Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

22 april 2022 - KBN nieuwsbrief Nr. 2

Nieuws & Updates

 1. Binnenvaarthuis naar Zwijndrecht
 2. Wettelijk verplicht om veilig te koersen met een (digitale) RI&E
 3. Uitnodiging NOVIMOVE Transport Modelling stakeholder workshop
 4. VHF-kanalen in de dokken van Antwerpen
 5. Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie ter bevordering van de mobiliteit van het personeel in de binnenvaart
 6. Terugkoppeling vergadering CESNI van 12 april 2022
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Nieuw kantoor

Binnenvaarthuis naar Zwijndrecht

Gisteren hebben het bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en het interim-bestuur van Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) besloten dat het gezamenlijke binnenvaarthuis gevestigd zal gaan worden in Zwijndrecht aan de Scheepmakerij.

Na een zorgvuldig proces, op basis van verschillende weegcriteria en de nadrukkelijke wens van de besturen van KBN en EICB/BVB/BTB om samen op één locatie gevestigd te zijn, is de beslissing gevallen op de locatie in Zwijndrecht.

Om te zorgen voor een frisse start van het binnenvaarthuis zal er een verbouwing noodzakelijk zijn. De verbouwing moet zorgen voor een modern en toekomstbestendig kantoor. KBN en EICB/BVB/BTB zullen naar verwachting na de zomer hun intrek nemen in het nieuwe kantoor.

Naar boven

 

Digitale RI&E

Wettelijk verplicht om veilig te koersen met een RI&E

De Arbowet verplicht
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. Risico’s die we als werkgevers, ondernemers en vakbond in kaart willen brengen en terugdringen. We willen in de binnenvaart immers veilige werkplekken bieden.

Branche RI&E
Wettelijk is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen. Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. Wij hebben zo’n erkende branche RI&E. Deze erkenning voorkomt dat er veel tijd, energie en/of geld nodig is om een eigen vragenlijst te ontwikkelen. De advieskosten hiervoor kunnen al snel meer dan €1.000 bedragen. Daarnaast kunnen bedrijven tot 25 werknemers de branche RI&E gebruiken zonder toetsing van een gecertificeerde Arbodeskundige.

Digitale tool voor leden
De leden van Koninklijke Binnenvaart Nederland kunnen de vragenlijsten met een voor hen gratis digitale RI&E tool makkelijker invullen. Ook kan met deze tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt. De digitale tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.
Aanmelden voor de digitale RI&E tool kan bij Thomas Wermer.

Naar boven

 

25 april 2022

Uitnodiging NOVIMOVE Transport Modelling stakeholder workshop

Op maandag 25 april organiseert NOVIMOVE haar Transport Modelling stakeholder workshop. NOVIMOVE richt zich op de huidige inefficiënties die zich voordoen tussen de zeehavens en het achterland. Het gaat hierbij niet alleen om wachttijden bij de zeehaventerminals, maar ook om bijvoorbeeld vertragingen die ontstaan bij brug- of sluispassages en waterstanden die effect hebben op de capaciteit.

NOVIMOVE heeft een lijst van zes ideeën voor verbetering opgesteld, met als doelstelling om het vervoer via de binnenvaart op de Rhine-Alpine corridor significant te verhogen. Deze ideeën willen zij graag in deze workshop voorleggen aan experts uit de binnenvaart en de ontvangen feedback gebruiken om het onderzoek zo veel mogelijk in lijn te kunnen brengen met de praktijk en daarmee ook de relevantie van de uiteindelijke resultaten voor de sector te kunnen waarborgen.
Klik hier om u aan te melden van deze workshop

Voor meer informatie over de website van NOVIMOVE.

Naar boven

 

VTS-sector

VHF-kanalen in de dokken van Antwerpen

De volgende stap in de implementatie van verkeersbegeleiding in de dokken van de haven van Antwerpen breekt aan. Elke VTS-sector moet over een apart VHF-kanaal beschikken. Klik hier voor de sectoren.

Sinds 20 april 2022 zijn de VHF-kanalen en waar deze van toepassing zijn gewijzigd. Het herschikken van de VHF-kanalen is noodzakelijk om te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de federale regulator BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

De dokken van de Antwerpse haven worden vanaf 20-4-2022 om 08.00 uur ingedeeld in 4 sectoren met elk een eigen navigatiekanaal.
 • Sector Polder VHF02: het gebied ten noorden van de Lillobrug. VTS-verkeersbegeleiding actief. (Lillobrug bereikbaar op VHF02)
 • Sector Donk VHF22: het gebied ten zuiden van de Lillobrug tot en met de imaginaire lijn in het Hansadok tussen k240 en k415. De VTS-verkeersbegeleiding in dit gebied gaat later van start op 16/5/2022 08.00u.
 • Sector Weel VHF62: het gebied ten zuiden van de imaginaire lijn in het Hansadok tussen k240 en k415. (Noordkasteel-, Siberia-, Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug bereikbaar op VHF62) De VTS-verkeersbegeleiding in dit gebied gaat later op een nog te bepalen datum van start.
 • Sector Waasland VHF74: het navigatiekanaal op linkeroever achter de sluizen. VTS-verkeersbegeleiding actief.
De wijziging van de VHF-kanalen loopt voor op de start van de verkeersbegeleiding in sector Donk en sector Weel zodat de verkeersdeelnemers vertrouwd raken aan de nieuwe situatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie ter bevordering van de mobiliteit van het personeel in de binnenvaart

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) dringt er bij haar lidstaten op aan om in de tijd tot de goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) geen boetes op te leggen wanneer bemanningsleden aan boord van binnenvaartschepen op de Rijn kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en/of vaartijdenboeken overleggen die op grond van Richtlijn (EU) 2017/2397 werden afgegeven. 

Omgekeerd verzoekt de CCR haar lidstaten eveneens maatregelen te treffen, zodat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die afgegeven worden op grond van het huidige RSP, dat nog steeds van kracht is, ook bij controles buiten de Rijn onverminderd zonder problemen aanvaard worden.
Klik hier om het hele persbericht te lezen.

Naar boven

 

12 april 2022

Terugkoppeling vergadering CESNI 

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op 12 april jongstleden bijeengekomen voor een bespreking van de lopende werkzaamheden en de termijnen die in het verschiet liggen.

Als belangrijkste resultaten van de vergadering kunnen de goedkeuring van standaarden en van een model op het gebied van de beroepskwalificaties worden genoemd. Het comité heeft ook de ontwerpteksten voor de ES-TRIN 2023/1 en ES-RIS 2023/1 in eerste lezing behandeld. De CESNI-standaarden zijn aangepast om de modernisering en vergroening van de vloot te ondersteunen. In dit kader is ook rekening gehouden met de sociale en technologische ontwikkelingen. Het behoud van het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart blijft hierbij vooropstaan. Tijdens de vergadering werd ook de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de binnenvaart besproken. Er werd in het bijzonder ingegaan op de vraag hoe Oekraïense bemanningsleden geholpen kan worden en hoe moet worden omgegaan met Oekraïense kwalificatiecertificaten waarvan de geldigheid verloopt.

Klik hier voor de uitgebreide terugkoppeling op de website van CESNI.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater

Naar boven

 

AGENDA

 • 22 april - CTGG-dag 2022 
 • 17 mei - IWT-Platform Secretaris Day
 • 17 t/m 19 mei - Maritime Industry 2022 
 • 24 mei - SVA-congres 2022
 • 2 en 3 juni - IVR Congres 

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.