Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 2 december 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 48

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugblik Algemene Ledenvergadering 26 november
 2. Nieuwe editie FAQ gepubliceerd over de motoren in binnenschepen
 3. Stapjes op weg naar een nieuwe Europese bemanningsregeling
 4. Arbocatalogus hoofdstuk gegaste bulklading ingediend
 5. Oproep: Zwevend-stof bemonstering vanaf een binnenvaartschip
 6. Nieuwe coronaregels op de werkplek in Duitsland
 7. Kegelligplaatsen Westelijk Havengebied Amsterdam
 8. Europese modelexamens vastgesteld
 9. Gezocht: secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid
 10. Consultatie Regeling tarieven Infrastructuur en Waterstaat ILT, 2022
 11. Save the Date: 3 februari 2022 voor workshop "walstroom bij ligplaatsen"
 12. De CCR publiceert de Market Insight / november 2021
 13. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Terugblik Algemene Ledenvergadering 26 november

Op vrijdag 26 november vond de 92ste Algemene Ledenvergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart plaats in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. De vergadering was dit jaar ook digitaal bij te wonen.

Waarnemend directeur Lijdia Pater - de Groot presenteerde samen met de secretarissen van het CBRB een terugblik op 2021 van de activiteiten en resultaten. Paul Goris, voorzitter van het CBRB, gaf zijn verslag op het jaar 2021 en natuurlijk kon de financiële huishouding, jaarrekening en begroting, van onze vereniging niet ontbreken.

Tijdens de vergadering werden de voorzitter (Paul Goris) en twee leden van het bestuur, Jacques Naaborgh en Eric van Viersen, herkozen en werd Alexander Oost gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij volgt hiermee Peter Wagenmakers op, na zijn plotseling overlijden eerder dit jaar. Om hem te herdenken werd tijdens de ALV een moment van stilte gevraagd.

Een belangrijk deel van de vergadering was ingeruimd om de leden bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de geplande fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer, daarbij was ook voldoende tijd voor het stellen en beantwoorden van de vragen waar de leden ook gebruik van hebben gemaakt.

Het CBRB kijkt terug op een goed verlopen ALV, waarbij het fijn was om de leden weer live te kunnen ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de ALV of andere vragen hebben met betrekking tot de geplande fusie, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe editie FAQ gepubliceerd over de motoren in binnenschepen

CESNI en EUROMOT hebben onlangs een nieuwe editie gepubliceerd van de veelgestelde vragen (FAQ) over de motoren die in binnenschepen worden gemonteerd. De toelichtingen bij de ‘indeling van boegschroefmotoren’ (Q14) en het ‘gebruik van een voortstuwingsmotor voor hulpvermogen’ (Q15) zijn geactualiseerd.

EUROMOT werkt samen met partners uit de binnenvaartsector, en meer in het bijzonder CESNI, aan de opstelling van een document met veelgestelde vragen (FAQ) dat tot doel heeft de betrokken partijen uit de sector te helpen om de toepasselijke vereisten voor de motoren te begrijpen en te interpreteren met het oog op:

 • de nieuwe vereisten van Verordening (EU) 2016/1628 met bijbehorende aanvullende wetgeving (NRMM) voor de emissies van niet voor de weg bestemde mobiele machines van Stage V,
 • de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN).

De nadruk lag aanvankelijk op de complexere vragen die specifiek zijn voor de binnenvaart, vooral de vragen waarbij de teksten zorgvuldig geïnterpreteerd moeten worden om deze van toepassing te maken op de binnenvaart. De antwoorden op meer algemene vragen over de NRMM-verordening zijn opgenomen in een ander FAQ-document dat op de website van EUROMOT is gepubliceerd.

Met het oog op het tijdschema voor de Stage V-motoren stellen EUROMOT en CESNI deze voorlopige vragen en antwoorden beschikbaar ter inzage. EUROMOT en CESNI hebben verdere werkzaamheden gepland, die kunnen leiden tot bijwerkingen van dit FAQ-document voor de binnenvaartsector. De vragen in dit FAQ-document staan in de inhoud.

Download hier het FAQ-document over de motoren in de binnenvaart

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stapjes op weg naar een nieuwe Europese bemanningsregeling

Deze maand wordt op twee manieren verder gesproken over de nieuwe bemanningsregeling en de bijbehorende routekaart. Eerst in CESNI/QP/Crew en over twee weken is een webinar met sector consultatie.

CESNI/QP/crew kwam deze week bij elkaar. In het ochtenddeel is verder gesproken over werkbelasting en de doorwerking hiervan in de bemanningsregeling. Vervolgens is het gezelschap opgesplitst in werkgroepen. Opnieuw is gesproken over de specificaties van het schip die een rol spelen bij het bepalen van de minimale bemanning om veilig te kunnen varen. Benoemd is dat bijvoorbeeld de lengte van het schip een minder belangrijke rol speelt en de technische uitrusting en de mate van automatisering in belang toe neemt. In het middagdeel is verder gesproken over noodsituaties en de impact op de bemanningsregeling.

14 december webinar - nieuwe Europese Bemanningsregeling
Op 14 december organiseren CESNI en sociale partners samen een webinar over de routekaart naar een nieuwe Europese bemanningsregeling. Bovenstaande onderwerpen staan dan ook op de agenda.

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Wilt u zich inschrijven voor deze dag dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij stuurt u het dagprogramma en de deelnamelink toe.

Naar boven

 

Arbocatalogus hoofdstuk gegaste bulklading ingediend

Aan boord van droge ladingschepen in het vervoer van bulkladingen, zoals graan, kan de bemanning in contact komen met toxische ontsmettingsmiddelen vanuit de lading. Er zijn recent een aantal ernstige ongevallen geweest met fosfinegas. Door de eisen aan voedselveiligheid is het soms noodzakelijk om grondstoffen voor diervoeders te behandelen met toxische ontsmettingsmiddelen.
 
CBRB, BLN en Nautilus hebben samen de handen in elkaar geslagen en een nieuw hoofdstuk voor onze Arbohandreiking/Arbocatalogus opgesteld. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe je veilig met gegaste bulklading kunt werken. Daarbij komen ook enkele wettelijke regels aan de orde. Het goedkeuren van deze wettelijke regels gebeurt door de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij keuren de onderdelen van het hoofdstuk die samen de Arbocatalogus vormen.

We willen veilig en gezond werken. In de Arbohandreiking beschrijven we hoe je het werk in onze sector veilig kunt organiseren en voldoen aan normen in de Arbowet. De Arbohandreiking beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De kern van onze handreiking vormt de Arbocatalogus, de onderdelen die beschrijven hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.

De komende weken plaatsen we het nieuwe hoofdstuk in onze Arbohandreiking op de website: www.arbo-binnenvaart.nl. Wilt u de tekst graag direct hebben, dan kunt u deze opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Oproep: Zwevend-stof bemonstering vanaf een binnenvaartschip


Door Deltares en de Universiteit van Utrecht zijn we benaderd met de vraag of het mogelijk is om vanaf een binnenvaartschip op de Rijn vanaf Basel monsters te nemen. Voor meer informatie verwijzen we daar deze memo met achtergrondinformatie. De onkosten voor overnachting en het nuttigen van maaltijden kan door de Universiteit Utrecht worden vergoed.

Indien u bereid bent dit onderzoek te faciliteren,dan kunt u contact opnemen met Marcel van der Perk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Nieuwe coronaregels op de werkplek in Duitsland

Het aantal oplopende besmettingen met corona is voor Duitsland reden om vanaf 21 november op de werkplek 3G te verplichten.
 
Een 3G-verplichting houdt in dat iedere werknemer op de Duitse werkvloer gevaccineerd, hersteld of getest moet zijn voordat men aan het werk begint. Afstemming met onze Duitse collega’s heeft duidelijk gemaakt dat bewegende werkplekken niet onder de definitie van deze regel valt. Op binnenvaartschepen geldt dus geen 3G.
 
Gaat u in Duitsland van boord dan raden wij aan om de meest recente corona maatregelen van de betreffende deelstaat te checken. Er zijn in Duitsland algemeen geldende maatregelen, zoals afstand houden, handen wassen etc. Op steeds meer plaatsen in Duitsland geldt 2G, 2G+ of 3G. Ook is in sommige situaties het dragen van een medisch mondmasker verplicht, de zogenaamde OP-Masker of FFP2 mondkapje.
Voor meer informatie over de Europese reisregels voor bemanningsleden kunt u kijken op onze website in het coronadossier.

Naar boven

 

Kegelligplaatsen Westelijk Havengebied Amsterdam

De kegelligplaatsen in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zijn onderwerp van een kort geding geweest. De eigenaar Wim Beelen had dit geding aangespannen en wilde voorkomen dat de 14 plaatsen en de auto afzetplaats nog langer benut konden worden door de binnenvaart.

Door Koninklijke BLN-Schuttevaer is veel energie in dit dossier gestoken om er aan bij te dragen dat een en ander op een voor de binnenvaart gunstig resultaat uit zou kunnen komen.

Bij het kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam bepaald dat de schepen moeten worden gedoogd en dat schepen via het water van het ADM-terrein naar de kegelplaatsen mogen varen. Ook moet worden gedoogd dat de auto afzetplaats aan de Stromboliweg kan worden gebruikt. Daarnaast moet ook het gebruik van een deel van de haven als wachtplaats, door duwbakken worden gedoogd.

Dit alles op last van een dwangsom van € 10.000,- voor elke dag dat niet aan de uitspraak wordt voldaan.

Het Havenbedrijf Amsterdam reageert, evenals BLN en CBRB, opgelucht en verheugd. De binnenvaart kan binnenkort weer gebruik maken van de kegelwachtplaatsen in de ADM-haven. Hiermee wordt weer in een deel van de ligplaatsbehoefte voorzien maar worden ook onnodige vaarbewegingen (en irritatie) voorkomen. De havenmeester zal het tijdelijk ligplaatsverbond zo spoedig mogelijk opheffen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Europese modelexamens vastgesteld

In januari 2022 gaat de Richtlijn (EU) 207/2397) erkenning beroepskwalificaties in. In heel Europa stellen we dan dezelfde minimale eisen aan de opleidingen en examens voor matroos en schipper. Na een laatste toets door deskundigen heeft CESNI dit najaar de modelexamens vastgesteld en gepubliceerd op zijn website. CESNI heeft hiermee opnieuw een stapje in de implementatie van de Richtlijn gezet.
 
Door Europa breed dezelfde beroepskwalificaties te delen, wordt werken door de Europese Unie heen makkelijker en met de zekerheid van gekwalificeerde werknemers wordt de scheepvaart veiliger.

Zorgen
Bij de implementatie van de richtlijn in Nederland zijn de nodige zorgen; het lukt het ministerie niet om informatiemateriaal over de nieuwe wetgeving te publiceren. En ook de gesprekken over specifieke toepassingen in Nederland bij bijvoorbeeld rondvaartboten, Klein Vaarbewijs en de ontwikkeling van een speciaal Veerdienstenvaarbewijs worden alsmaar doorgeschoven. Verder hebben het onderwijs en wij samen een probleem als er na 17 januari  2022 geen Europese diploma’s uitgegeven kunnen worden. Voor ons aanleiding om samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer een brandbrief te schrijven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gezocht: secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid

Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om de binnenvaart veiliger te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal uitdragen van beleidsadviezen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren? Weet jij met ondernemers in de binnenvaart, met de leden de vertaalslag te maken van en naar de praktijk? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Bij het CBRB wacht je een veelzijdige en dynamische baan als
Secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid in een gezellig team van professionals die de belangen behartigen van de leden en de binnenvaart in het algemeen.

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website. Of laat jouw CV en motivatie achter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Consultatie Regeling tarieven Infrastructuur en Waterstaat ILT, 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de tarieven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het verlenen van vergunningen per 1 januari 2022 wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden met de stijging van de kosten van vergunningverlening (2,4%) verhoogd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
De brancheorganisaties en hun leden (personen en bedrijven) op het terrein van:
 • Railvervoer
 • Binnenvaart
 • Koopvaardij en Visserij
 • Luchtvaart
Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De tarieven worden verhoogd om in de pas te blijven lopen met de ontwikkeling van de kosten. Voor de doelgroepen leidt dit tot actuele tarieven.

Waarop kunt u reageren?
U kunt tot en met 22 december 2021 via deze website reageren op de voorgenomen wijziging van de tarieven. De consultatie loopt maar 3 weken omdat het maar een beperkte tariefswijziging betreft, waarbij alleen de huidige tarieven worden geïndexeerd en enkele tarieven komen te vervallen.

Naar boven

 

Save the Date: 3 februari 2022 voor workshop "walstroom bij ligplaatsen"

Een emissievrije binnenvaart tegen 2050: om dit doel te bereiken ter bescherming van het milieu en het klimaat moeten niet alleen de voortstuwingen van de binnenvaartschepen in het vizier worden genomen, maar ook de stroomverzorging aan boord voor het gebruik van de installaties, bijvoorbeeld als het schip bij een ligplaats afgemeerd ligt. Daarom organiseert de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en via donau op 3 februari 2020 een workshop "walstroom bij ligplaatsen".

De problematiek rond de ligplaatsen langs de Rijn in stedelijke gebieden heeft duidelijk aangetoond dat er door verschillende partijen iets ondernomen moet worden. De uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen moet teruggedrongen worden, maar ook aan de geluidsoverlast zal iets gedaan moeten worden. Als binnenvaartschepen walstroom ter beschikking gesteld wordt, kan er al veel worden bereikt om emissies en lawaai te reduceren. Walstroom voor binnenvaartschepen bij de ligplaatsen zal ertoe bijdragen de doelstellingen van de Verklaring van Mannheim en de Green Deal van de Europese Commissie te bereiken. Bovendien kunnen hierdoor voor de komende generaties binnenvaarschepen ook binnen een stedelijke context aantrekkelijke ligplaatsen behouden blijven.

De workshop is bedoeld om voor deze uitdaging in de binnenvaart oplossingen aan te dragen door in te gaan op de eisen die stroomaanbieders en -gebruikers stellen aan technische standaarden, managementsystemen, betrouwbaarheid, het gebruik van de systemen in de praktijk en de noodzaak om gebruik te maken van dit soort diensten. Door de transformatie tot energie-hubs zal in de toekomst een bijzondere rol weggelegd zijn voor de havens

Deelname aan deze workshop is gratis en het programma wordt later bekend gemaakt. De werktalen van deze workshop zijn Frans, Duits, Nederlands en Engels.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de CCR

Naar boven

 

De CCR publiceert de Market Insight / november 2021

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen.

De Market Insight van november 2021 geeft informatie over het vracht- en passagiersvervoer, exploitatie-omstandigheden en een focus hoofdstuk over Servië. Klik hier om dit rapport te lezen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.inland-navigation-market.org, ook voor de rapporten in andere talen.

Naar boven

 
 

AGENDA

 • 1 december - CESNI/QP/crew tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 2 december - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties
 • 14 december - Europees Webinar over bemanningsregeling
 • 30 december - Telematicadag
 • 13 januari - IWT committee Social and Education
 • 21 januari - SSDC Europees overleg van sociale partners
 • 24 t/m 28 januari - ADN Safety Committee

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.