Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 6 januari 2022 - CBRB nieuwsbrief Nr. 1

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Een nieuw jaar met goede voornemens: in gesprek over veilig werken
 2. Overleg Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam
 3. Alle hens aan dek voor een groenere binnenvaart
 4. Nieuw Binnenhavengeldsysteem Havenbedrijf Rotterdam per 2023
 5. Omwisselen Nederlandse vaarbewijzen voor Europese vaarbewijzen
 6. Standpunt van Europese brancheverenigingen over de verordening infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
 7. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Sociale Zekerheid voor Rijnvarenden
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Een nieuw jaar met goede voornemens: in gesprek over veilig werken

Op de drempel van het nieuwe jaar wensen we elkaar geluk en gezondheid toe. Niets is belangrijker dan uw eigen gezondheid en veiligheid. Daar hangt uw leven en uw toekomst vanaf!
Veilig werken willen we allemaal. Toch slijten er tijdens het werk, niet altijd even veilige gewoontes in, veranderen regels en hebben we soms nieuwe kennis nodig. Regelmatig samen in gesprek over veilig werken lijkt zo vanzelfsprekend. De werkgroep Arbo heeft een handig instrument gemaakt om dit gesprek ook daadwerkelijk mee aan te gaan: 
In gesprek over veilig werken.

Geef uw voornemen komend jaar ook echt handen en voeten en ga samen, werkgever en werknemer, in gesprek over veilig werken.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website in het dossier over instrumenten voor veilig werken of contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Overleg Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam

Op 1 december 2021 heeft de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) overleg gehad met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Er is onder meer gesproken over ligplaatsen in het Rotterdamse havengebied en de jaarlijkse toets betreffende de Strategie en beleid openbare ligplaatsen (SEBOL).
 
Ligplaatsen
Tijdens het overleg is een update gegeven over de ligplaatsen:
 • Waalhaven Pier 3: Inmiddels is vastgesteld dat er bij iedere ligplaats diagonale trappen zullen komen. De sector is hier blij mee. De oplevering voor het project staat gepland voor Q1 2022.
 • Maashaven: Inmiddels zijn er locaties bepaald waar de grotere schepen (tot 135m) qua afmeting zou kunnen afmeren. Onderzocht moet worden of de huidige bolders hier geschikt voor zijn. Wanneer dit het geval is zal de bebording moeten worden aangepast.
 • Prinses Amaliahaven: Hier wordt gewerkt aan ligplaatsen, ook voor koppelverbanden. Er wordt nog onderzocht hoe het beste invulling kan worden gegeven aan de beschikbare ruimte. De oplevering staat gepland voor medio 2024.
 • Dintelhaven: Het projectplan moest herzien i.v.m. het nieuwe beleid diagonale trappen. Inmiddels is dit aangepast. De gunning wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022. Oplevering staat gepland voor een jaar later (Q1-2023).
Jaarlijkse SEBOL toets
Het HbR geeft regelmatig een update over de Strategie en beleid openbare ligplaatsen (SEBOL) in het Rotterdamse havengebied. Voor de ontwikkeling van dit beleid worden bezettingscijfers gemonitord en trends en ontwikkelingen alsmede feedback vanuit de sector meegenomen. Tijdens een eerder overleg tussen HbR en WBR heeft het CBRB gevraagd om uitwerking van toekomstscenario’s. De precieze berekeningen hiervan zijn nog in afwachting van actualisatie scenario's, maar grosso modo is het beeld wel bekend:
 • De verwachting is dat er een afname komt van fossiele ladingstromen, een sterke groei van containers en een grote bandbreedte.
 • Geleidelijke ontwikkeling naar meer 24/7 vaart en grotere schepen.
 • Door bovenstaande ontwikkeling wordt een terugloop verwacht van de behoefte aan echte 'lig'-plaatsen en een grotere behoefte aan meer 'wacht'-plaatsen met korter verblijf.
 • Zorg voor toenemende krapte juist in gebieden waar het nu al krap is (Botlek, Europoort, Maasvlakte). Behalve op de Maasvlakte is er weinig ruimte voor uitbreiding, daarom is er een efficiencyslag nodig. De inzet is gericht op:
  • Slimmer inrichten als dat zinvol is. Er wordt nu bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden in de Maashaven om meer ligplaatsen te creëren voor schepen tot 135m.
  • Gemengd afmeren, om schaarse capaciteit flexibeler in te kunnen zetten.
  • Medegebruik klantligplaatsen waar het kan en in overleg met terminals.
  • Betere planning en afroepsystemen zodat er niet per se dichtbij gewacht hoeft te worden. Onderzoek o.a. naar koppeling met Nextlogic.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Alle hens aan dek voor een groenere binnenvaart

Extreem hoge waterstanden op de Maas waarvan verladers de dupe waren, grote vertragingen in de Rotterdamse haven: de binnenvaart had vorig jaar veel hindernissen te nemen. Gaat voor de Nederlandse binnenvaart in 2022 het gezegde op: na regen komt zonneschijn? Een ding is al zeker: er zal ‘vergroend’ moeten worden.

De binnenvaart moest vorig jaar al fors inzetten op verduurzaming en dit jaar zal dat niet anders zijn, wil de sector de doelen behalen van de Green Deal. De CO2-emissies van de Nederlandse binnenvaartvloot moeten in 2030 gereduceerd zijn met 40% tot 50% ten opzichte van 2015.

In Brussel zijn vorig jaar bovendien de toekomstplannen voor de binnenvaart uit het Binnenvaartrapport van VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal met een ruime meerderheid aangenomen door het Europees Parlement. Het is de vraag in hoeverre de binnenvaart daarvan straks al concreet iets gaat merken. Future Proof Shipping (FPS) levert bijvoorbeeld een bijdrage door de eigen vloot uit te breiden met twee containerschepen, de ‘Rijn’ en de ‘Waal’, die net zoals de ‘Maas’ op waterstof moeten gaan varen.

Wat zo goed als zeker is, is dat het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) dit jaar gaan fuseren. Wat verwachten deze twee brancheorganisaties van 2022?

Lees de verwachting van Lijdia Pater (waarnemend directeur CBRB) en Erik Schultz (vice-voorzitter BLN) op de website van Nieuwsblad Transport.
 

Nieuw Binnenhavengeldsysteem Havenbedrijf Rotterdam per 2023

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) werkt aan een nieuw Binnenhavengeldsysteem dat het huidige webportaal per 1 januari 2023 gaat vervangen. Deze flyer geeft u meer informatie over dit nieuwe systeem.

In de verschillende overleggen heeft het CBRB steeds aangegeven dat de consequenties van een nieuwe binnenhavengeldsysteem voor alle deelsectoren duidelijk moeten zijn. Het HbR wil inzichten krijgen met testen, zoals het eerder dit jaar gehouden Proof of Concept (POC) van het nieuw te ontwikkelen binnenhavengeldensysteem. Naar aanleiding van deze POC waren er zorgen rond de gebruiksvriendelijkheid, waar vanaf de IT kant naar gekeken wordt. Dit om de automatisering te bevorderen en vertrouwen te geven. Een pilot is gepland in het tweede kwartaal van 2022.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Omwisselen Nederlandse vaarbewijzen voor Europese vaarbewijzen

Op 18 januari 2022 gaat de Richtlijn (EU) 207/2397 erkenning beroepskwalificaties in. In heel Europa stellen we dan dezelfde minimale eisen aan de opleidingen en examens voor matroos en schipper. Voor de overgang is afgesproken dat de o.a. in Nederland uitgegeven vaarbewijzen en Rijnpatenten in 10 jaar tijd zullen worden vervangen door de nieuwe Europese certificaten. Tot het moment van vervangen kunt u de huidige vaarbewijzen Europa breed blijven gebruiken.

Volgens de hoofdregel heeft u dus tot 18 januari 2032 de tijd om uw huidig geldige vaarbewijs en/of Rijnpatent bij het CBR te vervangen/omwisselen. Bent u geboren voor 18 januari 1982 dan dient u uw vaarbewijs omwisselen, voordat de geldigheid verloopt. Op uw (beperkt) Groot vaarbewijs en/of Rijnpatent staat een einddatum, een einddatum die ligt voor 18 januari 2032. Let op, u dient de omzetting te doen terwijl uw vaarbewijs of Rijnpatent nog geldig is, dus voor de vermelde einddatum.

Het CBR geeft de officiële certificaten/vaarbewijzen uit. Op de website van het CBR is inmiddels meer informatie over de overgang en het omwisselen van vaarbewijzen te vinden. Helaas is het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nog niet klaar met de implementatie van de richtlijn. Dit maakt het communiceren over de gevolgen extra moeilijk.

In Nederland zijn de nodige zorgen over de implementatie. Voor ons aanleiding om eind 2021 samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer een brandbrief te schrijven aan het ministerie van IenW en te blijven aandringen op een gesprek.

Door Europa breed dezelfde beroepskwalificaties te delen, wordt werken door de Europese Unie heen makkelijker en met de zekerheid van gekwalificeerde werknemers wordt de scheepvaart veiliger.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Standpunt van Europese brancheverenigingen over de verordening infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

De Europese binnenhavens, vaarwegautoriteiten en de binnenvaartsector leveren als aanjagers van duurzaam transport en logistiek een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de EU Green Deal. Samen verwelkomen ze dan ook de richting van de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), gepubliceerd onder het Fit for 55 Package. De AFIR moet helpen om een Europees netwerk van alternatieve tank- en laadinfrastuctuur op weg- water en vliegvelden neer te zetten.
Ze zijn verheugd dat de belangrijkste voorstellen uit het EFIP 2020-standpunt over de richtlijn van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, op doelen gebaseerde oplossingen en een corridorbenadering, worden weerspiegeld in het gepubliceerde AFIR-voorstel. Door geen voorkeur te geven aan specifieke brandstoffen / energiebronnen, kan de markt voor duurzame brandstoffen zich ontwikkelen volgens de behoeften en wensen van de gebruikers, terwijl de relevante infrastructuur naar behoefte langs de corridors kan worden ingezet.

De binnenvaart speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de emissiereductiedoelstellingen van de Europese Unie. De binnenvaart is echter bij de energietransitie sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende alternatieve brandstoffen en energievoorziening in zowel zee- als binnenhavens en langs het gehele netwerk van waterwegen. Om de duurzame transitie van de sector te ondersteunen, moet de AFIR verder gaan dan in de huidige formulering.

Lees hier het gehele statement met de voorgestelde wijzigingen van de EFIP, EBU, INE, ESO en IWT-Platform

Naar boven

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Sociale Zekerheid voor Rijnvarenden

De sociale zekerheid kent ingewikkelde regels, waarbij het in onze sector soms mis gaat. In de periode 2010-2016 is dit ook gebeurd en heeft een groep werknemers in zowel Nederland als Luxemburg premie sociale zekerheid betaald. Bij het terugvorderen van de teveel betaalde premie is er nu als extra probleem dat sommige (voormalige) werkgevers inmiddels failliet zijn.

De Regering en Tweede Kamer maken nu een gebaar met de tijdelijke regeling tegemoetkoming Rijnvarenden. Gedupeerden kunnen op basis van de voorgestelde regeling een tegemoetkoming ontvangen van het bedrag aan premies dat in Luxemburg (teveel) betaald is.

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken. Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten samen voor de Rijnvarenden eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren.
 
Wilt u problemen als deze voorkomen, zorg dan voor een A1-verklaring. Met deze verklaring (ook wel een certificate of coverage) bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. U kunt de A1-verklaring opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 11 januari - EBU/ESO/IWT Gefahrgutkommission
 • 13 januari - Nationaal vooroverleg ADN
 • 13 januari - IWT committee Social and Education
 • 21 januari - SSDC Europees overleg van sociale partners
 • 24 t/m 28 januari - ADN Safety Committee
 • 3 februari - CCR workshop "walstroom bij ligplaatsen"
 • 10 en 11 februari - Platina stage event
 • 16 februari - CESNI/QP/Crew tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften 
 • 17 februari - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties 
 • 22 en 23 februari - CESN/PT werkgroep Technische Voorschriften
 • 25 februari - CASS overleg sociale zekerheid

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.