Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 14 oktober 2021 - CBRB nieuwsbrief Nr. 41

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Verplichting voor de binnenvaart tot het gebruik van hernieuwbare energie wordt anders ingevuld
 2. Sociale partners lanceren werkboek instappen in de binnenvaart
 3. Het officiële verslag van de 38e vergadering van ADN Safety Committee
 4. Voorlopige opheffing ligplaatsen ADM Haven
 5. Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij
 6. Vlaams-Nederlandse Havendagen: samenwerken waar het kan!
 7. Aanmelden voor CTGG-dag is nu mogelijk
 8. Aanpak Twentekanalen
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Verplichting voor de binnenvaart tot het gebruik van hernieuwbare energie wordt anders ingevuld

Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. De regering heeft vrijdag besloten de verplichting voor de binnenvaart tot het gebruik van hernieuwbare energie anders in te vullen.

Het reduceren van de CO2 uitstoot van de binnenvaart via de brandstof bestaat uit twee Europese regelgevingen: de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD) en de Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II).
 
Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD)
Alle brandstofleveranciers aan de binnenvaart moeten van de EU in 2022 gaan vallen onder de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD). De brandstofleveranciers moeten daarbij jaarlijks aantonen dat de CO2-footprint in de keten van de brandstof met 6% wordt verlaagd. Dit kunnen zij op twee manieren doen. Door hernieuwbare energie in de binnenvaart (biobrandstof) te bij te mengen, maar het kan ook alleen administratief door zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) bij andere sectoren te kopen (wegvervoer of luchtvaart).
 
Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED II)
De invoering van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II), die gericht is op het verduurzamen van de energie die wordt ingezet in het vervoer, wordt voor de binnenvaart nog niet ingevoerd. Deze regeling ging uit van hogere bijmengpercentages en zou ook stapsgewijs worden opgehoogd.
 
Bijmengen van biobrandstof moet veilig, haalbaar en betaalbaar
In ons overleg met oud minister Cora van Nieuwenhuizen hebben wij indertijd aangegeven dat voor het daadwerkelijk bijmengen van biobrandstof in de binnenvaart meer onderzoek nodig was om te kunnen garanderen dat de invoering, veilig, haalbaar en betaalbaar zou kunnen zijn. Inmiddels loopt er een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut). Het CBRB heeft inmiddels samen met BLN met de NEN gesproken. Dit onderzoek is nog niet afgrond en de minister heeft besloten om de RED II verplichting op te schorten. Dit biedt tijd om het onderzoek in zorgvuldigheid af te ronden en eventuele resterende onderzoeksvragen te adresseren. Naar verwachting is eind van dit jaar meer duidelijk over het onderzoek en de effecten van het bijmengen.
 
CBRB en BLN stellen zich op het standpunt dat ook de binnenvaart de CO2 uitstoot omlaag moet brengen maar dat van verplicht daadwerkelijk bijmengen pas sprake kan zijn als er een goed en wetenschappelijk onderbouwd inzicht is in de effecten van het bijmengen van biobrandstof op de kwaliteit van de brandstof, de opslag en overslag, de filters, inspuitingen en nabehandelingsinstallaties. Dat betekent dat de 6 procent reductie die nu in 2022 gerealiseerd moet worden vooralsnog alleen administratief kan worden ingevuld.   

Hier vindt u de volgende documenten:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Hoe springt de startende werknemer aan boord van de binnenvaart?

De binnenvaartbrancheorganisaties lanceren werkboek instappen in de binnenvaart

De binnenvaartbrancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) lanceren het werkboek “instappen in de binnenvaart”. Dit werkboek is ontwikkeld om de startende werknemer handvatten te geven om de eerste stappen te zetten richting een carrière in de binnenvaart.

Het werkboek bevat handige informatie die voor de werknemer spelen in het begin van hun carrière. En niet onbelangrijk, het werkboek begint al op school. Het geeft jonge mensen een opstap naar werken in de binnenvaart. Wat komt er kijken bij het werk in de binnenvaart? Hoe pak je solliciteren aan? Hoe bereid je je voor op je eerste werkdag? Maar ook als ze ingestapt zijn: informatie over ontwikkelingsmogelijkheden, handvatten voor gesprekken met de leidinggevende, checklist om te kijken hoe goed de baan bij hem of haar past.

Niet alleen voor beginnende werknemers is dit werkboek te gebruiken, ook voor werkgevers bevat dit handige onderdelen om het gesprek aan te gaan met werknemers. Boeien en binden hebben werkgever en werknemer samen in de hand. Hoe stimuleer je het gesprek tussen werkgever en werknemer? En komen in deze gesprekken de belangrijke zaken aan de orde? Het gaat in elke relatie, ook die van werkgever-werknemer, om “elkaar leren kennen”. Een goede kennismaking legt de basis voor een goede en langdurige samenwerking.

BLN en CBRB hebben dit werkboek gemaakt naar aanleiding van het arbeidsmarktprogramma “alle hens aan dek”. In dit arbeidsmarktprogramma investeren we sector breed in de arbeidsmarkt van de binnenvaart. De sector heeft te kampen met een krappe arbeidsmarkt. We zoeken samen naar wegen om de sector breed te presenteren en om nieuwe werknemers te boeien en binden aan de binnenvaart.

De binnenvaartbrancheorganisaties zijn verheugd om dit werkboek instappen in de binnenvaart te lanceren en hopen dat het wijd gebruikt gaat worden. Zij verwachten dat instappen in de binnenvaart makkelijker wordt. Goed voorbereidt aan je baan beginnen vergroot de kans op blijven in de binnenvaart!

Klik hier om het werkboek te downloaden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het officiële verslag van de 38e vergadering van ADN Safety Committee

Op 6 september jl. hebben wij u in een speciale nieuwsbrief geïnformeerd over de 38e vergadering van het ADN Safety Committee van 23 t/m 27 augustus 2021. Nu is ook het officiële verslag van deze vergadering beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Voorlopige opheffing ligplaatsen ADM Haven

Onlangs heeft het Centraal Nautisch Beheer met deze bekendmaking aan de scheepvaart en Port of Amsterdam met dit binnenvaartnieuws bekend gemaakt dat het sinds 7 oktober 2021 niet meer mogelijk is om met schepen af te meren in de ADM haven. De nieuwe eigenaar van het ADM-terrein wil geen schepen in het ADM deel van het water. Er heeft een analyse op basis van AIS data van de afgelopen 3 jaar plaats gevonden. Hieruit werd duidelijk dat dat voldoende kegel wachtplaatsen beschikbaar zouden zijn. Met het verlies van de afmeerfaciliteit in dit ADM water is het aantal wachtplaatsen met 14 stuks afgenomen.  Port of Amsterdam wil dit verlies zo snel mogelijk te compenseren. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar toekomstige behoeften aan kegelwachtplaatsen. Het CBRB is samen met Koninklijke BLN Schuttevaer en de deelnemers aan het WBA-overleg betrokken.
Foto: Port of Amsterdam
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij

Tijdens het lustrum congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) op 8 oktober jl. hebben ingenieursbureaus Movares en DGMR het eerste exemplaar “Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid” overhandigd aan Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB. Met deze Handreiking worden binnenhavenorganisaties geholpen bij de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid. Een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid is hierdoor voor alle binnenhavens een stap dichterbij.

De NVB heeft samen met haar leden een strategische agenda voor de periode 2020-2025 vastgesteld In deze strategische agenda staan vijf thema’s centraal, één van deze thema’s is: Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid. Binnenhavens ervaren op dit moment knelpunten bij de (toekomst)ontwikkeling van duurzaam havenbeleid, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden van duurzaam havenbeleid, er centraal beleid ontbreekt en omdat er lokaal onvoldoende prioriteit voor het thema bestaat.

Voor meer informatie over het doel van deze Handreiking, de instrumenten die ook ontwikkeld zijn en de praktijk die getoetst is.

De NVB is erg verheugd met de oplevering van deze producties door de geassocieerde organisaties, want nu kunnen havenbeheerders aan de slag met dit thema. Door Handreiking en het invullen van de online wegwijzer ontvangen binnenhavenorganisaties een eerste gratis evaluatie van het huidige havenbeleid waarbij de belangrijke kansen, knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden worden gedefinieerd. Hiermee ziet de NVB een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij komen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vlaams-Nederlandse Havendagen: samenwerken waar het kan!

De havens van Nederland en Vlaanderen zijn elkaars concurrenten, maar kunnen op veel vlakken juist goed samenwerken. Tijdens het online evenement de Vlaams-Nederlandse Havendagen op woensdag 29 en donderdag 30 september, werd er niet naar de concurrentieposities gekeken, maar is er gesproken over de overeenkomsten. Dit evenement werd georganiseerd door Nieuwsblad Transport.

De synergie tussen de Nederlandse havennota 2020-2030 en de Vlaamse havenstrategie biedt kansen op nauwere Vlaams- Nederlandse havensamenwerking. Onderwerpen als veiligheid, achterlandverbindingen, digitalisering en verduurzaming overstijgen de belangen van de individuele havens. Kijk naar de aftermovies voor een beeld van de Vlaams-Nederlandse havendagen.

Paul Goris, voorzitter van het CBRB en EBU, nam ook deel aan één van deze sessies van deze dagen met als onderwerp: wie zijn er betrokken bij het vergroenen van de binnenvaart en hoe dragen betrokken instellingen bij aan de verduurzaming van de vaarwegen? Klik hier om deze sessie terug te kijken.

Bekijk hier de overige sessies:

Naar boven

 

Aanmelden voor CTGG-dag is nu mogelijk

Op vrijdag 26 november 2021 staat de jaarlijkse CTGG-dag op de agenda. Het voorlopige programma van de CTGG-dag is bekend:
 •  Ontwikkeling over e-CMR in combinatie met e-FTI verordening (papierloze lading controle)
 • Actualiteiten met betrekking tot ontgassing van binnenvaartschepen
 • Risico’s van lege tankcontainers onder druk
 • Actualiteiten rond Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid zowel inrichtingen (BRZO en BEVI) als Basisnet
 • Toelichting op een incident met het meten van CO op een binnenvaartschip
 • Risicobeleving/perceptie in het kader van vervoer van gevaarlijke stoffen
De specialisten van de beleidsafdeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben hun medewerking aan deze dag toegezegd.
Klik hier om u aan te melden voor de CTGG-dag
Wat is de CTGG?
De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen is het samenwerkingsverband van 15 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. Het CBRB is één van de 15 organisaties van de CTGG. De CTGG zet zich al meer dan 60 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer.

De CTGG behartigt de belangen van de leden op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Dit geldt in het bijzonder voor het overheidsbeleid dat binnen Nederland, maar ook daarbuiten, wordt gevoerd,

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van CTGG

Naar boven

 

Aanpak Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt aan een veilige en vlotte verbinding via de Twentekanalen. Met aandacht voor de natuur. En ze zijn weer een paar stappen dichter bij de realisatie van de verruiming van de kanalen.

Zo hebben duikers ‘verdachte’ plekken onderzocht op eventueel aanwezig onontplofte explosieven. Ook is er hard gewerkt in de proefvakken en zijn ze bezig met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Want de verruiming gaat verder dan alleen het verdiepen. Klik hier om de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de aanpak van de Twentekanalen te lezen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijkswaterstaat

Naar boven

 

AGENDA

 • 18 oktober - Ledengroepvergadering Containeroperators
 • 19 oktober - Tweede PLATINA3 stage-event
 • 19 oktober - IWT Secretary Day
 • 20 oktober - Internationale Klasse-overleg (ADN)
 • 21 oktober - Gesprek met ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid accordering Arbocatalogus
 • 26 oktober - Overleg "grote ladingtanks ADN 9.3.4"
 • 28 oktober - CESNI comité
 • 10 november -  Vergadering Sociale Commissie
 • 11 november - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 16 en 17 november - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.binnenvaart.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.