Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 24 maart 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 12

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CO2 reductie binnenvaart
 2. Gezocht: Beleidsadviseur Sociaal en Arbeid
 3. Medisch keuren en veilig werken
 4. Online workshop Labelsysteem - 28 maart 2022
 5. Nieuwe havenpolitieverordening - Port of Antwerp
 6. Terugblik ledenvergadering Personenvervoer
 7. Vaargeulen in het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
 8. Ook Duitsland versoepelt coronamaatregelen
 9. Schone Scheepvaart - Port of Amsterdam
 10. Cyberveiligheid in de keten - FERM Port Cyber Café 14 april
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

CO2 reductie binnenvaart

We willen en moeten vergroenen en de CO2 uitstoot omlaag brengen. Daar hebben CBRB en BLN zich in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens uit 2019 al aan gecommitteerd.
 
Met de bestaande schepen en bestaande motoren (het overgrote deel van de vloot) kunnen we de CO2 uitstoot eigenlijk alleen door het bijmengen van veilige biobrandstof omlaag brengen.
 
De Europese Commissie heeft onlangs een plan voorgesteld voor belasting op de brandstof en wordt er gekeken naar een opslag voor een vergroeningsfonds. Voor de sector  is het nu onduidelijk wat de gevolgen van al deze plannen zijn voor de prijs van de brandstof. Groot probleem is dat het ontbreekt aan samenhang, financiële onderbouwing en totaalonderzoek naar de gevolgen.  Met het grote risico van een (blijvende) aanzienlijke stijging van de brandstofprijs in de binnenvaart.
 
Wat zijn de Europese plannen en wat kan er op ons afkomen:
 • Een prijsverhoging die het gevolg is van het bijmengen met biobrandstof of aankopen van HBE in het kader van de Europese FQD richtlijn.
 • Een prijsverhoging die het gevolg is van de RED-2 richtlijn. D.w.z. een stapsgewijze verhoging van het percentage biobrandstof en dus van de prijs.
 • Een prijsverhoging die het gevolg is van een belasting op brandstof.
 • Een prijsverhoging die het gevolg is van een opslag voor een vergroeningsfonds.
De eerste twee maatregelen leiden tot een vermindering van de uitstoot van CO2. De twee andere maatregelen niet.

Belasting op de brandstof
Het voorstel van de Europese Commissie om brandstof voor de binnenvaart te gaan belasten is voor ondernemers die op korte termijn geen alternatief hebben om over te gaan op volledig fossielvrije brandstof of fossielvrije aandrijvingen, alleen een kostenverhoging. De sector gaat al stappen maken om door bijmengen minder CO2 uit te stoten. Een belasting is niet nodig om dat te stimuleren.

Een ongewenst effect daarbij is ook dat de kostprijsverhoging van de brandstof niet in alle gevallen volledig aan de verlader kan worden doorberekend en dat in de huidige concurrentiepositie met het wegverkeer de kleine binnenvaart extra geraakt zal worden. Een ontwikkeling die in het streven naar een modal shift van weg naar water ongewenst is. De Akte van Mannheim had als doel om de scheepvaart te stimuleren en dat moet nog steeds het doel zijn.

Fondsvorming
Het voorstel om een opslag op de brandstof te storten in een fonds dat ten goede moet komen aan de (vergroening) van de binnenvaart vinden wij niet effectief. Het is een onwenselijk herverdelingsinstrument dat voor een deel van de sector die de komende jaren nog niet over volledig fossielvrije techniek kan beschikken alleen kostprijsverhogend zal werken. In het kader van de herverdeling is daarbij vraag wie gaat wie dan sponseren; een duwboot 40 kempenaars, of 40 kempenaars een duwboot? Zo’n maatregel is het rondpompen van sectorgeld. De verschillen in de vloot, de bouwjaren van de schepen, de verwachte levensduur van schepen, de beschikbare technieken en de return on investment verschillen te veel om dit als een bruikbaar en effectief instrument sectorbreed in te zetten.

Het is inmiddels duidelijk dat de sector het gros van de investeringen om de CO2 uitstoot omlaag te brengen zelf zal moeten opbrengen. Om ze dan ook nog te belasten met een kostenverhoging werkt averechts. Zo’n kostenverhoging is juist contraproductief doordat marges afnemen en daarmee de mogelijkheden tot financiering van de vergroening en de CO2 reductie.

Tenslotte focust het instrument alleen op de vervoerder en legt de opslag/belasting eenzijdig bij de vervoerder en niet ook bij de verlader.

Het CBRB en BLN hebben in de afgelopen maanden onze visie op de maatregelen neergelegd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat, leden van de Tweede Kamer, De Europese Commissie en leden van het Europese Parlement. Wij blijven met bovenstaande organisaties in overleg over het vervolg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gezocht: Beleidsadviseur Sociaal en Arbeid

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Het werk heeft bijzondere kenmerken, de werkplek beweegt zich door Europa en de ambities van de sector vragen om voortdurende her-, om- en bijscholing. Een leven lang leren, ontwikkelen en duurzaam kunnen werken betekenen zekerheid op inkomen.

Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om het werken in de binnenvaart nog aantrekkelijker te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal meepraten en vervolgens uitdragen van beleidsadviezen in het sociale domein? Weet jij met ondernemers in de binnenvaart, de leden, de vertaalslag te maken van en naar de praktijk?
Dan zijn wij naar jou op zoek als Beleidsadviseur Sociaal en Arbeid!

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer staan aan de vooravond van een fusie met elkaar tot één krachtige binnenvaartbrancheorganisatie: Koninklijke Binnenvaart Nederland. We kijken uit om samen met jou onder deze nieuwe naam met een nog grotere en krachtigere organisatie de belangen van de binnenvaart efficiënt te kunnen behartigen.

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website. Of laat jouw CV en motivatie achter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Medisch keuren en veilig werken

Veilig werken willen we allemaal. Met de medische keuringen beantwoorden we de vraag of je medisch geschikt bent voor het werk, voor varen. Als branche vinden we het belangrijk dat er steeds meer Europa breed dezelfde wetten, richtlijnen en regels gaan gelden. Ook voor het vaststellen van de medische geschiktheid.
 
De nu door CESNI beschreven standaarden zijn niet zozeer nieuw. Wij kennen dit al uit het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP), dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is vastgesteld.
 
Deze eisen zijn gebruikt voor de op te stellen medische criteria voor de binnenvaart in de EU. Vervolgens is naar de medische eisen van de kust- en zeevaart gekeken. Dit betekent dat op bijvoorbeeld onderdelen als overgewicht, diabetes en alcoholmisbruik gedetailleerder worden uitgewerkt in een gelijk Europees speelveld.
 
De richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397) zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld en ging op 18 januari 2022 in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Online workshop Labelsysteem - 28 maart 2022

Het IWT Platform organiseert aanstaande maandag 28 maart van 13.30 tot 17.00 uur een online workshop "Heeft de sector een labelsysteem nodig en welk label krijgt de voorkeur?”

De workshop is bedoeld om de resultaten van het PLATINA3-rapport te presenteren en verder te discussiëren over de behoeften en verwachtingen van de sector met het oog op dit onderwerp.

Programma
 • Introductie van Paul Goris, President IWT Platform
 • Presentatie van het PLATINA3-rapport “Europees brede implementatie van emissielabel / energie-index voor schepen / GLEC” door projectpartners Khalid Tachi en Martin Quispel van EICB
 • GLEC als bestaande methodologie: presentatie door Alain Lewis, Technical Development Director, Smart Freight Center
 • Interactief discussie met deelnemers
Deelname is gratis. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na inschrijving ontvangt u een deelname link.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het IWT Platform

Naar boven

 

Nieuwe havenpolitieverordening - Port of Antwerp

Vanaf 14 maart 2022 is een nieuwe versie van de havenpolitieverordening in de Port of Antwerp van kracht. Wat direct opvalt aan deze nieuwe havenpolitieverordening is dat de gekende structuur verdwenen is en vervangen door een nieuwe structuur.

Met de herziening sluit Port of Antwerp aan bij de structuur van de havenpolitieverordening van Port of Zeebrugge. Ook op inhoudelijk vlak zijn er zaken veranderd. Zo is de Vessel Traffic Service (VTS) van Port of Antwerp definitief verankerd. Het beheer van het luchtruim krijgt een duidelijke invulling. Er zijn strengere richtlijnen voor pleziervaart in de haven. Ook de toegangscontrole voor havenbedrijven is uitgebreid.

Daarnaast zijn er ook heel wat wijzigingen op het vlak van gevaarlijke goederen. Zo zal het regime van container freight station (CFS) verdwijnen, net als zeer toxische gassen en de verplichte opleiding voor aangiftes. De verblijfstermijn voor gevaarlijke goederen is aangepast en uitgebreid.

De nieuwe havenpolitieverordening bouwt op deze manier voort op de bestaande principes eerder dan grote wijzigingen door te voeren. De regelgeving maakt voor alle havengebruikers op een transparante manier duidelijk wat wel en wat niet is toegestaan in het havengebied.

Naar boven

 

Terugblik ledenvergadering Personenvervoer

Vorige week donderdag 17 maart kwamen de leden van de Ledengroep Personenvervoer bijeen op de jaarlijkse voorjaarvergadering om geïnformeerd te worden over relevante thema's en om te netwerken.
Allereerst was het fijn om elkaar weer in ‘levende lijve’ te ontmoeten. Dit keer was de ledengroep te gast bij Stichting Rijnoevervaarten die ledengroep heeft getrakteerd op een vaartocht langs de Rijn en een goed verzorgde lunch.

In het bijzonder was dat er tijdens deze vergadering, met het vooruitzicht op Koninklijke Binnenvaart Nederland, al betrokkenen en leden van BLN-Schuttevaer aanwezig waren. Tijdens de vergadering werd ook gesproken en een toelichting gegeven over de voorgenomen fusie. De leden spraken ook met elkaar over actuele onderwerpen en de inzet van het CBRB op de dossiers: COVID-19, technische voorschriften, onderwijs en arbeidsmarkt.

Na de vergadering werd een presentatie gegeven over bouw en afbouw van elektrische passagiersschepen. De presentatie werd gegeven door Marc van der Raaij van Ampère Ship.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vaargeulen in het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

Door wijzigingen van de scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kust is het noodzakelijk gebleken om de vaargeulen, hoofdvaargeulen en nevenvaargeulen die in het beheersgebied van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit liggen, opnieuw vast te stellen.
Klik hier voor de offfciele bekendmaking in de Staatscourant van 21 maart 2022

Naar boven

 

Ook Duitsland versoepelt coronamaatregelen

Met ingang van 20 maart heeft Duitsland een groot aantal coronamaatregelen landelijk versoepeld/beëindigd. Het is nu aan iedere deelstaat om te bepalen of zij de landelijke versoepelingen volgen. De meeste deelstaten gaan hier nog wat terughoudend mee om. Het blijft dus belangrijk om bij het van boord gaan in Duitsland goed te checken welke coronamaatregelen ter plekke nog gelden.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website in het coronadossier

Naar boven

 

Schone Scheepvaart - Port of Amsterdam

In 2030 wil Port of Amsterdam een duurzame energiehaven zijn, die sterk is verbonden met de omgeving en bijdraagt aan een schoon leefklimaat. Schone scheepvaart speelt daarin een belangrijke rol. Daarom werken ze toe naar emissievrije scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied in 2050.

Hoe ze dat doen? Lees het in de Visie Schone Scheepvaart.

Naar boven

 

Cyberveiligheid in de keten - FERM Port Cyber Café 14 april

In het tweede Port Cyber Café van 2022 wordt er tijdens het FERM Port Cyber Café met de gasten in gesprek gegaan over praktische stappen die reeds genomen worden voor een cyberveilige keten, en die we als ondernemers in de Rotterdamse haven nog kunnen nemen, zoals CYber RAting, veranderende wetgeving in de toekomst en (inter)nationale standaarden.

Details en aanmelden
 • Datum: donderdag 14 april 2022
 • Locatie: digitaal (link volgt na aanmelding)
 • Start: 16.00 uur | Einde 17.00 uur.
 • Aamelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor meer informatie over deze bijeenkomst, kunt u kijken op de website van FERM.
 

AGENDA

 • 28 maart - Online workshop Labelsysteem - IWT Platform
 • 30 maart - Port Call: ‘Een veilige logistieke keten: u maakt het verschil!’.
 • 14 april - FERM Port Cyber Café
 • 21 april - Multimodaal Transport Expo 2022 in Breda
 • 22 april - CTGG-dag 2022 in Leiden
 • 17 mei - IWT-Platform Secretaris Day
 • 17 t/m 19 mei - Maritime Industry 2022 in Gorinchem
 • 24 mei - SVA-congres 2022 in Rotterdam

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.