Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 18 november 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 46

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Coronapas voor op het werk en aanpassing steunpakket
 2. Europese corona ontwikkelingen
 3. Rapport praktijk inventarisatie duwvaart en valbeveiliging gereed
 4. ALV vrijdag 26 november een half uur vervroegd
 5. Eisen basis veiligheidstraining binnenvaart vastgesteld
 6. Nieuw afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij het ministerie van IenW
 7. Gezocht: secrataris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid
 8. Modelovereenkomst afloskapitein verlengd
 9. Visie van CCR ter ondersteuning van de ontwikkeling  van geautomatiseerd varen op geharmoniseerde wijze
 10. CTGG-dag 2021 uitgesteld
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Coronapas voor op het werk en aanpassing steunpakket

Coronapas voor het werk
Deze weken wordt het invoeren van een coronapas voor het werk verder onderzocht door het Kabinet. Voor ons als werkgevers zijn de antwoorden op volgende vragen van het grootste belang:
 • Wordt iedere werkgever verplicht de coronapas te gebruiken?
 • Wordt de coronapas alleen in bepaalde sectoren ingevoerd?
 • Mag een werkgever in een aangewezen sector kiezen om de coronapas te gebruiken?
Krijgt u als werkgever de keuze om de coronapas te gebruiken, dan zal van u gevraagd worden om het gebruik te onderbouwen/verantwoorden, de noodzaak aan te geven en de gevolgen voor uw werknemers. Wij houden dit onderwerp nauwlettend in de gaten.

Aanpassing steunpakket 4e kwartaal 2021
Het kabinet heeft op 12 november jl. besloten om de coronamaatregelen aan te scherpen. Hierdoor kunnen ondernemers die door deze maatregelen geraakt worden minder of geen omzet draaien. Het kabinet vergroot het steunpakket.

De voor onze sector belangrijkste maatregel is:
Het kabinet heeft besloten de toegang tot de Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN)-regeling te verbreden naar een bredere groep ondernemers dan waar de op 24 september jl. aangekondigde VLN-regeling voor bedoeld was, waaronder de detailhandel en horeca. De naam van de regeling wordt aangepast naar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021.

Daarnaast wordt de omzetverliesdrempel verlaagd. Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten.

Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen. Tenslotte vervalt de eerder aangekondigde voorwaarde die was opgenomen in de VLN-regeling, dat de ondernemer in zowel het tweede kwartaal als in het derde kwartaal van 2021 TVL-steun moet hebben ontvangen.

De brief van het kabinet met alle maatregelen kunt u hier lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Europese corona ontwikkelingen

Inreizen in Oostenrijk met Janssen-vaccin
Op basis van Europese afspraken is de eenmalige Janssen-vaccinatie 270 dagen geldig voor het inreizen in Oostenrijk. Binnen Oostenrijk is het vaccinatiebeleid gebaseerd op eigen bevoegdheden van Oostenrijk. Daar geldt de eenmalige Janssen-vaccinatie per 3 januari 2022 als onvoldoende.
Dit betekent dat u met uw eenmalige Janssen-vaccinatie kunt inreizen, zolang deze niet ouder is dan 270 dagen. Binnen Oostenrijk is vaccinatie met Janssen per 3 januari 2022 niet geldig als toegangsbewijs voor onder andere de horeca en skigebieden.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Oostenrijk per 16 november 2021.

Coronaregels in Duitsland
Ook in Duitsland loopt het aantal besmettingen met COVID voor Duitsland hard op. Reden voor diverse deelstaten om de ‘eigen’ coronaregels aan te scherpen. In Duitsland heeft u bijvoorbeeld voor een bezoek aan de kapper of het restaurant het coronabewijs met CoronaCheck nodig. In een aantal deelstaten wordt onderscheid gemaakt naar 3G: een vaccinatiebewijs, een bewijs dat u bent hersteld van corona of een negatieve testuitslag en 2G: een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona. Informeer u goed over de geldende coronamaatregelen als u in een deelstaat van boord gaat.

Europese ontwikkelingen Digital Covid Certificate (DCC) en gelijkwaardigheidserkenningen
Voor de riviercruisevaart is de toepassing c.q. handhaving van het DCC in de Europese Unie van groot belang. Het komende cruiseseizoen worden er vele honderdduizenden passagiers vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verwacht, evenals enkele duizenden bemanningsleden, die niet met een DCC de Europese Unie zullen binnenreizen. Daarnaast is de erkenning van gelijkwaardige – maar niet in de EU goedgekeurde – vaccins van groot belang. Veel bemanningsleden zijn bijvoorbeeld met Sputnik V of Sinovac gevaccineerd.

De contacten met de Europese Commissie hierover lopen nog.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rapport praktijk inventarisatie duwvaart en valbeveiliging gereed

In de binnenvaart is begin dit jaar met verbazing én verontrusting gereageerd op de uitspraak van de Raad van State dat valbeveiliging met veiligheidsgordels op duwbakken verplicht is tijdens het laden en lossen.

Tijdens het, in het voorjaar gehouden, overleg van het CBRB en BLN met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale zaken en Werkgelegenheid zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat de sector op papier zet wat de gevolgen in de praktijk zijn van een valbeveiliging met veiligheidsgordels, waarbij verschillende variabelen in situaties van de praktijk worden meegenomen.

De werkgroep Arbo heeft samen met deskundigen uit de duwvaart deze praktijkinventarisatie uitgewerkt en gebundeld in een rapport. Het rapport opent met de wijze waarop de sector omgaat met de risico’s en deze op structurele wijze terugbrengt. Vervolgens wordt de praktijk in de duwvaart beschreven aan de hand van de stappen uit de arbeidshygiënische strategie:
 • Het uitschakelen van het gevaar.
 • Het afschermen van het gevaar met collectieve en individuele maatregelen.
 • En tot slot het inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Op basis van dit rapport adviseert de werkgroep Arbo de sector om in lijn met de Arbowetgeving binnen het stramien van de Arbohandreiking en Arbocatalogus verder te bouwen aan het bieden van een veilige werkplek en het structureel werken aan voorkomen en terugbrengen van het risico van vallen in de duwvaart.

Met dit rapport pakken het CBRB en BLN het gesprek met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale zaken en Werkgelegenheid weer op.
Leden kunnen dit rapport opvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ALV vrijdag 26 november een half uur vervroegd

Voor alle leden van het CBRB
Afgelopen vrijdag was er een persconferentie waarbij er weer nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Het CBRB heeft daarom besloten de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 november een half uur te vervroegen om het gehele programma op tijd af te ronden. De ALV zal starten om 15:00 en de inloop is vanaf 14:30 mogelijk.
 
Het CBRB houdt rekening met het gehanteerde overheidsbeleid ten aanzien van corona. Op de locatie kan veilig worden vergaderd, bij de ingang van het Van der Valk Hotel zal er om een QR-code worden gevraagd en de 1,5 meter regel zal worden gehanteerd.

Naast fysiek aanwezig te zijn bij de ALV, is het ook mogelijk om deze vergadering online bij te wonen met voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Het CBRB stelt het zeer op prijs wanneer u fysiek aanwezig kunt zijn, maar snapt ook als u gezien de omstandigheden een andere keuze maakt. Bij klachten verzoeken wij u thuis te blijven en de ALV online bij te wonen.
 
Aanmelden
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de ALV? Klik hier om u alsnog aan te melden.
Mocht u zich al hebben aangemeld, maar uw voorkeur willen wijzigen dan kunt u dit doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kunt dit te kennen geven via deze link
 
 

Eisen basis veiligheidstraining binnenvaart vastgesteld

Eind oktober zijn op Europees niveau de eisen voor de basis veiligheidstraining vastgesteld. Vanaf januari 2022 moet iedere werknemer een basistraining veiligheid volgen vóór zijn eerste werkdag aan boord. Leerlingen volgen de training via de opleiding. Stromen medewerkers op een andere manier door naar onze sector, dan is het verplicht om eerst te trainen op veiligheid en dan pas te gaan werken.

De training bestaat uit de onderdelen: het gebruik van reddingsmiddelen en blustoestellen, het omgaan met gevaarlijke stoffen, de basisbeginselen van eerste-hulpmaatregelen en het beheersen van acht Engelse standaardzinnen voor noodsituaties. De training kan aangeboden worden door private of overheidsinstanties.

Werken aan boord van een schip brengt specifieke arbeidsveiligheidsrisico’s met zich mee. Risico’s die met de Branche RI&E in kaart kunnen worden gebracht. De werkgevers, ondernemers en vakbond zijn blij dat er in de nieuwe Europese standaarden; de “Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart” extra aandacht komt voor veilig werken in de binnenvaart.

De Richtlijn (EU) 2017/2397 zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld en gaat januari 2022 in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuw afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij het ministerie van IenW

Nicole van der Sman start per 1 januari 2022 als afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij de directie Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De directie Maritieme Zaken is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving en het beleid op het terrein van de zeevaart en de binnenvaart en het beleid inzake de grootste Nederlandse havens. De opgave voor de komende jaren is de verduurzaming van de zee- en binnenvaart sector en de energietransitie in de havens.

De afdeling Binnenvaart en Vaarwegen richt zich op een veilig, efficiënt en duurzaam goederenvervoer over (internationaal) water waarbij de positie van de binnenvaart in het (inter)nationale transport versterkt wordt door te zorgen voor een robuuste infrastructuur en wet- en regelgeving. De komende jaren ligt de focus op het samen met de sector realiseren van een lagere CO2-uitstoot, onder meer via schone (bio)brandstof en voorzieningen om brandstoffen als waterstof te kunnen bunkeren.

Drs. N. (Nicole) van der Sman werkt momenteel bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als plaatsvervangend afdelingshoofd Wegverkeersbeleid. Na haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam startte Nicole als rijkstrainee bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarna zij onder andere coördinerend beleidsmedewerker en politiek bestuurlijk adviseur van de voormalige ministers van IenW was. Ook werkte zij bij de Tweede Kamer als adjunct- griffier van de vaste commissies voor LNV en het toenmalige VenW.

Lees hier meer over de invulling van deze functie bij het ministerie van IenW

Naar boven

 

Gezocht: secrataris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid

Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om de binnenvaart veiliger te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal uitdragen van beleidsadviezen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren? Weet jij met ondernemers in de binnenvaart, met de leden de vertaalslag te maken van en naar de praktijk? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Bij het CBRB wacht je een veelzijdige en dynamische baan als
Secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid in een gezellig team van professionals die de belangen behartigen van de leden en de binnenvaart in het algemeen.

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website. Of laat jouw CV en motivatie achter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 

Modelovereenkomst afloskapitein verlengd

Koninklijke BLN-Schuttevaer en FNV Zelfstandigen hebben samen in 2016 een modelovereenkomst voor afloskapiteins met algemene voorwaarden voorgelegd aan de Belastingdienst. Werken volgens deze overeenkomst leidt niet tot de verplichting loonheffingen af te dragen. Er is geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De afspraken hadden een geldigheidsduur tot de zomer van 2021. Samen is er om een verlenging van de afspraken gevraagd. De belastingdienst heeft een herbeoordeling uitgevoerd en de modelovereenkomst in principe voor een termijn van 5 jaar verlengd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Visie van CCR ter ondersteuning van de ontwikkeling  van geautomatiseerd varen op geharmoniseerde wijze

De ministeriële Verklaring van Mannheim dringt er bij de CCR op aan “de verdere ontwikkeling van digitalisering, automatisering en andere moderne technologieën te bevorderen en aldus bij te dragen aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart”.

De CCR zet zich hiervoor in en zoals zij ook gedaan heeft voor andere innovatieve ontwikkelingen, streeft zij ernaar om onder andere in nauwe samenwerking met het scheepvaartbedrijfsleven de Rijnvaart in de context van de ontwikkeling van geautomatiseerd varen tot een koploper te maken, waarbij zij zich ervan bewust is dat de ontwikkeling van geautomatiseerd varen geen doel op zich is.
Klik hier om het hele persbericht van de CCR te lezen.

Naar boven

 

CTGG-dag 2021 uitgesteld

De organisatie van de CTGG-dag 2021 moet tot hun spijt meedelen dat de CTGG-dag op 26 november dit jaar niet door kan gaan. Door de oplopende besmettingen en de nieuwe maatregelen vinden zij het niet verantwoord om deze dag live te organiseren.

Het alternatief om de dag - net zoals vorig jaar - digitaal te organiseren, is voor hen geen optie omdat de onderwerpen erg inhoudelijk zijn en zij de mogelijkheid tot discussie daarbij heel belangrijk vinden. Het voornemen is om de CTGG-dag te verplaatsen naar maart of april 2022, uiteraard wel afhankelijk van de dan geldende coronavoorschriften.

Voor meer informatie kunt u op de website van de CTGG

Naar boven

 

AGENDA

 • 23 november - Vergadering Ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten
 • 23 november - Overleg sociale partners en bestuur pensioenfonds
 • 26 november - Algemene Ledenvergadering CBRB
 • 26 november - CASS (administratief overleg Sociale Zekerheid Rijnoeverstaten)
 • 1 december - CESNI/QP/crew tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 2 december - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties
 • 14 december - Europees Webinar over bemanningsregeling

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.