Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

9 juni 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 9

Nieuws & Updates

 1. Verhoging loontabel - Loontabel juli 2022
 2. KBN en Nautilus tekenen voor nieuwe pensioenregeling
 3. Verplicht elektronisch melden North Sea Port 4 juli 2022
 4. Stremmingen Maascorridor en Krammersluiscomplex
 5. Ferm Port Cyber Café op 30 juni 2022
 6. Overig Nieuws
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Loontabel juli 2022

Verhoging loontabel

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. Op basis van de Consumenten Prijs Index wordt de voorbeeld loontabel per 1 juli 2022 met 8,07 procent verhoogd. Ook het minimumloon wordt per 1 juli 2022 verhoogd naar € 1.756,20 bruto per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Blom

Naar boven

 

Nieuwe pensioenregeling

KBN en Nautilus tekenen voor nieuwe pensioenregeling

Binnenvaartbranchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Vakbond Nautilus hebben deze week getekend voor een nieuwe pensioenregeling voor de binnenvaart.

De sociale partners in de binnenvaartsector hebben deze stap gezet. Ook omdat de minister van Sociale Zaken de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Rijn- en Binnenvaart per 1 januari 2025 intrekt. De pensioenregeling voor de binnenvaart zal op 1 januari 2025 vrijwillig worden.
 
De sociale partners vinden dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat er later naast de AOW ook pensioen wordt uitgekeerd, want alleen leven van een AOW is geen vetpot. Door het tekenen voor een nieuwe pensioenregeling wordt er ieder geval gezorgd voor een passend inkomen voor later en een inkomen bij overlijden.
 
Als de binnenvaartsector op de Nederlandse arbeidsmarkt concurrerend wil blijven met andere sectoren, dan moet pensioen een vanzelfsprekend deel van de beloning zijn voor medewerkers in de binnenvaart, zo vinden KBN en Nautilus.

De nieuwe afspraak past ook binnen het landelijke pensioenakkoord dat het kabinet eerder samen met de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord sloot  met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe pensioenregeling
Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er dan uit? De pensioenpremie gaat in de toekomst in een persoonlijke ‘spaarpot’ voor de medewerkers. De medewerker bouwt zichtbaar vermogen op voor het persoonlijke pensioen.

Het nieuwe nabestaandenpensioen wordt een verzekering op risicobasis, ter dekking van overlijden tijdens deelneming. Samen met de nieuwe uitvoerder van de pensioenregeling moeten de details  worden uitgewerkt.
 
Wanneer de pensioenregeling vrijwillig wordt, komt er meer flexibiliteit voor werkgevers en medewerkers. Vanaf 1 januari 2025 is het namelijk mogelijk dat werkgevers en medewerkers samen maatwerk-afspraken maken over het pensioen. De huidige sectoraal overeengekomen pensioenregeling ontzorgt ondernemingen in de binnenvaart daarbij. Pensioenafspraken kunnen uiteraard ook worden gemaakt in de vorm van (cao)afspraken tussen vakbond Nautilus en bedrijven in de binnenvaart. .
 
Nieuwe uitvoerder
Per 1 januari 2025 is een nieuwe uitvoerder nodig, omdat het Bedrijfstakpensioenfonds Rijn- & Binnenvaart geen vrijwillige regeling zal uitvoeren. KBN en Nautilus zijn op zoek naar een verzekeraar voor deze regeling. Met het Bedrijfstakpensioenfonds zijn de sociale partners in gesprek over de mogelijkheid om de nieuwe regeling al eerder in te voeren, nog onder de werking van de verplichtstelling.
 
Bij het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart blijven vooralsnog  alle opgebouwde pensioenrechten gewoon staan. Ook de pensioenuitkeringen lopen gewoon verder. Het bestuur van het pensioenfonds blijft daar verantwoordelijk voor. Alleen voor de nieuwe pensioenregeling wordt een nieuwe uitvoerder gezocht door de sociale partners. Sociale partners  hebben wel de wens om oude en nieuwe aanspraken bij elkaar te houden bij het bestuur van het fonds gelegd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Blom

Naar boven

 

4 juli 2022

Verplicht elektronisch melden North Sea Port 

Vanaf 4 juli aanstaande is het in het havengebied North Sea Port (NSP) niet meer mogelijk om via VHF-kanaal 78 reizen aan te melden. Vanaf dat moment dient de reis elektronisch te worden aangemeld.

NSP heeft met deze maatregel de verplichting gesteld dat alle schepen zich voortaan elektronisch moeten aanmelden. North Sea Port bevat naast Gent ook de havens Terneuzen en Vlissingen. Daarmee voeren deze Nederlandse havens als eerste een elektronische meldplicht in voor alle schepen. De CCR werkt toe naar invoering rond 2025. KBN is niet blij met de beslissing en is in gesprek met NSP. KBN pleit voor overal gelijktijdige invoering. NSP maakt echter deel uit van de Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit en mag echter op eigen initiatief afwijken van het tijdspad van de CCR. Eerder stelde ook De Vlaamse Waterweg een elektronische aanmelding verplicht.

Voor het elektronisch melden kan (binnenkort) gebruik gemaakt worden van diverse softwaremogelijkheden. De overige bekende VHF-kanalen zullen wel in gebruik blijven voor onder andere ligplaatsinformatie.

De brief van NSP over deze wijziging is hier te vinden. Deze brief bevat onder andere een nadere toelichting en de links naar de diverse informatiepagina’s. Een webpagina met meest gestelde vragen is hier onderdeel van, deze zal de komende tijd nog verder uitgebreid gaan worden.
Vragen over deze wijziging kunnen gestuurd worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nautisch - Technisch - Infrastructuur

Sluiscomplex Weurt

Zoals bekend is de Westkolk van het sluiscomplex Weurt, vanwege schade aan de bewegingswerken, in het kanaalhoofd gestremd. Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan, maar hieruit komt vooralsnog geen eenduidig beeld van het ontstaan van de schade. De oorzaakanalyse loopt komende weken nog door. Ondertussen is ook het herstel van het bewegingswerk in het kanaalhoofd nog in volle gang. Er wordt gewerkt aan beheersmaatregelen welke –na afweging en besluitvorming- een openstelling rond eind juni mogelijk zouden moeten maken.  
 

Schutsluis Heumen

Er is ook schade aan de bewegingswerken van de Schutsluis Heumen. Op 13 juni wordt daar gestart met de reparatie van de scheurvorming in de Panamawielen, een onderdeel uit de aandrijving van de deuren. Het herstel neemt zes weken in beslag waarbij de schutsluis regelmatig gestremd zal zijn. Tijdens de stremming van de schutsluis gaat het verkeer onder scheepvaartbegeleiding door de keersluis. 
 

Sluis Sint-Andries

Als gevolg van de stremming van Weurt West is de stremming van sluis Sint-Andries (13 juni t/m 1 juli) aangepast. Deze valt nu uiteen in twee delen:
 • Slijtlaag verkeersbrug: 19 juni 19.00 uur t/m 27 juni 05.30 uur. Er wordt nog onderzocht of het tussentijds bedienen van de brug en sluis mogelijk is.
 • Onderhoud sluis: 29 augustus t/m 16 september. 

Stremmingen Maascorridor

Op basis van de huidige informatie zijn de stremmingen voor de maascorridor als volgt:
 
Locatie Maatregel Stremming
Weurt West Herstel kanaalhoofd 28 april t/m eind juni
Sint - Andries Slijtlaag verkeersbrug 24 juni t/m 27 juni
Weurt Oost Terugplaatsen middendeur 16 augustus t/m 27 augustus
Sint - Andries Onderhoud sluis 29 augustus t/m 16 september
Weurt West Terugplaatsen middendeur 20 september t/m 30 september
Heumen Herstel Panamawielen 13 juni t/m 7 juli


Krammersluizencomplex

De Noordkolk van Krammerduwvaartsluizen te Bruinisse is gestremd van maandag 13 juni, 05.00 uur tot en met zondag 19 juni, 20.00 uur. De aandrukcilinders worden vervangen. De hoge vaart dient met een onderdoorvaart-beperking rekening te houden van de Zuidkolk en de Jachtensluis.
Op de website Vaarweginformatie van Rijkswaterstaat staan alle Nederlandse en doorgang beperkende buitenlandse scheepvaartberichten over bijvoorbeeld stremmingen en aangepaste bediening van sluizen en bruggen door incidenten of werkzaamheden.

Naar boven

 

30 juni 2022

Actuele cyberbeelden uitgelegd in het Port Cyber Café 

Het FERM Port Cyber Café van donderdag 30 juni aanstaande staat in het teken van cyberbeelden, en dan iets concreter: de vertaalslag van cyberbeelden voor bedrijven in de Rotterdamse haven. 

Cyberaanvallen kunnen voor de maatschappij ontwrichtend zijn en grote economische schade veroorzaken.Vanuit FERM kunnen zij daarom beschikken over diverse cyberbeelden die de meest actuele situatie in kaart brengen, zodat zij aandacht kunnen besteden aan het weerbaar maken tegen actuele en toekomstige cyberaanvallen en dreigingen. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.


Details online bijeenkomst
Datum: donderdag 30 juni 2022
Locatie: digitaal (link volgt na aanmelding)
Start: 16.00 uur | Einde 17.00 uur.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Over de FERM Port Cyber Café's

In de periodieke FERM Port Cyber Cafés duiken zij samen met experts uit het vak in een informele setting dieper in een actueel onderwerp rond cybersecurity in het Rotterdamse Havengebied. U vindt alle verslagen op ferm-rotterdam.nl/port-cyber.

Naar boven

 

Overig Nieuws

 

AGENDA

 • 21 juni - CDNI hoorzitting, Straatsburg
 • 21 en 22 juni - Informele werkgroep digitale documenten ADN
 • 22 en 23 juni - Informele werkgroep laadsnelheden
 • 27 juni - Dag van het OV
 • 28 en 29 juni - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 30 juni - Vlaams-Nederlandse Havendag
 • 30 juni - Ferm Port Cyber Café

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.