden
Het slijpwerk aan de rondsels en de tandwielen is inmiddels afgerond (foto 2). Rijkswaterstaat zit momenteel in de opbouw van de gereviseerde installatie. Het rondsel staat inmiddels gesteld en de ondersabeling (gietsel welke dient als fundatie) is aan het uitharden. Vervolgens controleert Rijkswaterstaat de uitlijning, smeren ze de installatie en kunnen ze de hijskabels gaan aanpikken.
Inlopen
Nadat Rijkswaterstaat de hijskabels aan de deur heeft bevestigd, start vanaf komende vrijdag het proces van inlopen. Ervaringen vanuit het verleden (onder andere op het Waalhoofd) hebben geleerd dat dit een zorgvuldig en tijdrovend proces zal zijn. Rijkswaterstaat begint op lage snelheid en gaan stapje voor stapje terug richting de normaal gehanteerde snelheid. Ondertussen vetten ze bij en monitoren ze de tandwielen. Dit proces start komende vrijdag waarbij Rijkswaterstaat ook in de weekenden zal werken. Als alles volgens plan verloopt, dan kunnen ze op maandag 4 juli schepen schutten. Er bestaat een kleine kans dit proces met enige vertraging gestart kan worden en waar nodig bijgesmeerd moet worden. In de loop van volgende week hoopt Rijkswaterstaat meer beeld te hebben over het inlopen en zullen we jullie verder informeren.
 
Weurt Oost
Laag water
De waterstand op de Waal is laag. Er is door Rijkswaterstaat al eerder opgemerkt dat Weurt Oost 100 jaar geleden niet is ontworpen voor dergelijke waterstanden. De druk op de assen onder de drijvende deur (welke als gevolg van het lage water nu eigenlijk niet meer genoeg drijfvermogen heeft) is groot. Vanwege de stremming van Weurt West, wordt er nog steeds met Weurt Oost geschut. Om de druk op de assen zoveel mogelijk te beperken gaan we iets meer aandacht vragen voor het schutproces. Het invarende schip maakt vast, zet de schroef terug en dan wordt de deur gesloten. Hiermee wordt geprobeerd zo min mogelijk druk uit te oefenen op de assen.
 
Sint Andries
Van 24 juni (19.00 uur) tot 26 juni (05.30 uur) wordt de slijtlaag van de brug over Sluis Sint Andries vervangen. De brug is dan afgesloten voor wegverkeer. Voor de scheepvaart is er geen tot weinig hinder voorzien. Door de lage waterstand is de doorvaarhoogte voor de meeste schepen voldoende ongeacht het (deels) gesloten zijn van de brug voor de werkzaamheden. De overige onderhoudswerkzaamheden aan sluis Sint Andries vinden plaats in de laatste week van augustus en de eerste twee weken van september.

Werkzaamheden agenda
 
Locatie Maatregel Stremming
Sint - Andries Slijtlaag verkeersbrug 24 juni t/m 27 juni
Weurt Oost Terugplaatsen middendeur 16 augustus t/m 27 augustus
Sint - Andries Onderhoud sluis 29 augustus t/m 16 september
Weurt West Terugplaatsen middendeur 20 september t/m 30 september
Heumen Herstel Panamawielen schutsluis 13 juni t/m 7 juli
 

Week van RI&E 20 t/m 24 juni

Veilig koersen met een RI&E

Van 20 t/m 24 juni is het de week van de RI&E. Tijdens deze week is er extra aandacht voor het belang van inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico’s in organisaties. KBN wilt u ook bewust maken van het belang van een goedgekeurde risico inventarisatie.

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Schepen varen dag en nacht, ook bij slecht weer. Wij willen dat dit leuke werk ook veilig gebeurt.

De Arbowet verplicht
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. Risico’s die we als werkgevers, ondernemers en vakbond in kaart willen brengen en terugdringen. We willen in de binnenvaart immers veilige werkplekken bieden.
 
Branche RI&E
In deze week van de RI&E is er breed in de samenleving aandacht voor veilig werken. Wil jij ook aan de slag? Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. Wij hebben zo’n branche RI&E en deze is erkend door het Steunpunt RI&E. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder toetsing van een gecertificeerde Arbodeskundige. Een dergelijk advies kost circa € 1.000,-.
 
Digitale tool voor leden
De leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland kunnen de vragenlijsten met een voor hen gratis digitale RI&E tool makkelijker invullen. Ook kan met deze tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt. De digitale tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.
 

Documenten

Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities gepubliceerd

De Algemene Voorwaarden en Personenvervoercondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ’90. Door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), CBRB-ledengroep Personenvervoer en een jurist is gewerkt aan een herziene versie van de Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities voor de binnenvaart. In 2018 zijn de CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities voor de binnenvaart gepubliceerd.

Naar aanleiding van de fusie tussen het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) in april 2022 is opnieuw gewerkt aan een herziene versie. De KBN Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en KBN Personenvervoercondities zijn bij Rechtbank Rotterdam (Dordrecht) gedeponeerd als branchevoorwaarden en te gebruiken door de sector.

U kunt de KBN Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en KBN Personenvervoercondities hier downloaden.
 
De leden van de Ledengroep Personenvervoer hebben dit document met tips en tricks voor gebruik per e-mail ontvangen. Aan de Duitse- en Engelse vertaling van dit document wordt nog gewerkt. In beide documenten zal een zin opgenomen worden waaruit blijkt dat in geval van geschillen over de interpretatie van de algemene voorwaarden en condities, de Nederlandse tekst voorrang heeft.
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 

Even voorstellen

Ontmoet KBN-team – Samen voortvarend


KBN heeft alweer wat kilometers op de teller staan. En de tijd vliegt. Maar mede door ons gedreven personeel komen we verder. Trots zijn wij dat na een fusietraject onze twee teams elkaar hebben gevonden. Met een team van 27 enthousiaste medewerkers staan wij dagelijks voor u klaar. 

Klik hier om team KBN te ontmoeten!
 
 

AGENDA

 • 20 t/m 24 juni - de week van de RI&E
 • 21 juni -  ADN Safety Committee werkgroep digitalisering documenten/certificaten
 • 22 juni -  ADN Safety Committee werkgroep Laadsnelheden 
 • 21/22 juni - Hearing CDNI Straatsburg (Deel A verwijderingsbijdrage Gasolie / Deel B nog uit te voeren werkzaamheden ontgassingen / Deel C overig scheepsafval)
 • 27 juni - Dag van het OV
 • 28 en 29 juni - CESNI / PT werkgroep technische voorschriften
 • 30 juni - Vlaams-Nederlandse Havendag
 • 30 juni - Ferm Port Cyber Café

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.