Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 11 november 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 45

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Loontabel januari 2022
 2. De uitbreiding van de elektronische meldplicht treedt in werking op 1 december 2021, met een gedoogperiode
 3. Gezocht: secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid
 4. Presentaties van tweede PLATINA3 stage-event
 5. Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor de passagiersvaart?
 6. Vergeet niet u aan te melden voor de ALV op 26 november
 7. SMASH! lanceert Roadmap Smart Shipping
 8. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Loontabel januari 2022

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. Op basis van de Consumenten Prijs Index wordt de voorbeeld loontabel per 1 januari 2022 met
2,59 procent verhoogd.

Klik hier voor de nieuwe loontabel van januari 2022

Ook het minimumloon wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar € 1.725,00 bruto per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De uitbreiding van de elektronische meldplicht treedt in werking op 1 december 2021, met een gedoogperiode

Op 1 december van dit jaar wordt voor alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) verplicht gesteld dat zij zich elektronisch melden op alle waterwegen waar het RPR van toepassing is.

Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische moeilijkheden die sommige schippers zouden kunnen ondervinden om te voldoen aan de nieuwe voorschriften en heeft daarom tijdens de vergadering van 27 oktober van dit jaar besloten de nationale politieautoriteiten aan te bevelen om vanaf de datum waarop deze elektronische meldplicht ingaat, een gedoogperiode te voorzien.

Deze gedoogperiode is bedoeld als een periode waarin de bevoegde autoriteit alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het RPR die zich nog niet elektronisch melden, rechtstreeks benadert. De autoriteit kan afzien van een boete wanneer hiervoor goede redenen bestaan. Met andere woorden: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen voor afzonderlijke gevallen gedurende een periode van drie maanden na het van kracht worden van de verplichting om elektronisch te melden, een zekere tolerantie tonen. Het feit dat er voor drie maanden een gedoogregeling wordt aanbevolen, wijzigt echter niets aan de datum waarop de elektronische meldplicht gaat gelden. Deze verplichting gaat onverminderd in op 1 december 2021.

De CCR wijst alle schepen en bijzondere transporten waarvoor deze regeling nu gaat gelden erop dat men vóór 30 november van dit jaar alle vereiste maatregelen moet treffen om de elektronische meldingen te kunnen versturen. Hiervoor moet zo snel mogelijk bij de Nederlandse autoriteit (Rijkswaterstaat) een aanvraag worden ingediend voor het aanmaken van een EDI-account.

De CCR raadt tevens aan om bij eventuele vragen over de uitbreiding van de elektronische meldplicht tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het RPR, die op 1 december van dit jaar van kracht wordt, de website van de CCR te raadplegen, waar een aparte webpagina is voorzien onder de titel “Elektronisch melden (ERI)”.

Naar boven

 

Gezocht: secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid

Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om de binnenvaart veiliger te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal uitdragen van beleidsadviezen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren? Weet jij met ondernemers in de binnenvaart, met de leden de vertaalslag te maken van en naar de praktijk? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Bij het CBRB wacht je een veelzijdige en dynamische baan als
Secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid in een gezellig team van professionals die de belangen behartigen van de leden en de binnenvaart in het algemeen.

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website. 
Of laat jouw CV en motivatie achter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Presentaties van tweede PLATINA3 stage-event

Op 19 oktober jl. vond het tweede PLATINA3 stage-event plaats waarbij verschillende sessies werden georganiseerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Diverse keynote speeches zijn gehouden door binnenvaartspecialisten van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het bedrijfsleven.

De sessies concentreerden zich op drie hoofdthema's:
 • de financiering van de energietransitie van de Europese binnenvaartvloot;
 • de nauwkeurige gegevens van de Europese vloot ter ondersteuning van toekomstig EU-beleid;
 • en economische belemmeringen voor modal shift.
Klik hier om alle presentaties van deze dag terug te kijken.

Op 10 en 11 februari 2022 staat het derde PLATINA3 stage-event gepland. Binnenkort volgt daar meer informatie over.
Wilt u meer weten over PLATINA3? Lees onze speciale nieuwsbrief over dit onderwerp

Naar boven

 

Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor de passagiersvaart?

Op dinsdag 2 november heeft het Kabinet tijdens de persconferentie een aantal maatregelen afgekondigd. De toename van het aantal besmettingen en de stijging van het aantal ziekenhuisopname geven daarvoor aanleiding. Om kwetsbaren te beschermen en de druk op de zorg te reguleren neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarnaast wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. 

Vanaf afgelopen zaterdag geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn wordt het besmettingsrisico aanzienlijk verminderd voor alle bezoekers. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk samen kan komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit. Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd.

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor: 
 • Horeca (eet- en drinkgelegenheden), zowel binnen als op buitendekken.
 • Doorstroomlocaties.
 • Doorstroomevenementen, dus evenementen waarbij mensen geen vaste zit- of staplaats heeft en er een doorstroom van mensen is.
 • Evenementen met en zonder vaste zitplaats.
 • Zakelijke evenementen, beurzen en congressen.
Kabinet geeft vooruitblik
Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die wellicht in de nabije toekomst nodig zullen zijn als blijkt dat de trend doorzet. Daar waar nu al voor bezoekers en deelnemers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, wil het kabinet het coronatoegangsbewijs ook verplichten voor werknemers. Daarnaast wil het kabinet het ook voor werkgevers in andere sectoren, waaronder de zorg, mogelijk maken om hun werknemers, onder voorwaarden, een coronatoegangsbewijs te vragen. En tot slot wil het kabinet het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen, zoals in de niet-essentiële detailhandel, in dierentuinen en pretparken. Deze maatregelen moeten specifiek gebruikt kunnen worden in dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is. Voor deze maatregelen zijn echter wetswijzigingen nodig. Hiertoe vindt de komende tijd overleg plaats met alle betrokken partijen, waaronder de werkgeversorganisaties. Deze maatregelen worden voorbereid, in afstemming met bijvoorbeeld werkgevers en werknemers. De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.
 
Inzet van CBRB
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Onze insteek is: voorkomen dat de passagiersvaartsector opnieuw geconfronteerd zal worden met beperkingen, zoals de 1,5 meter afstandseis aan boord van schepen en restricties op groepsgrootte die leiden tot capaciteitsverlies. De ontwikkeling betreft het doorvoeren van het coronatoegangsbewijs door werkgevers aan werknemers op de werkvloer heeft ook onze aandacht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vergeet niet u aan te melden voor de ALV op 26 november 2021, nu ook online mogelijk!

Voor alle leden van het CBRB
Tijdens de ALV op vrijdag 26 november zullen wij nog geen voorstel voor de fusie tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Wel wordt de tijd genomen om u bij te praten over de ontwikkelingen omtrent de geplande fusie, waarbij alle ruimte is om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Klik hier om u alsnog aan te melden. 
 
Naast fysiek aanwezig te zijn bij de ALV, is het ook mogelijk om deze vergadering online bij te wonen met voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Het CBRB stelt het zeer op prijs wanneer u fysiek aanwezig kunt zijn. Het CBRB houdt rekening met het gehanteerde overheidsbeleid ten aanzien van corona. Bij Van der Valk Hotel in Ridderkerk kan veilig worden vergaderd en kan 1,5 meter afstand worden gehouden.

Programma       
15.00 uur             Inloop
15.30 uur             Aanvang Algemene Ledenvergadering
18.00 uur             Borrel en diner (in buffetvorm)
 
U kunt zich hier aanmelden voor de ALV en aangeven of u ook gebruik wilt maken van de borrel en het diner (in buffetvorm). Vanwege de catering is een adequate aanmelding van belang. Wilt u online deelnemen aan deze vergadering? Ook dan vragen wij u aan te melden via deze link.
 
 

SMASH! lanceert Roadmap Smart Shipping

Hoe ‘slim’ is de maritieme sector in 2030?

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Maar hoe ziet smart shipping er in 2030 uit? En, waarom is het belangrijk? Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) heeft dit uitgewerkt in de digitale Roadmap Smart Shipping, die tijdens de vakbeurs Europort in Rotterdam werd gelanceerd. De roadmap is digitaal beschikbaar via de website www.smashroadmap.com.

Waarom een Roadmap Smart Shipping?
Als Nederland een rol wil blijven spelen op het internationale maritieme toneel, moet er worden ingezet op baanbrekende technologieën. Daarnaast is verregaand geautomatiseerd varen een antwoord op problemen als het groeiend personeelstekort, ontsluiten van moeilijk te bereiken gebieden en veiligheid. Smart shipping biedt de maritieme sector de oplossing. Maar deze ontwikkeling is gelijktijdig ontzettend complex. Niet alleen op technisch gebied, maar ook rondom regelgeving.

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven reeds bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Om smart shipping verder te realiseren, is overzicht, strategie en samenwerking nodig. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) biedt met de digitale Roadmap Smart Shipping inzicht in de kansen en uitdagingen die de maritieme sector op het gebied van smart shipping zal tegenkomen tot 2030.

Lees dit hele artikel verder op onze website 

Naar boven

 

AGENDA

 • 16 en 17 november - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 23 november - Vergadering Ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten
 • 23 november - Overleg sociale partners en bestuur pensioenfonds
 • 26 november - Algemene Ledenvergadering CBRB
 • 26 november - CASS (administratief overleg Sociale Zekerheid Rijnoeverstaten)
 • 26 november - CTGG-dag
 • 1 december - CESNI/QP/crew tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 2 december - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties
 • 14 december - Europees Webinar over bemanningsregeling

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.