Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 11 februari 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 6

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Leden nu aan zet voor fusie BLN en CBRB!
 2. Menselijke factoren oorzaken van ongevallen in de binnenvaart: Organisatorische Aspecten
 3. Even voorstellen: een nieuwe secretaris bij het CBRB
 4. Risico Inventarisatie en Evaluatie samen met Preventief Medisch Onderzoek
 5. Platform Zero Incidents - Workshop Squat
 6. Maritieme hbo’s starten gezamenlijk onderzoeksplatform
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Leden nu aan zet voor fusie BLN en CBRB!

Op 11 maart zullen de leden van de beide verenigingen gevraagd worden om zich uit te spreken over het voorstel tot fusie. De leden van de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) en van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) van BLN zullen voorafgaand aan 11 maart gevraagd worden zich uit te spreken over een aanpassing van hun statuten om als ledengroep onderdeel te worden van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Op 23 december jl. hebben de leden van Koninklijke BLN- Schuttevaer (BLN) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), het fusievoorstel en de verschillende statuten van hun besturen ontvangen om te komen tot de oprichting KBN. Tegelijkertijd hebben de leden van CBOB en KSV een voorstel ontvangen tot aanpassing van hun statuten. De komende weken zal aan de leden van de verschillende verenigingen worden gevraagd om daar in verschillende vergaderingen hun goedkeuring aan te geven. De verenigingen organiseren hun vergaderingen fysiek en/of digitaal. De tijdelijke wet COVID-19 maakt dit mogelijk als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ook kan er dan digitaal gestemd worden.

CBOB en KSV
Op 18 februari wordt er aftrapt door CBOB met hun ledenvergadering en wordt er gestemd over  een wijziging van de CBOB-statuten. Die aanpassing is nodig om straks als ledengroep binnen KBN te kunnen gaan functioneren. 
KSV organiseert zijn ALV op 7 maart. In die vergadering stemmen de afgevaardigden van de 13 KSV afdelingen over een aanpassing van de statuten. Ook weer met als doel om als ledengroep van KBN te gaan functioneren voor de nautisch technische belangenbehartiging. De KSV leden zullen zich binnen hun afdeling uitspreken over deze statutenwijziging.

CBRB en BLN
De statutenwijzigingen van CBOB en KSV vormen de opmaat naar de daadwerkelijke stemming over het fusievoorstel door BLN en CBRB leden. Alleen bij een positief besluit van de CBOB en KSV leden en de aangepaste statuten kan het fusievoorstel in de huidige vorm aan de leden van BLN en CBRB ter stemming worden voorgelegd. Om die reden zijn de vergaderingen van BLN en CBRB gepland op 11 maart. De leden van BLN en CBRB ontvangen daarvoor vandaag de uitnodiging en de agenda.

Mochten leden van het CBRB ook lid zijn van BLN, CBOB en/of KSV dan worden zij gevraagd meerdere keren hun stem uit te brengen. Van elke vereniging afzonderlijk ontvangen zij dan een uitnodiging en de daarbij behorende procedures.

Opkomst
De verenigingen hopen op een hoge opkomst bij de vergaderingen, omdat het een belangrijk besluit is voor de binnenvaartbranche. Met name bij BLN is een hoge opkomst bij de vergadering van belang, want om een besluit te kunnen nemen, is het bij BLN nodig dat driekwart van de leden aan de vergadering deelneemt. Als dat niet het geval is, dan is het nodig dat er 14 dagen later een tweede BALV voor BLN plaatsvindt en er opnieuw door de leden gestemd moet worden. In die vergadering is het niet meer van belang hoeveel leden deelnemen.

De Rechtbank Rotterdam heeft het fusievoorstel voor iedereen in Nederland ter inzage gelegd en heeft vorige week bekend gemaakt dat er geen verzet is geweest tegen het voorstel tot fusie.

Als alle verenigingen een positief besluit hebben genomen dan staat niets een fusie meer in de weg. Dan wordt Koninklijke Binnenvaart Nederland een feit!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Menselijke factoren oorzaken van ongevallen in de binnenvaart: Organisatorische Aspecten

Naar aanleiding van fase 1 van het onderzoek naar menselijke factoren in relatie tot ongevallen in de binnenvaart, waarin werd geconcludeerd dat bij 70-80% van deze incidenten menselijke factoren in het spel zijn, hebben de Europese binnenvaartbrancheorganisaties verenigd in het IWT-Platform, het onderzoeksbureau Intergo gevraagd om een tweede, verdiepende fase van dit onderzoek uit te voeren. Na de publicatie van het rapport van fase 2a eerder in november 2021 zijn nu de resultaten en aanbevelingen van fase 2b gepubliceerd.

Het aantal ongevallen en schadeclaims in de binnenvaart zijn sinds 2014 elk jaar gestegen en ook de hoogte van de schadeclaims loopt op. Een extra motivatie voor het onderzoek werd uitgesproken door Paul Goris, voorzitter van het IWT Platform: "De binnenvaartsector staat aan de vooravond van een grote transitie op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Dit vereist verdere ontwikkeling van normen en bepaalde veiligheidseisen."

Aanleiding
Naar aanleiding van de eerste fase van het onderzoek - een data en expertanalyse - werden er verschillende human factors aspecten geïdentificeerd die bijdragen aan incidenten. Daaruit zijn twee afzonderlijke onderzoeken gedefinieerd:

 • Fase 2a: Mens-machine-interface in het stuurhuis;
  In november 2021 heeft Intergo het rapport van fase 2a opgeleverd met daarin de drie belangrijkste factoren die verband houden met de hoofdoorzaak van onvoldoende Human-System-Integration: stuurhuisontwerp, Mens-Machine-Interface (HMI) en huidige en toekomstige niveaus van automatisering. Klik hier om meer te weten te komen over dit gedeelte van het onderzoek met belangrijkste conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen.
 • Fase 2b: Verder onderzoek naar de vier meest plausibele organisatorische ongevalsoorzaken.
  Het rapport dat Intergo nu oplevert behandelt fase 2b: een verdiepende studie naar de vier meest plausibele oorzaken die verband houden met de achterliggende organisatorische oorzaken:
  • Communicatie;
  • Kwalificaties van de bemanningsleden;
  • Vermoeidheid en stress;
  • Specifieke vaarwegsituaties.

Beide onderzoeken in fase 2 bestonden uit een internationale vragenlijst voor schippers en binnenvaartbedrijven, gevolgd door scheepsbezoeken met interviews en observaties om inzicht te krijgen in de organisatorische aspecten en de huidige stuurhut en HMI-ontwerpen. Zowel oudere als nieuwere schepen van verschillende afmetingen en verschillende types zijn bezocht. Ook is een vergelijking gemaakt met andere (transport)sectoren zoals spoor en luchtvaart om te zien hoe normen, voorschriften en richtlijnen worden gebruikt om effectieve en veilige werkomgevingen te creëren.

Lees hier meer over resultaten, aanbevelingen en vervolgstappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Even voorstellen: een nieuwe secretaris bij het CBRB

Vanaf 1 februari is Maurits van der Linde aan de slag gegaan als Secretaris Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen bij zowel het CBRB als Koninklijke BLN-Schuttevaer. Maurits heeft de rol van Michael Zevenbergen overgenomen, die sinds 1 januari werkzaam is bij Interstream Barging.

Maurits stelt zich graag aan u voor:
Sinds 2000 ben ik werkzaam als Kwaliteit, Arbo en Milieu-adviseur bij Emprove. Mijn voornaamste werkzaamheden betroffen het opzetten en in sommige gevallen onderhouden van managementsystemen (ISO 9001, 14001, 45001 en VCA*/**). Ik heb een achtergrond in de bedrijfskunde en momenteel ben ik in opleiding tot Hoger Veiligheidskundige, ik hoop dit jaar te mogen afstuderen.

Rond 2003 ben ik bij toeval met de maritieme sector in aanraking gekomen. Voor een maritiem bedrijf met binnenvaartactiviteiten hebben we diverse KAM-projecten uitgevoerd. Op basis van die werkzaamheden hebben we, als adviesbureau, besloten om ons heel specifiek op de maritieme sector te gaan richten.

Vanuit de kennis en expertise, die we in de periode 2005-2015 opdeden, is uiteindelijk het Platform Zero Incidents (PZI) in 2015 ontstaan. In het kort verzamelt PZI (bijna-)incidenten om er lering van te trekken. Inmiddels bevat de database bijna 6.000 meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties/handelingen. De sector heeft hiermee een waardevol instrument in handen om de eigen veiligheid te verbeteren, maar ook het gesprek aan te gaan met de omgeving waarin het werk gedaan wordt. Veilig werken is niet alleen een eigen, maar ook een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid.

Ik vind het fantastisch om ook vanuit mijn nieuwe rol een bijdrage te leveren aan deze voor de maatschappij zo belangrijke sector. Ik zie dan ook uit naar de samenwerking met de leden, de stakeholders en natuurlijk mijn nieuwe collega’s. Heel mooi om bij zo’n team van professionals aan te mogen sluiten. Samen op weg naar #zeroincidents!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) samen met Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Schepen varen dag en nacht, ook bij slecht weer. Wij willen dat dit leuke werk ook veilig gebeurt.

De Arbowet verplicht werkgevers een PMO aan te bieden
Iedere werknemer die arbeid verricht aan boord van een schip moet jaarlijks in de gelegenheid gesteld worden een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Dit PMO kan op basis van een geldige RI&E. Dit betekent dat de arbeids- en gezondheidskundige risico’s voor werknemers in de binnenvaart eerst met de RI&E Binnenvaart in kaart worden gebracht (door de werkgever of door een Arbodienst). De bedrijfsarts kan vervolgens op basis van deze RI&E een gericht Preventief Medisch Onderzoek samenstellen en uitvoeren. In grotere ondernemingen wordt ook de OR betrokken.

De Arbowet verplicht werkgevers een RI&E op te stellen
Vanuit de Arbowet is de RI&E een andere verplichting voor werkgevers. Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Reden om voor onze sector een eigen branche RI&E op te stellen. Bedrijven tot 25 werknemers kunnen de RI&E gebruiken zonder toetsing van een gecertificeerde Arbodeskundige. Boven de 25 werknemers zal er een bedrijfseigen RI&E moeten worden opgesteld die wel moet worden getoetst door een gecertificeerde Arbodeskundige. Een dergelijke toetsing kost circa € 1.000,-.
 
Digitale tool voor leden
De leden van CBRB en BLN-Schuttevaer kunnen de vragenlijsten met een voor hen gratis digitale RI&E tool nog makkelijker invullen. Ook kan met deze tool een digitaal Plan van Aanpak worden gemaakt. De digitale tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen in te vullen. De tool is dynamisch, de persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen, bijvoorbeeld wanneer een actie is afgehandeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Platform Zero Incidents - Workshop Squat

De squat van een schip is het “dynamisch” inzinken en vertrimmen van een varend schip. Als een schip vaart wordt het water voor de boeg van het schip weggeduwd en het water stroomt naast en onder het schip naar achteren. Dit veroorzaakt een lagere druk naast en onder het schip, waardoor de waterspiegel naast het schip wat omlaag gaat en het schip wat dieper inzinkt. Die inzinking kan voor en achter verschillen. Op binnenwateren is die inzinking in de orde van grootte van één tot enkele decimeters. Hoever die inzinking is, is afhankelijk van een aantal factoren. Als hier geen rekening mee gehouden wordt, kan men aan de grond lopen.

Met deze workshop wil Platform Zero Incidents hier aandacht voor vragen en zullen de factoren worden toegelicht. De workshop zal worden gegeven voor Wytze de Boer van Marin. Deelname aan deze workshop is gratis. Tijdens de workshop is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wilt u deelname aan deze workshop? Dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritieme hbo’s starten gezamenlijk onderzoeksplatform

De vier maritieme hogescholen in Nederland: HZ University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam, Rotterdam Mainport Institute/Hogeschool Rotterdam en het Maritiem Instituut Willem Barentsz (onderdeel van NHL Stenden Hogeschool) hebben de handen ineengeslagen en een platform maritiem praktijkgericht onderzoek opgericht.

Met dit platform intensiveren de hogescholen de onderlinge samenwerking en versterken ze de positie van het maritiem onderwijs in het onderzoeksdomein door middel van kennis- en capaciteitsharing. Daarmee wordt niet alleen een extra impuls gegeven aan de verdere kennisontwikkeling voor de sector, maar levert het ook een waardevolle bijdrage om het onderwijs up-to-date te houden.

Naast het verzorgen van onderwijs wordt door de maritieme hogescholen onderzoek gedaan. Dit gebeurt in onderzoeksgroepen waarbinnen lectoren in samenwerking met docent-onderzoekers en studenten werken aan praktijkgericht onderzoek. Door de samenwerking wordt meer massa en synergie voor maritiem onderzoek gerealiseerd. Ook biedt het de mogelijkheid om per instelling te focussen en te specialiseren op specifieke domeinen. Lectoren van de vier hogescholen stemmen binnen het platform lopend en nieuw onderzoek af. Daarbij wordt ook de aanwezige kennis binnen de vier hogescholen op cross-over domeinen zoals big data en veiligheid meegenomen.

Het platform gaat actief de samenwerking opzoeken met onderzoeksgroepen binnen de TU Delft, het Marin en andere universiteiten en onderzoeksinstellingen. Tevens wordt de verbinding gelegd met practoraten die zich binnen het maritieme mbo-onderwijs bezighouden met onderzoek in het maritieme domein.

Bijdrage voor de toekomst
Met het platform verwachten de hogescholen een belangrijke stap te zetten in het versterken van de zichtbaarheid en betrokkenheid van het maritiem onderwijs in het maritieme onderzoeksdomein. Op belangrijke thema’s voor de maritieme sector, zoals energietransitie, veiligheid, blue growth, digitalisering en autonoom varen, kan het maritiem onderwijs een waardevolle bijdrage leveren met praktijkgericht onderzoek. De kennis die daarbij ontwikkeld wordt is dan direct beschikbaar voor het onderwijs. Hierdoor gaan studenten tijdens maritieme opleidingen zowel met onderzoek als binnen hun curriculum al aan de slag met belangrijke toekomstige uitdagingen voor de sector.

Naar boven

 

AGENDA

 • 16 februari - CESNI/QP/Crew tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften 
 • 17 februari - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties 
 • 22 en 23 februari - CESN/PT werkgroep Technische Voorschriften
 • 25 februari - CASS overleg sociale zekerheid
 • 11 maart - Bijzondere Algemene Ledenvergadering van het CBRB
 • 17 maart - Voorjaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer

Bijzondere Algemene Ledenvergadering - 11 maart

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) die gepland staat op
11 maart 2022 zal het bestuur een toelichting geven op het voorstel tot fusie van de binnenvaartbrancheorganisaties: CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Het fusievoorstel en de relevante statuten en reglementen zullen tijdens deze vergadering aan de leden voorgelegd worden ter stemming en besluitvorming.

De uitnodiging voor en meer informatie over deze BALV gaan de leden van het CBRB zo spoedig mogelijk ontvangen. Maar zet de datum alvast in uw agenda!
 
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnemnvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.