Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 18 januari 2022 - CBRB speciale nieuwsbrief

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Nieuwe Europese voorschriften: naslagwerk beroepskwalificaties in de binnenvaart

Vanaf vandaag gelden er Europa breed uniforme voorwaarden voor de verkrijging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (EU Richtlijn 2017/2397). De nieuwe voorschriften harmoniseren de kwalificaties en bevorderen de vergelijkbaarheid van opleidingen en examens. 

De gezamenlijke Europese brancheorganisaties (IWT platform) hebben een brochure over de EU Richtlijn 2017/2397 uitgebracht. Deze brochure, meer een naslagwerk, zet alle informatie op een rij.

In deze nieuwsbrief een samenvatting van dit naslagwerk. Wij doen dit in de vorm van vragen en korte antwoorden, waarbij u met een link direct door kunt naar de verdere uitwerking van het antwoord in het naslagwerk.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Vraag en antwoord

Waar gaat het om?
Vanaf 18 januari 2022 gelden er uniforme voorwaarden voor de verkrijging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en ook voor dienstboekjes en het vaartijdenboek. De nieuwe voorschriften harmoniseren de kwalificaties en bevorderen de vergelijkbaarheid van opleidingen en examens. Ook de verschillende documenten worden geharmoniseerd. Wat is de situatie in Nederland?
De richtlijn is niet rechtstreeks van toepassing in de lidstaten. Er zijn nationale voorschriften nodig om de richtlijn om te zetten in nationaal recht. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier nog mee bezig. In deze speciale Q&A hebben wij de eerste tien vragen met antwoord opgenomen over de Nederlandse overgangssituatie. 
Wat verandert er?
De nieuwe voorschriften leiden Europa breed tot een aantal veranderingen. Veranderingen ten opzichte van de nationale regelingen en het RSP (Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn) die tot nu toe van kracht zijn. Sommige regelingen zijn voor iedereen nieuw, bij andere hangt het ervan af hoe het een en ander tot nu toe in de nationale wetten geregeld was. Wat voor de één al bekend is, is voor de ander nieuw en omgekeerd.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
  • Het kwalificatiecertificaat schipper is een soort “basispatent”, waarmee men het recht heeft om te varen op de binnenwateren in Europa. In tegenstelling echter tot het Rijnpatent, dat ook het recht gaf om bepaalde zeewaterwegen te bevaren, moet voor de kwalificatie voor het varen op waterwegen van maritieme aard voortaan een specifieke vergunning worden verkregen.
  • Schippers (m/v) moeten een praktijkexamen afleggen. Dit examen kan op een schip of aan een simulator worden afgelegd.
  • Matrozen (m/v) moeten een examen op operationeel niveau afleggen. Het is niet meer mogelijk om alleen door vaartijd de kwalificatie matroos te krijgen. Slaagt men niet voor het examen, blijft men deksman/deksvrouw.
  • Om de kwalificatie matroos te krijgen is een vaartijd van ten minste 360 dagen vereist. De snelste mogelijkheid om matroos te worden, hebben zij-instromers met beroepservaring of ervaring in de zeevaart. Zij kunnen een goedgekeurd opleidingsprogramma van negen maanden volgen dat op zijn minst 90 dagen vaartijd omvat.
  • Een deksman/deksvrouw moet een basisopleiding veiligheid overeenkomstig de nationale eisen afgerond hebben, voordat er een dienstboekje kan worden afgegeven.
  • Alle houders van een kwalificatiecertificaat die lid zijn van de dekbemanning moeten vanaf de leeftijd van 60 jaar om de vijf jaar hun medische geschiktheid aantonen. Vanaf een leeftijd van 70 jaar moet dit om de twee jaar worden aangetoond. Hetzelfde geldt voor de machinisten overeenkomstig het RSP. Voor machinisten zijn de eisen voor het gezichtsvermogen echter minder streng.
  • De gegevens van de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die door de lidstaten afgegeven worden, worden opgeslagen in twee door de Europese Commissie beheerde databases. In de Europese databank ECDB komen alle gegevens te staan die samenhangen met de kwalificatiecertificaten en dienstboekjes. In de EHDB, de Europese Scheepsrompendatabank, staan alle gegevens die samenhangen met de vaartijdenboeken.
  • Voor de leden van de dekbemanning worden de kwalificatiecertificaten en het dienstboekje in één document samengevat. Dit geldt echter niet voor de schipper.
  • Het kwalificatiecertificaat schipper, het kwalificatiecertificaat LNG-deskundige en deskundige voor de passagiersvaart kunnen in een elektronisch formaat worden afgegeven.
  • Vrij varende veerponten vallen ook onder het toepassingsgebied van de richtlijn. Personeel dat aan boord van een veerpont werkt, moet dus ook over een Unie kwalificatiecertificaat beschikken. De voor de Unie kwalificatiecertificaten vereiste vaartijd kan ook op vrij varende veerponten worden verkregen.
Voor wie gelden de nieuwe voorschriften?
De richtlijn geldt in beginsel op alle binnenwateren van de Europese Unie en voor leden van de dekbemanning en deskundigen die werken aan boord van schepen met een lengte van meer dan 20 meter (maar niet voor de sport-/pleziervaart).
Kwalificatiecertificaten en specifieke vergunningen
In de nieuwe voorschriften wordt een onderscheid gemaakt tussen kwalificatiecertificaten voor de dekbemanningsleden en kwalificatiecertificaten voor specifieke activiteiten en specifieke vergunningen. De lidstaten moeten erop toezien dat de bemanningsleden over de vereiste certificaten beschikken, respectievelijk deze kunnen tonen. Wat gaat er gebeuren met de huidige kwalificaties van leden van de dekbemanning die geen schipper zijn?
Bestaande kwalificaties blijven nog maximaal tien jaar geldig, voor bemanningsleden van veerponten onder bepaalde voorwaarden zelfs twintig jaar.

Wanneer speelt medische geschiktheid en keuring een rol?
Om een kwalificatiecertificaat te kunnen krijgen of te kunnen verlengen, moet de medische geschiktheid worden aangetoond. Deze moet worden aangetoond als men voor de eerste keer een kwalificatiecertificaat krijgt en vanaf de leeftijd van zestig jaar regelmatig.
Wie keurt de opleidingsprogramma’s?
De lidstaten kunnen op grond van de richtlijn voor de verkrijging van alle kwalificaties opleidingsprogramma’s goedkeuren.

Wie mag examen afnemen?
De bevoegde autoriteit, een examen kan ook georganiseerd worden onder de bevoegdheid van een administratieve autoriteit.

Hoe krijg je vaartijd?
De leden van de dekbemanning moeten voor het verkrijgen van hun kwalificatie een bepaalde, in het dienstboekje geregistreerde vaartijd afleggen. De vaartijd kan gedeeltelijk worden vervangen door beroepservaring die aan boord van een zeeschip is opgedaan.

Waar kan ik de competentiestandaarden terug vinden?
De competentiestandaarden voor alle kwalificaties waarin de dienovereenkomstige kennis en vaardigheden beschreven worden, staan in bijlage I van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2020/12.

Waar staan de standaarden voor praktijkexamens?
Voor in totaal vier kwalificaties vereist de richtlijn een praktijkexamen. De standaarden daarvoor staan in bijlage II van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2020/12.
Hoe word je matroos?
Je kunt matroos worden door een opleidingsprogramma te volgen en een kwalificatie-examen af te leggen, of door vaartijd en een kwalificatie-examen, of als zij-instromer met een verkort opleidingsprogramma en een kwalificatie-examen voor operationeel niveau.

Hoe word je volmatroos?
Volmatroos word je door een opleidingsprogramma te volgen waarin de vaartijd voorzien is, of uitsluitend door vaartijd op te doen als men al matroos is.

Hoe word je stuurman?
Je kunt stuurman worden door een opleidingsprogramma te volgen en een kwalificatie-examen op operationeel niveau af te leggen, door vaartijd op te doen of als kapitein uit de zeevaart een kwalificatie-examen op operationeel niveau af te leggen.

Hoe word je schipper?
Je kunt schipper worden door een opleidingsprogramma te volgen en een kwalificatie-examen af te leggen, door vaartijd op te doen en een kwalificatie-examen op managementniveau af te leggen of als zij-instromer door een verkort opleidingsprogramma te volgen met een kwalificatie-examen op managementniveau.

Meer informatie?


Mocht u specifieke vragen hebben over deze nieuwsbrief of algemene vragen hebben met betrekking tot beroepskwalificaties? Dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., secretaris Sociale Zaken.
 
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.