Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 9 december 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 49

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugkoppeling CDNI/G-vergadering Straatsburg op 3 en 4 november
 2. Webinar: Tussentijds advies voor herstarten van activiteiten en ervaringen van riviercruiseschepen tijdens de pandemie
 3. Technisch bulletin IVR: Toevoeging van biobrandstof
 4. Telematicadag 2021 geannuleerd
 5. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Terugkoppeling CDNI/G-vergadering Straatsburg op 3 en 4 november

De vergaderingen van de CDNI/G-werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden, waarbij EBU en ESO als geaccrediteerde organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven en ook mogen inspreken bij het overleg van de verdragsluitende partijen. Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen.

Dit beknopte verslag is geen volledig verslag van de vergadering van 3 en 4 november, maar een kort overzicht voor diegenen die geïnteresseerd zijn in één of meerdere onderwerpen.
Het CDNI verdrag is in drie delen opgedeeld.
 • Deel A: olie- en vethoudend afval
 • Deel B: lading gerelateerd afval
 • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval
A: Olie- en vethoudend afval
In de vergadering heeft de sector de resultaten van de internationale service level enquête over de verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval, gehouden in het voorjaar van 2021 onder de gebruikers van het systeem, gepresenteerd. De definitieve uitkomsten bevestigden het eerder geschetste beeld dat de sector reeds in het voorjaar gehouden Rondetafel over de toekomst van het systeem voor Deel A heeft toegelicht. In de basis is de sector tevreden met de huidige opzet van het netwerk van afgiftepunten, maar het is wel van belang is dat er gekeken gaat worden naar onder andere de (kosten)efficiëntie van het netwerk, maar ook naar meer transparantie over de kosten naar de gebruikers toe. Het document met aanbevelingen uit de Rondetafel, waarop EBU/ESO waardevolle input heeft geleverd, is inmiddels aangenomen. Een aantal werkzaamheden uit dit document zullen reeds worden opgenomen in het CDNI werkprogramma 2022-2023.

B: Lading gerelateerd afval
De ratificatie van het aangepaste CDNI verdrag is nog steeds werk in uitvoering, en daarmee ook het ontgassingsverbod in het verdragsgebied. België, Frankrijk en Zwitserland hebben tot op heden nog niet geratificeerd. Op basis van de laatste uitspraken van de vertegenwoordigers van deze verdragsstaten is het inmiddels duidelijk dat België en Frankrijk verwachten pas in 2022 te kunnen ratificeren, Zwitserland verwacht dit niet eerder dan 2023 te kunnen doen.  Als reactie hierop heeft EBU/ESO opnieuw aangegeven dat verder uitstel van ratificatie tot grote problemen voor de sector lijdt. Het gaat hierbij niet alleen om het risico op nationale verboden met bijvoorbeeld afvaltoerisme en marktverstoring als gevolg maar ook nadrukkelijk de noodzakelijke infrastructuur die momenteel achterblijft. Deze zorgpunten zijn ook benoemd in de brief die afgelopen zomer door EBU/ESO is gestuurd aan de landen, als aanvulling op de eerdere brief uit maart.

De Nederlandse delegatie heeft in de vergadering de brief van EBU/ESO ondersteund. Tegelijkertijd hebben zij ook aangegeven dat Nederland wacht op de ratificatie binnen het gehele verdragsgebied, ondanks de maatschappelijke en politieke druk voor een nationaal ontgassingsverbod. Minister Barbara Visser heeft onlangs in de beantwoording van Kamervragen van de fracties SP en JA21 aangegeven onder andere internationale politieke druk op België, Frankrijk en Zwitserland te gaan zetten en zich hard te zullen maken voor de vergunningen van de (mobiele) ontgassingsinstallaties.

Parallel aan het aankomende ontgassingsverbod wordt er gewerkt aan de update van de losverklaring voor de tankvaart.

C: Overig scheepsbedrijfsafval
Voor deel C, het overige scheepsbedrijfsafval, zien we ontwikkelingen die in de basis niet altijd in lijn zijn met de principes uit het CDNI-verdrag. Specifiek voor wat betreft de afgifte van huisvuil beschrijft het CDNI-verdrag bijvoorbeeld dat deze categorie op een aantal locaties (havens, overslaginstallaties, ligplaatsen en sluizen) zonder aparte heffingen afgegeven moet kunnen worden. Dit wordt nu niet overal op de juiste manier toegepast.

De sector heeft in haar positie over dit onderwerp aangegeven in principe tegen deze ontwikkelingen en directe betaling bij de afgifte in het algemeen te zijn. De negatieve consequenties als gevolg van deze afwijkingen binnen het verdragsgebied zijn in de basis niet in het belang voor de binnenvaartsector, de overheden en zeker niet voor het milieu.

Voor de sector staat het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet ter discussie, echter de verdragstaten zijn aan zet voor het realiseren van voldoende afgiftemogelijkheden met exploitatie conform de afspraken binnen het CDNI-verdrag. De fundamentele vraagstukken over dit onderwerp zullen in de komende periode verder en diepgaander bediscussieerd gaan worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Webinar: Tussentijds advies voor herstarten van activiteiten en ervaringen van riviercruiseschepen tijdens de pandemie

Op 17 december a.s. organiseert EU HEALTHY GATEWAYS met steun van de EU SHIPSAN ASSOCIATION een webinar over “Interim advice for restarting river cruise ship operations and experiences during the COVID-19 pandemic”. Namens de European Barge Union (EBU) nodigen wij u uit deel te nemen aan dit webinar.

Het webinar start om 13.00 uur en duurt 1 uur en 15 minuten. Tijdens het webinar zullen de volgende personen spreken:
 • Thijs Veenstra (National Institute for Public Health and the Environment, Netherlands)
 • Tanja Hartog (Public Health Service of Kennemerland, Netherlands)
 • Dr Martin Dirksen-Fischer (Hamburg Port Health Center, Germany)
 • Maira van Helvoirt (European Barge Union, EBU)
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan dit webinar, kunt u zich direct inschrijven via onderstaande button. Wilt u bij deelname ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op de hoogte stellen?
Klik hier om u aan te melden voor dit webinar op 17 december 2021
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Technisch bulletin IVR: Toevoeging van biobrandstof

IVR heeft een nieuw technisch bulletin gepubliceerd, ditmaal over de toevoeging van biobrandstof. In dit bulletin aandacht voor de regelingen, advies van IVR, oplettendheid vereist bij bunkeren van brandstof en hoe problemen te voorkomen.

Klik hier om het technisch bulletin te downloaden.

Voor meer informatie en/of eerder verschenen technische bulletins kunt u kijken op
de website van IVR.
 
 

Telematicadag 2021 geannuleerd 

Helaas moet Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) u melden dat het organisatiecomité van de Telematicadag 2021 inmiddels heeft besloten om het 25-jarig jubileum, op 30 december aanstaande in Nijmegen, wederom af te blazen.

De huidige ontwikkelingen met betrekking tot corona laten geen andere keuze en een volledig virtueel event vindt BTB niet passen bij
een 25-jarig jubileum. BTB plant een nieuwe bijeenkomst in het eerste gedeelte van 2022.

Naar boven

 
 

AGENDA

 • 14 december - Europees Webinar over bemanningsregeling
 • 13 januari - IWT committee Social and Education
 • 21 januari - SSDC Europees overleg van sociale partners
 • 24 t/m 28 januari - ADN Safety Committee

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.