Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

19 mei 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 6

Nieuws & Updates

 1. Binnenvaartondernemers die willen investeren in nieuwe technologieën moeten gefaciliteerd worden met adequate regelgeving
 2. Blauwe Golf Verbindend
 3. Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening
 4. KBN levert input op langetermijnstrategie COVID-19 namens riviercruisesector
 5. Verruiming Twentekanalen
 6. Weer ontmoetingen op Maritime Industry 2022
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Techniek

Binnenvaartondernemers die willen investeren in nieuwe technologieën moeten gefaciliteerd worden met adequate regelgeving

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is proactief betrokken bij de totstandkoming en wijzigingen van de technische voorschriften voor binnenschepen. Deze regels staan in de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We nemen dan ook deel aan de bijeenkomsten van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). Dit doen we onder de vlag van het European Inland Waterway Transport Platform.
 
Regelgeving moet innovatie faciliteren
Het belang van deze werkzaamheden neemt toe. De binnenvaart staat aan het begin van een belangrijke transitie. Er is een toenemende behoefte aan duidelijkheid en regelgeving die innovatie en de noodzakelijke transitie faciliteert. Binnenvaartondernemers die willen investeren in nieuwe technologieën moeten gefaciliteerd worden met adequate regelgeving. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor ontwikkelingen. KBN is van mening dat regelgeving zo frequent als nodig moet worden geëvalueerd, waarbij de in de praktijk opgedane kennis wordt benut voor verbetering van de regelgeving. Daarnaast kan nieuwe regelgeving een potentiële kostenpost voor binnenvaartbedrijven inhouden. Nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn.

Informeren, consulteren en participeren
KBN is zich ervan bewust hoe belangrijk het is om niet alleen aan de tafels te zitten waar de regelgeving wordt gemaakt, maar ook proactief deel te nemen aan het proces. Een groot deel van het werk van KBN is informeren, consulteren en participeren.

Kennis = macht
Met de juiste informatie kunnen binnenvaartbedrijven de juist beslissingen nemen. KBN wil bijdragen aan het inzichtelijk maken van complexe regelgeving. Ook informeert KBN haar leden over de belangrijkste wijzigingen in de technische voorschriften voor binnenschepen.

Meten = weten
Om goed voorbereid deel te nemen aan internationale discussies raadplegen we de Nautical & Technical Committee van het IWT Platform. Meerdere KBN-leden hebben zitting in deze commissie. Ook zetten we bijvoorbeeld enquêtes uit of laten we onderzoek doen om in de internationale discussies nog beter beslagen ten ijs te komen.

Eerdere speciale nieuwsbrieven
Om u een indruk te geven van de onderwerpen die aan de orde komen in de werkgroep CESNI/PT verwijzen we u naar eerder verschenen speciale nieuwsbrieven:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

 

Rijkswaterstaat

Blauwe Golf Verbindend

Gisteren publiceerde Rijkswaterstaat het jaarverslag van 2021 met daarin aandacht voor vlot en veilig over het water. Vervoer over het water kan een duurzaam alternatief zijn voor het verkeer over de weg en het spoor. Bovendien draagt het bij aan onze transporteconomie. 
Een derde van het goederenvervoer in Nederland gaat over onze vaarwegen. Dit zorgt voor de nodige drukte bij sluizen en bruggen, waar wegverkeer en scheepvaartverkeer elkaar kruisen. Om de wachttijden voor schippers en weggebruikers terug te dringen, zijn Rijkswaterstaat, provincies, havenbedrijven en andere beheerders een aantal jaar geleden gestart met project Blauwe Golf Verbindend.

Hiervoor zijn op een groot aantal bruggen en sluizen sensoren geplaatst, die realtime informatie doorspelen aan commerciële serviceproviders. Via watersportkaarten en apps als Flitsmeister zien schippers en weggebruikers nu in één oogopslag hoe lang de actuele wachttijd bij een brug of sluis is. En, speciaal voor de binnen- en recreatievaart, waar nog ligplaatsen vrij zijn. Wat deze informatie oplevert? Heel veel, stellen Marleen Buitendijk van Koninklijke Binnenvaart Nederland en Willem Wouters van Rijkswaterstaat. Klik hier om de video te bekijken over Blauwe Golf Verbindend met daarin Marleen Buitendijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Buitendijk

Naar boven

 

Gezocht: ervaren beleidsadviseur vergroening

KBN is opzoek naar een ervaren en enthousiaste beleidsadviseur die samen met verschillende stakeholders aan de slag wil om vervoer over water milieu- en klimaatvriendelijker te maken.
 • Ontwikkelen van en richting geven aan het beleid van KBN op gebied van vergroening
 • Contactpersoon zijn voor de overheid
 • Projecttrekker en vertegenwoordiger van KBN voor de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 • Aanspreekpunt voor stakeholders
 • Actieve rol bij het Europese IWT Platform in het Innovation & Greening committee
 • Adviseren van het bestuur van KBN
 • Leden informeren over de laatste ontwikkelingen omtrent vergroening.
Kortom jij wordt dé specialist vergroening van de binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland!

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website.
 
 

Namens de riviercruisesector

KBN levert input op langetermijnstrategie COVID-19

Onlangs heeft het kabinet de langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een open samenleving en voorbereid zijn op diverse scenario’s zijn hierbij het uitgangspunt. De strategie richt zich op twee gelijkwaardige doelen, namelijk; 1) sociaal- maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit en 2) toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen. Bij het opstellen van de langetermijnstrategie heeft het kabinet rekening gehouden met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport ‘Aanpak coronacrisis deel 1’  opgesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

Kernpunten van langetermijnstrategie COVID-19
COVID-19 is een blijvend virus waarmee rekening gehouden moet worden. Dit najaar wordt een opleving van het aantal besmettingen verwacht, of kan er een nieuwe besmettelijke variant opduiken. Daarom is het van belang om de ontwikkelingen goed in te gaten te blijven houden en waar nodig tijdig bij te sturen. Bij een opleving van het virus zijn verschillende acties op verschillende niveaus nodig, waarbij het ministerie uitgaat van een gedeelde verantwoordelijkheid. De kernpunten van de langetermijnstrategie zijn:
 • Monitoring van ontwikkelingen
 • Preventieve maatregelen voor stimuleren en behouden van goede gezondheid
 • Optimalisatie van de zorgketen
 • Draagvlak voor besluitvorming
Het uitgangspunt van de langetermijnstrategie is een open samenleving. Als het virus weer flink opleeft, valt niet uit te sluiten dat er maatregelen genomen moeten worden om de samenleving open te houden en de zorg toegankelijk te houden. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, wil het kabinet samen met sectoren bepalen wat het beste werkt om de economische- en maatschappelijke schade van mogelijke maatregelen te beperken en sluiting van sectoren te voorkomen.

Het uitgangspunt van de langetermijnstrategie is een open samenleving. Als het virus weer flink opleeft, valt niet uit te sluiten dat er maatregelen genomen moeten worden om de samenleving open te houden en de zorg toegankelijk te houden. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, wil het kabinet samen met sectoren bepalen wat het beste werkt om de economische- en maatschappelijke schade van mogelijke maatregelen te beperken en sluiting van sectoren te voorkomen.

Vier scenario’s van langetermijnstrategie COVID-19
De langetermijnstrategie COVID-19 bevat vier scenario’s waaraan gewerkt wordt, namelijk:
 • Verkoudheidscenario; er is sprake van milde klachten en dit leidt niet tot grote druk op de zorg.
 • Griep+ scenario; er is sprake van een ernstiger, griepachtig verloop. Dit kan leiden tot zware belasting van de zorg, zeker als dit samenvalt met een griepseizoen.
 • Continue strijd scenario; door een nieuwe, besmettelijkere variant, een onzeker of ernstiger ziekteverloop of afnemende immuniteit is er sprake van een hoog risico op overbelasting van de zorg.
 • Worst case scenario; er is sprake van (zeer) hoge ziekte en sterfte, bijvoorbeeld door de opkomst van een nieuwe variant, waar men slechts in beperkte mate tegen beschermd is.
Namens de riviercruisesector heeft KBN input geleverd op de vier scenario’s. Per scenario is aangegeven welke maatregelen genomen zouden kunnen worden aan boord van riviercruiseschepen. De gegeven input is gebaseerd op de reeds ingevoerde protocollen rondom het Noro-virus. Daarnaast is door KBN aangegeven dat van alle maatregelen rondom COVID-19, de 1,5m afstandseis het minst uitvoerbaar is gebleken en tot grote omzetschade leidt. De 1,5m afstandseis is zonder overheidssteun niet uitvoerbaar. Dit geldt overigens voor alle deelsegmenten in de passagiersvaartsector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lotte Janssen - Verschoor

Naar boven

 

Rijkswaterstaat

Verruiming Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente aan bereikbaarheid. Ze zijn bezig om de Twentekanalen tussen Delden en Enschede – en de hele zijtak naar Almelo te verruimen. Zo hebben ze in april 2020 een tweede sluis bij Eefde geopend en wordt de oude sluis gerenoveerd. 

Stand van zaken
De baggerwerkzaamheden en het aanbrengen van het zand-bentoniet mengsel zijn begonnen en met het vervangen van de damwanden zijn ze nu halverwege. Er zijn ‘explosieve’ stappen gezet bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en ook de aan de zwaaikom XL-businesskade en bij gemeentekade Delden wordt hard gewerkt. Zo werkt Rijkswaterstaat aan een veilige en vlotte verbinding via de Twentekanalen met aandacht voor de natuur.

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen over de stand van zaken bij de verruiming van de Twentekanalen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat
 

17 t/m 19 mei

Weer ontmoetingen op Maritime Industry 2022

Na 2 jaar niet doorgaan van de Maritime Industry, was het afgelopen dagen weer mogelijk om elkaar te ontmoeten in Gorinchem. Het was erg fijn om de leden, stakeholders en andere bekenden de afgelopen twee dagen te zien en te spreken. Het is vandaag tot 21.00 uur nog mogelijk om KBN te ontmoeten op de beurs. U vindt ons op stand H136.
 

AGENDA

 • 24 mei - SVA-congres 2022
 • 2 en 3 juni - IVR Congres
 • 9 juni - Maritime Innovation Platform 2022 
 • 21 juni - CDNI hoorzitting, Straatsburg
 • 27 juni - Dag van het OV
 • 28 en 29 juni - CESNI/PT

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.