Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 3 februari 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 5

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Flinke kostenstijging goederenvervoer over water
 2. Deel 2 Q&A over Europese beroepskwalificaties is uit
 3. Inschrijven voor het derde PLATINA3 Event op 10 en 11 februari 2022
 4. Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor Rotterdam 2022
 5. Interessante Nieuwsbrieven
 6. Grensoverschrijdend gedrag
 7. Maritime Innovation Platform 2022
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Flinke kostenstijging goederenvervoer over water

De kosten voor binnenvaartvervoer gaan naar verwachting sterk toenemen in 2022. Dat geldt voor alle scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt.

Dit alles hangt samen met de zeer sterk gestegen kosten voor brandstof in 2022. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het CBRB. Lees meer over de ontwikkelingen van 2021 en de verwachtingen voor 2022.

Voor de leden van het CBRB zijn de samenvattingen van de rapporten beschikbaar via het extranet op de website van het CBRB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Deel 2 Q&A over Europese beroepskwalificaties is uit

In januari 2022 zijn Europa breed dezelfde beroepskwalificaties in gegaan. Werken door de Europese Unie heen wordt makkelijker en met de zekerheid van gekwalificeerde werknemers wordt de scheepvaart veiliger. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is nog niet klaar met de implementatie. Wat betekent dit voor de binnenvaart?

Ook deze week hebben wij op een aantal vragen bij het ministerie neergelegd en zijn deze beantwoord, bijvoorbeeld over de invoering van de training basisveiligheid en medisch keuren bij 55 jaar. In deze Q&A hebben wij alle inmiddels beantwoorden vragen opgenomen.

De richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397) zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld en gaat januari 2022 in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Inschrijven voor het derde PLATINA3 Event op 10 en 11 februari 2022

In 2021 vonden de eerste twee PLATINA3 Stage Events plaats: de Boedapest en Straatsburg sessies. Op 10 en 11 februari vinden de Brusselse sessies online plaatst. U kunt zich hier inschrijven voor dit evenement.

De volgende thema's zullen tijdens dit evenement aanbod komen:
 • De binnenvaart bereidt zich voor op een aanpassing aan een veranderend klimaat
 • Modal shift
 • Naar een EU-emissielabel en energie-index voor schepen
 • Het regelgevende traject naar een emissievrije vloot
Klik hier voor een uitgebreid overzicht van het programma inclusief sprekers

Dit evenement is een samenwerking tussen PLATINA3-partners en wordt georganiseerd door Inland Navigation Europe (INE).  Deelname aan dit evenement is gratis, maar vooraf inschrijven is vereist.

Wilt u meer weten over PLATINA3? Lees dan de speciale nieuwsbrief van het CBRB over dit onderwerp.
Voor meer informatie over dit evenement kunt u kijken op de website van PLATINA3

Naar boven

 

Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor Rotterdam 2022

Middels dit in het Gemeenteblad van Rotterdam gepubliceerde besluit wordt in de Rotterdamse haven een aantal ligplaatsen voor de binnenvaart aangewezen waar het verboden is een generator of een hoofd- of hulpmotor te gebruiken.

Het betreft de volgende gebieden:
 • de 1e Katendrechtsehaven, ligplaatsen tussen oeverfrontnummers 1287 t/m 1288;
 • de Bartel Wiltonkade, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 247 t/m 252;
 • de Coolhaven, ligplaatsen gelegen tussen boldernummers 15 t/m 40;
 • aan het DWL terrein, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 132 t/m 137;
 • de Feijenoordkade, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 1120 t/m 1127;
 • aan de Hartelsluis, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 5007 t/m 5010;
 • de Heyschehaven, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 2624 t/m 2627;
 • de Maashaven, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 1304 t/m 1317,
  oeverfrontnummers 1318 t/m 325, oeverfrontnummers 1352 t/m 1359, alsmede ligplaatsen gelegen aan de steigers ter hoogte van oeverfrontnummers 1308, 1319 en 1325;
 • de Maaskade, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 1146 t/m 1158;
 • de Oosterkade, ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummers 159 t/m 162;
 • de Piekbrug, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 1103 t/m 1104;
 • de Plantage/Maasboulevard, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 142 t/m 144;
 • de Prins Hendrikkade, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 1141 t/m 1144 en  oeverfrontnummers 1160 t/m 1167;
 • de Rhijnspoorkade, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 155 t/m 157;
 • de Waalhaven Heijplaat, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 2574 t/m 2575;
 • de Waalhaven OZ, ligplaatsen gelegen tussen oeverfrontnummers 2211 t/m 2214;
 • de Waalhaven ZZ, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 2237 t/m  2242.
Uitgangspunt is dat binnenschepen die direct of indirect zijn afgemeerd op een aangewezen ligplaats geen gebruik maken van een generator of een hoofd- of hulpmotor. In een beperkt aantal gevallen (bijvoorbeeld alle aansluitingen voor walstroom zijn in een bepaald gebied in gebruik) kan een schipper op bepaalde ligplaatsen een eenmalige ontheffing aanvragen om, in afwijking van dit besluit, gebruik te kunnen maken van de eigen generator voor het opwekken van elektriciteit.
Voor het aanvragen van deze ontheffing en voor meer informatie over het ontheffingenbeleid kan contact worden opgenomen met het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010-252 1000 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Interessante Nieuwsbrieven

 

Grensoverschrijdend gedrag

Het nieuws over the Voice brengt grensoverschrijdend gedrag opnieuw onder de aandacht. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden samen ook aangeduid als grensoverschrijdend gedrag.

Het zijn specifieke vormen van psychosociale belasting die schadelijke gevolgen hebben voor de lichamelijke en/of psychische gezondheid van de betreffende medewerker. Hoe spijtig ook, dit gedrag komt overal voor.

In de Arbo handreiking, hoofdstuk "organisatie van de arbeid" wordt gesproken over psychosociale arbeidsbelasting. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. In de Arbowet is opgenomen dat er beleid moet zijn om dit terug te dringen.

Veilig en prettig werken willen we allemaal. Toch zal niet iedere onderneming een heel beleid hebben. Er zijn al basisvoorzieningen waarbij u zich kunt melden, als werknemer of werkgever, bij grensoverschrijdend gedrag:
 • Werknemers kunnen contact opnemen met de onafhankelijke arbodienst. Iedere werkgever is verplicht een contract met een arbodienst te hebben.
 • Voor werkgevers kennen we het steunpunt binnenvaart
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritime Innovation Platform 2022

Ontmoetingen en innovaties, maar ook volop ruimte voor inhoud en kennisontwikkeling met een uitgebreid programma dat diepgang geeft aan de innovaties, dat is waar het om draait op Maritime Innovation Platform 2022. Met:
 • Het mooiste en het nieuwste wat de maritieme industrie te bieden heeft in de schijnwerpers.
 • Honderden vakgenoten om kennis mee uit te wisselen en zaken mee te doen.
 • Een uitgebreid inhoudelijk programma met onderwerpen als energietransitie, slim produceren en slim varen.

Bent u er ook bij op 9 juni in het Energiehuis in Dordrecht?

Voor meer informatie over het programma en registeren kunt u kijken op de website van Maritime Innovation Platform 2022.

Naar boven

 

AGENDA

 • 10 en 11 februari - Platina stage event
 • 16 februari - CESNI/QP/Crew tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften 
 • 17 februari - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties 
 • 22 en 23 februari - CESN/PT werkgroep Technische Voorschriften
 • 25 februari - CASS overleg sociale zekerheid
 • 11 maart - Bijzondere Algemene Ledenvergadering van het CBRB
 • 17 maart - Voorjaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer

Bijzondere Algemene Ledenvergadering - 11 maart

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) die gepland staat op
11 maart 2022 zal het bestuur een toelichting geven op het voorstel tot fusie van de binnenvaartbrancheorganisaties: CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Het fusievoorstel en de relevante statuten en reglementen zullen tijdens deze vergadering aan de leden voorgelegd worden ter stemming en besluitvorming.

De uitnodiging voor en meer informatie over deze BALV gaan de leden van het CBRB zo spoedig mogelijk ontvangen. Maar zet de datum alvast in uw agenda!

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnemnvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.