Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 3 maart 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 9

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Nog maar 8 dagen, dan mogen de leden naar de stembus!
 2. Aanmelden voor BALV op 11 maart 2022
 3. Fusie CBRB en BLN: “Voor eenheid en eenkrachtig geluid”
 4. Impact oorlog Oekraïne op de binnenvaart
 5. Brancheorganisaties werken aan voorbereiding op lozingsverbod voor passagiersschepen
 6. Ledenvergadering van de Ledengroep Personenvervoer
 7. Onderzoek ligplaatsen Maasvlakte koppelverbanden
 8. Eén uniform digitaal havengeldsysteem nog ver weg
 9. Binnenhavengeldsysteem Rotterdam
 10. Sociale Zekerheid
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Nog maar 8 dagen, dan mogen de leden naar de stembus!

Over 8 dagen zullen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) stemmen over het fusievoorstel en daarmee de oprichting van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Voorafgaand op 7 maart vindt de BALV plaats van Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer (KSV). Zij zullen stemmen over hun statutenwijziging om als ledengroep te gaan functioneren binnen KBN. We stelden enkele stakeholders en leden van het CBRB en BLN de vraag: wat vindt u van de voorgenomen fusie? In deze derde video verwacht Marjan van der Aart, BLN-Schuttevaer Noord-Nederland dat het bundelen van krachten en kennis zorgt voor een sterkere lobby van hét platform voor de binnenvaart, ziet Koen Overtoom, Port of Amsterdam, het als een goede, logische stap met meerwaarde voor de sector. En tot slot stelt Antoinette van Raay, Wijgula, dat integratie noodzakelijk is voor ontwikkeling van de sector, ook op Europees niveau.

Heeft u nog vragen over fusie? Of zijn er onduidelijkheden? Wilt u ons nog iets meegeven? Tot 72 uur voor de BALV, is het mogelijk om uw vragen te stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De derde video waarin wij leden van het CBRB en BLN, maar ook stakeholders, vroegen: wat vindt u van de voorgenomen fusie?

Aanmelden voor BALV op 11 maart 2022

Alleen voor leden
Op vrijdag 11 maart 2022 van 15:30 tot 17:30 staat de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) gepland. Tijdens deze BALV wordt het voorstel tot fusie met BLN-Schuttevaer tot Koninklijke Binnenvaart Nederland aan de stemgerechtigde leden ter stemming en besluitvorming voorgelegd.

Op 11 maart is de stem van de leden belangrijk. Wij willen graag van zoveel mogelijk leden weten wat ze van de voorgenomen fusie vinden. Ook beantwoorden wij graag alle vragen die u heeft over de fusie tijdens de BALV. Wij roepen dan ook alle leden op om aanwezig te zijn op 11 maart, dit kan op locatie maar ook digitaal. Klik hier om u aan te melden.

Het CBRB vindt het belangrijk veel leden te zien (op locatie of digitaal) tijdens dit speciale moment in de geschiedenis van het CBRB. Uw stem telt! Vergeet daarom niet u aan te melden!

Mocht u vragen hebben over deze BALV of de fusie, dan kunt u die stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fusie CBRB en BLN: “Voor eenheid en een krachtig geluid”

Komende week beslissen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer over de voorgenomen fusie van de organisaties. Bij groen licht kan de nieuwe brancheorganisatie, die Koninklijke Binnenvaart Nederland gaat heten, op 1 april worden opgericht.
 
In een exclusief interview met de Binnenvaartkrant vertellen CBRB-voorzitter Paul Goris en Rob Leussink, interim-directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer wat het belang van de fusie is voor de binnenvaart en wat de komende stappen zijn.
 

Impact oorlog Oekraïne op de binnenvaart

Uit rondvraag langs diverse segmenten in de binnenvaart blijkt dat de effecten van de oorlog in de Oekraïne op dit moment nog beperkt zijn. Hoewel er wel verschuivingen lijken plaats te vinden in ladingstromen, en de markt nerveus en volatiel is, is de oorlog is nog te kort bezig om duidelijke effecten te merken die ook echt aan het conflict in de Oekraïne toegeschreven kunnen worden.
De onduidelijkheid over de sancties, over hoe deze in de praktijk zullen uitwerken, en de ontwikkeling in de komende dagen, leidt tot onzekerheid bij veel bedrijven die proberen te anticiperen op veranderingen die nog ongewis zijn.
 
Energie:
Rusland is een belangrijke leverancier voor producten als kolen, ruwe olie, olieproducten en gas.
Partijen gaan voorraden aanleggen c.q. stappen over op andere producten en/of gaan deze producten ergens anders vandaan halen. De prijzen van kolen zijn al langer flink aan het stijgen vanwege gastekorten en de hoge gasprijzen. De export van kolen vanuit Rusland wordt bovendien bemoeilijkt omdat de treinen, die normaalgesproken gebruikt worden voor het vervoer van de kolen naar de Russische zeehavens, nu gebruikt worden voor troepenopbouw.
 
Overige droge lading:
Rusland is daarnaast een belangrijke leverancier voor andere grondstoffen, zoals staal, koper, aluminium, nikkel, maar ook voor producten als graan, mais en kunstmest.
Deze producten vallen vooralsnog niet onder de sancties, maar door de uitsluiting van Russische banken uit het SWIFT-systeem zullen naar verwachting ook hier effecten merkbaar worden.
Mogelijke tekorten en hogere prijzen lijken een realistisch gevolg.
 
Containervaart:
Hoewel de sancties vooralsnog alleen betrekking hebben op export naar Rusland, hebben diverse deepsearederijen besloten een complete boekingstop in te voeren voor Rusland en de Oekraïne. De aan- en afvoer (door ook het wegvallen van directe luchtvrachtdiensten) naar Rusland wordt dus steeds moeilijker, ook voor niet gesanctioneerde goederen.
Voor alle exportcontainers naar Rusland geldt een douaneblokkade, omdat de Nederlandse douane al deze containers op inhoud controleert (wel en niet gesanctioneerde goederen). Containerterminals zijn er inmiddels toe over gegaan om geen exportcontainers voor Rusland meer te accepteren om verder dichtslibben van de toch al overbelaste stacks te voorkomen. Dit alles resulteert in verdere verstoringen van het logistieke proces, in een situatie die qua congestie en vertragingen toch al structureel overspannen is.
 
Overige aspecten:
 • Er rijden geen treinen meer over de Nieuwe Zijderoute (spoorlijn China – Europa). Bedrijven die gebruik maken van deze route zijn nu genoodzaakt over te stappen op luchtvaart of containerlijnvaart. Met hogere kosten, langere levertijden, en gewijzigde ladingstromen tot gevolg.
 • Er zitten vele duizenden vrachtwagenchauffeurs van allerlei nationaliteiten vast in de Oekraïne en wijdere regio. De grens tussen Oekraïne en Belarus is gesloten waardoor andere routes gezocht moeten worden. Oekraïne levert daarnaast internationaal veel vrachtwagenchauffeurs, die hun land niet uit kunnen of teruggaan om te vechten.
  Dit alles heeft effecten op de keten, en op een arbeidsmarkt die toch al moeilijk was.
 • Er wordt gewaarschuwd voor toenemende cyberrisico’s. Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat digitale aanvallen in relatie tot de oorlog in Oekraïne op dit moment impact hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen en aanvallen in Nederland in de toekomst niet uit.
 
Al met al resulteert dit in het volgende beeld voor de binnenvaart:
 • De concrete effecten zijn op dit moment nog beperkt.
 • Ladingstromen kunnen, afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd, toe- of afnemen of geheel verlegd worden.
 • De prijzen van brandstoffen stijgen sterk en zijn zeer volatiel (zie ook de dagelijkse Brandstofcirculaire van het CBRB).
 • In de tankvaart is op dit moment nog voldoende scheeps- en opslagcapaciteit beschikbaar maar de situatie is volatiel en kan snel veranderen.
 • Op dit moment zijn er nog geen problemen met de aflossing van bemanningen. In de binnenvaart wordt slechts weinig gebruik gemaakt van Russische of Oekraïense bemanningsleden. Mogelijk aandachtspunt is de mentale gezondheid van bemanningen uit de buurlanden.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Brancheorganisaties werken aan voorbereiding op lozingsverbod voor passagiersschepen

In eerdere nieuwsbrieven zijn leden geïnformeerd over de uitbreiding van het lozingsverbod voor passagiersschepen van 12 tot 50 personen. Dit lozingsverbod geldt voor zowel grijs water (huishoudelijk afvalwater) als zwart water (water afkomstig van een toilet) en gaat in per 1 januari 2030. Dit zou betekenen dat passagiersschepen bij de eerste certificaatvernieuwing na 2030 een eigen opvang aan boord moeten hebben, een vuilwatertank eventueel aangevuld met een boordzuiveringsinstallatie. Eigenlijk is eigen opvang nu al een impliciete eis omdat in de meeste havens al een lozingsverbod geldt. Dat houdt in dat in de havens vuilwater in een vuilwatertank opgevangen moet worden en pas op open water geloosd mag worden.
Probleem is dat de meeste havens de voorzieningen voor afgifte van vuilwater nog niet hebben. Voor eigenaren van passagiersschepen zonder vuilwatertank of boordzuiveringsinstallatie is het een goed moment zich te bezinnen op de keuze van techniek en inbouw hiervan. Ongeacht de techniek is het van belang dat de infrastructuur aangelegd moet worden die nodig is voor de inzameling van afvalwater van dit vlootsegment, ter aanvulling op het netwerk dat nu al beschikbaar is.

Ministerie IenW en brancheorganisaties werken samen

Op donderdag 24 februari jl. heeft een eerste kennismaking over dit onderwerp plaatsgevonden tussen het ministerie IenW en de brancheorganisaties BBZ, CBRB en BLN. Tijdens dit gesprek is door de brancheorganisaties toelichting gegeven op de resultaten van de enquête, de behoefte aan aanleg van infrastructuur en betaalbare oplossingen. Deze input wordt erg gewaardeerd door het ministerie IenW. Het ministerie van IenW heeft laten weten dat er contact is gelegd met de waterschappen, provincies en gemeenten om hen voor te bereiden op de aanstaande wetgeving. Het waterschap en de provincie Friesland ziet voor zichzelf een actieve rol en denkt graag mee. Zij kunnen praktische kennis delen over de aanleg van de diverse inzamelpunten in de provincie Friesland. Onlangs zijn daar tien afgiftepunten geopend waarbij met een pomp en een slang aan boord vuilwater kan worden afgepompt.
Meer informatie over dit project lees je hier.
 
Volgende maand praten we verder over dit onderwerp.
Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking tussen ondernemers, overheid en uitvoeringsorganisaties waarbij gewerkt wordt aan het verduurzamen van de binnenvaartsector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ledenvergadering van de Ledengroep Personenvervoer

Op donderdag 17 maart zal de ledenvergadering van de Ledengroep Personenvervoer plaatsvinden. Dit keer zijn de leden welkom aan boord van safarischip ‘De Blauwe Bever’ van Stichting Rijnoevervaarten.

Het programma ziet er als volgt uit:
 • Vanaf 9.30 uur: Inloop en ontvangst bij opstaplocatie ‘Het Stek’ in Wageningen.
 • 10.00 uur: Vertrek van safarischip De Blauwe Bever naar vergaderlocatie ‘Het Veerhuis’ in Opheusden.
 • 10.30 uur: Voorjaarsledenvergadering.
 • 12.00 uur: Presentatie door Marc van der Raaij van Ampère Ship over het bouwen en afbouwen van elektrische passagiersvaartschepen en de technieken die daarvoor gebruikt kunnen worden.
 • 12.30 – 13.30 uur: Lunch en netwerkmoment.
 • 13.30 uur: Vertrek van safarischip De Blauwe Bever naar afstaplocatie ‘Het Stek’ in Wageningen.
 • 14.00 uur: Einde programma.
 
Wilt u deelnemen aan de ledenvergadering van de ledengroep Personenvervoer? Meld u dan aan via deze link.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderzoek ligplaatsen Maasvlakte koppelverbanden

BLN en CBRB krijgen met regelmaat meldingen van een gebrek aan ligplaatsen op de Maasvlakte voor koppelverbanden. Deze problematiek in het westelijk havengebied van Rotterdam hebben we onder de aandacht gebracht bij het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Dat heeft er toe geleid dat het Havenbedrijf dit ook onderkent. Daarom proberen wij nu samen te inventariseren hoeveel koppelverbanden regelmatig Rotterdam aan doen. Het Havenbedrijf Rotterdam kan nader onderzoek doen naar de nu gebruikte ligplaatsen van deze koppelverbanden.
 
Om hier enig zicht op te krijgen hebben wij uw medewerking nodig. Zelf hebben we ook een lijstje met verbanden die hiervoor in aanmerking zouden komen. Omdat dit vast niet compleet is vragen wij eerst aan u, als u een koppelverband bezit of er mee vaart, of u mee wilt werken om dit lijstje nog completer te maken.
 
Wij hopen dat u bereid bent om aan deze korte enquête mee te werken om het beeld completer te maken. Dat zou ons - en u - helpen om het aantal ligplaatsen voor deze categorie schepen beter passend te maken op het aantal verbanden dat er gebruik van maakt. Alvast dank voor uw medewerking en het invullen van de korte enquête.
Enquête ligplaatsen voor koppelverbanden Maasvlakte

Naar boven

 

Eén uniform digitaal havengeldsysteem nog ver weg


Nederlandse Vereniging van Havens biedt leden routekaart naar digitalisering aan
De Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens (NVB) ziet graag één uniform digitaal havengeldsysteem, zegt secretaris Lijdia Pater. Digitalisering in de binnenvaart gaat volgens haar veel voordelen opleveren, maar zoiets is volgens haar niet op stel en sprong te realiseren.
‘Gedigitaliseerde binnenvaart kan bijdragen aan modal shift’

Naar boven

 

Binnenhavengeldsysteem Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) werkt aan een nieuw Binnenhavengeldsysteem dat het huidige webportaal per 1 januari 2023 gaat vervangen. Met deze informatieve flyer geeft het HbR informatie over de reden van deze wijziging. Met het nieuwe systeem gaat het HbR het digitaal innen van binnenhavengelden moderniseren en efficiënter, transparanter en gebruiksvriendelijker maken. Er komt een nieuw tariferingsbeleid, gericht op betalen naar gebruik. Dit is in lijn met een eerder verricht onderzoek naar de binnenhavengeldstructuur, zie dit artikel in een eerdere CBRB-nieuwsbrief. HbR gaat diensten en faciliteiten in de haven voor klanten verder optimaliseren. Bijzonder aan het nieuwe systeem is dat er door middel van Automatisch Identificatie Systeem (AIS) en met toestemming van de schipper volledig automatisch opgave kan worden gedaan. Het blijft ook mogelijk handmatig opgave te doen. Onlangs heeft het HbR deze nieuwsbrief verspreid bij hun klanten.
 

Betrokken partijen

Een nieuw Binnenhavengeldsysteem ontwikkelen kan het Havenbedrijf niet zonder de betrokkenheid van diverse partijen. De brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN Schuttevaer en de Algemene Schippers Vereeniging en hun leden zijn betrokken bij het proces. Evenals Deltalinqs, de ondernemersvereniging in de Rotterdamse haven en de partnerhavens Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Het is belangrijk om te waarborgen dat het nieuwe tarievenstelsel recht doet aan alle klanten en gebruikersgroepen. Gedurende het proces zullen de verschillende deelsectoren van de binnenvaart worden betrokken. Uiteraard houden we u op de hoogte. Op deze website van het HbR vindt u ook meer informatie.
 

Testen Binnenhavengeldsysteem

Op maandag 11 april start een pilot waarin het HbR het Binnenhavengeldsysteem verder zal gaan testen en de nieuwe tariefstructuur gaan toetsen. Het HbR wil de pilot graag met zoveel mogelijk binnenvaartschepen en duwbakken uitvoeren en roept binnenvaartondernemers van harte op om met één of meerdere schepen aan te melden voor de pilot. Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Sociale Zekerheid

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.
Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (de CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren.
 
Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen. Deze keer ging het gesprek onder andere over de wens van werkgevers en vakbonden om op Europees niveau afspraken te maken om de Sociale Zekerheid te coördineren en controleren.
 
Met de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. De CASS landen onderzoeken op welke wijze zij onderling zaken kunnen afstemmen en daarmee de controle verbeteren. Naast deze sterk juridisch getinte discussie willen we als CBRB en BLN nut en noodzaak van deze verklaring in de binnenvaart opnieuw onder de aandacht brengen.
 
Met een A1-verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. Regel dit dus vooraf en voorkom discussie achteraf. U kunt de A1-verklaring opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

AGENDA

Naar boven

 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.