Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 4 november 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 44

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Resultaten van onderzoek naar mens-machine-interface in stuurhuis in relatie tot ongevallen in de binnenvaart
 2. Gezocht: secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid
 3. Regelingen t.b.v. toeristische- en congresinfrastructuur - antwoord op Noodkreet
 4. Op weg naar een nieuwe pensioenregeling
 5. ES-TRIN 2021
 6. Wijziging smeerolie-aansluiting
 7. Vergeet niet u aan te melden voor de ALV op 26 november, ook online mogelijk
 8. Toekomst binnenvaart onder druk door slechte vaarwegen
 9. Programma en aanmelden CTGG-dag
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Resultaten van onderzoek naar mens-machine-interface in stuurhuis in relatie tot ongevallen in de binnenvaart

Naar aanleiding van fase 1 van het onderzoek naar menselijke factoren in relatie tot ongevallen in de binnenvaart, waarin werd geconcludeerd dat bij 70-80% van deze incidenten menselijke factoren in het spel zijn, hebben de Europese binnenvaartbrancheorganisaties verenigd in het IWT-Platform het onderzoeksbureau Intergo de opdracht gegeven om een tweede en meer verdiepende fase van dit onderzoek uit te voeren. Bij het onderzoek zijn ook IVR en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betrokken geweest. De resultaten en aanbevelingen van deze fase van het onderzoek zijn nu gepubliceerd.

Het aantal ongevallen en schadeclaims in de binnenvaart zijn sinds 2014 elk jaar gestegen en ook de hoogte van de schadeclaims loopt op. Een extra motivatie voor het onderzoek werd uitgesproken door Paul Goris, voorzitter van het IWT Platform: "De binnenvaartsector staat aan de vooravond van een grote transitie op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Dit vereist verdere ontwikkeling van normen en bepaalde veiligheidseisen."

Aanleiding
Naar aanleiding van de eerste fase van het onderzoek - een data en expertanalyse - werden er verschillende factoren geïdentificeerd die bijdragen aan incidenten door menselijke factoren. Daaruit zijn twee afzonderlijke onderzoeken gedefinieerd:

 • Fase 2a: Mens-machine-interface in het stuurhuis;
 • Fase 2b: Verder onderzoek naar de meest plausibele oorzaken van vier vaak voorkomende ongevalsoorzaken.

Het rapport dat Intergo nu oplevert behandelt fase 2a: een diepgaande studie naar drie factoren die verband houden met de hoofdoorzaak van onvoldoende Human-System-Integration:

 • Stuurhuisontwerp;
 • Mens-Machine-Interface (HMI);
 • Huidige en toekomstige niveaus van automatisering.

In een apart rapport (fase 2b) worden de organisatorische factoren communicatie, vermoeidheid en stress, specifieke vaarwegsituaties en kwalificaties van de bemanningsleden besproken. Dit rapport wordt binnenkort ook gepubliceerd.

Beide onderzoeken in fase 2 bestonden uit een internationale vragenlijst voor schippers en binnenvaartbedrijven, gevolgd door scheepsbezoeken met interviews en observaties om een ​​overzicht te krijgen van de huidige stuurhut en HMI-ontwerpen. Zowel oudere als nieuwere schepen van verschillende afmetingen en verschillende types zijn bezocht. Ook is een vergelijking gemaakt met andere (transport)sectoren zoals spoor en luchtvaart om te zien hoe normen, voorschriften en richtlijnen worden gebruikt om effectievere en veiligere werkomgevingen te creëren,

Klik hier om de belangrijkste resultaten en aanbevelingen te lezen
Het IWT-Platform, IVR en het ministerie van IenW hebben dit onderzoek samengevat in een technische leaflet om kort en krachtig aan te geven wat de belangrijkste aspecten uit dit onderzoek zijn. 

Hoe nu verder?
Dit onderwerp gaat niet alleen om de technische voorschriften, maar ook om kwalificaties van bemanningsleden én de manier waarop het aan boord van de schepen is georganiseerd. Synchronisatie van de aanbevelingen uit de studies voor fase 2a en 2b is belangrijk. Immers zijn technische en organisatorische zaken onderling verbonden. In het werkprogramma van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT) is het volgende opgenomen: “Behandeling van de resultaten van het onderzoek naar de factor mens als onderliggende oorzaak van ongevallen in de binnenvaart: Mens/machine-interface en het ontwerp van het stuurhuis”. Nodig is een stappenplan, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, want nieuwe richtlijnen moeten in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor alle betrokken partijen.

Lijdia Pater, secretaris bij het IWT Platform: “Het is een belangrijk onderwerp, voor de veiligheid aan boord van binnenschepen, maar ook voor het imago van de binnenvaart als veilige vervoersmodaliteit. We willen met de studieresultaten een nuttige en onderbouwde inbreng leveren aan de verdere discussies, maar bovenal bijdragen aan het verminderen of voorkomen van ongevallen in de binnenvaart.”  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gezocht: secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid

Wil jij je kennis gebruiken en je inzetten om de binnenvaart veiliger te maken? Zie jij een uitdaging in het nationaal en internationaal uitdragen van beleidsadviezen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren? Weet jij met ondernemers in de binnenvaart, met de leden de vertaalslag te maken van en naar de praktijk? Dan zijn wij naar jou op zoek!

Bij het CBRB wacht je een veelzijdige en dynamische baan als
Secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid in een gezellig team van professionals die de belangen behartigen van de leden en de binnenvaart in het algemeen.

Wil je meer weten over deze mooie functie? Of ken jij iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk voor meer informatie op onze website. 
Of laat jouw CV en motivatie achter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 

Regelingen t.b.v. toeristische- en congresinfrastructuur - antwoord op Noodkreet

In de CBRB Nieuwsbrief Nr 34 bent u geïnformeerd dat CBRB één van de medeondertekenaars is van de brief "Noodkreet ondernemers toeristische en congres" aan premier Rutte waarin aandacht gevraagd wordt voor ondernemers uit de passagiersvaartsector die het zonder hulp en steun de komende maanden alsnog niet gaan redden. De specifieke problemen waar ondernemers met passagiersschepen tegenaan lopen zijn tot dusver onvoldoende onderkend.

In de brief wordt aan het kabinet begrip voor de situatie en bovenal maatwerk om ook voor bedrijven uit de passagiersvaartsector toekomstperspectief te houden gevraagd. Vorige week ontvingen wij n.a.v. deze brief de onderstaande terugkoppeling van MKB Nederland:
“Eind augustus verstuurde een groep van 19 ondernemers en 7 branches in de toeristische- en congresinfrastructuur met onze hulp een noodkreet aan de Minister-President en het kabinet. Zij wezen erop dat hun sector en de ondernemingen die daarin actief zijn, door overheidsingrijpen tijdens corona sterk hebben ingeteerd op hun vermogen en het zonder hulp niet gaan redden. Van busbedrijven en hotels tot rederijen werkten mee aan de brief. Met deze mail informeren wij u graag over de voortgang.
 
VNO-NCW/ MKB-Nederland heeft met EZK en RVO (mede ook na aandringen vanuit de Tweede Kamer door de genoemde brief) de mogelijkheden verkend om deze bedrijven de komende periode door te loodsen. Aangezien de situatie voor sommigen urgent is, en snelheid van belang, is daarbij allereerst gekeken of er binnen de huidige regelingen een oplossing te vinden is.
 
Hiervoor is in ieder geval één aanknopingspunt gevonden. De regelingen KKC, BMKB-C en GO-C (zie bijlage Congresinfrastructuur 1) vervallen per 1 januari 2022. Het wordt nu echter mogelijk voor bedrijven die voorzien dat ze een liquiditeitsbehoefte hebben voor geheel 2022 om alsnog gebruik te kunnen maken van deze regelingen. Behalve voor liquiditeitstekorten kunnen deze regelingen ook worden ingezet voor investeringen die nodig zijn om weer terug te groeien naar het omzet- en winstniveau voor corona.
Met deze regelingen kunnen bedrijven in de toeristische- en congresinfrastructuur in ieder geval aan extra liquiditeit komen om door de komende periode te loodsen.

 
Wilt u van deze regelingen gebruik maken dan is wel haast geboden. Vanwege de behandelingstijd van een kredietaanvraag is het advies aan ondernemers om dat zo snel mogelijk te doen. Zie de bijlage voor meer informatie.
 
Naast deze optie voor de korte termijn, zijn en blijven wij in gesprek met EZK om ervoor te zorgen dat bedrijven aan de benodigde financiering kunnen komen. Een belangrijke stap daarbij zou het zogeheten Fonds ter versterking van het Eigen Vermogen zijn dat door het Comité voor Ondernemerschap voorgesteld is. Met een dergelijk fonds wordt een belangrijk hiaat in het Nederlandse financieringslandschap opgelost. Belangrijker nog, is dat het bedrijven de mogelijkheid biedt hun solvabiliteitspositie te versterken. Daarmee kunnen investeringen worden gedaan, maar kan ook extra krediet worden aangetrokken. Wij zetten ons in voor een snelle totstandkoming van dit fonds.
 
Waar het door het Comité voorgestelde fonds zich richt op de kleinere tickets (tot €5 mln.) bestaat er sinds afgelopen zomer overigens ook al het mede door ons met de banken en APB opgezette Post-Covid Groeifinanciering Initiatief dat zich juist richt op grotere bedragen. In de kerngezonde bedrijven kunnen hiermee via achtergestelde leningen voorzien in hun investeringsbehoefte.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling

In Nederland zijn we op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Wouter Koolmees, de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is bezig de afspraken te vertalen in een nieuwe pensioenwet. En wij? In onze sector wordt het pensioen vrijwillig op 1 januari 2025.

Als sociale partners - vakbonden en werkgevers - willen wij ruim voor deze datum een nieuwe pensioenregeling afspreken. Een pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe regels van de Pensioenwet en waarmee je zonder zorgen of rompslomp eenvoudig door kunt na 2025. Medewerkers blijven zo verzekerd van een goed pensioen.

Wij willen twee zaken regelen: een passend inkomen voor later en inkomen bij overlijden. In onze nieuwe pensioenregeling krijgt de medewerker een eigen persoonlijke ‘spaarpot’. Als medewerker zie je dan eenvoudig hoeveel je al voor je eigen pensioen bij elkaar hebt gespaard. Voor ons is het belangrijk dat de uitvoerder met moderne communicatiemiddelen inzicht geeft in het opgebouwde pensioen.
 
Ook is het belangrijk dat er straks een aantal keuzemogelijkheden zijn. Op welke datum wil je je pensioen in laten gaan? Welk beleggingsprofiel past bij jou? We vinden het belangrijk dat er straks iets te kiezen valt, maar we weten ook dat alles wat niet standaard is voor de uitvoerder extra geld kost. Een deel van de premie gaat dan naar de kosten die de uitvoerder hiervoor moet maken in plaats van naar de pensioenopbouw van de medewerkers. Wij willen dus op zoek naar een uitvoerder die veel of misschien wel al onze wensen standaard in het pakket heeft.
 
De komende maanden onderhandelen wij verder met Nautilus over de invulling van een nieuwe pensioenregeling voor onze sector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ES-TRIN 2021

Evenals veel andere sectoren heeft de binnenvaart te maken een majeure transitie, met name op het gebied van duurzaamheid. De regelgeving moet de benodigde innovatie faciliteren. Om rekening te houden met de technologische ontwikkelingen wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) regelmatig herzien.

Met deze notitie informeren we u over een nieuwe versie van ES-TRIN, die per 1 januari 2022 van kracht zal zijn. Voordat we u informeren over de meest recente technische voorschriften voor binnenschepen, eerst nog een korte toelichting op deze belangrijke Europese standaard.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wijziging smeerolie-aansluiting

In 2020 is er een werkgroep opgericht met de naam: Juist Aangesloten Bunkeren. Deze werkgroep bestaat uit de volgende organisaties: het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, het Platform Zero Incidents en een veiligheidsinitiatief van de petrochemische industrie VeiligheidVoorop genaamd.
Tijdens het bunkeren van brandstof vinden regelmatig overvullingen van smeerolietanks plaats. De schade blijft veelal beperkt, echter er zijn gevallen bekend van grote milieuschade en zelfs bemanningsleden die zwaar gewond zijn geraakt door een hierdoor ontstane brand. Exacte gegevens ontbreken, maar op basis van betrouwbare schattingen (bron: NOVE en Platform Zero Incidents) zijn er wekelijks near misses of voorvallen, in Nederland alleen al. We hebben dus te maken met een groot risico.

Wat zijn de gevolgen?
Een overvulling geeft naast gevolgen voor de veiligheid ook milieuvervuiling doordat het oppervlakte water in contact komt met brandstoffen of smeermiddelen. Maar ook bij een voorval is er vaak al contaminatie en verlies van product. Een incident of voorval heeft in ieder geval vertraging, kosten en mogelijk boetes, verhoogde verzekeringspremie en claims tot gevolg voor binnenvaartschipper of bunkerstation.

Wat is de oorzaak?
De vulaansluitingen aan boord van het binnenvaartschip voor smeerolie en brandstof zijn van hetzelfde technisch ontwerp. Een menselijke vergissing is snel gemaakt, doordat de brandstofvulslang op de aankoppeling van het smeerolievulpunt wordt aangesloten.

Hoe lossen we dit op?
Om de kans op verkeerd aansluiten van de brandstofslang te verkleinen, zal de aansluiting van de smeerolievulaansluiting van een ander type worden dan die van de brandstofaansluiting. De door de werkgroep voorziene aansluiting hiervoor is de zogenaamde Camlock aansluiting (1,5”). Het ‘mannetje’ zal geplaatst worden op het binnenschip en het ‘vrouwtje’ aan de bunkerstation zijde. De aanpassing aan de smeerolievulleidingen zijn eenvoudig uit te voeren en brengen geringe kosten met zich mee ten opzichte van het risico op een incident.

Wanneer worden deze veranderingen doorgevoerd?
 Zowel de brancheorganisaties als de bunkerleveranciers streven naar een invoerdatum van 1 december 2021. U zult in de tussenliggende periode nader informatie ontvangen. Daarnaast is er een wetswijzigingsvoorstel (ES-TRIN) ingediend. Deze wetswijziging zal naar verwachting in 2023 of 2024 worden doorgevoerd.

Klik hier voor de flyers in drie talen over dit onderwerp:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vergeet niet u aan te melden voor de ALV op 26 november 2021, nu ook online mogelijk!

Voor alle leden van het CBRB
Tijdens de ALV op vrijdag 26 november zullen wij nog geen voorstel voor de fusie tussen Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Wel wordt de tijd genomen om u bij te praten over de ontwikkelingen omtrent de geplande fusie, waarbij alle ruimte is om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Klik hier om u alsnog aan te melden. 
 
Naast fysiek aanwezig te zijn bij de ALV, is het ook mogelijk om deze vergadering online bij te wonen met voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Het CBRB stelt het zeer op prijs wanneer u fysiek aanwezig kunt zijn. Het CBRB houdt rekening met het gehanteerde overheidsbeleid ten aanzien van corona. Bij Van der Valk Hotel in Ridderkerk kan veilig worden vergaderd en kan 1,5 meter afstand worden gehouden.

Programma       
15.00 uur             Inloop
15.30 uur             Aanvang Algemene Ledenvergadering
18.00 uur             Borrel en diner (in buffetvorm)
 
U kunt zich hier aanmelden voor de ALV en aangeven of u ook gebruik wilt maken van de borrel en het diner (in buffetvorm). Vanwege de catering is een adequate aanmelding van belang. Wilt u online deelnemen aan deze vergadering? Ook dan vragen wij u aan te melden via deze link.
 

Toekomst binnenvaart onder druk door slechte vaarwegen

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft vrijdag bekend gemaakt dat de staat van de infrastructuur slechter is dan eerder aangenomen werd. De huidige budgetten zijn onvoldoende om de problemen aan te pakken. 

Het Centraal Overleg Vaarwegen, een samenwerkingsverband van CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, is niet verbaasd. Zij luidt al jaren de noodklok als het gaat om de staat van onderhoud van de sluizen en bruggen. De scheepvaart heeft zeer regelmatig te maken met onverwachte stremmingen en er zijn sluiscomplexen en bruggen die maanden of zelfs jaren gedeeltelijk (of niet) beschikbaar zijn.

Deze partijen roepen het kabinet en de formerende partijen op om de juiste keuzes te maken, het achterstallig onderhoud aan te pakken en meer te investeren in de Nederlandse vaarwegen. Door te investeren in vaarwegen, krijgt modal-shift meer kans en dat is winst voor iedereen.   Ook de Logistieke Alliantie heeft samen met VNO/NCW en MKB Nederland een brief gestuurd naar de informateurs dhr. Remkes en dhr. Koolmees om de zorg van de minister van IenW over de staat van de infrastructuur nogmaals te onderstrepen. Het CBRB is één van de 18 partijen van de Logistieke Alliantie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Programma en aanmelden voor CTGG-dag 

Op vrijdag 26 november 2021 staat de jaarlijkse CTGG-dag op de agenda, dit jaar weer met een gevarieerd programma. Als de coronamaatregelen veranderen, kan het zijn dat we de opzet van het programma moeten wijzigen. De CTGG-dag wordt georganiseerd in het ECC Leiden.

Het programma van de CTGG-dag is bekend:
 • Ontgassen in de binnenvaart (door Michael Zevenbergen, secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid van het CBRB)
 • Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid 
 • Digitalisering in de transport sector (e-FTI)
 • Risicobeleving/perceptie Vervoer gevaarlijke stoffen
 • Incident met het meten van CO op een binnenvaartschip
 • Awareness m.b.t. risico’s lege tankauto’s/containers onder druk
Klik hier om aan te melden voor de CTGG-dag
Voor meer informatie kunt kijken op de website van CTGG

Naar boven

 

AGENDA

 • 4 november - Vergadering Ledengroep Tankvaart
 • 10 november -  Vergadering Sociale Commissie
 • 11 november - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 16 en 17 november - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 23 november - Vergadering Ledengroep Sleep- en Bijzondere Transporten
 • 23 november - Overleg sociale partners en bestuur pensioenfonds
 • 26 november - Algemene Ledenvergadering CBRB
 • 26 november - CASS (administratief overleg Sociale Zekerheid Rijnoeverstaten)
 • 26 november - CTGG-dag
 • 1 december - CESNI/QP/crew tijdelijke werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 2 december - CESNI/QP werkgroep beroepskwalificaties
 • 14 december - Europees Webinar over bemanningsregeling

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.