Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 13 januari 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 2

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CCR Workshop -  Programma Walstroom bij ligplaatsen op 3 februari 2022
 2. Richtlijn 2397: Erkenning beroepskwalificaties gaat op 18 januari in
 3. Binnenhavens aan de slag met digitalisering
 4. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

CCR Workshop -  Programma Walstroom bij ligplaatsen op 3 februari 2022

Een emissievrije binnenvaart tegen 2050: om dit doel te bereiken ter bescherming van het milieu en het klimaat moeten niet alleen de voortstuwingen van de binnenvaartschepen in het vizier worden genomen, maar ook de stroomverzorging aan boord voor het gebruik van de installaties, bijvoorbeeld als het schip bij een ligplaats afgemeerd ligt. Daarom organiseert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en via donau op 3 februari 2020 een workshop "walstroom bij ligplaatsen".

De problematiek rond de ligplaatsen langs de Rijn in stedelijke gebieden heeft duidelijk aangetoond dat er door verschillende partijen iets ondernomen moet worden. De uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen moet teruggedrongen worden, maar ook aan de geluidsoverlast zal iets gedaan moeten worden. Als binnenvaartschepen walstroom ter beschikking gesteld wordt, kan er al veel worden bereikt om emissies en lawaai te reduceren. Walstroom voor binnenvaartschepen bij de ligplaatsen zal ertoe bijdragen de doelstellingen van de Verklaring van Mannheim en de Green Deal van de Europese Commissie te bereiken. Bovendien kunnen hierdoor voor de komende generaties binnenvaarschepen ook binnen een stedelijke context aantrekkelijke ligplaatsen behouden blijven.

De workshop is bedoeld om voor deze uitdaging in de binnenvaart oplossingen aan te dragen door in te gaan op de eisen die stroomaanbieders en -gebruikers stellen aan technische standaarden, managementsystemen, betrouwbaarheid, het gebruik van de systemen in de praktijk en de noodzaak om gebruik te maken van dit soort diensten. Door de transformatie tot energie-hubs zal in de toekomst een bijzondere rol weggelegd zijn voor de havens

Deelname aan deze workshop is gratis. De werktalen van deze workshop zijn Frans, Duits, Nederlands en Engels.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de CCR

Naar boven

 

Richtlijn 2397: Erkenning beroepskwalificaties gaat op 18 januari in

Vanaf aanstaande dinsdag 18 januari 2022 gelden er Europa breed uniforme voorwaarden voor de verkrijging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart. De nieuwe voorschriften harmoniseren de kwalificaties en bevorderen de vergelijkbaarheid van opleidingen en examens. Ook voor het dienstboekjes en het vaartijdenboek wordt een harmonisatieslag gemaakt.
 
De richtlijn is niet rechtstreeks van toepassing. Er zijn nationale voorschriften nodig om de richtlijn om te zetten in nationaal recht. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier nog mee bezig. We hebben een afspraak kunnen maken met het ministerie en we verwachten dan ook volgende week meer te weten over een aantal praktische zaken in de komende overgangsperiode.

De gezamenlijke Europese brancheorganisaties (IWT-platform) hebben een brochure over de EU Richtlijn 2017/2397 uitgebracht. Deze brochure, meer een naslagwerk, zet alle informatie op een rij. Vanaf volgende week is er ook een Nederlandstalige versie van dit naslagwerk.

U krijgt volgende week een speciale nieuwsbrief over deze nieuwe richtlijn met meer informatie over dit naslagwerk en met eerste antwoorden op vragen over de overgangssituatie.
Voor meer informatie lees de eerder uitgebrachte nieuwsbrief over dit specifieke onderwerp of kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenhavens aan de slag met digitalisering

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) presenteert vandaag een set aan instrumenten die binnenhavens kunnen gaan gebruiken om op hun eigen niveau aan te haken, stappen te zetten en vaart te maken met digitalisering, specifiek op het proces van berekening en inning van havengelden.

Deze instrumenten worden aangereikt aan de leden van de NVB, omdat digitalisering en automatisering van processen in binnenhavens van essentieel belang zijn voor de realisatie van efficiënte logistieke knooppunten. Binnenhavens vervullen een spilfunctie in de transitie naar een duurzame en digitale economie. “Daarom hebben onze leden bij de ontwikkeling van de Strategische Agenda 2020 – 2025 van de vereniging het thema digitalisering ook de hoogste prioriteit gegeven”, aldus de voorzitter van de NVB, Eric Janse de Jonge.

In de eerste fase van het thema digitalisering heeft de NVB in 2020 al richtlijnen en aandachtpunten opgeleverd voor havens die zich, relatief gezien, in het beginstadium van digitalisering bevinden. De instrumenten van vandaag zijn onderdeel van fase 2, waarbij het doel is om een collectief ontwikkelingsinstrument te ontwikkelen dat iedere haven kan gaan gebruiken om op zijn eigen niveau aan te haken en door te ontwikkelen op het gebied van digitalisering.

Dit sluit aan bij de nationale programma’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met de Digitale Transport Strategie en het opzetten van een Platform Digitaal Transport. De tweede fase van het thema digitalisering is modulair opgezet. Dit biedt de mogelijkheid gefaseerd uit te voeren en geeft het NVB-bestuur en financierende partijen, zoals het ministerie van IenW, de mogelijkheid om in gezamenlijk overleg per stap besluiten te nemen.
Berekening en inning van havengelden
De vandaag gepresenteerde instrumenten zijn specifiek voor het digitaal proces van de berekening en inning van havengelden. Door de leden van de NVB aangeven als hoogste prioriteit. Er is een nulmeting gemaakt van de digitaliseringbehoefte van de ondernemers in de binnenvaart. En een afsprakenstelsel opgesteld dat inzicht geeft in de eisen die gesteld worden aan de kwaliteiten en omgang van data. Daarnaast zijn er ook vijf ontwikkelniveaus ontwikkelt, waarbij de binnenhaven kan zien op welk niveau de organisatie op dit specifieke proces functioneert met daarbij een routekaart om te stappen te zetten naar een hoger niveau. Als laatste is er een havenkaart gepubliceerd waarin de binnenhavens kunnen zien aan de hand van kleuren op welk niveau ze acteren.

Eric Janse de Jonge sluit af met: “We gaan er vanuit dat de binnenhavens actief aan de slag gaan met deze instrumenten. De achterblijvers zullen wij ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Digitalisering is niet alleen urgent, maar is ook onvermijdelijk voor élke binnenhaven”.

De NVB wil doorpakken en na het opleveren van deze instrumenten actief aan de slag met de andere processen die geschikt zijn voor digitalisering. Het proces rondom bezetting van wacht- en ligplaatsen heeft de eerst volgende prioriteit om mee aan de slag te gaan.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de NVB.

Naar boven

 

AGENDA

 • 21 januari - SSDC Europees overleg van sociale partners
 • 24 t/m 28 januari - ADN Safety Committee
 • 3 februari - CCR workshop "walstroom bij ligplaatsen"
 • 10 en 11 februari - Platina stage event
 • 16 februari - CESNI/QP/Crew tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften 
 • 17 februari - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties 
 • 22 en 23 februari - CESN/PT werkgroep Technische Voorschriften
 • 25 februari - CASS overleg sociale zekerheid

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.