Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 27 januari 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 4

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Er is weer meer mogelijk, een stukje vrijheid terug
 2. CBRB publiceert het jaarverslag 2021
 3. Oproep aan de Ledengroep Personenvervoer: uw input gewenst over het lozingsverbod voor schepen met meer dan 12 passagiers
 4. Maurits van der Linde nieuwe secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid
 5. Geef uw mening in het Belevingsonderzoek Binnenvaart- en Passagiersvaart
 6. Terugkoppeling uit het Europees overleg van sociale partners
 7. Projectoproep 'Versnelling modal shift': werk samen op een binnenvaartcorridor rond Antwerpen
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Er is weer meer mogelijk, een stukje vrijheid terug

Afgelopen dinsdagavond heeft het kabinet een groot aantal versoepelingen aangekondigd. De versoepelingen zijn gisteren ook direct ingegaan, hierdoor krijgen we een stuk vrijheid terug.

Natuurlijk moeten we verantwoord met deze vrijheid omgaan. Ieder van ons kan de basisregels naleven en daarmee de kansen op besmetting verkleinen. Daarnaast kunnen we ons ook inspannen om daar waar mogelijk thuis te werken.
In de binnenvaart zijn de versoepelingen vooral belangrijk voor de passagiersvaart. Het kabinet heeft deze keer gekozen om voor bijna alle sectoren een zelfde set aan regels op te leggen. De belangrijkste op een rij:
 • Je mag open van 5 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds.
 • Bezoekers moeten een vaste zitplaats krijgen en anderhalve meter afstand houden. Dat betekent dat passagiersschepen met beperkte capaciteit kunnen varen.
 • Tenslotte wordt er gewerkt met een coronatoegangsbewijs.
 • Voor grensoverschrijdende passagiersvaart geldt per 2 februari dat reizigers uit zeer-hoog risicogebieden niet meer in quarantaine hoeven als zij volledig gevaccineerd zijn en minimaal 7 dagen van tevoren voor de inreis naar Nederland een boosterprik hebben ontvangen.
Nu we van Omikron minder ziek lijken te worden, verplaatst het probleem zich van de zorg naar het uitvallen van werknemers door de quarantainemaatregelen. Reden voor het kabinet om de quarantainemaatregelen tegen het licht te houden en op de Omikron variant aan te passen.

Op de website van de Rijksoverheid zijn de deze week de ingegane quarantainemaatregelen terug te vinden. Dit geldt zowel voor de maatregelen voor in thuisquarantaine gaan, als voor de voorwaarden waaronder voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen een uitzondering op de quarantaine kan worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u ook altijd kijken op de website van het CBRB.
Met vriendelijke groet, 
Paul Goris - Voorzitter CBRB

Naar boven

 

CBRB publiceert het jaarverslag 2021

Eind 2020 sloten we af met de hoop dat COVID-19 ons dagelijks leven en onze economie in 2021 niet langer meer zou beïnvloeden. De harde werkelijkheid heeft ons ingehaald en we hebben in 2021 te maken gehad met verschillende lockdowns en veel beperkende maatregelen.

We leven mee met alle ondernemers en bedrijven die geraakt zijn door alle maatregelen en die nu nog kampen met de gevolgen hiervan. We steunen in het bijzonder onze leden van de ledengroep personenvervoer die al bijna 2 jaar geraakt worden door de maatregelen. We durven geen voorspellingen meer te doen, maar hoop blijven we houden dat we de COVID-19 pandemie achter ons kunnen laten in het jaar 2022.

Naast dat COVID-19 een grote rol heeft gespeeld in de werkzaamheden van het CBRB,  is er natuurlijk in het afgelopen jaar ook een grote hoeveelheid aan andere thema’s, vraagstukken en dossiers opgepakt. Op het gebied van sociale zaken, veiligheid, gevaarlijke stoffen, nautische en technische zaken, infrastructuur, modal shift, congestie, economie en vergroening hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. En ook al lijken dossiers niet altijd snel genoeg te gaan: opgeven is geen optie voor ons.

Nieuwsgierig geworden naar onze activiteiten van 2021? Neem snel een kijkje in ons jaarverslag:
 

Oproep aan de Ledengroep Personenvervoer: uw input gewenst over het lozingsverbod voor schepen met meer dan 12 passagiers

In Nieuwsbrief 2021-26 bent u geïnformeerd dat de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) het voorstel tot de uitbreiding van het lozingsverbod tot schepen met meer dan 12 passagiers heeft aangenomen. CVP heeft besloten Deel C te wijzigen om het verbod op lozing van huishoudelijk afvalwater uit te breiden tot passagiersschepen van 12 tot 50 personen.

Dit lozingsverbod geldt zowel grijs water (huishoudelijk afvalwater) als zwart water (water afkomstig van een toilet) en gaat in per 1 januari 2025. Dit zou betekenen dat passagiersschepen bij de eerste certificaatvernieuwing na 2030 een eigen opvang aan boord moeten hebben, een vuilwatertank of boordzuiveringsinstallatie.Eigenlijk is dit nu al een impliciete eis omdat in de meeste havens een lozingsverbod geldt. Dat houdt in dat in de havens vuilwater in een vuilwatertank opgevangen moet worden, en pas op open water geloosd mag worden. Probleem is dat de meeste havens de voorzieningen voor afgifte nog niet hebben.

Voor eigenaren van passagiersschepen zonder vuilwatertank of boordzuiveringsinstallatie is het een goed moment zich te bezinnen op de keuze van techniek en inbouw hiervan. Ongeacht de techniek is het van belang dat de infrastructuur aangelegd moet worden die nodig is voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater van dit vlootsegment, ter aanvulling op het netwerk dat nu al beschikbaar is.
 
CBRB maakt werk van vuilwaterafgifte
Namens de ledengroep Personenvervoer is CBRB is aangehaakt bij de werkgroep van collega-brancheorganisatie BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart) om hier gezamenlijk werk van te maken. Samen wordt nagedacht over de aanleiding, doelstellingen, voorwaarden en de wijze waarop doelstellingen bereikt moeten worden om tot een werkbare oplossingen te komen.

De input van de leden van de Ledengroep Personenvervoer is daarbij van groot belang om tot een zo’n compleet mogelijk beeld van havengebruikers en havens te kunnen komen. Wij vragen dan ook deze leden om hun medewerking om de korte enquête per schip in te vullen voor maandag 7 februari a.s.
 
klik hier om de enquête in te vullen
Over de enquête
Het is de bedoeling om per schip de enquête in te vullen zodat wij een goed kunnen verkrijgen over de omvang van de vloot. In de enquête wordt gevraagd bij welke haven(s) u vuilwater wenst af te geven. Uiteraard is het wenselijk om in iedere haven vuilwater af te kunnen geven, maar de bedoeling is om hier aan te geven welke haven(s) uw schip/schepen aandoet. In de vervolgvraag wordt gevraagd welke haven(s) ontbreken in het havenoverzicht met het verzoek deze haven(s) in te vullen.
 
De resultaten van de enquête zullen met de werkgroep gedeeld worden en op een later moment besproken moeten worden met instanties die verantwoordelijk zijn voor aanleg van de infrastructuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maurits van der Linde nieuwe secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid

De binnenvaart kan en zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven voor mobiliteit en leefbaarheid. Op een veilige en verantwoorde manier transporteert de binnenvaart vele soorten goederen over de Europese vaarwegen. Voor binnenvaartbedrijven zijn goede randvoorwaarden en adequate regelgeving belangrijk. Met een professionele afvaardiging behartigen het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) de belangen van de leden op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld in Den Haag, Brussel, Straatsburg en voor de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Genève.

BLN en CBRB gaan het team professionals binnenkort uitbreiden. Maurits van der Linde is per 1 februari 2022 de nieuwe secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid. “Aan de vooravond van de aanstaande fusie en de overgang naar Koninklijke Binnenvaart Nederland is het vanzelfsprekend dat we als CBRB en BLN deze voor de leden belangrijke functie gezamenlijk invullen”, aldus voorzitter CBRB Paul Goris.

Maurits is voor veel binnenvaartondernemers geen onbekende. Met het Platform Zero Incidents (PZI) heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een veilige binnenvaart, met name op het gebied van preventie en veiligheidsincidenten in de binnenvaart. “De experts voor een veilig vervoer van (gevaarlijke) goederen bevinden zich in de binnen(tank-)vaartsector zelf”, aldus Maurits van der Linde. Dit was en is een belangrijke grondslag voor PZI. Hij gaat dan ook graag aan de slag met en voor de leden als secretaris Gevaarlijke stoffen en Veiligheid. Ook gaat Maurits in zijn functie een zeer actieve rol spelen in het Safety & Environment committee van het Europese IWT-Platform.

Binnen zijn nieuwe rol als secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid, zal Maurits ook de coördinatie voor zijn rekening nemen voor het Platform Zero Incidents (PZI) en werken aan het verder uitrollen bij de overige ledengroepen binnen de nieuwe organisatie.
Binnenkort zal Maurits zich uitgebreid aan u voorstellen via de bekende communicatiekanalen van het CBRB. Mocht u meer vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Geef uw mening in het Belevingsonderzoek Binnenvaart- en Passagiersvaart

Wat vindt u als schipper van de Nederlandse vaarwegen? Hoe veilig vindt u de vaarwegen? Wat is uw mening als het gaat om de informatievoorziening tijdens een ongeplande stremming? Rijkswaterstaat en provincies horen graag uw ervaringen in het Belevingsonderzoek Binnenvaart- en Passagiersvaart!
Klik hier om uw mening te geven in belevingsonderzoek
Uw deelname is erg belangrijk!
Het is mogelijk dat u al een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor het onderzoek. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, hoeft u dat uiteraard niet opnieuw te doen. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld óf kent u collega schippers? Dan willen we u vriendelijk vragen om de vragenlijst alsnog in te vullen of deze uitnodiging door te sturen naar collega schippers. Het is voor het onderzoek van groot belang om van zoveel mogelijk schippers te weten hoe zij denken over de vaarwegen.
 
Waarom is uw deelname zo belangrijk?
Rijkswaterstaat en provincies horen graag de mening van schippers over de Nederlandse vaarwegen. Met behulp van dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe schippers de vaarwegen ervaren en waarderen, als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, informatievoorziening en werkzaamheden. De resultaten worden na analyse o.a. gebruikt als input voor beleids- en uitvoeringsadviezen en vertaald in verbeteracties. Uw deelname is daarom erg belangrijk! U kunt de uitkomsten van het onderzoek in de loop van 2022 terugvinden op de website van Platform Water Ontmoet Water.
 
Meer informatie?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van I&O Research door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door (gratis) te bellen naar 0800-0191.

Naar boven

 

Terugkoppeling uit het Europees overleg van de sociale partners

Werkgevers en vakbonden overleggen regelmatig op Europees niveau over sociale dossiers en thema’s. Dit sectorale overleg heeft vorige week weer plaatsgevonden. Op de agenda stonden belangrijke onderwerpen als:

Voortgang Fitness-check; de toetsing van Europese regelgeving in het bijzonder de toetsing van verordening 2004/883 coordinatie sociale zekerheid en ‘the posted workers directive’; tijdelijk werken in een ander land. Dit onderzoek schuift door naar 2023.

De evaluatie van de implementatie van de werktijdregeling. De EU commissie gaf aan dat na uitgebreid onderzoek is besloten dat alle EU landen de werktijdregeling voor de binnenvaart moeten implementeren. Er worden op geografische gronden geen uitzondering gemaakt. Vanuit de EU gaat men aandringen bij de landen die de richtlijn nog moeten implementeren. Sociale partners zijn blij met dit standpunt; het onderschrijft dat aan boord van het schip voor alle bemanningsleden/werknemers dezelfde werk en rusttijden gelden, ongeacht land van herkomst of eventuele vestiging van een detacheringsbureau.

In het middagdeel van de vergadering gaf Ecorys een presentatie over het onderzoek naar de sociale dimensie bij de transitie door automatisering en digitalisering in de transport sector. Een lijvig rapport waaruit we de randvoorwaarden en aanbevelingen hebben besproken. De deelnemers is gevraagd om aan te geven wat voor hen voor binnenvaart de belangrijkste elementen zijn.

Bij randvoorwaarden spraken de deelnemers zich vooral uit voor bewustzijn en inzicht in nieuwe vaardigheden. Bij de aanbevelingen sloot het stimuleren van leven lang leren hierop aan. Ook financiering werd genoemd. Tot slot is door de deelnemers gesproken over de specifieke kenmerken van onze sector in relatie met het denken over automatisering in termen van korte-, midden- en lange termijn.

Een zelfde gesprek wordt volgende maand in CESNI/QP/crew gevoerd. Daarna zal binnen het project Platina een samenvatting worden opgesteld van het rapport toegespitst op hetgeen binnen onze sector leeft. Het rapport is terug te vinden op de website van de EU.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Projectoproep 'Versnelling modal shift': werk samen op een binnenvaartcorridor rond Antwerpen

In het kader van de verduurzaming van de transportketen, zet Port of Antwerp volop in op samenwerkingen om betrouwbare en aantrekkelijke binnenvaartproducten aan te bieden.

Met “Versnelling modal shift” lanceren het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Lantis en de havenbedrijven Port of Antwerp, North Sea Port Flanders en Port of Zeebrugge een ondersteuningsprogramma om het intermodale aanbod van en naar de Vlaamse zeehavens te verbeteren.

Stel u nu kandidaat en dien een projectvoorstel in voor het realiseren van een corridor-shuttle of een terminal-hub shuttle op verschillende vaarroutes van en naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De projecten moeten ingediend zijn tegen 21 februari 2022.
Geselecteerde projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Vlaamse Overheid

Naar boven

 

AGENDA

 • 3 februari - CCR workshop "walstroom bij ligplaatsen"
 • 10 en 11 februari - Platina stage event
 • 16 februari - CESNI/QP/Crew tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften 
 • 17 februari - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties 
 • 22 en 23 februari - CESN/PT werkgroep Technische Voorschriften
 • 25 februari - CASS overleg sociale zekerheid
 • 11 maart - Bijzondere Algemene Ledenvergadering van het CBRB

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.